Гусятинська районна державна адміністрація
48201, смт.Гусятин, провулок Героїв Майдану, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки


                                                                      

                        СТАРОНИЖБІРКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

                 ГУСЯТИНСЬКОГО  РАЙОНУ  ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ                                                                                                                                                              

                                                 ШОСТЕ    СКЛИКАННЯ
                                                       ТРИДЦЯТЬ  ВОСЬМА  СЕСІЯ

 

                                                           Р І Ш Е Н Н Я 

 

            від   29  січня      2015 року              № 173

            с.Старий  Нижбірок

 

       Про    податок  на  нерухоме  майно,

відмінне  від  земельної  ділянки               

 

      На  виконання  пункту 4  Прикінцевих  положень   Закону  України «Про  внесення  змін  до  Податкового  Кодексу  України  та  деяких  законодавчих  актів  України  щодо  податкової  реформи» , керуючись пп. 266.1, 266.2,  266.3,  266.4, 266.5, 266.6, 266.9  та  266.10 Податкового  Кодексу  України  ст.26   Закону  України «Про  Місцеве  самоврядування  в  Україні» ,  сільська  рада 

 

                                                           В и р і ш и л а :

 

1.     Затвердити  положення  про  податок  на  нерухоме  майно  відмінне  від  земельної  ділянки  ( додаток  1).

2.    Секретарю  сільської  ради  Довгань  В.Я.  оприлюднити  дане  рішення  на  дошці  оголошень  сільської  ради .

3.    Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань  бюджету  та  фінансів , соціально-економічного  і  культурного  розвитку  сільської  ради.

 

 

 

 

 

            Старонижбірківський                   

             сільський  голова :                                    М.Г.Довгань

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Додаток

                                              до рішення Старонижбірківської

              сільської ради

                                    «29 »   січня         2015 року

                 № 173

                       

ПОЛОЖЕННЯ

про  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

                                                         1. Загальні положення.

Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної (далі - Положення ) розроблене на підставі пункту 4 Прикінцевих положень Закону України     «Про внесення змін до  Податкового  кодексу  України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», керуючись пп.266.1, 266.2,266.3,266.4,266.5,266.6,266.9 та 266.10 Податкового  кодексу  України,ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

1. Платники податку.

1.1.Визначити, шо  на  території  Старонижбірківської  сільської  ради платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості , чи  є  співвласниками  об’єктів  житлової     та/або нежитлової нерухомості , що  перебуває  у  спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб.

2. Об’єкт оподаткування.

2.1.Визначити об’єктом оподаткування  об’єкт нежитлової  нерухомості, в тому числі його частку  а  саме  будівлі  офісні - будівлі  фінансового  обслуговування,  адміністративно – побутові  будівлі , будівлі  для  конторських  та  адміністративних  цілей ; гаражі – гаражі (наземні й підземні ) та  криті  автомобільні  стоянки ; будівлі  промислові  та  склади ; господарські (присадибні) будівлі – допоміжні ( нежитлові) приміщення , до  яких  належать  сараї , хліви , гаражі , літні  кухні , майстерні , вбиральні, погреби , навіси,  котельні , бойлерні, трансформаторні підстанції  тощо  та  інші  будівлі  .

2.2. Не  включати  до  об’єктів  оподаткування  на  території  Старонижбірківської  сільської  ради :

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської  ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі, споруди промисловості, а  саме :  виробничі та складські приміщення   заводів, фабрик  та  інших  об’єктів  виробництва  відповідних  галузей промисловості ;

ж) будівлі, споруди  призначені для використання в  сільськогосподарській діяльності сільськогосподарських  товаровиробників , а  саме : корівники, свинарники, конюшні  та  інші  споруди  для  відгодівлі  тварин, пташники, інкубатори, зерносховища, овочесховища, елеватори, теплиці, силосні  вежі, склади,  гаражі (ангари)  для  зберігання  сільськогосподарської  техніки , приміщення  токів , сінники  тощо ;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

3. База оподаткування.

3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової  нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної  особи – платника  податку,  зменшується :

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на  120  кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 240  кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 360 кв. метрів.

        Таке  зменшення  надається  один  раз  за  кожний  базовий  податковий (звітний) період (рік) .

4. Пільги із сплати податку.

4.1. Встановити  пільги  з  податку,  що  сплачується  на  території  Старонижбірківської  сільської  ради,  з  об’єктів  житлової  та /або    нежитлової  нерухомості ,  що  перебувають  у  власності  фізичних  або  юридичних  осіб,  релігійних  організацій  України,  статути (положення)  яких  зареєстровані  у  встановленому  законом  порядку,  та  використовуються  для  забезпечення  діяльності,  передбаченої  такими  статутами

( положеннями)  відповідно  до  рішення  Старонижбірківської  сільської  ради  в  залежності  від  майна ,  яке  є  об’єктом  оподаткування .

4.2  Розмір  пільги  з  податку,  що  сплачується  на  території  Старонижбірківської  сільської  ради,  з  об’єктів  житлової  нерухомості  для  фізичних  осіб  визначити,  виходячи  з  їх  майнового  стану  та  рівня  доходів  відповідно  до  рішення  Старонижбірківської  сільської  ради  в  залежності  від  майна,  яке  є  об’єктом  оподаткування.

4.3 Пільги  зі  сплати  надаються :

- у  розмірі  100  відсотків  інвалідам  І групи ,  багатодітним  сім’ям,  релігійним  організаціям  України,  статути (положення)  яких  зареєстровані  у  встановленому  законом  порядку,  та  використовуються  для  забезпечення  діяльності,  передбаченої  такими  статутами ( положеннями),  учасникам  війни  1941-1945 років ( крім  осіб прирівняних  до  них ) ,  учасникам  АТО .

- у  розмірі  100  відсотків   для  фізичних  осіб  на  об’єкти  нежитлової  нерухомості : господарські  (присадибні)  будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення  до  яких  належать  сараї, хліви, гаражі,  літні  кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні.

- у  розмірі 50  відсотків  інвалідам  ІІ групи , учасникам  ліквідації  наслідків  аварії  на  Чорнобильській  АЕС, учасникам  бойових  дій  на  території  інших  держав.

4.4 Встановити,  що пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

а)  об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;

б)  об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

4.5   Щороку  до  1  лютого  поточного  року  подавати  до  Гусятинського  центру  з  обслуговування  платників  податку  відомості  стосовно  пільг,  наданих  Старонижбірківською  сільською  радою

5.Ставка податку.

5.1 Встановити  ставки  податку для об?єктів житлової   та  або  нежитлової  нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб,  у розмірі : 

 

 

 

 

Розміри  ставок  податку  на  нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної  ділянки,  для  об’єктів  житлової  нерухомості

Типи об’єктів житлової нерухомості

Ставка

відсотки

податку

 

 

Фізичні особи

Юридичні особи

1

Житловий будинок-будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для  постійного у ній проживання.   Житлові  будинки поділяються на житлові будинки садибного  типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості .Житловий  будинок  садибного типу – житловий будинок , розташований на окремій земельній ділянці , який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень.

0,1

0,2

2

Квартира – ізольоване   помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного в ньому  проживання

0,1

 

0,2

3

Прибудова до житлового будинку – частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін , і  яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну

0,1

0,2

4

Котедж – одно, півтораповерховий  будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою

0,1

0,2

5

Кімнати у багатосімейних (комунальних)  квартирах – ізольовані помешкання в  квартирі , в  якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів 

0,1

0,2

6

Садові будинки – будинки для літнього (сезонного) використання , які в питаннях нормування  площі забудови, зовнішніх конструкцій та  інженерного обладнання не відповідають нормативам, установленим  для житлових будинків

0,1

0,2

            Розміри  ставок  податку  на  нерухоме  майно,  відмінне  від  земельної  ділянки,  для  об’єктів  нежитлової  нерухомості

Типи об’єктів житлової нерухомості

Ставка

відсотки

податку

 

 

Фізичні особи

Юридичні особи

1

Будівлі (приміщення) готельні – готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, табори для  відпочинку , будинки  відпочинку

0,3

1,0

2

Будівлі (приміщення) офісні –будівлі (приміщення) фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі (приміщення), будівлі (приміщення) для конторських та адміністративних цілей

0,3

 

1.0

3

Будівлі (приміщення) торговельні –торгові центри, магазини (загальною площею більше 200кв.метрів), універмаги, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків.

0,3

1.0

4

Магазини, загальною площею до 200 кв. метрів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі (приміщення) підприємств побутового обслуговування

0,3

1.0

5

Гаражі – гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки

0

1,0

6

Господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення , до  яких  належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби,навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо

0

1,0

7

Інші будівлі (приміщення)

0,3

1,0

5.2 Встановити , що  на  2015 рік  ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб , не можуть перевищувати один відсоток мінімальної заробітної плати , встановленої законом на 1  січня  звітного (податкового) року за  1 кв. метр  для об’єктів  нежитлової  нерухомості

 

 

6. Податковий період.

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

                                                7. Порядок обчислення суми податку.

7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпункту 3.2  цього Положення  та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів ( у разі її встановлення ) та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту3.2  цього Положення та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів ( у разі її встановлення ) та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту 3.2 цього Положення та пільги органів місцевого самоврядування з неоподатковуваної площі таких об’єктів ( у разі її встановлення ) та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням   вищезазначеного, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

       Обчислення суми податку з об?єкта/ об?єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси(місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи  із загальної площі кожного з  об’єктів  нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

            Нарахування податку та  надсилання (вручення ) податкових повідомлень- рішень про  сплату податку фізичним особам – нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцемзнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів

7.3 Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних тощо:

            Об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому  числі їх часток, що перебувають у власності платника податку ;

            Розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості , що перебувають у власності платника податку ;

            Права на користування пільгою із сплати податку ;

            Розміру ставки податку;

            Нарахованої суми податку.

            У разі  виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право  власності , контролюючий орган  за  місцем  проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому  нове  податкове  повідомлення – рішення. Попереднє податкове повідомлення – рішення  вважається  скасованим (відкликаним ).

7.4 Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов?язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об?єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку , визначеному Кабінетом Міністрів України. ( згідно 265.7.4. ПКУ)

7.5  Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об?єкта/ об?єктів оподаткування декларацією за формою , встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об?єкта житлової та /або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою – платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об?єкт, а податок сплачується починаючи з місяця , в якому виникло право власності на такий об?єкт.

7.6 Порядок обчислення  сум податку в разі зміни власника об’єкта оподатковується податком

7.6.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця , в якому виникло право власності.

7.6.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності .

                                               8 . Порядок сплати податку

8.1 Податок з об’єкта /об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що на території Старонижбірківської  сільської ради сплачується за  місцем розташування  об’єкта/об’єктів  оподаткування і зараховується до  бюджету Старонижбірківської сільської ради  згідно  з положеннями Бюджетного кодексу України.

9.Строки сплати податку.

9.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

- фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення;

- юридичними особами — авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

Старонижбірківський сільський голова:                                             М.Г Довгань

Секретар  сільської ради :                                                                     В.Я.Довгань

 
 

Інформаційні послуги