Гусятинська районна державна адміністрація
48201, смт.Гусятин, провулок Героїв Майдану, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

Про встановлення на території Майданської сільської ради плати за землю в частині земельного податку та затвердження Положення про податок на землю


 

 

МАЙДАНСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА

ГУСЯТИНСЬКИЙ  РАЙОН      ТЕРНОПІЛЬСЬКА   ОБЛАСТЬ

ШОСТЕ  СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТА СЕСІЯ

(ДРУГЕ  ПЛЕНАРНЕ  ЗАСІДАННЯ)

РІШЕННЯ 

 

від  11 червня    2015  року                             №   146                                                с. Майдан

 

Про встановлення на території Майданської

сільської ради плати за  землю в частині

земельного податку  та затвердження 

Положення про податок на землю.

 

          З метою забезпечення надходжень до сільського бюджету, керуючись Бюджетним кодексом України,   Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших  законодавчих актів України, щодо  спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності» №71-УІІ, від 28.12.2014 року, розділом ХІІІ « Плата за землю» Податкового кодексу України,  п.п. 24, 28, 34 ч. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи виготовлені технічні документації з нормативно-грошової оцінки земель с.Майдан, які вступили в дію з 01.01.2014 року, проіндексовані  на коефіцієнт, який буде встановлено законодавством України на 2016 рік, Майданська сільська рада,

 

ВИРІШИЛА:

 

     1. Встановити  на території Майданської сільської ради  наступні ставки земельного податку на земельні ділянки (відповідно до п.274.1 ст.274 Податкового Кодексу України) :

 

   1.1. Ставка податку на земельні ділянки (в межах населеного пункту), зайняті житловим фондом фізичних осіб встановлюється в розмірі 0,03 % від їх нормативної грошової оцінки ;

 

  1.2. Ставка  податку  за 1 гектар сільськогосподарських угідь   встановлюється у відсотках  від нормативної грошової оцінки в таких розмірах:

   - для ріллі, сіножаті, пасовища –0,1 % від їх нормативної  грошової оцінки;

  - багаторічні насадження 0,03  %  від їх нормативної  грошової оцінки;

 (незалежно від місця знаходження ).

1.3.  Ставка  податку  у  розмірі  3 %  від  їх нормативної грошової  оцінки  на  земельні  ділянки, які  перебувають  у  постійному  користуванні суб’єктів господарювання (крім  державної  та  комунальної  форми  власності);

 

1.4. Встановити ставки земельного податку на землі енергетики у відсотках:

       земельний податок на земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено - 3 %;

 

1.5. Ставки податку  на земельні ділянки, які розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено - 5 %  від нормативної грошової оцінки одиниці  площі по області.

 

2. Звільнити від сплати земельного податку фізичних та юридичних осіб в межах граничних норм, встановлених статтями 281,282 Податкового Кодексу України.

 

3. Надати пільгу по сплаті земельного податку державним, комунальним,

бюджетним установам, організаціям, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів (відповідно до п.282 Податкового кодексу України).

 

4. Встановити, що на території Майданської сільської ради у 2015 році плата за землю справляється згідно з нормами Податкового Кодексу України із застосуванням ставок, які діяли станом до 31 грудня 2014 року і проіндексо-вані  на коефіцієнт, який встановлено законодавством України на 2015 рік.

 

5. Затвердити  Положення  про встановлення  плати за землю  на території  Майданської сільської ради.(додаток №1).

 

6.Секретарю сільської ради Міщанчук М.С. оприлюднити дане рішення на дошці оголошень сільської ради.

 

7. Копію даного рішення направити в Гусятинську  ОДПІ ГУДФС у Тернопільській області.

 

8.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію

сільської  ради з питань соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету.

 

 

     Сільський голова                                         В.П.Наконічевський

 

 

 

 

                                                                                            Додаток №1

                                                                                           до рішення  № 146   сесії              

                                                                                     Майданської  сільської ради

                                                                                       від 11 червня 2015р.

 

Положення про земельний податок

 

1. Загальні положення.

Земельний податок встановлюється на підставі розділу ХІІІ Податкового кодексу України (далі - ПКУ).

2. Платники  земельного податку.

2.1.Платниками  податку є:

2.1.1.  власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

2.1.2.  землекористувачі. 

3. Об'єкти оподаткування земельним податком.

3.1. Об'єктами оподаткування земельним податком є:

3.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

3.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності. 

4. База оподаткування земельним податком.

4.1. Базою оподаткування є:

4.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

5. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження) земельним податком

5.1. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

6.Ставка земельного податку за земельні ділянки,

нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від

 місцезнаходження). 

6.1. Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 1,0%  від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь – 0,1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, для багаторічних насаджень – 0,03 відсотка від їх нормативної грошової оцінки. 

6.2. Ставка податку за земельні ділянки, для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)- 0,03 відсотка від їх нормативної грошової оцінки. 

6.3. Ставка податку на земельні ділянки (у межах населених пунктів), що відносяться до земель залізничного транспорту, земель енергетики  справляється у розмірі 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки, а за межами у розмірі 5  відсотків від нормативної грошової оцінки  одиниці площі  по області. 

6.4. Ставка податку встановлюється у розмірі 3% від їх нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності). 

7.Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб.

7.1. Від сплати податку звільняються ( відповідно до ст..281 Податкового         кодексу України):

7.1.1. інваліди першої і другої групи; 

7.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

7.1.3. пенсіонери (за віком);

7.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

7.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

7.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачені  для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 281.1 статті 281 ПКУ, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

7.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більше   2 гектари;

7.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка в селах - не більш 0,25 гектара; в містах- не більш 0,10 гектара ; в селищах- не більше 0.15 гектара).

7.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш 0,10 гектара;

7.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш 0,01 гектара;

7.2.5. для ведення садівництва - не більш 0,12 гектара. 

8. Особливості оподаткування платою за землю.

8.1.  Відповідно до пункту 284.1 статті 284 ПКУ Майданська сільська рада встановлює ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

Звільняються від сплати земельного податку  юридичні та/або фізичні особи, а саме:

- підприємства, установи і організації державної та комунальної форми власності, які розміщені на території сіл Майданської сільської ради мають: технічну документацію на майно, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або свідоцтво про право власності, які утримуються за рахунок коштів державних або місцевих бюджетів,  релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку;

- фізичні особи, згідно підпунктів 7.1.1.- 7.1.5. пункту 7.1. даного Положення;

- згідно статей 282, 283 ПКУ. 

8.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року, податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

8.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

9. Податковий період для плати за землю.

9.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

9.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців). 

10. Строк сплати плати за землю

10.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

10.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

10.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

10.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

10.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фізичними особами у сільській  місцевості земельний податок може сплачуватися за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, або  через відділення зв’язку.

10.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

10.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

10.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно. 

11. Орендна плата

11.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Сільська  рада, як орган місцевого самоврядування, яка укладає договір оренди землі, повинна до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

11.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

11.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

11.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

11.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

11.5.1. не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

11.5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

11.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

11.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285 - 287 розділу ХІІІ  ПКУ. 

                 

 

              Секретар сільської ради                                                   М.С.Міщанчук

 

 
 

Інформаційні послуги