Бережанська районна державна адміністрація
47501, м.Бережани, вул.Шевченка, 15-А
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

Оголошується конкурс на зайняття вакантної посади заступника голови Бережанської районної державної адміністрації Тернопільської області


БЕРЕЖАНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖДАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

Відповідно до статей 10, 12 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статей 20, 22, 23 Закону України “Про державну службу”,  постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 р. № 246 “Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби” оголошує конкурс на зайняття вакантної посади  заступника голови Бережанської районної державної адміністрації Тернопільської області.:

Юридична та фактична адреса районної державної адміністрації :

вул. Шевченка, 15 м. Бережани Тернопільської області

 

Загальні умови

Посадові обов'язки

Виконує обов'язки першого заступника голови районної державної адміністрації на період його відсутності, здійснює керівництво структурними підрозділами районної державної адміністрації  і координує діяльність керівника апарату, керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації.

 

 

Вирішує питання: реалізації повноважень районної державної адміністрації у сфері здійснення державної економічної політики, забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку району, планування та обліку, управління майном, фінансами, приватизації та роздержавлення, сприяння розвитку промисловості, підприємництва, торговельного та побутового обслуговування населення, зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності,  залучення зовнішніх і внутрішніх інвестицій, сприяння розвитку підприємств різних форм власності та господарювання, реалізації державної політики у сфері розвитку транспорту, зв’язку, паливно-енергетичного комплексу, спорудження та експлуатації автомобільних доріг, житлово-комунального господарства.

Організовує роботу з розроблення та реалізації:

-   програм розвитку району в галузях будівництва;

- заходів щодо дотримання та впровадження в районі нормативно-правових актів з питань охорони праці; 

- програм, перспективних планів і прогнозів з питань будівництва житла та об’єктів соціально-культурної сфери;

- заходів щодо реалізації державної політики в агропромисловому комплексі;

- заходів щодо погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат;

-  перспективних та поточних районних програм зайнятості населення, використання трудових ресурсів, заходів щодо соціальної захищеності різних груп населення,  насамперед від безробіття;

- заходів щодо здійснення економічних реформ, виконання актів з питань державної економічної політики;

- програм, перспективних планів і прогнозів соціально-економічного та культурного розвитку району

- районного бюджету;

- показників і пропозицій до проекту обласного  бюджету;

- пропозицій щодо зростання експортного потенціалу району, стимулювання виробництва імпортозамінної продукції;

- проектів програм приватизації державного та комунального майна на території району;

- заходів щодо стабілізації роботи та нарощування обсягів виробництва промисловими підприємствами району;

- заходів щодо сприяння розвитку та підтримки підприємництва;

- заходів щодо здійснення державної політики у сфері торгівлі, побутового обслуговування населення, вдосконалення мережі підприємств торгівлі, громадського харчування, побутового обслуговування;

- заходів стосовно забезпечення своєчасності сплати податків, внесення інших обов’язкових платежів та ефективного використання бюджетних коштів;

- заходів щодо забезпечення народного господарства, об’єктів соціально- культурного призначення та населення електроенергією, природним газом, твердим паливом та іншими енергоносіями, контролює стан розрахунків за них;

- програм розвитку району в галузях будівництва, житлово-комунального господарства, спорудження, ремонту та утримання автомобільних доріг;

- заходів щодо водопостачання та водовідведення, теплопостачання, газифікації населених пунктів району;

- повноважень районної державної адміністрації в галузі земельних, лісових відносин.

Забезпечує реалізацію державної політики з виконання завдань цивільного захисту, безпеки життєдіяльності населення, запобігання надзвичайним ситуаціям та усунення їх наслідків.

Організовує здійснення в районі державного контролю за дотриманням у сфері містобудування чинного законодавства, встановлених стандартів, норм і правил, організації збереження, реставрації та можливого використання пам’яток культури, архітектури, природного ландшафту, збереження історичного середовища населених пунктів.

Здійснює координацію діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району, їх посадових осіб у проведенні державної політики при вирішенні питань комплексного розвитку територій, планування, забудови та реконструкції населених пунктів.

Координує розроблення місцевих і внесення пропозицій до державних екологічних програм.

Координує затвердження для підприємств, установ та організацій лімітів використання природних ресурсів, лімітів викидів і скидів забруднених речовин у навколишнє природне середовище та лімітів розміщення відходів у випадках, передбачених законодавством.

Організовує роботу щодо ліквідації екологічних наслідків аварій, залучення до цих робіт підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності.

Координує діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування стосовно відшкодування підприємствами, установами, організаціями і громадянами збитків, завданих у результаті порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

Забезпечує інформування населення про стан довкілля, а також заходи,  що вживаються для його поліпшення.

Удосконалює систему управління охороною праці та державного нагляду з питань охорони праці.

Координує здійснення соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності.

Координує роботу щодо забезпечення населення району продуктами харчування та складання необхідних регіональних балансів потреби в сільськогосподарській сировині і продовольчих ресурсах.

Організовує роботу з реалізації програм розвитку агропромислового комплексу і соціального відродження села.

Забезпечує збалансований розвиток агропромислового комплексу району, постачання сільськогосподарською продукцією, раціональне використання земель, поліпшення стану та соціальної інфраструктури сіл.

Сприяє  органам місцевого самоврядування та їх посадовим особам у здійсненні аграрної реформи, розробленні та впровадженні експериментальних проектів з цих питань. 

Спрямовує діяльність  районних установ та організацій агропромислового комплексу на розвиток всебічних зв’язків товаровиробників сільськогосподарської продукції з переробними, обслуговуючими та іншими підприємствами.

Забезпечує виконання державного та регіонального замовлення на сільськогосподарську продукцію.

Сприяє організації та розвитку селянських (фермерських) господарств.

Організовує роботу щодо створення сприятливих  умов проживання людей з обмеженими фізичними можливостями та їх працевлаштування.

Забезпечує виконання актів законодавства з питань громадянства, пов?язаних з перебуванням в районі іноземців та осіб без громадянства, сприяє органам внутрішніх справ у додержанні правил паспортної системи.

Сприяє формуванню економічних і організаційних механізмів переведення підприємств, установ і організацій на роботу в умовах ринкових відносин, реалізації державної політики у питаннях реформування власності, розвитку і підтримки підприємництва в районі.

Координує забезпечення розвитку виробництва товарів народного споживання, торгівлі і споживчої кооперації, платних послуг.

Здійснює заходи щодо захисту прав споживачів та контролю за якістю і безпечністю продуктів харчування.

Забезпечує реалізацію державної політики сприяння розвитку малого бізнесу, надання допомоги підприємцям, які займаються розробленням та впровадженням інноваційних проектів.

Організовує та координує в районі роботу із зовнішньоекономічної діяльності та залучення іноземних інвестицій.

Організовує виконання зобов’язань за міжнародними договорами, що стосуються району.

Координує розміщення на території району  нових підприємств і об’єктів інфраструктури всіх форм власності.

Організовує запровадження в районі нетрадиційних джерел енергії, розроблення програм і заходів з енергозбереження та раціонального енерговикористання, впровадження у виробництво малоенергомістких технологій.

Координує стан розробки надр та ефективність використання корисних копалин (у межах компетенції).

Забезпечує організацію обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями зв’язку і транспортного обслуговування незалежно від форм власності в межах, визначених законодавством.

Організовує проведення заходів щодо розвитку та утримання мережі автомобільних доріг загальнодержавного та місцевого значення.

Координує роботу житлово-комунального господарства, контролює питання використання та утримання житлового фонду і об’єктів комунального призначення.

Контролює дотримання в районі житлових прав громадян.

Забезпечує державний контроль за ходом приватизації житла, об’єктів комунального господарства.

Забезпечує контроль за раціональним використанням земель.

Координує роботу виконавчих комітетів сільських рад району, в межах делегованих повноважень, з питань земельних відносин.

Організовує ведення земельно-кадастрової документації, моніторингу земель та землеустрою відповідно до законодавства.

Очолює робочу групу із попереднього розгляду документацій із землеустрою щодо відведення земельних ділянок, матеріалів погодження місця розташування об’єктів, встановлення ставок орендної плати та питань купівлі-продажу земельних ділянок державної власності.

Сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель, контролює здійснення заходів щодо збереження меліоративних систем.

Організовує роботу щодо реалізації земельної реформи.

Забезпечує розгляд висновків за матеріалами попереднього погодження місця розташування земельної ділянки та подає висновки голові районної державної адміністрації.

Готує пропозиції голові районної державної адміністрації щодо надання у користування мисливських угідь, віднесення лісів до категорії захищеності, а також поділу лісів за розрядами такс та заборони використання окремих лісових ресурсів.

За дорученням голови районної державної адміністрації:

- представляє районну державну адміністрацію у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями як в Україні, так і за її межами, а також укладає та підписує від імені районної державної адміністрації цивільно-правові та господарські договори і угоди;

- підписує та подає заяви, позовні заяви, клопотання, заперечення, відзиви на позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги, має право змінювати підстави та (або) предмет позову, збільшувати розмір позовних вимог.

Координує роботу районної державної адміністрацій та виконавчих комітетів сільських рад району, в межах делегованих повноважень, та їх посадових осіб з питань, що відносяться до його компетенції.

Вивчає і вносить на розгляд голови районної державної адміністрації пропозиції з питань добору керівних кадрів підвідомчих галузей (у межах компетенції).

Контролює виконання документів відповідно до розподілу обов’язків.

Координує та контролює діяльність таких структурних підрозділів районної держаної адміністрації:

-  фінансового управління районної державної адміністрації;

- відділу агропромислового розвитку районної державної адміністрації;

- відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту районної державної адміністрації;

- відділу з питань надання адміністративних послуг районної державної адміністрації;

- відділу економічного розвитку районної  державної адміністрації;

Координує діяльність районної державної адміністрації з такими територіальними підрозділами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади:

- відділенням Державного  казначейства України в Бережанському районі;

- Бережанським об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України в Тернопільській області;

- Бережанським відділенням Бучацької об’єднаної податкової інспекції в Тернопільській  області;

- Міжрайонним контрольно-ревізійним відділом в Бережанському та Підгаєцькому районах;

- Бережанським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області;

- Теребовлянським міжрайонним відділом Управління Служби безпеки України в Тернопільській області;

- Бережанським районним відділом Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Тернопільській  області;

- відділенням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в Бережанському районі;

- Відділом Держгеокадастру в Бережанському  районі Тернопільської області;

- Бережанським міжрайонним управлінням водного господарства;

- відділом статистики у Бережанському районі;

- Бережанським районним центром зайнятості;

- банками, що функціонують на території району;

- адвокатурою району;

- Бережанським районним судом;

- прокуратурою району;

- Бережанським об’єднаним міським  військовим комісаріатом;

- військовими частинами, розміщеними на території району.

Забезпечує в межах повноважень через структурні підрозділи районної державної адміністрації координацію діяльності підприємств, установ та організацій району:

- промисловості (у межах компетенції);

- енерго- та газопостачання, транспорту, зв’язку, паливно-мастильного та матеріально-технічного забезпечення, заготівлі і реалізації твердого палива, чорних та кольорових металів, вторинної сировини;

- комунальної теплоенергетики та стану розрахунків за надані ними послуги;

- житлово-комунального господарства всіх форм власності;

- економіки;

- зовнішньоекономічної діяльності;

- будівельних організацій;

- підприємств-виробників будівельних матеріалів, виробів і конструкцій будівельної індустрії;

- громадських об?єднань агропромислового спрямування;

- підприємств, установ та організацій району.

 

 

Умови оплати праці

Посадовий оклад - 6892. 00 грн

-         надбавка за ранг,

-         надбавка за вислугу років.

 

 

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

 

Безстрокове призначення на посаду

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі

•            - копія паспорта громадянина України;

 

письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі;

 

письмова заява, в якій повідомляється, що до нього (неї) не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення влади", та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

 

-         - копія (копії) документа (документів) про освіту

 

 - заповнена особова картка встановленого зразка(форма П2-ДС);

 

       - декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Термін прийняття документів – з 14  по30 червня  2016 року

Документи подавати до конкурсної комісії Тернопілської  обласної державної адміністрації за адресою

вул .Грушевського, 8 м. Тернопіль

кабінет  744 (7 поверх)

 

Дата, час і місце проведення конкурсу

•       01 липня 2016 року о 10.00 год.,Тернопільська обласна державна адміністрація кабінет № 824

       (8 поверх)

Прізвище, ім’я, та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Грабар Оксана Іванівна

(03548) 2 12 78, моб. 0971363634

vk000001@mail.gov.ua

Вимоги до професійної компетентності

1.         Освіта

       Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра

2.         Досвід

 

роботи

       досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи

        

        "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності не менше одного року

Володіння державною мовою

       вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

1.Освіта

економіка, правознавство

2. Знання законодавства

Конституція України

 

Закон України «Про державну службу» _

 

Закон України «Про запобігання корупції»

 

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

3. Професійні чи технічні знання

сучасні методи управління персоналом та організацією

 

основи правознавства, економіки, аналізу державної політики, соціально-економічного прогнозування та планування

 

загальні принципи формування місцевих бюджетів та системи оподаткування

 

принципи діяльності громадських об'єднань та політичних партій, їх відносин з органами влади та органами місцевого самоврядування

4. Спеціальний досвід роботи

досвід керівної роботи на посадах державної служби

5.Знання сучасних інформаційних технологій

знання комп'ютерної техніки та програмного забезпечення

6.Особисті якості

підтримка цінностей державної служби

 

принциповість, рішучість і вимогливість при прийнятті рішень;

 

наполегливість;

 

відповідальність;

 

інноваційність та креативність;

 

дипломатичність

 

 

 

 

                                  

 

 

Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посади

заступника голови районної державної адміністрації

 

І

ЗАГАЛЬНІ  ВИМОГИ

1.

Освіта

вища  

Ступінь вищої освіти

магістр (спеціаліст)

2.

Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної категорії)

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

ІІ

СПЕЦІАЛЬНІ  ВИМОГИ

1.

Знання законодавства

1)   Конституція України;

2)   Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

3)   Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

4)   Закон України «Про державну службу»;

5)   Закон України «Про запобігання корупції»,  Закон України «Про очищення влади»;

6)   Закон України «Про співробітництво територіальних громад»;

7)   Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»;

8)   постанова Кабінету Міністрів України 08.04.2015 № 214  «Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад»;

9)   постанова Кабінету Міністрів України від  06.08.2014  №  385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року»

2.

Професійні знання

 1)основи  державного управління,  технології адміністративної роботи,  системи державних органів і органів місцевого самоврядування, внутрішня організація їх діяльності;

 2)основи економіки, аналізу державної політики, соціально-економічного прогнозування та планування, державних фінансів;

 3)принципи діяльності громадських об’єднань, політичних партій та їх відносин з органами державної влади та органами місцевого самоврядування

3.

Лідерство

1)проводити заходи комунікаційного характеру (наради, переговори, тощо);

2)уміння приймати вчасні та обґрунтовані рішення

4.

Прийняття ефективних рішень

 здатність сплановано та послідовно діяти відповідно до визначених цілей з метою досягнення очікуваних результатів

5.

Комунікації та взаємодія

1)використовувати та управляти ресурсами;

2)адаптація до змін та управління ними;

3)ефективна комунікація співробітництва і роботи в команді

6.

Впровадження змін

 ініціативність та різнопланове відношення до вирішення практичних завдань

 

7.

Управління організацією та персоналом

 готовність до служіння народу України і до впровадження в життя цілей та завдань державної політики

 

8.

Особистісні компетенції

1)відповідальність;

2)неупередженість і об’єктивність.

 

 

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                          М.Р.ДУМАНСЬКА

 

 

 
 

Анонси подій

Актуальна тема