Бережанська районна державна адміністрація
47501, м.Бережани, вул.Шевченка, 15-А
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

Декларування доходів від провадження незалежної професійної діяльності


Декларування доходів від провадження незалежної професійної діяльності

 

Розрахунок оподатковуваного доходу від провадження підприємницької діяльності та провадження незалежної професійної діяльності здійснюється окремо за доходами в додатку Ф4 до нової декларації. Також в даному додатку передбачено визначення податкових зобов’язань окремо для податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Розділи III та IV додатку Ф4 до нової форми декларації заповнюються особами, які провадять незалежну професійну діяльність.

Доходи, отримані від провадження кожного виду незалежної професійної діяльності, відображаються в окремому рядку розділу III із зазначенням у графі 2 назви та у графі 3 коду виду незалежної професійної діяльності згідно з КВЕД, за здійснення якого одержано дохід.

У графі 4 зазначається сума одержаного до­ходу від провадження окремого виду незалеж­ної професійної діяльності (2954790,50 грн), у графах 5-7 – сума документально підтверджених витрат, необхідних для провадження певного виду незалежної професійної діяльнос­ті, в тому числі сплачена сума єдиного внеску (1137979,88 грн, в тому числі єдиного внеску – 89995,12 грн) у графі 8 – сума чистого опо­датковуваного доходу (1816810,62 грн (2954790,50 грн-1137979,88 грн)).

У рядку 8 розділу IV додатка Ф4 до декла­рації зазначається розмір середньомісячного річного оподатковуваного доходу в сумі 151400,89 грн. (1816810,62 грн/12 міс.), у рядку 9 – сума перевищення середньомі­сячного річного оподатковуваного доходу над граничним розміром доходу, встановленим абзацом першим п.167.1 ст.167 Податкового кодексу України (для доходу, отриманого фізичними особами, які здійснюють незалежну профе­сійну діяльність у 2015 р., – 1218 х 10 = 12180), тобто у рядку 9 зазначаємо різницю між показником рядка 8 і цифрою 12180 грн (139220,89 грн (151400,89 грн - 12 180 грн)).

У рядку 10 зазначається сума податку на до­ходи фізичних осіб, яка розраховується наступним чином: (15% х (рядок 8 - рядок 9) + 20% х рядок 9) х кількість календарних місяців, протягом яких одержано такі доходи (15% х (151400,89 грн - 139220,89 грн) + 20% х 139220,89 грн) х 12 міс. = 356054,14 грн).

Остаточний розрахунок податку на дохо­ди фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно.

У рядку 11.1 зазначається сума податку, що підлягає сплаті до бюджету, – 356054,14 грн, у рядку 12.1 – сума вій­ськового збору, що підлягає сплаті до бю­джету самостійно платником податків за результатами звітного року, в розмірі 27252,16 грн. (1816810,62 грн х 1,5%).

Показник рядка «Усього» графи 8 розділу III додатка Ф4 до декларації до графи 3 рядка 10.8 розді­лу II Декларації (1816810,62 грн). В рядку 10.8 декларації  слід зазначити  суму  чистого доходу (за мінусом витрат і суми сплаченого єди­ного внеску). У графі 6 рядка 10.8 декларації зазнача­ється сума податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до бюджету, яка перено­ситься з рядка 11.1 розділу III додатку Ф4 до декларації (356054,14 грн), у графі 7 рядка 10.8 декларації – сума військового збору, що підлягає сплаті до бюджету, яка переноситься з рядка 12.1 розділу III додат­ку Ф4 до декларації (27252,16 грн). Графи 6 та 7 рядка 10 декларації запо­внюються відповідно сумарним значенням рядків 10.1-10.9.

У рядку 12 зазначається сумарний підсу­мок усіх видів доходів, отриманих платни­ком податку протягом звітного року (1816810,62 грн).

Для заповнення розділу IV декларації по­казник із графи 6 рядка 10 розділу II декларації переноситься до рядка 18 розділу IV декларації (356054,14 грн), і в разі відсутності показників у рядках 19-22 розділу IV декла­рації – дублюється у рядку 23.1 розділу IV декларації (сума податку на дохід фізичних осіб, що підлягає сплаті, – 356054,14 грн). Показник із графи 7 рядка 10 розділу її декларації переноситься до рядка 24.1 роз­ділу IV декларації (сума військового збору, що підлягає сплаті, – 27252,16 грн).
 

Анонси подій

Актуальна тема