Бережанська районна державна адміністрація
47501, м.Бережани, вул.Шевченка, 15-А
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади завідувача сектору підтримки підприємництва відділу економічного розвитку районної державної адміністрації


Додаток 1

 

УМОВИ

проведення конкурсу на заміщення вакантної посади

завідувача сектору з питань підтримки малого та середнього підприємництва – центру підтримки підприємництва відділу економічного розвитку районної  державної адміністрації

 

Загальні умови

 

Посадові обов’язки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач сектору з питань підтримки малого та середнього підприємництва – центру підтримки підприємництва відділу економічного розвитку районної  державної адміністрації:

- здійснює виконання  Конституції  і  законів  України,  актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України  та здійснює контроль за їх реалізацією;

- забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

- бере  участь  в  організаційно-методологічному  забезпеченні діяльності суб'єктів надання адміністративних послуг, відділу з питань  надання адміністративних послуг та його адміністратора;

- аналізує стан і тенденції соціально-економічного розвитку, секторів та галузей економіки району, проводить оцінку внутрішньорегіональної диференціації економічного і соціального розвитку району;

- розробляє  проект  районної  стратегії  розвитку,  забезпечує координацію виконання районної стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання;

- бере участь у розробленні проектів прогнозів економічного і соціального розвитку Тернопільської області на середньо та короткостроковий період і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, забезпечує координацію виконання завдань, визначених цими програмами, на території Бережанського району;

- розробляє  прогнози  економічного  і  соціального  розвитку Бережанського району на середньостроковий період та програми її економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також проекти державних цільових програм, метою яких є розв'язання проблем розвитку Бережанського району;

- забезпечує контроль за виконанням показників програми соціально-економічного та культурного розвитку Бережанського району на короткостроковий період;

- розробляє в установленому порядку пропозиції щодо вступу до відповідних об'єднань єврорегіонального співробітництва та реалізації спільних з іншими суб'єктами транскордонного співробітництва проектів (програм);

- розробляє  та  надсилає  проекти   програм  транскордонного співробітництва регіональним органам виконавчої влади, відповідальним за реалізацію державної політики у відповідній сфері (для підготовки у межах їх повноважень експертних висновків стосовно доцільності надання державної фінансової підтримки реалізації проектів), для надання відповідної державної фінансової підтримки;

- координацію роботи щодо забезпечення дотримання порядку здійснення зовнішніх зносин органами виконавчої влади в районі;

- проводить моніторинг впливу на економіку цінової (тарифної) політики на районному ринку товарів і послуг, аналізує стан ціноутворення у відповідних сферах цінового (тарифного) регулювання, його вплив на економічний та соціальний розвиток району;

- розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату;

- розробляє проект районної програми розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечує її виконання, здійснює моніторинг виконання програми;

- сприяє  формуванню  інфраструктури  підтримки  малого  і середнього підприємництва;

- бере  участь  у  розробленні пропозицій щодо забезпечення сприятливих умов діяльності підприємств торгівлі, ресторанного господарства та побутового обслуговування;

- сприяє розвитку міжрайонного співробітництва суб'єктів малого і середнього підприємництва;

бере участь у розробленні стратегічних і програмних документів з питань залучення зовнішньої допомоги ЄС відповідно до пріоритетних напрямів економічного і соціального розвитку України

Умови оплати праці

 

Посадовий оклад – 5200, 00 грн, надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці – премія

 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

 

 

 

 

 

 

 

1)           копія паспорта громадянина України;

2)           письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3)           письмова заява, в якій особою повідомляється, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно особи відповідно до зазначеного Закону;

4)           копія (копії) документа (документів)  про освіту;

5)           оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6)           заповнена особова картка встановленого зразка;

7)           декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Термін   прийняття  документів 

до 18 червня 2018 року

 

 

 

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

 

22 червня 2018 року, початок о 11.00 год. за адресою: 47501, Тернопільська обл., м.Бережани

вул.Шевченка, 15 

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Кухар Леся Богданівна

тел. моб. +38 098 913 13 56

ekon@ber.te.ua

Кваліфікаційні вимоги

 

1.    Освіта

 

2.    Досвід роботи

 

 

 

 

 

 

3.    Володіння державною мовою

Вища, ступінь магістра

 

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

 

Вільне володіння державною мовою                                                   

 

Професійна компетентність

 

Вимога

 

1.    Стратегічне бачення

 

 

2.    Впровадження змін

 

3.    Прийняття ефективних рішень

 

4.    Комунікація та взаємодія

 

 

 

 

5.    Досягнення результатів

 

6.    Стресостійкість

 

 

 

 

 

7.    Аналітичні здібності

 

8.    Числове мислення

 

 

9.    Вербальне мислення

 

Компоненти вимоги

 

Бачення загальної картини;

Концептуальне мислення

 

Рішучість та наполегливість

 

Автономність та ініціативність щодо пропозицій/рішень

 

Здатність ефективно взаємодіяти-дослухатися, сприймати та викладати думку;

Здатність переконувати інших за допомогою аргументів та послідовної комунікації;

Вільне володіння іноземною мовою - англійська

 

Чітке бачення результату;

Запобігання та ефективне подолання перешкод

 

Розуміння своїх емоцій;

Самоконтроль;

Конструктивне ставлення до зворотного зв’язку, зокрема критики;

Оптимізм

 

Логічне мислення

 

Здатність розуміти та працювати з числовою інформацією

 

Здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією

 

Професійні знання

 

Вимога

1.    Знання законодавства

 

 

 

2.    Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом робот державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про відділ)

 

 

 

 

 

 

3.    Технічні знання

 

 

4.    Знання сучасних інформаційних технологій

 

Компоненти вимоги

-       Конституція України;

-       Закон України «Про державну службу»;

-       Закону України «Про запобігання корупції»

 

Знання:

- Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

- Бюджетний Кодекс України;

- Кодекс законів про працю України;

- Закон України «Про Державний бюджет України» на відповідний період;

- Акти Президента України та Кабінету Міністрів України, накази Мінфіну, Мінекономрозвитку, інші нормативно-правові акти, що регулюють податкову, фінансово-господарську діяльність та економічну суб’єктів малого та середнього підприємництва.

 

Основні принципи роботи на комп’ютері, вміння користуватися іншою офісною технікою.

 

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, іншими програмними продуктами пакету) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office; навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет; електронною поштою, знання сучасних технологій з електронного урядування

5.Лідерство

1) ведення ділових переговорів;

2) вміння обґрунтовувати власну позицію;

3) досягнення кінцевих результатів

 

6.Прийняття ефективних рішень

1) вміння вирішувати комплексні завдання;

2) аналіз співвідношення ціни і якості, застосування інших методів аналізу;

3) ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні);

4) аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації;

5) вміння працювати з великими масивами інформації;

6) вміння працювати при багатозадачності;

7) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів

 

7.Комунікації та взаємодія

1) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

3) відкритість

 

8.Впровадження змін

1) реалізація плану змін;

2) здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

3) оцінка ефективності здійснених змін

 

9.Управління організацією роботи та персоналом

1) організація і контроль роботи;

2) управління проектами;

3) управління якісним обслуговуванням;

4) вміння працювати в команді та керувати командою;

5) мотивування;

6) оцінка і розвиток підлеглих;

7) вміння розв’язання конфліктів

 

10.Особистісні компетенції

1) аналітичні здібності;

2) дисципліна і системність;

3) інноваційність та креативність;

4) самоорганізація та орієнтація на розвиток;

5) дипломатичність та гнучкість;

6) незалежність та ініціативність;

7) орієнтація на обслуговування;

8) вміння працювати в стресових ситуаціях

 

 

 

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ начальника відділу економічного розвитку районної державної  адміністрації

від «01» червня 2018 року №8-к

 

Спеціальні вимоги до осіб, які претендують на зайняття посади завідувача сектору підтримки підприємництва відділу економічного розвитку районної  державної адміністрації

І

 

ЗАГАЛЬНІ  ВИМОГИ

1.

Освіта

вища 

Ступінь вищої освіти

магістр

2.

Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної категорії)

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

 

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

ІІ

СПЕЦІАЛЬНІ  ВИМОГИ

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституція України;

- Закон України «Про державну службу»;

- Закон України «Про запобігання корупції»

 

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом робот державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про відділ)

 

Знання:

Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

- Бюджетний Кодекс України;

- Кодекс законів про працю України;

- Закон України «Про Державний бюджет України» на відповідний період;

- Акти Президента України та Кабінету Міністрів України, накази Мінфіну, Мінекономрозвитку, інші нормативно-правові акти, що регулюють податкову, фінансово-господарську діяльність та економічну суб’єктів малого та середнього підприємництва.

 

2.

Професійні знання

- уміння аналізувати стан і тенденції соціально-економічного розвитку, секторів та галузей економіки району, проводити оцінку внутрішньорегіональної диференціації економічного і соціального розвитку району;

- уміння розробляти  проекти  районної  стратегії  розвитку,  забезпечувати координацію виконання районної стратегії розвитку та підготовку звітів про її виконання;

- розроблення  прогнозів  економічного  і  соціального  розвитку Бережанського району на середньостроковий період та програми її економічного і соціального розвитку на короткостроковий період, а також проекти державних цільових програм, метою яких є розв'язання проблем розвитку Бережанського району;

- забезпечувати контроль за виконанням показників програми соціально-економічного та культурного розвитку Бережанського району на короткостроковий період;

- розробляти та організовувати реалізацію заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату;

- уміння розробляти проекти районних програм розвитку малого і середнього підприємництва, забезпечувати їх виконання, здійснювати моніторинг виконання програми;

- сприяти  формуванню  інфраструктури  підтримки  малого  і середнього підприємництва;

- вільне володіння іноземною мовою - англійська

3.

Якісне виконання поставлених завдань

вміння реалізовувати плани діяльності свого функціонального напряму, систематизувати, обробляти, аналізувати та узагальнювати інформацію щодо своєї діяльності з метою визначення досягнень та заходів, спрямованих на усунення недоліків у цій діяльності.

4.

Командна робота і взаємодія

вміння працювати в команді, компромісність,  ініціативність, толерантність

5.

Сприяння змін

аналітичне мислення, розуміння сучасних проблем менеджменту, технологія адміністративної роботи, здатність продукувати нові ідеї та бачити шляхи їх реалізації, соціальні технології

6.

Технічні вміння

володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, інші програмні продукти пакету) або з альтернативним пакетом Open Office, Libre Office; навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет; знання сучасних технологій з електронного урядування

7 .

Особистісні компетенції

підтримка цінностей державної служби,

принциповість, рішучість і вимогливість при прийнятті рішень, наполегливість, відповідальність, інноваційність та креативність, дипломатичність, орієнтація на обслуговування, вміння працювати в стресових ситуаціях

 

 

 
 

Анонси подій

Актуальна тема