Козівська районна державна адміністрація
47600, смт.Козова, вул.Грушевського, 38
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

 

Опитування

.
На головну

Служба у справах дітей Козівської райдержадміністрації оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» - головного спеціаліста служби у справах дітей


ЗАТВЕРДЖЕНО

 

Наказ служби у справах дітей Козівської районної

державної адміністрації

                                                                             від 30.01.2019 р.  № 06-од.

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»  - головного спеціаліста служби у справах дітей

Козівської районної державної адміністрації – посада 1

(47600, Тернопільська область, смт Козова, вул. Грушевського,38,

 e-mail: ssnkoz@ukr.net)

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Головний спеціаліст служби у справах дітей районної державної адміністрації    відповідно до покладених на нього завдань:

- формує бюджет служби у справах дітей  районної державної адміністрації;

- здійснює контроль за виконанням бюджету, додержанням службою у справах дітей районної державної адміністрації стандартів (норм, правил) з питань фінансово-економічної діяльності, бухгалтерського обліку та звітності;

- аналізує фінансове та матеріально - технічне забезпечення служби, розробляє та вносить відповідні пропозиції щодо їхнього покращення, запобігає втратам;

- здійснює організацію бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності служби;

- веде головну книгу. Складає баланс бюджетної діяльності служби. Забезпечує узагальнення інформації з питань, що належать до його компетенції;

- організовує відповідно до функціональних завдань, покладених на нього, розробку проектів програм, аналітичних матеріалів, балансових розрахунків, планових показників, комплексних заходів, пропозицій, прогнозів розвитку фінансово-економічної діяльності служби;

- бере участь у розробці нормативних документів;

- забезпечує роботу з ведення діловодства;

- відповідає за ведення кадрової роботи;

- організовує роботу служби з питань, віднесених до його компетенції;

- готує матеріали оперативного характеру за дорученням керівника служби, веде протоколи нарад;

- вносить начальнику служби пропозиції з питань, що віднесені до його компетенції;

- за дорученням начальника служби представляє службу в органах виконавчої влади, установах, підприємствах і організаціях з питань напрямку діяльності служби у справах дітей;

- вносить пропозиції щодо підготовки штатного розпису, кошторису витрат, затвердження посадових окладів працівників;

- виконує інші функції відповідно до законодавства та за дорученням начальника служби у справах дітей.

Умови оплати праці

1. Посадовий оклад – 4100,00 грн. (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 січня 2018 року);

2. Надбавки, доплати та премії – відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Строково (на період перебування основного працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).

 

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби;

3) письмова заява, в якій повідомляються про не застосування заборони, визначеної частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно особи, відповідно до зазначеного Закону або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка державного службовця за формою, затвердженою наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016р.№156;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік; (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК);

7) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Заяви, зазначені у підпунктах 2 і 3 цього пункту, пишуться власноручно.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та потребує у зв’язку з цим пристосування, подає заяву (за формою) про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Строк подання документів: документи приймаються до 17 год. 15 хвилин 18 лютого 2019 року за адресою: 47600, Тернопільська обл. смт Козова, вул. Грушевського, 38, Козівська районна державна адміністрація. 

 

Дата, час і місце проведення конкурсу

25 лютого 2019 р., об 11.00 год. за адресою: 47600, Тернопільська обл., смт Козова,  вул. Грушевського, 38, районна державна адміністрація

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Кіт Оксана Миколаївна, (03547) 21278,

email: kozovakadru@gmail.com

                           

Кваліфікаційні вимоги

1.Освіта

вища освіта не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра за напрямком «економіка», «бухгалтерський облік».

2. Досвід роботи

без досвіду роботи

3. Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

 

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

 

1

Уміння працювати з комп’ютером

володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача, досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Offise (Word, Excel), вміння формувати електронну звітність в Є-дата, Є-звітність, FreeZvіt, Medok, формування бухгалтерських таблиць, ведення електронних банківських відомостей, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Internet

 

 

2

Ділові якості

1) компетентність;

2) стратегічне мислення;

3) аналітичні та організаторські здібності;

4) організаторські здібності;

5) ініціативність;

7) наполегливість

 

 

3

Особистісні якості

1) комунікабельність;

2) інноваційність;

3) врівноваженіст;ь,

4) працьовитість ;

5) тактовність ;

6) дисциплінованість;

7) цілеспрямованість

 

 

Професійні знання

 

 

 

Вимога

Компоненти вимоги

 

 

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

законів України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;

постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року народження «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»

 

 

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання законів України:

«Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про Державний бюджет України», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; Бюджетний кодекс України, положення про службу у справах дітей; інструкції з діловодства; правил етикету; правил внутрішнього трудового розпорядку; правил та норм охорони праці та протипожежного захисту

 

 

 

 

 

 

 

 
Анонси подій

Інформаційні послуги