Козівська районна державна адміністрація
47600, смт.Козова, вул.Грушевського, 38
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

 

Опитування

.
На головну

План заходів з виконання в районі Антикорупційної програми Тернопільської обласної державної адміністрації на 2016-2017 роки


                                                                                                           

                                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                 розпорядження голови райдержадміністрації

                                                                                                                12.04.2016  №   140-од

                                                                                                                                                                                                                                                                         

ПЛАН ЗАХОДІВ

з виконання в районі  Антикорупційної програми

Тернопільської  обласної державної адміністрації

на 2016-2017 роки

 

 

 

№ з/п

Назва напряму

Назва заходу

Строк виконання заходу

Виконавці

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

1.

Забезпечення прозорості та доброчесності в діяльності місцевих органів влади

1) забезпечити доступ громадськості для ознайомлен-ня з проектами нормативно-правових актів шляхом їх розміщення на офіційних веб-сайтах розробників

2016-2017

роки

 

 

відділ з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськістю, у справах преси та інформації апарату райдержадміні-страції, структурні підрозділи райдержадміністрації

 

забезпечення про-зорості прийняття управлінських рішень

 

2) періодично заслуховувати інформацію про стан додержання в районі Закону України «Про запобіган-ня корупції» (на виробничих нарадах – не рідше         1 разу на квартал, на засіданнях колегій – не рідше      1 разу на рік)

 

2016-2017

роки

 

 

апарат та структурні підроз-діли райдержадміністрації

виявлення та усунення

корупційних ризиків

3) проводити аналіз звернень фізичних та юридичних осіб стосовно порушення вимог антикорупційного законодавства

 

 

2016-2017

роки

 

юридичний сектор апарату райдержадміністрації

визначення корупцій-них ризиків, наявність

аналітичної інформації

4) забезпечити проведення семінарів та інших освітніх заходів із державними службовцями з питань внесення змін та доповнень до антикорупційного законодавства

 

 

 

щокварталу

сектор з питань кадрової роботи та юридичний сектор апарату райдержадміністрації

підвищення рівня пра-вових знань у держав-них  службовців у сфері запобігання корупції

5) проінформувати суб’єктів декларування про новий порядок подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також надати роз’яснення щодо її заповнення

2016 рік

(з початком роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування)

сектор з питань кадрової роботи та юридичний сектор апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації

дотримання вимог фінансового контролю

6) забезпечити дотримання державними службовцями Правил етичної поведінки державних службовців

2016-2017

роки

 

сектор з питань кадрової роботи та юридичний сектор апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації

дотримання правил етичної поведінки

7) забезпечити участь осіб, відповідальних за здійснення державних закупівель, та уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення конфлікту інтересів та корупційних ризиків під час здійснення державних закупівель

2016-2017

роки

 

структурні підрозділи райдержадміністрації

запобігання коруп-ційним проявам при здійсненні державних закупівель

8) здійснення комплексу заходів щодо реформування системи державної служби шляхом забезпечення виконання Закону України «Про державну службу» та підзаконних актів, виданих на його виконання

2016-2017

роки

 

сектор з питань кадрової роботи апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації

створення ефективної державної служби

2

Створення прозо-рої системи добо-ру кадрів та запо-бігання виникнен-ня конфлікту інтересів

1) розміщувати на офіційних веб-сайтах інформацію про вакантні посади та результати проведення кон-курсу на їх заміщення

 

 

2016-2017

роки

 

сектор з питань кадрової роботи апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації

забезпечення прозо-рості при прийнятті на державну службу та службу в органах міс-цевого самоврядування

2) забезпечити добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, а також їх об’єктивну атестацію

2016-2017

роки

 

сектор з питань кадрової роботи апарату райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації

забезпечення прозо-рості в діяльності органів влади

3) проводити методичну роботу щодо роз’яснення інституту конфлікту інтересів, заборон і обмежень встановлених антикорупційним законодавством

2016-2017

роки

 

юридичний сектор апарату та сектор з питань кадрової роботи райдержадміністрації, структурні підрозділи райдержадміністрації

запобігання виникнен-ня конфлікту інтересів, вчиненню корупційн- них правопорушень

3

Запровадження профілактичних і просвітницьких форм антикоруп-ційного впливу на свідомість громадян

сприяти інформаційному обміну між об’єднаннями громадян, ЗМІ, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування щодо запобі-гання та виявлення корупції

2016-2017

роки

 

структурні підрозділи райдержадміністрації

зниження рівня корупції в районі

4

 Виявлення і лікві-

 дація системних ко-

 рупційних каналів і  

 схем у закладах

охорони здоров’я

1) організувати затвердження закладами охорони здоров’я району переліку платних послуг згідно з вимогами чинного законодавства

2016 рік

відділ охорони здоров’я  райдержадміністрації

зниження рівня коруп-ції в закладах охорони здоров’я району

2) організувати ведення обліку благодійних надходжень закладами охорони здоров’я району

     

2016 рік

відділ охорони здоров’я  райдержадміністрації

зниження рівня коруп-ції в закладах охорони здоров’я району

            

         Перший заступник

голови райдержадміністрації                                                                               М.В.СОЛЯР
Анонси подій

Інформаційні послуги