Козівська районна державна адміністрація
47600, смт.Козова, вул.Грушевського, 38
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

 

Опитування

.
На головну

Семінар на тему: « Протидія домашньому насильству»


Семінар на тему: « Протидія домашньому насильству»

13 березня 2020 року в приміщенні Козівського районного центру зайнятості відбувся семінар на тему: «Протидія домашньому насильству» за участі головного спеціаліста відділу Козівське бюро правової допомоги Пекар Оксаною.

Питання протидія домашньому насильству регулюється Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», в якому стаття 1.ч.1.п.3 визначає домашнєнасильствояк - діяння (діїабобездіяльність) фізичного, сексуального, психологічногоабоекономічногонасильства, щовчиняються в сім’їчи в межах місцяпроживанняабоміж родичами, абоміжколишнімчитеперішнімподружжям, абоміжіншими особами, якіспільнопроживають (проживали) однієюсім’єю, але не перебувають (не перебували) у родиннихвідносинахчи у шлюбіміж собою, незалежновід того, чипроживає (проживала) особа, яка вчинила домашнєнасильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь.

Під час семінару фахівець розповіла на кого ж поширюється дія даного Закону. Незалежно від факту спільного проживання, поширюється на таких осіб: подружжя; колишнє подружжя; наречені; мати (батько) або діти одного з подружжя (колишнього подружжя) та інший з подружжя (колишнього подружжя); особи, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) у шлюбі між собою, їхні батьки та діти; особи, які мають спільну дитину (дітей); батьки (мати, батько) і дитина (діти); дід (баба) та онук (онука); прадід (прабаба) та правнук (правнучка) вітчим (мачуха) та пасинок (падчерка); рідні брати і сестри; інші родичі: дядько (тітка) та племінник (племінниця), двоюрідні брати і сестри, двоюрідний дід (баба) та двоюрідний онук (онука); діти подружжя, колишнього подружжя, наречених, осіб, які мають спільну дитину (дітей), які не є спільними або всиновленими; опікуни, піклувальники, їхні діти та особи, які перебувають (перебували) під опікою, піклуванням; прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, їхні діти та прийомні діти, діти-вихованці, діти, які проживають (проживали) в сім’ї патронатного вихователя; інші родичі, інші особи, які пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки, за умови спільного проживання.

Відповідно до статті 4 цього Законудіяльність, спрямована на запобігання та протидіюдомашньомунасильству, ґрунтується на таких засадах:

1) гарантуванняпостраждалим особам безпеки та основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на життя, свободу та особистунедоторканість, на повагу до приватного та сімейногожиття, на справедливий суд, на правовудопомогу, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини;

2) належнаувага до кожного факту домашньогонасильствапід час здійсненнязаходів у сферізапобігання та протидіїдомашньомунасильству;

3) врахуваннянепропорційноговпливудомашньогонасильства на жінок і чоловіків, дітей та дорослих, дотримання принципу забезпеченнярівних прав та можливостейжінок і чоловіківпід час здійсненнязаходів у сферізапобігання та протидіїдомашньомунасильству;

4) визнаннясуспільноїнебезпекидомашньогонасильства та забезпеченнянетерпимогоставлення до будь-якихпроявівдомашньогонасильства;

5) повага та неупереджене і небайдужеставлення до постраждалихосіб з боку суб’єктів, щоздійснюють заходи у сферізапобігання та протидіїдомашньомунасильству, забезпеченняпріоритетності прав, законнихінтересів та безпекипостраждалихосібпід час здійсненнязаходів у сферізапобігання та протидіїдомашньомунасильству;

6) конфіденційністьінформації про постраждалихосіб та осіб, якіповідомили про вчиненнядомашньогонасильства;

7) добровільністьотриманнядопомогипостраждалими особами, крімдітей та недієздатнихосіб;

8) врахуванняособливих потреб та інтересівпостраждалихосіб, зокремаосіб з інвалідністю, вагітнихжінок, дітей, недієздатнихосіб, осібпохилоговіку;

9) ефективнавзаємодіясуб’єктів, щоздійснюють заходи у сферізапобігання та протидіїдомашньомунасильству, з громадськимиоб’єднаннями, неурядовимиорганізаціями, засобамимасовоїінформації та іншимизаінтересованими особами.

2. У разіякщопостраждалою особою є дитина, будь-якідії, щовчиняютьсящодонеї, базуються на принципах, визначених Конвенцією ООН про права дитиниКонвенцією Ради Європи про захистдітейвідсексуальноїексплуатації та сексуального насильстваЄвропейськоюконвенцією про здійснення прав дітей та законодавчими актами України у сферізахисту прав дитини.

3. Заходи у сферізапобігання та протидіїдомашньомунасильствуздійснюються без дискримінації за будь-якоюознакою.

4. Звичаї, релігійніпереконання, віросповідання, традиції не можутьрозглядатися як виправдання будь-яких форм домашньогонасильства, передбаченихцим Законом, або бути підставою для звільненнякривдникавідвідповідальності.

Законом встановлено, що до кривдника (особи що вчинила домашнєнасильство у будь-якійформі) суб’єктами, щоздійснюють заходи у сферізапобігання та протидіїдомашньомунасильствуможе бути встановленоспеціальні заходи щодопротидіїдомашньомунасильству. Тому в стаття 24 вказано  що до спеціальнихзаходівщодопротидіїдомашньомунасильству належать:

1) терміновийзабороннийприписстосовнокривдника;

2) обмежувальнийприписстосовнокривдника;

3) взяття на профілактичнийобліккривдника та проведення з ним профілактичноїроботи;

4) направленнякривдника на проходженняпрограми для кривдників.

Отже, під час семінару було розглянуто ,що таке домашнє насильство, якими законами регулюється, на кого поширюється дія даного закону, та розглянуто спеціальні заходи щодо протидії домашньому насильству, а також залишено буклети щодо даної теми.

 
Анонси подій

Інформаційні послуги