Гусятинська районна державна адміністрація
48201, смт.Гусятин, провулок Героїв Майдану, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

Про затвердження Положення про податок на нерухоме про податок на нерухоме на території Сухоставської сільської ради на 2015 рік


 

 

СУХОСТАВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Гусятинського району                  Тернопільської області

Тридцята      сесія                                                            шостого скликання

Рішення № 220

                                                                                  від 29 січня 2015 року

Про затвердження Положення
про податок на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки,

на території Сухоставської сільської ради на 2015 рік.

Керуючись ст. 144 Конституції  України,п.24 розділу 1 ст.26, ст.69 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст.10, ст.265,266 Податкового кодексу України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 року №71 – VIII. Розглянувши висновки постійної комісії з питань соціально – культурного та економічного розвитку бюджету і фінансів,  сесія сільської ради –

 

В И Р І Ш И ЛА:

1. Затвердити Положення про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відмінне від земельної ділянки, на території Сухоставської сільської ради на 2015 рік у редакції згідно додатку (додається).

2. Секретарю оприлюднити дане рішення.

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення сільської  ради від   25 листопада 2013  року  №174  «Про становлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки » .

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань соціально – культурного та економічного розвитку бюджету та фінансів.

 

 

Сільський голова:                             Р.М.Мацик

 

 

 

 

Додаток до рішення
Сухоставської сільської ради

                                                                                                      Від 29 січня 2015 року  № 220

 

ПОЛОЖЕННЯ

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

       1. Загальні   положення

         Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  на території Сухоставської сільскої ради на 2015 рік( далі – Положення) встановлюється на  підставі  пункту 24 частини 1 статті 26 Закону України  “Про місцеве самоврядування в Україні “ , пункту 7 частини 1 статті 69 Бюджетного кодексу України, відповідно пункту 12.3 статті 12 та статті  265 Податкового кодексу України Податкового кодексу України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 року №72 – VIII. 

2. Платники  податку

        2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової нерухомості, розміщенні на території Сухоставської сільської ради.

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової  та/ або  нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/ або  нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/ або  нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/ або  нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

3. Об’єкт  оподаткування

          3.1. Об’єктом   оподаткування  є  об’єкт житлової та/ або  нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

3.2. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та/ або  нежитлової нерухомості, які перебувають у власності держави або територіальних громад (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та/ або  нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) садовий або дачний будинок, але не більше одного такого об’єкта на одного платника податку;

ґ) об’єкти житлової та/ або  нежитлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать фізичним особам, які відповідно до закону мають статус багатодітних або прийомних, або малозабезпечених  сімей, опікунів, піклувальників дітей, але не більше одного такого об’єкта на сім’ю, опікуна, піклувальника;

д) гуртожитки;

е) об’єкти житлової та/ або  нежитлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям–сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям–інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислові підприємств;

ж) будівлі, споруди  с/г  товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у с/г діяльності;

з) об’єкти житлової та/ або  нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

4. База оподаткування

 

4.1. Базою оподаткування є житлова та/ або  нежитлової площа об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його часток.

4.2. База оподаткування об’єктів житлової та/ або  нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно.

4.3. База оподаткування об’єктів житлової та/ або  нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

4.4. У разі наявності у платника податку – фізичної особи більше одного об’єкта оподаткування, в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків), база оподаткування обчислюється виходячи з сумарної житлової площі таких об’єктів з урахуванням норм підпункту 4.5 пункту 4 цього положення.

4.5. База оподаткування об’єкта/або об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи — платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості  - на 100 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості — на 250 кв. метрів;

в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, в тому числі їх часток) — на 350 кв. метрів.

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

Пільги із сплати податку не надаються на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).

4.6. Звільнити від сплати  пільги з податку, що сплачується на території міста з об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).

4.7.Пільги з податку, що сплачується на території Сухоставської сільської ради з обєктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються:

Об’єкт/ об’єкт спадкування, якщо площа такого / таких об’єкта / об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподаткованої площі, затвердженої рішенням Сухоставської сільської ради;  Об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів ( здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

4,8. Звільнити від сплати податку фізичних осіб, що мають у власності: господарські ( присадибні) будівлі – допоміжні ( нежитлові) приміщення, до яких належать сараї , хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, транспортні підстанції тощо;

Орган місцевого самоврядування до 1 лютого поточного року подає до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової та/ або  нежитлової нерухомості відомості стосовно пільг наданих ними .

5. Ставка податку

       5.1. Ставки податку встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування згідно додатку до цього Положення.

1.      Податковий період

2.       6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

  1. Порядок обчислення суми податку

7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування, які перебувають у власності фізичних осіб, проводиться контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника житлової нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власника платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підп4 цього Положення, та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного виду, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової  площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 4. цього Положення, та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної житлової площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» підпункту 4цього Положення, та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги житлової площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 7.1 пункту 7 цього Положення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової нерухомості, надсилаються (вручаються) контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцем знаходження об’єктів житлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем об’єктів житлової та/ або  нежитлової  нерухомості, що перебувають у власника таких нерезидентів.

7.3.  Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру житлової площі об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення.

7.4. Орган державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також орган, що здійснює реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані до 15 квітня року, в якому набрала чинності стаття 265 Податкового Кодексу, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати ОДПІ ГУ Міндоходів у Тернопільської  області відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

7.5.  Платники податку — юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають до органу державної податкової інспекції за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості декларація подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт.

 

8. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

 

8.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника — починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

8.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

 

 

 

 

9. Порядок та строк сплати податку

 

9.1. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта оподаткування і зараховується до бюджету Сухоставської  сільської ради  згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

10. Строки сплати податку

10.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами — протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами — авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

11. Відповідальність платників і контроль за стягненням податку

11.1. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання податкового обов’язку несуть платники податку відповідно до Податкового кодексу України.

 

11.2. Контроль за повнотою та своєчасністю перерахування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до бюджету міста здійснює ОДПІ ГУ Міндоходів у Тернопільській області.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток
до Положення про податок
на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки

 

1.   Затвердити ставки на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки для фізичних осіб:

-         Житлові об’єкти: 0,5 відсотка – для квартири/ квартир, загальна площа яких перевищує 100 кв. метрів, або житлового будинку / будинків, загальна площа яких перевищує 250 кв. метрів;

-         Не житлові об’єкти:

а) 1,5 відсотка – будівлі готельні: готелі, мотелі, кемпінги, ресторани та бари, туристичні бази, будинки відпочинку;

б) 0,3 відсотка – будівлі офісні;

в) 1 відсоток будівлі торгівельні;

г) 0,2 відсотка – гаражі: гаражі ( наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

д)0,03 відсотка – інші будівлі.

- Для юридичних осіб встановлюється:

а) 2 відсотка – для квартир, загальна площа яких перевищує 100 кв. метрів, та житлових будинків, загальна площа яких перевищує 250 кв. метрів.

Не житлові об’єкти:

а)  1 відсоток – будівлі готельні: готелі, мотелі, кемпінги, ресторани та бари, туристичні бази, будинки відпочинку;

б) 1 відсоток – будівлі офісні;

в) 1 відсоток будівлі торгівельні;

г) 0,3 відсотка – гаражі: гаражі ( наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

д) 0,03 відсотка – інші будівлі.

 

 

 
 

Інформаційні послуги