Бережанська районна державна адміністрація
47501, м.Бережани, вул.Шевченка, 15-А
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

Положення про конкурс інвестиційних проектів «Бережани – місто можливостей»


 

Положення

про конкурс інвестиційних проектів

«Бережани – місто можливостей»

 

 

І. Загальні положення

1. Конкурс інвестиційних проектів «Бережани – місто можливостей» спрямований на вирішення конкретних економічних, соціальних та екологічних проблем міста Бережани та Бережанського району Тернопільської області. Конкурс організовується і проводиться інвестором Бойківим Юрієм Павловичем та ММГОФК «Навігатор».

2. Метою конкурсу є пошук та відбір конкретних інвестиційних проектів, спрямованих на вирішення економічних, соціальних та екологічних проблем міста Бережани та Бережанського району Тернопільської області; реалізацію соціально-економічного, трудового та науково-технічного потенціалу регіону; розвиток малого і середнього бізнесу; заохочення підприємницької ініціативи серед місцевого населення; отримання економічної вигоди від інвестиційних вкладень.

4. Загальний обсяг інвестицій становить 20 000,00 доларів США ( еквівалент цієї суми в національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим Національним Банком України на момент підписання інвестиційного договору).

 

ІІ. Визначення термінів

 1. Інвестиційний проект - документ, який розкриває всі сторони впровадження будь-якого запроектованого комерційного заходу, в т. ч. необхідні для його реалізації матеріальні, фінансові та інші ресурси, а також визначає очікуваний ефект у вигляді одержання прибутку, організації нових робочих місць, економії енергоносіїв, поліпшення екологічного стану і т. д.

 2. Інвестиційний договір - основний правовий документ, що регулює взаємовідносини між суб’єктами інвестиційної діяльності. Він є правовою формою взаємовідносин між інвестором та іншими учасниками інвестиційної діяльності. Договір має відповідати сутності інвестування, тобто закріплювати факт вкладання коштів або інших матеріальних чи інтелектуальних цінностей в об’єкт інвестування; визначати мету та основні права та обов’язки сторін.

 

ІІI. Умови участі у конкурсі

1. Учасниками інвестиційного конкурсу можуть бути:

      - юридичні особи недержавних форм власності;

      - фізичні особи-підприємці;

      - фізичні особи;

      - громадські неурядові організації.

2. Вік учасників не обмежується.

 

ІV. Організаційний комітет

1. Безпосереднє керівництво підготовкою та проведенням конкурсу інвестиційних проектів «Бережани - місто можливостей» здійснює організаційний комітет, персональний склад якого в кількості трьох чоловік визначається організаторами конкурсу: інвестором Бойківим Юрієм Павловичем та ММГОФК «Навігатор».

2. Організаційний комітет виконує наступні функції:

            - реєстрація поданих на конкурс заявок з описом інвестиційних проектів;

            - надання оперативних консультацій для зацікавлених осіб щодо участі у конкурсі;

            - організація тиражування необхідних документів та матеріалів;

            - інформування конкурсантів про результати відбору поданих інвестиційних проектів;

            - забезпечення висвітлення через засоби масової інформації, інтернет-ресурси інформації щодо проведення конкурсу з метою залучення найбільшої кількості учасників.

3. Члени організаційного комітету працюють на громадських засадах.

 

V. Експертна рада

1. Оцінювання представлених на конкурс інвестиційних проектів та підведення підсумків конкурсу проводить експертна рада. Експертна рада призначається організаторами конкурсу: інвестором Бойківим Юрієм Павловичем та ММГОФК «Навігатор». До особового складу експертної ради входить три члени ради, секретар та голова експертної ради.

2. Експертна рада виконує наступні функції:

- розгляд та оцінювання на відповідність вимогам конкурсу поданих заявок з описом інвестиційних проектів;

            - відбір найкращих інвестиційних проектів;

            - надання індивідуальних консультацій авторам заявок інвестиційних проектів;

            - оцінювання детальних бізнес-планів проектів;

            - визначення і нагородження переможців.

3. Рішення експертної ради приймаються на її засіданнях більшістю голосів після персонального об’єктивного обговорення запропонованих інвестиційних проектів.

4. Члени експертної ради працюють на громадських засадах.

 

VI. Забезпечення умов діяльності організаційного комітету та експертної ради

1. Забезпечення умов діяльності організаційного комітету та експертної ради покладається на організаційний комітет.

2. Прийом інвестиційних проектів та документів на конкурс здійснюється за місцем роботи організаційного комітету - за адресою: м. Бережани, площа Ринок, буд. 9, оф. 2 з 10:00 до 17:00, моб. тел. 0672085868 та на електронну пошту fk_navigator@ukr.net.

 

VІI. Організація та проведення конкурсу

1. Конкурс інвестиційних проектів «Бережани - місто можливостей» проводиться з 1 квітня по 31 серпня 2015 року у два етапи.

Перший етап конкурсу проводиться з 1 квітня по 15 червня 2015 року і включає:

- збір заявок з описом інвестиційних проектів: з 1 квітня по 31 травня 2015 року;

- підведення підсумків першого етапу конкурсу – оцінювання експертною радою конкурсу поданих заявок, відбір найкращих інвестиційних проектів з метою детального розроблення бізнес-планів для представлення їх на другому етапі конкурсу: з 1 червня по 15 червня 2015 року.

Другий етап конкурсу проводиться з 16 червня по 31 серпня 2015 року і включає:

- розробку бізнес-планів авторами проектів, які відібрані до другого етапу конкурсу: з  16 червня по 15 серпня 2015 року;

- оцінювання експертною радою конкурсу бізнес-планів інвестиційних проектів, визначення переможців: з  16 серпня по 31 серпня 2015 року.

2. Для участі у конкурсі автору проекту необхідно подати заявку, складену відповідно до реєстраційної форми опису проекту для участі в конкурсі інвестиційних проектів «Бережани - місто можливостей» ( Додаток 1). Подання заявок на участь у конкурсі проводиться безкоштовно, без організаційних внесків.

Авторам проектів, заявки яких при підведенні підсумків першого етапу конкурсу отримали позитивну оцінку експертної ради та були визнані найкращими інвестиційними проектами, направляються персональні письмові повідомлення. Іншим учасникам першого етапу конкурсу   письмова інформація не надсилається. У разі письмового звернення щодо ознайомлення з результатами відбору учасника першого етапу конкурсу, проект якого не отримав позитивної оцінки експертної ради, йому надається письмова відповідь.

3. Для участі у другому етапі конкурсу автору інвестиційного проекту необхідно надати бізнес-план, що відповідає вимогам UNIDO ( Додаток 2).

          Проект і пакет документів подаються в паперовому або електронному вигляді.

4. Члени експертної ради розглядають інвестиційні проекти у такому порядку:

- кожен член експертної ради здійснює попередній розгляд інвестиційних проектів індивідуально;

- по закінченні попереднього розгляду кожен інвестиційний проект розглядається колегіально експертною радою з урахуванням результатів розгляду кожним членом експертної ради.

5. Відзначення авторів кращих інвестиційних проектів - до 31 серпня 2015р.

6. Підведення підсумків конкурсу, відзначення та презентація найкращих інвестиційних проектів відбудеться 13 вересня 2015 р.

7. Після завершення інвестиційного конкурсу всі матеріали, надані учасниками, є власністю організаційного комітету та не повертаються учасникам.

8. Термін зберігання матеріалів конкурсу - 2 роки.

 

VІІI. Визначення та нагородження переможців

1. Необхідною умовою для розгляду інвестиційного проекту є чітке визначення конкретної, досі невирішеної проблеми, що має важливе для міста Бережани та Бережанського району значення і на вирішення (часткове вирішення) якої спрямовується проект.

2. Переможці конкурсу та їх кількість визначаються виключно експертною радою.

3. На засіданні експертної ради кожен її член та експертна рада в цілому оцінює подані інвестиційні проекти відповідно до таких критеріїв:

- прибутковість інвестиційного проекту;

- розвиток проекту та його перспективність;

   - кількісна  та якісна оцінка ризиків інвестиційного проекту;

- можливість отримання значного соціального ефекту з мінімальними затратами;

- наявність власних чи залучених ресурсів для реалізації проекту;

- необхідність залучення до реалізації проекту інших організацій;

- наявність в учасника конкурсу досвіду, кадрового та іншого ресурсного потенціалу для успішного впровадження проекту.

4. Рішення щодо поданих інвестиційних проектів приймається простою більшістю голосів від складу експертної ради. При рівності голосів «за» і «проти» голос голови експертної ради є вирішальним. Рішення експертної ради щодо визначення переможців конкурсу оформляється протоколом. Воно є остаточним і оскарженню не підлягає.

5. Дані про переможців публікуються в газетах Бережанське віче, Береж Інфо, на офіційному веб-сайті Бережанської районної ради та Бережанському інформаційному порталі. 

6. Фінансування проектів розпочинається з моменту підписання інвестиційних договорів між інвестором та переможцями конкурсу.

 

 

 

 

                  Голова експертної ради                                        _______________________/Ю.П. Бойків/

                                                              підпис

 

 

 

 

                                                                                            


 

 Додаток 1

до Положення про порядок проведення

                                                                                          конкурсу інвестиційних проектів

                                                                                               «Бережани - місто можливостей»

                                                                                        

 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА ОПИСУ ПРОЕКТУ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСІ  ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

 «БЕРЕЖАНИ-МІСТО МОЖЛИВОСТЕЙ»

 

1. Назва проекту:__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

2. Мета проекту:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. Стислий опис проекту:__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4. Рівень готовності інвестиційного проекту: (ідея проекту, техніко-економічне обґрунтування, дослідження ринку, наявність бізнес-плану тощо) ______________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

5. Орієнтовна вартість проекту (тис. грн.) ___________________________________________________

6. Потреба в інвестиціях (тис. грн.) _________________________________________________________

7. Власні кошти  (тис. грн.) ________________________________________________________________

8. Умови для інвестора (частка в компанії, участь у прибутках тощо) _____________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

9. Термін окупності проекту (місяці/роки) ____________________________________________________

10. Термін реалізації проекту (місяці/роки) ___________________________________________________

11. Кількість нових робочих місць створених внаслідок реалізації інвестиційного проекту (чоловік) _________________________________________________________________________________

 

12. Відомості про авторський колектив проекту:______________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Продовження Додатка 1

 

13. Укладач : (контактна особа)

Прізвище, ім’я, по батькові: __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Місце роботи:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Поштова адреса:___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

Тел.:____________________Моб. тел.:_________________________Факс : _______________________

 

Web сторінка: _______________________________ E-Mail: _____________________________________

 

_____________________/__________________

підпис/дата

 

 

 


 

Додаток 2

до положення про порядок проведення

                                                                                          конкурсу інвестиційних проектів

                                                                                               «Бережани - місто можливостей»

 

 

СТАНДАРТИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ UNIDOО

 

Організація індустріального розвитку ООН (United Nations Industrial Development Organization - UNIDO) висуває вимоги, згідно з якими бізнес-план повинен складатися з наступних частин:

1. Резюме

2. Опис галузі та підприємства

3. Опис товарів і послуг

4. Продажі та маркетинг

5. План виробництва

6. Організаційний план

7. Фінансовий план

8. Оцінка ефективності проекту

9. Гарантія та ризики підприємства

10. Додатки

 

1.      Резюме

Розділ містить загальну інформацію про бізнес-план: коротку інформацію про суть проекту, про обсяги інвестицій, обсяги власних коштів, строки реалізації та фінансові показники проекту.

2.      Опис галузі та підприємства

Загальна інформація про підприємство, показники діяльності, кадровий потенціал, структура управління, вироблені товари і послуги, партнерські зв'язки, характеристика галузі та ролі підприємства в галузі.

3.      Опис послуг (товарів)

По кожному виду вироблених товарів і послуг, охоплюваних бізнес-планом, повинна бути представлена наступна інформація: найменування продукції, фотографії, призначення та сфера застосування, основні характеристики, конкурентоспроможність, патентоспроможність та авторські права, наявність або необхідність ліцензування, ступінь готовності до випуску і реалізації продукції, наявність сертифікату якості, безпека і екологічність, умови постачання та упаковка, гарантії та сервіс, вимоги до умов експлуатації продукції, способи утилізації.

4.      Продажі та маркетинг

Дана частина повинна включати наступне: результати проведення маркетингових досліджень, опис ринку та перспективи його розвитку, опис конкурентів, принципи формування ціни на вироблену продукцію, систему розподілу та просування.

5.      План виробництва

Розділ повинен включати: розрахунок постійних і змінних витрат в залежності від обсягів виробництва, розрахунок собівартості продукції і відомості про виробничі можливості підприємства.

6.      Організаційний план

В даному розділі описується організаційна структура підприємства та етапи реалізації проекту, менеджмент і склад технічного персоналу, способи мотивації працівників.

7.      Фінансовий план

Розділ включає основні фінансові розрахунки, калькуляцію собівартості та кошторис витрат на проект, описує джерела фінансування, включає таблицю витрат і доходів, рух готівки. Структура даної частини повинна включати: витрати підготовчого періоду, витрати основного періоду, витрати пов'язані з обслуговуванням кредитів, податкові платежі, інші витрати, розрахунок надходжень, звіт про прибутки і збитки, грошові потоки, прогнозний баланс.

8.      Оцінка ефективності проекту

Оцінка значимості проекту, його ефективність і спрямованість. Аналіз чутливості підприємства до зовнішніх чинників.

9.      Гарантія та ризики підприємства

Опис можливих ризиків та гарантії окупності проекту.

10.  Додатки

Важливу інформацію, що не увійшла в основні розділи, можна подати в додатках. Це розвантажить основну частину від зайвих таблиць, графіків тощо.

У додатках найчастіше описуються наступні моменти:

1. повна інформація про підприємство (копія реєстраційних документів та інше);

2. фотографії, креслення, патентна інформація про продукцію;

3. результати маркетингових досліджень;

4. фотографії та схеми підприємства та його організаційної структури;

5. фінансово-економічні розрахунки (таблиці, графіки);

6. нормативні документи та законодавчі акти, що підтверджують описані ризики за проектом.

 

 

 
 

Анонси подій

Актуальна тема