Бережанська районна державна адміністрація
47501, м.Бережани, вул.Шевченка, 15-А
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

Сервіс «Електронна митниця»


Сервіс «Електронна митниця»

 

Створення багатофункцiональної комплексної системи «Електронна митниця» спрямовано на змiцнення митної безпеки України, адаптацiю Єдиної автоматизованої iнформацiйної системи Держмитслужби та нової комп'ютеризованої транзитної системи ЄС, оперативне отримання актуальної i достовiрної iнформацiї про намiри щодо здiйснення зовнiшньоекономiчних операцiй, створення умов для прискорення процедур митного контролю та митного оформлення, полiпшення соцiального та iнформацiйного обслуговування населення, удосконалення iнформацiйної iнфраструктури Держмитслужби.

Тенденцiї свiтового розвитку встановлюють новi завдання iз спрощення митних процедур та процедур логiстики пiд час переміщення товарiв територiєю країни, зменшення ризикiв порушення безпеки, для чого необхiдно створювати електроннi iнформацiйнi системи, якi будуть функцiонально сумiснi з аналогiчними системами рiзних країн, доступнi, керованi, безпечнi, об'єднанi та контрольованi.

Крiм того, роль iнформацiйних технологiй в митнiй справi вiдображена в Мiжнароднiй конвенцiї про спрощення i гармонiзацiю митних процедур, укладенiй 18 травня 1973 році у м. Кiото (Україна приєдналася згiдно iз Законом України "Про приєднання України до Протоколу про внесення змiн до Мiжнародної конвенцiї про спрощення та гармонiзацiю митних процедур" вiд 5 жовтня 2006 p. № 227-V).

Створення комплексної системи забезпечує реалiзацiю взятих Україною зобов'язань перед мiжнародною спiльнотою.

Відтак багатофункцiональна комплексна система «Електронна митниця» поєднує iнформацiйно-телекомунiкацiйнi технологiї та сукупнiсть механiзмiв їх застосування. Створення зазначеної системи дасть можливiсть пiдвищити якiсть митного регулювання та вдосконалити митне адмiнiстрування.

Декларування товарів з поданням митному органу електронної митної декларації доступне усім підприємствам, що перебувають на обліку у митних органах та посадові особи яких мають засоби електронного цифрового підпису.

Також сервіс «Електронна митниця» дає змогу ознайомитись із інструкцією використання пограмно-технічного модуля «Інформаційний термінал». Він призначений для введення декларантами в автоматизовану систему митного оформлення електронних копій вантажних митних декларацій на паперовому носії та/або електронних копій декларацій митної вартості з використанням знімних носіїв інформації та фіксування дати й часу їх подання.




 

Анонси подій

Актуальна тема