Гусятинська районна державна адміністрація
48201, смт.Гусятин, провулок Героїв Майдану, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

Про внесення змін до рішення № 68 від 20.05.2016 року « Про встановлення ставок земельного податку на 2017 рік та затвердження Положення про встановлення плати за землю на території Котівської сільської ради»


 

                                                                                     
                                                              УКРАЇНА

                                        КОТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА

         Гусятинського  району  Тернопільської  області

                                                  Сьоме    скликання

                                                     Дванадцята   сесія

                                                    Р І Ш Е Н Н Я   № 152                      

    від  02  лютого 2017 року                                            с.Котівка                                              

Про внесення змін до рішення № 68 від 20.05.2016 року

« Про встановлення  ставок земельного податку на 2017 рік

та затвердження Положення про встановлення плати

за землю на території  Котівської сільської ради»

                     Відповідно  до  Закону  України  від  20.12.2016  року  № 1791-УІІІ «Про  внесення  змін  до  Податкового  кодексу  України  та  деяких  законодавчих  актів  України, щодо  забезпечення  збалансованості  бюджетних  надходжень  у  2017 році», щодо  розміру  ставок  плати  за  земельні  ділянки  та  керуючись  ст. 26, 69  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні», сесія  сільської  ради,-

                                                    В И Р І Ш И Л А:

                 

1.    Внести  зміни  до  п.6, п.п.11.5.1  п.11.5  Положення  «Про   встановлення

      плати за землю на території  Котівської сільської ради».

 

2.    Затвердити  Положення  «Про   встановлення  плати за землю на

       території  Котівської сільської ради».

 

3.Опублікувати  дане  рішення  на  сайті  Гусятинської  РДА і  дошці 

      оголошень сільської  ради.

 

4.    Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійну  комісію  з 

     питань планування  бюджету  та  фінансів.

 

Сільський  голова :                                             Г.С.Мацевко

 

                                                                                         Додаток   

                                                   До рішення сесії Котівської                                                   

                                       сільської ради № 152 від 02.02.2017 року

Положення про земельний податок 

1. Загальні положення.

Земельний податок встановлюється на підставі розділу ХІІІ Податкового кодексу України (далі - ПКУ).

2. Платники  земельного податку.

2.1.Платниками  податку є:

2.1.1.  власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

2.1.2.  землекористувачі. 

3. Об'єкти оподаткування земельним податком.

3.1. Об'єктами оподаткування земельним податком є:

3.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

3.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності. 

4. База оподаткування земельним податком.

4.1. Базою оподаткування є:

4.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим розділом;

5. Оподаткування земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно від місцезнаходження) земельним податком 

5.1. Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається податковим законодавством.

5.2. Ставка податку за один гектар нелісових земель, які надані у встановленому порядку для потреб лісового господарства,встановлюються відповідно до пункту 6 цього розділу.

6.Ставка земельного податку за земельні ділянки,

нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від

 місцезнаходження). 

 

6.1. Ставказемельного  податку на земельні ділянки  нормативно  грошову  оцінку  яких  проведено ( незалежно  від   місця  знаходження земельної  ділянки)

встановлюється:

     Для  фізичних  осіб

-         під житловою  забудовою  0.03 %  від нормативно грошової  оцінки;

-         для  сільськогосподарських  угідь  0.3 % від нормативно грошової   оцінки;

-   для  товарного  с/г виробництва  ( пай ) – 0.5 %  від нормативно

     грошової  оцінки;

-   для  комерційної  діяльності  ( магазини, бари) – 1%  від нормативно

      грошової  оцінки;

-   для  інших  0.5 % від нормативно грошової  оцінки;

 

    Для  юридичних  осіб

-          для  сільськогосподарських  угідь  0.5 % від нормативно  грошової  оцінки;

-         для  інших  земель 1 % від нормативно  грошової  оцінки;

 

 

6.2. Ставка податку, за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання ( крім державної та комунальної форми власності)  встановлюється  у розмірі 3 % від їх нормативної грошової оцінки.

 

 

6.3. Ставка податку, за землі  залізничного транспорту, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання встановлюється у розмірі 1.5 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

6.4.  Ставка  податку  за  земельні  ділянки, розташовані  за  межами  населеного  пункту, нормативно-грошову  оцінку, яких  не  проведено, встановлюється у  розмірі  4 %  від  нормативно-грошової  оцінки  одиниці  площі  ріллі  по  області.

7.Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб.

7.1. Від сплати податку звільняються ( відповідно до ст..281 Податкового         кодексу України):

7.1.1. інваліди першої і другої групи; 

7.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

7.1.3. пенсіонери (за віком);

7.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

7.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 7.1.6. фізичні особи, учасники антитерористичної операції і члени їх сімей при наявності посвідчення.

7.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачені  для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 281.1 статті 281 ПКУ, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

7.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш   2 гектари;

7.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка в селах - не більш 0,25 гектара;в містах- не більш 0,10 гектара ; в селищах- не більше 0.15 гектара).

7.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш 0,10 гектара;

7.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш 0,01 гектара;

7.2.5. для ведення садівництва - не більш 0,12 гектара. 

8. Особливості оподаткування платою за землю.

8.1.  Відповідно до пункту 284.1 статті 284 ПКУ Котівська сільська рада встановлює ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

Звільняються від сплати земельного податку  юридичні та/або фізичні особи, а саме:

- підприємства, установи і організації державної та комунальної форми власності, які розміщені на території сіл Котівської сільської ради мають: технічну документацію на майно, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно або свідоцтво про право власності, які утримуються за рахунок коштів державних або місцевих бюджетів,  релігійні організації України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку;

- фізичні особи, згідно підпунктів 7.1.1.- 7.1.6. пункту 7.1. даного Положення;

- згідно статей 282, 283 ПКУ. 

 - органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів:

 - дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров»я, соціального захисту, фізичної культури і спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

8.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року, податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

8.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

 

9. Податковий період для плати за землю.

9.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

9.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців). 

10. Строк сплати плати за землю

10.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

10.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

10.3. Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

10.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

10.5. Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Фізичними особами у сільській  місцевості земельний податок може сплачуватися за квитанцією про приймання податкових платежів. Форма квитанції встановлюється у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, або  через відділення зв’язку.

10.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

10.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

10.8. Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно. 

11. Орендна плата

11.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Сільська  рада, як орган місцевого самоврядування, яка укладає договір оренди землі, повинна до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

11.2. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

11.3. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

11.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

11.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

11.5.1. не може бути меншою розміру  земельного  податку  встановленого  для  відповідної  категорії земельних  ділянок  на  території  ради ;

11.5.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

11.6. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

11.7. Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог статей 285 - 287 розділу ХІІІ  ПКУ. 

 

   Секретар сільської ради:                       С.В.Дитиняк

 

 
 

Інформаційні послуги