Бережанська районна державна адміністрація
47501, м.Бережани, вул.Шевченка, 15-А
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головнуНеприбуткові організації та їх господарська діяльність

 

Особливості оподаткування неприбуткових організацій і установ визначено ст. 157 Податкового кодексу України.

Право неприбуткової організації на користування пільгами в оподаткуванні податком на прибуток виникає після внесення такої організації до Реєстру неприбуткових організацій та установорганами доходів і зборів.

Податковий кодекс вимагає, щоб статутні документи неприбуткових організацій містили вичерпний перелік їх видів діяльності, які не передбачають одержання прибуткузгідно з нормами законів, що регулюють їх діяльність.

Відповідно до положень ст. 1 Закону України "Про громадські об'єднання" (далі - Закон) громадське об'єднання зі статусом юридичної особи створюється для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів своїх членів, є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.

Поряд з цим п. 2 частини другої ст. 21 Закону громадське об'єднання зі статусом юридичної особи має право здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, якщо це передбачено статутом громадського об'єднання, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) громадського об'єднання та сприяє її досягненню.

Отже, профільним законодавством не заборонено громадському об'єднанню здійснювати підприємницьку діяльність для задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших інтересів інших членів суспільства.

Така громадська організація має право вести підприємницьку діяльність та отримувати дохід від неї. Проте такий дохід, на відміну від прибутку підприємства, не може бути розподілений між засновниками та членами громадської організації і має бути спрямований виключно на досягнення мети громадської організації.

У разі якщо громадські організації отримують доходи від операцій з надання товарів, виконання робіт, надання послуг особам іншим, ніж засновники (члени, учасники) таких неприбуткових організацій, такі доходи не звільняються від оподаткування.

Слід зазначити, що, отримавши такі доходи як доходи із джерел інших, ніж передбачені для неприбуткової організації, така організація зобов'язана сплатити податок на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих з таких інших джерел, зменшена на суму витрат, пов'язаних з отриманням таких доходів, але не більше суми таких доходів без урахування суми амортизаційних відрахувань.

У разі порушення неприбутковою організацією положень Податкового кодексу та інших законодавчих актів про неприбуткові організації контролюючі органи вправі виключити таку організацію із Реєстру неприбуткових організацій та установ.

До таких порушень належить використання звільнених від оподаткування коштів на цілі, не передбачені статутом, зокрема, для провадження господарської діяльності

Нагадаємо, що неприбуткові підприємства, установи та організації - підприємства, установи та організації, основною метою діяльності яких є не одержання прибутку, а провадження благодійної діяльності та меценатства і іншої діяльності, передбаченої законодавством.

Детальніше про це йдеться у листі Міндоходів від 08.01.2014 р. №55/6/99-99-19-03-02-15.
 

Анонси подій

Актуальна тема