Бережанська районна державна адміністрація
47501, м.Бережани, вул.Шевченка, 15-А
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

Примірний перелік документації, яка повинна бути на підприємстві, установі, організації з питань охорони праці


Описание: image1

Примірний перелік документації, яка повинна бути на підприємстві, установі, організації з питань охорони праці

 • 1. Положення про систему управління охороною праці (СУОП)
 • 2. Журнал обліку вступних інструктажів
 • 3. Програма вступного інструктажу
 • 4. Перелік виробництв (і професій), при роботі в яких обов'язкове проходження медичних оглядів
 • 5. Графік проведення періодичних медичних оглядів
 • 6. Список працівників, зобов'язаних проходити періодичні медичні огляди
 • 7. Заключний акт за наслідками періодичного медичного огляду
 • 8. Перелік спеціального одягу, спеціального взуття і інших засобів індивідуального захисту, який безкоштовно видається на підприємстві.
 • 9. Особиста картка обліку спецодягу, спецвзуття
 • 10. Журнал реєстрації періодичних інструктажів на робочому місці
 • 11. Програма первинного інструктажу   
 • 12. Перелік професій і посад працівників, звільнених від первинних інструктажів на робочому місці
 • 13. Стажування
 • 14. Перелік професій і тривалість  стажування на робочому місці
 • 16. Перелік професій робочих, робота по яких вимагає проходження навчання і перевірки знань.
 • 17. Наказ про призначення комісії по перевірці знань охорони праці.
 • 18. Графік навчань і перевірки знань по охороні праці.        
 • 19. Програми навчання робітників по охороні праці    
 • 20. Програма навчання керівників і фахівців по охороні праці
 • 21. Екзаменаційні білети по охороні праці
 • 22. Протоколи засідання комісії по перевірці знань по охороні праці
 • 23. Посвідчення для інженерно-технічних працівників і робітників
 • 24. Журнал видачі посвідчень по охороні праці
 • 25. Перелік  професій і видів робіт, по яких повинні бути розроблений інструкції   
 • 26. Перелік діючих інструкцій по охороні праці
 • 27. Наказ по підприємству про розробку (перевиданні, продовженні терміну дії інструкції по охороні праці)
 • 28. Інструкції по охороні праці
 • 29. Посадові інструкції з розділом про обов'язки, працівників і відповідальність в області охорони праці     
 • 30. Журнал обліку видачі інструкцій по охороні прані для працівників підрозділів підприємства
 • 31. Накази про призначення відповідальних осіб за виконання робіт підвищеної небезпеки
 • 32. Журнал реєстрації нарядів-допусків на роботи підвищеної небезпеки
 • 33. Перелік робіт підвищеної небезпеки, виконуваних за спеціальними правилами 
 • 34.   Перелік професій і нидів робіт, до яких пред'являються підвищені вимоги по безпеці праці
 • 36. Журнал реєстрації видачі документації по охороні праці
 • 37. Журнал реєстрації вхідної документації по охороні праці
 • 38. Заходи щодо охорони праці
 • 39. Планування роботи по охороні праці
 • 40. Положення про порядок проведення контролю за забезпеченням безпеки праці
 • 41. Журнал реєстрації нещасних випадків на виробництві
 • 42. Акти про нещасні випадки на виробництві (Н-1, Н-5)
 • 43. Повідомлення про наслідки нещасного випадку на виробництві
 • 44. Звіт про число днів непрацездатності у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю потерпілих при нещасних випадках
 • 45.  Звіт про стан умов праці, пільги і компенсації за роботу в несприятливих умовах праці
 • 46. Наказ про призначення особи, відповідальної за електрогосподарство 
 • 47. Перелік посад ІТП і електротехнологічного персоналу, які повинні мати кваліфікаційну групу по електробезпеці
 • 48. Перелік професій і робочих місць, що вимагають присвоєння першої кваліфікаційної групи по електробезпеці
 • 49. Інструктаж неелектротехнічного персоналу на І групу.
 • 50. Наказ про створення комісії по перевірці знань електротехнічного персоналу
 • 51.   Журнал перевірки знань «Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів»
 • 52. Розпорядження про стажування на робочому місці
 • 53.  Наказ про призначення відповідальної особи за технічний стан електро- (пневмо) інструменту і засобів малої механізації
 • 54.  Наказ про затвердження списку осіб, яким дозволяється працювати з переносним електроінструментом
 • 55.  Журнал обліку, перевірки та випробування електроінструменту, трансформаторів, перетворювачів частоти та переносних світильників
 • 56. Журнал перевірки і видачі електроінструменту
 • 57. Протоколи вимірювання опорів ізоляції електроустановок, апаратів, вторинних кіл і електропроводок до 1000 В
 • 58. Протоколи вимірювання опору заземлюючих пристроїв
 • 59. Паспорт на заземлюючий пристрій
 • 60. Журнал обліку і випробувань електрозахисних засобів
 • 61. Журнал приймання і огляду риштувань і помостів
 • 62. Накази по організації роботи автотранспортних засобів
 • 63. Накази про призначення відповідальних осіб по безпечній експлуатації вантажопідйомних машин
 • 64. Наказ про допуск до роботи персоналу, обслуговуючого вантажопідйомні машини
 • 65.  Журнал обліку і періодичних оглядів вантажопідйомних машин і механізмів. Журнал обліку і періодичних оглядів знімних вантажозахватних пристосувань і тари. Журнал приймання і здачі змін вантажопідйомних машин і механізмів
 • 66.  Журнал обліку і періодичних оглядів механізмів і агрегатів, не підконтрольних Держнаглядохоронпраці
 • 67. Наказ про порядок проведення робіт поблизу ліній електропередачі
 • 68. Наказ на комісію по спостереженню за станом і експлуатацією будівель і споруд
 • 69. Паспорт на виробничу будівлю
 • 70. Технічний журнал по експлуатації будівлі (споруди)
 • 71. Акти за наслідками оглядів будівель і споруд
 • 72. Наказ на особу, відповідальне за газове господарство
 • 73.Комплект плакатів і знаків по безпеці праці Розпорядження по усуненню порушень правил охорони праці 

В. о. начальника відділення                                                 С.М. Штогрин
 

Анонси подій

Актуальна тема