Гусятинська районна державна адміністрація
48201, смт.Гусятин, провулок Героїв Майдану, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

Про виконання районного бюджету за 2016 рік


                                                    

 

 

 

 

                                                      УКРАЇНА

        ГУСЯТИНСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

                                   ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

                         РОЗПОРЯДЖЕННЯ

           ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

від “ 24” липня 2017  року         смт Гусятин         № 372-од

 

Про  виконання  районного

бюджету  за  I півріччя  2017  року

 

 

Розглянувши поданий фінансовим управлінням райдержадміністрації  звіт  про  виконання   районного  бюджету  за  I  півріччя   2017  року, слід   відмітити   наступне.

До загального фонду  районного бюджету надійшло власних доходів  13 771,3  тис.грн., виконання склало 118,3  відсотки, у порівнянні  з відповідним  періодом  2016  року  надходження  збільшились   на   59,3 відсотки  або  на   5 125,5  тис. грн.

Податку та збору на доходи фізичних осіб надійшло  13 669,8 тис.грн. (99,3 % власних надходжень), поступлення відносно I півріччя попереднього  року  у співставних  одиницях  збільшились  на  5 270,8 тис.грн  або на      62,7 %,  інших надходжень надійшло  36,0  тис.грн (на  37,4  тис. грн.  менше,  ніж  за I півріччя   2016 року), плати  за надання  адміністративних  послуг  поступило  65,5  тис.грн. (на  107,6  тис.грн., або  на  62,2 %  менше, ніж  за  відповідний  період  минулого  року).  

Базової  дотації  з державного бюджету отримано 8 661,1 тис. грн.,  додаткової  дотації з державного  бюджету  місцевим  бюджетам  на  здійснення  переданих  з  державного бюджету видатків з утримання  закладів  освіти  та  охорони здоров’я – 8 706,9 тис.грн, освітньої  субвенції – 49 723,4 тис.грн., медичної  субвенції – 23 044,1  тис.грн.

Соціальних  субвенцій  з  державного  бюджету  отримано  в  сумі  168 149,8  тис.грн., в  тому  числі  субвенція  на виплату допомоги  сім’ям  з  дітьми – 36 145,1 тис.грн., субвенція  на  надання  пільг та  житлових  субсидій  населенню  на  оплату  енергоносіїв  та  житлово – комунальних  послуг – 131 420,3  тис.грн.,  субвенція  на  надання  пільг  та  житлових  субсидій  населенню  на  придбання  твердого  палива  та скрапленого  газу – 315,3  тис.грн., субвенція  на  виплату  державної  соціальної допомоги на  дітей – сиріт  та  дітей , позбавлених  батьківського  піклування –              269,1  тис.грн.

З  державного  бюджету  отримано   субвенцію  на  відшкодування  вартості   лікарських  засобів  для  лікування  окремих  захворювань  в  сумі  270,3  тис.грн.  та   субвенцію   на  здійснення  заходів  щодо  соціально-економічного  розвитку    окремих  територій  в  сумі  167,6  тис.грн. 

Інших  субвенцій   надійшло  до  районного  бюджету  в  сумі    4 135,2  тис.грн.

Всього,  з врахуванням  трансфертів,  до загального фонду  Гусятинського  районного  бюджету  за  I  півріччя  2017  року  поступило  276 629,7  тис.грн. ,  що  складає  99,9  відсотків  до  плану  на  відповідний  період –  276 829,3  тис.грн.

До  спеціального  фонду  районного  бюджету  надійшло власних  доходів   2 493,0  тис.грн. ,  в  тому  числі    власні  надходження  бюджетних  установ – 2 493,0  тис.грн.,  зокрема:  плата  за  послуги, що  надаються бюджетними  установами – 788,0 тис.грн., плата  за  оренду  майна  бюджетних  установ – 111,0  тис.грн., надходження  бюджетних  установ  від  реалізації  в установленому  порядку майна (крім  нерухомого  майна) –       0,1  тис.грн., благодійні  внески, гранти  та  дарунки – 440,5 тис.грн., кошти,  що отримують бюджетні  установи  від  підприємств, організацій, фізичних  осіб  та  від  інших  бюджетних  установ  для  виконання  цільових  заходів -  1 153,4  тис.грн.             

Крім власних доходів до спеціального фонду районного бюджету надійшло 110,0 тис.грн. інших субвенцій.

Видатки загального фонду (без врахування  наданих місцевим бюджетам міжбюджетних  трансфертів  з державного бюджету) склали  262 214,4 тис.грн., що становить 64,1 % до уточненого плану на звітний період  (408 848,2 тис.грн.).

Фінансування в першу чергу спрямовувалось на захищені статті видатків, а саме:

- на оплату праці з нарахуванням працівникам бюджетної сфери –              59 496,7 тис.грн.;

-  на оплату комунальних послуг та  енергоносіїв – 5143,3 тис.грн.;

-  на продукти харчування – 330,5 тис. грн..

На утримання соціально-культурної сфери в І півріччі 2017 році  було використано 93 554,1 тис.грн., а саме:

- освіта –56 623,8 тис.грн., що становить 79,1 % до уточнених  призначень на вказаний період;

- охорона здоров’я – 27 589,0 тис.грн., що становить 98,5% до уточнених    призначень на вказаний період;

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 3 186,3 тис.грн., що становить 84,6 % до уточнених призначень на вказаний період;

- культура і мистецтво – 5 290,4 тис.грн., що становить 80,0 % до уточнених  призначень на вказаний період;

- фізична культура і спорт – 664,6 тис.грн., що становить 69,2 % до уточнених  призначень на вказаний період;

- засоби масової інформації – 200,0 тис.грн., що становить 74,8 % до уточнених  призначень на вказаний період.

По спеціальному фонду районного бюджету  проведено видатків в сумі  2 455,8 тис. гривень. Кредиторська заборгованість відсутня.

       За підсумками виконання районного бюджету за І півріччя 2017 року та з метою належної організації бюджетного процесу у 2017 році:

       1. Схвалити звіт про виконання районного бюджету за І півріччя 2017 року  та подати його на розгляд районної ради (додається).

        2. Головним розпорядникам коштів районного бюджету:

1) відповідно до пункту 18 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України виконання районного бюджету здійснювати за програмно-цільовим методом;

2) для установ та закладів, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, здійснити заходи щодо визначення системних напрямків упорядкування мережі;

3) провести інвентаризацію видатків, виходячи з необхідності забезпечення фінансовими ресурсами тільки тих видатків, що забезпечують здійснення основних функцій і завдань;

4) забезпечити використання в повному обсязі коштів субвенцій з державного бюджету з метою недопущення виникнення залишків на кінець року;

5) організувати роботу з розроблення програм оптимізації видатків та розпорядників їх коштів, у тому числі шляхом зменшення не першочергових видатків, виконання яких з місцевих бюджетів не мають чіткої законодавчої і нормативної регламентації за результатами згідно з проведеною інвентаризацією видатків;

6) здійснити оптимізацію витрат шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань;

7) забезпечити цільове та ефективне використання бюджетних коштів. Стимулюючі виплати здійснювати лише при стовідсотковій забезпеченості річним фондом оплати праці;

8) забезпечити своєчасну реєстрацію фінансових зобов’язань бюджетними установами в управлінні Державної казначейської служби в Гусятинському районі, в першу чергу за захищеними статтями, проаналізувати стан фінансової дисципліни в бюджетних установах та не допускати бюджетних порушень в процесі виконання місцевих бюджетів;

9) посилити контроль за правильністю, повнотою та достовірністю подання до районної державної адміністрації матеріалів про виконання відповідних місцевих бюджетів, результати проведеної роботи з реалізації заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, економного і раціонального використання бюджетних коштів.

     3. Головам територіальних громад:

1) забезпечити безумовне виконання вимог статей 93, 101 Бюджетного кодексу України в частині укладання угод про передачу міжбюджетних трансфертів між відповідними місцевими радами;

2) відповідно до пункту 18 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України виконання бюджетів територіальних громад  здійснювати за програмно-цільовим методом;

3) затвердити плани заходів щодо наповнення місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2017 році. 

        4. Виконавчим комітетам  місцевих рад:

         1) посилити роботу по мобілізації доходів по загальному та спеціальному фондах відповідних бюджетів;

         2) забезпечити проведення видатків в першу чергу по захищених статтях, не допускаючи простроченої заборгованості по них. Стимулюючі виплати здійснювати лише при стовідсотковій забезпеченості річним фондом оплати праці;

        3) видатки, не передбачені бюджетом, проводити лише за умови наявності додаткових джерел коштів.

        5.Фінансовому управлінню райдержадміністрації, Гусятинському відділенню Чортківської ОДПІ Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області:

1)        підвищити ефективність роботи з погашення заборгованості зі сплати податків і зборів, та з платниками податків з викриття схем ухилення від сплати платежів до бюджету;

      2) посилити роботу по вишукуванню та мобілізації доходів до бюджетів всіх рівнів;

3)        проводити роботу з керівниками суб’єктів підприємницької діяльності щодо детінізації заробітної плати та заборони виплати її в розмірі нижче встановленого законодавством рівня;

4)        забезпечити співфінансування з місцевих бюджетів об’єктів, фінансування яких у 2017 році буде здійснюватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку та субвенції з державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально – економічного розвитку окремих територій;

     5) забезпечити розподіл додаткового фінансового ресурсу місцевих бюджетів (вільних залишків коштів, коштів від перевиконання дохідної частини та зменшення не першочергових видатків) на фінансування захищених статей видатків для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та здійснення розрахунків за спожиті енергоносії до кінця року;

      6) посилити контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів.

      6.Виконавцям цього розпорядження про проведену роботу інформувати райдержадміністрацію до 17 жовтня  2017 року.

    7Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникам голови районної  державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків.

 

 

Голова районної

державної адміністрації                                                             В.С.БАТІГ

 

                                                       Дивіться також

 

Інформаційні послуги