Гусятинська районна державна адміністрація
48201, смт.Гусятин, провулок Героїв Майдану, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

Про затвердження Положення про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Клювинської сільської ради


 

                                                        

                                

                                                                       КЛЮВИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

                           Гусятинський район Тернопільська область

                                              СЬОМЕ СКЛИКАННЯ          

                                 пята  сесія

                                   друге пленарне засідання

      Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я    №  163         с.Клювинці

 

від      10 липня    2016 р.

 

«Про затвердження Положення про встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  на території Клювинської сільської ради »

 

         Керуючись ст. 144 Конституції України, п.24 розділу 1 ст.26, ст.69 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до ст. 10, ст.265, 266 Податкового кодексу України, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів  України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р. №72-VІІІ, розглянувши висновок постійної комісії сільської ради з питань  соціально-культурного та економічного розвитку, фінансів та бюджету,  сільська рада

 

                                                       ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Клювинської сільської ради  у новій  редакції  згідно додатку.

2.Вважати таким ,що втратило чинність рішення Клювинської сільської ради від 29 січня 2015 року №581  «Про затвердження Положення про  встановлення ставок податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки,на території Клювинської сільської ради » із внесеними змінами .

3. Секретарю  ради оприлюднити дане рішення

 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально-культурного та економічного розвитку,фінансів та бюджету.

 

 

 

Сільський    голова                               М.К. МУЗИКА

 

 

 

Додаток

до рішення Клювинської сільської ради

                                                                                      від   10 липня 2016 р. № 163

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,

на території  Клювинської сільської ради

 

Розділ 1. Загальні положення

 

1.1. Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Клювинської сільської ради на 2015 рік (далі – Положення) розроблено на основі Податкового кодексу України №2755-VI ВР затвердженого 02 грудня 2010 року з наступними змінами та доповненнями, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів  України щодо податкової реформи» від 28.12.2014р. №72-VІІІ.
 

1.2. Це Положення є обов’язковим до виконання юридичними та фізичними особами на території  Клювинської сільської ради.

 

Розділ 2. Платники податку

 

2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в  тому числі нерезиденти, які є власниками об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, розміщеної на території  Клювинської сільської ради.

 

2.2. Визначення платників податку в разі перебування об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

        а) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній  частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

        б) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній  сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

       в) якщо об'єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

Розділ 3. Об'єкт оподаткування

 

3.1. Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової  та нежитлової нерухомості,  в тому числі його частка.

 

3.2. Не є об'єктом оподаткування:

 

          а) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

          б) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

          в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій  інвалідів та їх підприємств.

 

Розділ 4. База оподаткування

 

4.1. Базою оподаткування є загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

 

4.2. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється органом державної податкової служби на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

 

4.3. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи з загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об'єкт.

 

4.4. У разі наявності у платника податку - фізичної особи більше одного об’єкта оподаткування, в тому числі різних видів (квартир, житлових будинків або квартир і житлових будинків), база оподаткування обчислюється виходячи з сумарної загальної площі таких об’єктів з урахуванням норм пункту 5.1. розділу 5  цього Положення.

 

Розділ 5. Пільги із сплати податку

 

5.1. База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а)  для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 185 кв. метрів;

в) для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на  245 кв. метрів.

            Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

            Пільги із сплати податку не надаються на об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, використовуються у підприємницькій діяльності).

           Пільги зі сплати податку надаються:

-              у розмірі 100 відсотків інвалідам І групи, релігійним  організаціям ,які зареєстровані на території Клювинської сільської ради статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями),  учасникам АТО.

-              у розмірі 50 відсотків учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасникам бойових дій на території інших держав.

Пільги з податку, що сплачується на території Клювинської сільської ради з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням Клювинської сільської ради;

об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

 

 

 

 

Розділ 6. Ставка податку

 

6.1. Ставки податку для об’єктів житлової та нежитлової нерухомості встановлюються за рішенням Клювинської сільської ради у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування:

 

             - для фізичних осіб:

      житлові об'єкти: 0.00 відсоток - для квартири/квартир, загальна площа яких перевищує 60 кв. метрів, або житлового будинку/будинків, загальна площа яких  перевищує 180 кв. метрів;

      нежитлові об'єкти

        а)  0,5 відсотка  - будівлі готельні: готелі, мотелі, кемпінги, ресторани та бари, туристичні бази, будинки відпочинку;

б) 0,3 відсотка - будівлі офісні;

в) 0,3 відсотка будівлі торговельні;

г) 0,5 відсотка – гаражі: гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

д) 0.00 відсотка - господарські (присадибні) будівлі - допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

е) 0,5 відсотка - інші будівлі.

 

- для юридичних осіб встановлюються:

а) 1 відсоток - для квартир, загальна площа яких перевищує 70 кв. метрів, та житлових будинків, загальна площа яких  перевищує 140 кв. метрів.

нежитлові об'єкти

а) 0,5 відсотка - будівлі готельні: готелі, мотелі, кемпінги, ресторани та бари, туристичні бази, будинки відпочинку;

б) 0,3 відсотка - будівлі офісні;

в) 0,3 відсотка будівлі торговельні;

г) 0,5 відсотка – гаражі: гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

д) 0,5 відсотка - інші будівлі.

 

 

Розділ 7. Податковий період

 

7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює  календарному року.

 

Розділ 8. Порядок обчислення суми податку

 

8.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника нерухомості у такому порядку:

 а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" п.5.1. розділу 5 цього Положення, та відповідної ставки податку;

 б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного виду, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" п.5.1. розділу 5 цього Положення, та відповідної ставки податку;

 в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" п.5.1. розділу 5 цього Положення, та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із  загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з пунктом 8.1. розділу 8 цього Положення та відповідні платіжні реквізити, зокрема, Клювинської сільської ради за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

          Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення зазначеному власнику після отримання інформації про виникнення права власності на такий об'єкт.

            Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

          Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

 

8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

 - об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

-  розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

 - права на користування пільгою із сплати податку;

-  розміру ставки податку;

- нарахованої суми податку.

          У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення.

 

8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов'язані до 15 квітня року, в якому набрала чинності ця стаття, а в наступні роки щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати органам державної податкової служби відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна  станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

8.5. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають органу державної податкової служби за місцезнаходженням об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

         Щодо новоствореного (нововведеного) об'єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 

Розділ 9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком

9.1. У разі переходу права власності на об'єкт  оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а для нового власника - починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

 

9.2. Орган державної податкової служби надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

Розділ 10. Порядок сплати податку

 

10.1. Податок сплачується за місцем розташування об'єкта  оподаткування і зараховується до бюджету Клювинської  сільської ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

 

 

Розділ 11. Строки сплати податку

 

11.1. Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується:

 

 а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

 

 б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

 

 

 Секретар сільської ради                                           Балицький М.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

КЛЮВИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

Гусятинський район Тернопільська область

                                                  СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

                                                           п’ята сесія

                                              друге пленарне засідання

 

                                                  РІШЕННЯ №  164                  с.Клювинці

 

10   липня   2016 р.

 

     « Про встановлення податку на майно

    в частині плати за землю та надання  пільг із сплати земельного податку на

території Клювинської сільської ради

                                                                         

 

           Керуючись п.24 ,ч. 1 ст.26  Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», ст.284 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів  України щодо податкової реформи» ,керуючись пп.14.147,14.1.240,ст.269-281 Податкового кодексу України (ПКУ) із змінами та доповненнями ,враховуючи необхідність  впорядкування місцевих податків та зборів,  Клювинська сільська рада

 

ВИРІШИЛА :

         1.  Затвердити Положення про податок на майно в частині плати за землю та надання пільг із сплати земельного податку на території Клювинської сільської ради    ( додаток 1 ).

2. Вважати таким ,що втратило чинність рішення Клювинської сільської ради від 7 червня 2015 року №616  «Про  встановлення податку на майно в частині плати за землю  та надання пільг із сплати земельного податку на території Клювинської сільської ради » із внесеними змінами .

         3. Секретарю виконавчого комітету сільської ради дане рішення    довести до відома Гусятинського відділення Чортківської ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області і розмістити на дошці  оголошень сільської ради.

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань соціально – культурного та економічного розвитку,фінансів та бюджету.

 

 

 

 

        Сільський голова                                            МУЗИКА М.К.

                                                                                                         


                                                 

                                                       Додаток

                                                                  до рішення сесії сільської

                                                 ради № 164 від  10 липня  2016 року

 

                                                         ПОЛОЖЕННЯ

про податок на майно (в частині плати за землю)

 

Загальні положення.

 

          Положення про податок на майно  (в частині плати за землю) (далі – Положення) розроблено на підставі пункту 4 Прикінцевих положень Закону України „ Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів  України щодо податкової реформи” , керуючись

пп.14.147,14.1.240,ст.269-281 Податкового кодексу України (ПКУ) із змінами та доповненнями п.24 ,ч. 1 ст.26  Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ”

Визначити, що на території Клювинської сільської ради плата за землю  є обов'язковим платежем у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної  та комунальної власності.

Особливості справляння податку суб'єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності встановлюються главою 1 розділу XIV ПКУ.

 

 

1.      Платники земельного податку

 

1.1 Платниками податку є:

·        власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

·        землекористувачі.

    2. Об'єкт оподаткування

2.1 Об'єктами оподаткування є:

• земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

• земельні частки , які перебувають у власності.

  З. База оподаткування

3.1 Базою оподаткування є:

• нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахувань коефіцієнта індексації.

3.2  Рішення Клювинської сільської ради щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок розташованих у межах населеного пункту офіційно оприлюднюється радою до 15липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

4. Ставки земельного податку.

Ставка земельного податку на земельні ділянки, нормативну  грошову оцінку, яких проведено (незалежно від  місцезнаходження).

    4.1.Встановити ставки податку на земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено у розмірі відсотків від їх нормативної грошової оцінки:

для фізичних осіб:

·        під житловою забудовою  у розмірі 0,03% відсотки;

·        для ведення особистого селянського господарства у розмірі 0,1% відсотка;

·        для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (пай)  у розмірі 0,2 % відсотка;

для юридичних осіб:

·         під житловою та нежитловою  забудовою  у розмірі 0,05% відсотки;

·        для сільськогосподарських угідь у розмірі 0,5% відсотка;

·        зайняті об’єктами торгівлі, АЗС, банківськими установами,  суб’єктами підприємницької діяльності,підприємствами недержавної форми власності для обслуговування будівель, споруд та інженерних мереж, едектро- і газопостачання,а також для обслуговування послуг зв’язку – 4 відсотки;

·        інші земельні ділянки  - 1 відсоток.

 

 4.2.Встановити ставку податку на земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) у розмірі  3  відсотки від нормативної грошової оцінки.

4.3.Встановити ставку земельного податку для юридичних осіб за земельні ділянки , які розташовані за межами населеного пункту, нормативна    грошова оцінка яких не проведена , у розмірі 3% від нормативної   грошової   оцінки одиниці  площі ріллі по області.

 

5.  Пільги із сплати податку

5.1 Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

 

5.1.1. Від сплати земельного податку звільняються:

5.1.1.1 інваліди першої і другої групи;

5.1.1.2 фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

5.1.1.3 пенсіонери (за віком);

5.1.1.4 ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

5.1.1.5 фізичні особи, визнані законом особами, які постраждати внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасники АТО.

5.1.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 5.1.1цього Положення поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

5.1.2.1 для ведення особистого селянського господарства - у розмір не більш як 2 гектари;

5.1.2.2 для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більше як 0,25 гектара;

5.1.2.3 для індивідуального дачного будівництва - не більше як 0,10 гектара;

5.1.2.4 для будівництва індивідуальних гаражів - не більше як 0,01 гектара;

5.1.2.5 для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

 

5.1.3 Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток і оренду платнику фіксованого сільськогосподарського податку.

 

5.2 Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

 

         5.2.1 Від сплати податку звільняються:

       - органи місцевого самоврядування, заклади лікування та оздоровлення хворих, установи та організації які фінансуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів

       -  дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, заклади культури,  освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

   - санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

   -  громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

    Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні".

    У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

   - бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України".

 

5.2.2  Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

 

- землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

- землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв’язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об’їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з’їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

- земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

- земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

- земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 

    6. Орендна плата.

6.1.Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

     Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на  поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесених змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

     Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

     6.2.Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

     6.3.Обєктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

     6.4.Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

     6.5.Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди. Річна сума платежу не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки та не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

      6.6.Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

       6.7.Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285-287 Податкового Кодексу.

 

7. Податковий період для плати за землю.

 

7.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

7.2 Базовий податковий (звітний) рік починається з 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

8. Порядок обчислення, строк сплати та порядок зарахування плати за землю.

 8.1.    Обчислення суми податку проводиться відповідно до вимог статті 286 Податкового Кодексу України.

8.2. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю відповідно до вимог статей 286-288 Податкового кодексу України.

          8.3. Плата за землю зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для плати за землю.

 

 

   Секретар виконавчого комітету

     сільської ради                                                         Балицький М.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Інформаційні послуги