Кременецька районна державна адміністрація
47000, м.Кременець, вул.Шевченка, 56
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

 • http://ogp.gov.ua/sites/default/files/president.gif
 • http://ogp.gov.ua/sites/default/files/kmu.gif
 • http://www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/actbanersnet/Ban11/$FILE/vru.jpg 
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/predstav2.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/cp9wldlwaaan2iu.jpg
 • http://cs614727.vk.me/v614727785/158da/fV7SlKtK6Wc.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/10_big.jpg 
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/8030251sm.jpg
 • http://eacs.com.ua/img/m65_0_ru.jpg 
 • http://vodolaga.org/Dizayn/pub-inf.jpg
 • http://www.minjust.gov.ua/static/images/bann/publicinfo-1.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/posilbody/lustraition_160_102.gif
 • http://comin.kmu.gov.ua/img/Anti_kor_Portal.gif 
 • http://www.itk.ua/files/partners/middle_image_37.png?r=1359587582
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/rnbou2.jpg
 • http://www.vinoblzem.gov.ua/wp-content/uploads/2012/12/kn-ap.png
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/54_antimonopol.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/spfu.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/nads.gif
 •  http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/nadu1.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/cvk.jpg 
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/drv_bane.jpeg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/sud.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/konst.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/333.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/baner3.jpg  
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/10_1.jpg  
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/61_ternop.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/logotyp_gu_dfs_ternopil.jpg
 •  http://comin.kmu.gov.ua/img/ukrinform.gif
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/62_baner_gus.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/14122012.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/temp1.gif
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/mp29.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/111

             http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/222.png

              

На головну / Надання адміністративних послуг

Регламент відділу надання адміністративних послуг Кременецької районної державної адміністрації


ВІДДІЛ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Адреса:  м. Кременець, вул. Шевченка, 56, 1-й поверх (ліве крило адмінприміщення районної ради).

Телефон для довідок: 2-48-53

Електронна адреса: vnap.kremenets@gmail.com

 

РЕГЛАМЕНТ

відділу надання адміністративних послуг

Кременецької районної державної адміністрації

 1. Загальні положення

1. Регламент відділу надання адміністративних послуг (далі – Регламент) встановлює порядок діяльності відділу надання адміністративних послуг (далі – ВНАП), зокрема, порядок дій адміністратора (адміністраторів) ВНАП та суб’єктів надання адміністративних послуг у ході надання адміністративних послуг.

2. ВНАП та суб’єкти надання адміністративних послуг у своїй діяльності керуються Законом України «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 року № 5203-VI, Законом України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» від 6 вересня 2005 року № 2806-IV; вимогами до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, затвердженими Кабінетом Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, що регламентують надання адміністративних послуг.

3. У цьому Регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про адміністративні послуги».

4. Надання адміністративних послуг у ВНАП здійснюється відповідно до принципів:

- верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

- рівності перед законом;

- відкритості та прозорості;

- доступності інформації про надання адміністративних послуг;

- оперативності та своєчасності;

- захищеності персональних даних;

- раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

- неупередженості й справедливостісуб’єктів надання адміністративних послуг та працівників ВНАП;

- доступності та зручності організації надання послуг для суб’єктів звернень.

2. Організація та порядок  роботи ВНАП

1. Послуги ВНАП надаються суб’єктам звернення безоплатно. Оплата за підготовку та надання адміністративних послуг адміністративними органами здійснюється відповідно до чинного законодавства.

2. До роботи в ВНАП згідно графіку залучаються:

- представники управлінь та відділів районної державної адміністрації - за розпорядженням голови райдержадміністрації;

- представники  органів  виконавчої влади (їх міських територіальних підрозділів) - за договором ( меморандумом) про співпрацю  та внутрішнім наказом керівника органу виконавчої влади.

3. Безпосередньо відповідає за роботу ВНАП перший заступник голови райдержадміністрації. 

4. Поточне керівництво діяльністю ВНАП здійснює начальник ВНАП, який координує діяльність усіх працівників ВНАП на робочих місцях; здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі; планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації; вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу; звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи; може входити до складу колегії районної державної адміністрації; вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень;  може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування; діє без довіреності від імені відділу, представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, в тому числі за дорученням керівництва районної державної адміністрації; видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням; подає на затвердження голови районної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників; розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної державної адміністрації кошторису відділу; організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців відділу; проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу; забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни; укладає договори, видає довіреності;  здійснює інші повноваження в межах і порядку, визначених законодавством.

6. Державний адміністратор в ВНАП організовує свою роботу  відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності». Видача документів дозвільного характеру здійснюється в порядку, визначеному законодавством, з урахуванням вимог Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та відповідно до регламентів (інформаційних карток), затверджених відповідно до законодавства.

7. Діяльність ВНАП здійснюється на основі  річних планів заходів, у яких зазначаються суть заходу, терміни його виконання, особи відповідальні за виконання. У ході виконання план заходів має щоквартально уточнюватися, при цьому детальніше плануються роботи на найближчий період і уточнюються терміни виконання робіт на подальших етапах. Відповідальність за планування роботи  ВНАП покладається  на начальника.

3. Участь у роботі ВНАП суб’єктів надання адміністративних послуг

1. Персональний склад суб’єктів, що здійснюватимуть надання адміністративних послуг через ВНАП, визначається розпорядженням голови районної державної адміністрації та договором (меморандумом) про співпрацю.

2. Суб’єкт надання адміністративних послуг внутрішнім наказом визначає уповноваженого (представника)  надання адміністративних послуг що здійснюються через ВНАП (далі – представник адміністративного органу).

3. Копія наказу про визначення представника адміністративного органу передається до ВНАП  протягом трьох робочих днів з дня реєстрації наказу.

4. Участь представника адміністративного органу, який здійснює прийом у приміщенні ВНАП, обліковується у журналі обліку відвідувань відділу надання адміністративних послуг  суб’єктами надання адміністративних послуг.

Журнал зберігається у приміщені ВНАП. Контроль за його веденням здійснює працівник ВНАП.

 5. Представники  суб’єктів надання адміністративних послуг здійснюють діяльність у ВНАП упродовж усього часу його роботи.

 

4. Порядок надання адміністративної послуги (Положення цього розділу не поширюються на порядок надання адміністративних послуг, результатом надання яких є видача документів дозвільного характеру)

 1. Перелік адміністративних послуг, які надаються в ВНАП, затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

2. Надання адміністративних послуг замовнику на його заяву здійснюється на безоплатній основі, крім надання тих послуг, які відповідно до чинного законодавства надаються на платній основі. 

3. Адміністративні послуги в рамках роботи ВНАП надаються згідно зі стандартами надання адміністративних послуг, які розробляються адміністративними органами відповідно до законодавства.

4. На основі стандартів надання адміністративних послуг адміністративними органами  розробляються  інформаційна та  технологічна картки за формами (додаток 3 та 3.1). Інформаційні та технологічні картки  затверджуються суб’єктами надання адміністративних послуг та погоджуються головою районної державної адміністрації.

5. Представники адміністративних органів, працівник ВНАП здійснюють прийом суб’єктів звернення в ВНАП щоденно, відповідно до графіку роботи у (додаток 4).

5. Вимоги до розміщення інформації

 

1. У приміщенні ВНАП на інформаційних стендах розміщується інформація про:

- графік роботи ВНАП (дні роботи та прийомні години);

- перелік адміністративних послуг, які надаються через ВНАП;

- інформаційні картки адміністративних послуг, які надаються через ВНАП;

- бланки заяв для звернення за адміністративними послугами та зразки їх заповнення;

- адресу, поштовий індекс ВНАП;

- номери довідкових телефонів ВНАП;

- адресу веб-сайту ВНАП, факс, електронну пошту ВНАП;

- банківські реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

- відомості про супутні послуги, які надаються у приміщенні ВНАП;

- порядок оскарження результатів надання адміністративних послуг, отриманих через ВНАП, а також рішень, дій та бездіяльності працівників ВНАП;

- прізвище, ім’я, по батькові керівника ВНАП, номер його / її телефону, адресу електронної пошти.

 

2. У ВНАП може розміщуватись також інша інформація за рішенням його керівника, зокрема, щодо:

- строків надання адміністративних послуг;

- Положення про ВНАП;

- Регламенту ВНАП та ін.

 

3. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ВНАП, розміщується у доступному та зручному для суб’єктів звернень місці.

 4. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, розміщуються на стендах–накопичувачах або стелажах у вільному доступі у зоні очікування, та / або в інформаційному підрозділі ВНАП (у разі його утворення), та / або видаються працівниками ВНАП суб’єкту звернення.

 5. Районна державна адміністрація створює та забезпечує роботу веб-сайту ВНАП або окремої веб-сторінки на своєму веб-сайті, де розміщується інформація, зазначена у цьому розділі Регламенту, а також відомості про місце розташування ВНАП, а також може розміщуватись інша корисна для суб’єктів звернення інформація.

 6. Інформація, яка розміщується у приміщенні ВНАП та на інформаційних ресурсах ВНАП, повинна бути актуальною й повною. Інформація, подана на веб-сайті ВНАП або відповідній веб-сторінці, має бути зручною для пошуку та копіювання. Начальник ВНАП визначає працівника, відповідального за оновлення інформації на інформаційних ресурсах ВНАП.

 7. Особам з обмеженими фізичними можливостями забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної у цьому розділі Регламенту, шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших необхідних матеріалів, надрукованих шрифтом Брайля. За можливості здійснюється розміщення інформаційних терміналів з голосовою та відеоінформацією, а також інформування іншими способами, які є зручними для осіб з обмеженими фізичними можливостями.

 8. Суб’єктам звернення, які звернулися за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку) забезпечується можливість отримання інформації про надання адміністративних послуг ВНАП у спосіб аналогічний до способу звернення.

6. Інформаційна і технологічна картки адміністративних послуг

1. Інформаційні і технологічні картки розробляються та затверджуються суб’єктами надання адміністративних послуг відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, а також інших нормативно-правових актів, які регламентують надання адміністративних послуг.

 2. У разі внесення змін до законодавства щодо надання певної адміністративної послуги, суб’єкт надання відповідної адміністративної послуги своєчасно інформує про це районну державну адміністрацію а також керівника ВНАП, готує відповідні зміни до інформаційних та / або технологічних карток згідно з вимогами законодавства та цього Регламенту.

7. Прийняття заяви та інших документів у ВНАП

1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі – вхідний пакет документів), та повернення документів (результату надання адміністративної послуги, далі також - вихідний пакет документів) здійснюється виключно у ВНАП.

 2. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у ВНАП особисто, в тому числі через уповноваженого представника, надіслати вхідний пакет документів поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або, у передбачених законом випадках, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

 3. Якщо вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, до нього додаються документи, які підтверджують особу представника та засвідчують його / її повноваження (довіреність або інший документ, що посвідчує відносини представництва).

 4. Адміністратор перевіряє відповідність поданого пакету документів інформаційній картці адміністративної послуги, за потреби – надає допомогу суб’єкту звернення у заповнені бланку заяви. У випадку, якщо суб’єкт зверненняприпустився неточностей або помилки при заповненні бланку заяви, адміністратор повідомляє заявника про відповідні недоліки та, за потреби, надає необхідну допомогу у їх виправленні. Всі виправлення під час прийняття вхідного пакету документів підтверджуються підписом суб’єкта звернення.

 5. Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

 6. Адміністратор складає опис вхідного пакету документів у якому зазначається інформація про перелік документів, поданих суб’єктом звернення. Опис складається у двох примірниках.

 7. Суб’єктові зверненнянадається примірник опису вхідного пакету документів за підписом та печаткою (штампом) відповідного адміністратора із відміткою про дату і час його складання, реєстраційний номер заяви і перелік документів, що додаються до неї. Другий примірник опису вхідного пакету документів зберігається в матеріалах справи, у випадку застосування у ВНАП електронного документообігу – в електронній формі.

8. Адміністратор під час отримання вхідного пакету документів зобов’язаний з’ясувати бажані для суб’єкта звернення способи його повідомлення про результат надання адміністративної послуги (телефоном, засобами поштового зв’язку, електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку у випадках, передбачених законодавством); а також бажаний спосіб передачі суб’єктові звернення результату надання адміністративної послуги(особисто чи засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що також зазначається в описі вхідного пакету документів у паперовій та / або електронній формі.

 9. Адміністратор здійснює реєстрацію вхідного пакету документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (додаток5) (у паперовій та / або електронній формі).Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакету документів.

 10. Якщо вхідний пакет документів було отримано засобами поштового зв’язку, адміністратор не пізніше наступного дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакету документів електронною поштою (його відскановану копію) чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку (за можливості).

 11. Якщо під час прийняття вхідного пакету документів адміністратор виявив факт відсутності одного чи кількох документів, необхідних для отримання адміністративної послуги (передбаченого законом та відповідною інформаційною карткою адміністративної послуги) та/або очевидну помилковість, неточність чи неповноту відомостей, адміністратор за вибором суб’єкта звернення або реєструє вхідний пакет документів з недоліками, або повертає документи суб’єктові звернення без реєстрації для усунення недоліків.

 12. При реєстрації вхідного пакету з недоліками суб’єкт зверненняодночасно повідомляється про потребу усунення вказаних недоліків та попереджається про ймовірність негативного рішення у випадку їх не усунення. Якщо суб’єкт звернення надсилає вхідний пакет документів засобами поштового зв’язку, він інформується про виявлені недоліки у відповідному повідомленні – описі вхідного пакету документів, а за можливості також негайно повідомляється телефоном.

 13. Всі додаткові документи, в тому числі документи на заміну, подаються суб’єктом звернення лише через ВНАП із фіксацією цих дій в матеріалах справи та журналі реєстрації. При цьому суб’єктові звернення видається доповнений опис вхідного пакету документів (на заміну). Внесення  додаткових документів та / або документів на заміну підтверджується підписом суб’єкта звернення (уповноваженого представника).

 14. У випадку не усунення суб’єктом зверненнянедоліків вхідного пакету документів, рішення у справі приймається на основі наявних документів відповідно до закону.

 15. Після реєстрації вхідного пакету документів адміністратор формує справу у паперовій та / або електронній формі, за потреби (і за можливості) здійснює її копіювання та / або сканування.

 16.Інформацію про вчинені дії адміністратор вносить до листа-проходження справи у паперовій та / або електронній формі. Лист-проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуг та залучених суб’єктів надання адміністративної послуги.

8. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

1. Після вчинення дій, передбачених розділом 4 цього Регламенту, адміністратор не пізніше наступного робочого дня після отримання вхідного пакету документів зобов’язаний направити (передати) вхідний пакет документів суб’єкту надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить прийняття рішення у справі (надалі – виконавець), про що робиться відмітка у листі-проходженні справи із зазначенням часу, дати та суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її направлено, та проставленням печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи. Відомості про передання вхідного пакету документіввносяться адміністратором до листа-проходження справи у паперовій та / або електронній формі.

 2. Передача справ у паперовій формі від ВНАП виконавцям здійснюється не менше ніж один раз протягом робочого дня шляхом доставляння працівником ВНАП або в інший спосіб.

 3. У разі, якщо адміністративна послуга потребує декількох дій (етапів) для її вирішення та дозволяє (передбачає) паралельне опрацювання справи двома і більше суб’єктами надання адміністративних послуг, адміністратор забезпечує проходження цих дій (етапів) у встановленому порядку відповідно до технологічної картки адміністративної послуги без участі суб’єкта звернення – шляхом міжвідомчої взаємодії (в тому числі, за можливості, із застосуванням електронного документообігу). Для цього матеріали справи чи їх копії у паперовій та / або електронній форміодночасно передаються та / або надсилаються усім залученим виконавцям. Зведення матеріалів справи здійснюється виконавцем, що ухвалює (або готує) кінцеве рішення у справі.

 4. Отримавши справу, виконавець зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, а також прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа-проходження справи у паперовій та / або електронній формі.

 5. Суб’єкт надання адміністративної послуги, за потреби, отримує документи або інформацію, що перебувають у володінні державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління. Таке отримання здійснюється за умови наявності в матеріалах справи згоди (дозволу) суб’єкта звернення на збирання, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

 6. Виконавець зобов’язаний розглянути справу та прийняти по ній рішення у строки, визначені законом та зафіксовані у технологічній картці адміністративної послуги.

 7. Контроль за дотриманням виконавцем (виконавцями) терміну розгляду справи та прийняття рішень здійснюється адміністраторами, відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника ВНАП.

 8. Виконавець зобов’язаний своєчасно інформувати ВНАП про перешкоди у дотриманні термінів розгляду справ та прийняття рішень, а також інші проблеми, що виникають при розгляді справи. Виконавець зобов’язаний надавати інформацію на усний або письмовий запит (в т.ч. в електронною поштою) адміністратора щодо ходу розгляду справи. У разі виявлення факту (фактів) порушення щодо розгляду справи (вимог щодо термінів надання адміністративної послуги тощо) адміністратор зобов’язаний невідкладно інформувати про це начальника ВНАП.

 9. У разі, якщо в ході вирішення справи виявлено підстави для прийняття негативного (повністю або частково відмовного) для суб’єкта звернення рішення, виконавець повинен врахувати, чи можливе отримання від суб’єкта зверненнядодаткових пояснень, інформації, документів, що можуть  позитивно вплинути на зміст цього рішення, та відповідно – забезпечити право суб’єкта  звернення на участь у процесі розгляду справи та прийняття рішення. Будь-яке додаткове витребування та отримання пояснень, інформації, документів від суб’єкта зверненняздійснюється лише через ВНАП.

9. Передача результатів надання адміністративних послуг суб’єкту звернення

1. Виконавець зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, сформувати вихідний пакет документів та направити його до ВНАП, про що зазначається у листі-проходженні справи.

 2. Адміністратор у день надходження результату надання адміністративної послуги здійснює реєстрацію вихідного пакету документів шляхом внесення відповідних відомостей до листа-проходження справи, а також до відповідного реєстру у паперовій та / або електронній формі.

 3. Адміністратор невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після отримання результату надання адміністративної послуги, повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єкта звернення у замовлений суб’єктом звернення спосіб (телефоном, електронною поштою чи іншими засобами телекомунікаційного зв’язку).

 4. Результат надання адміністративної послуги передається суб’єктові звернення особисто (в тому числі його / її представнику) - при пред’явленні документа, який посвідчує особу та документа, який підтверджує повноваження представника; або, у випадках передбачених законодавством, передається в інший зручний для суб’єкта звернення спосіб: засобами поштового зв’язку – рекомендованим листом із повідомленням про вручення; або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

 5. У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для себе способу отримання результату надання адміністративної послуги або його неотримання у ВНАП протягом двох місяців – результат надання адміністративної послуги надсилається суб’єкту звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та відсутності іншої контактної інформації – результат надання адміністративної послуги зберігається протягом тримісячного терміну у ВНАП, а потім передається на архівне зберігання.

 6. У випадку, якщо адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор реєструє інформацію про результат вирішення справи у журналі (у паперовій та / або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів у справі та передає його суб’єктові звернення.

 7. Факт отримання результату надання адміністративної послуги підтверджується підписом суб’єкта звернення (при особистому отриманні) або  отримання повідомлення про вручення (у випадку направлення поштою). Інформація про дату отримання результату надання адміністративної послуги  суб’єктом звернення фіксується у ВНАП у паперовій та / або електронній формі.

 8. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання адміністративної послуги несе виконавець, та в межах своїх повноважень – адміністратори і керівник ВНАП.

 9. У ВНАП зберігається інформація про кожну надану адміністративну послугу / справу у паперовій формі (ксерокопія) та / або електронній формі (відскановані документи): заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги (додаток 1), опис отриманих документів передбачених в інформаційній картці (додаток 2). Всі інші матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

10. Оскарження результатів надання адміністративних послуг

1. Суб’єкт звернення має право подати скаргу на отриманий через ВНАП результат надання адміністративної послуги безпосередньо до суб’єкта розгляду (суб’єкта надання адміністративної послуги) або до вищого органу суб’єкта надання адміністративних. що вирішив справу (у разі, якщо такий вищий орган існує), або через ВНАП.

2. Скаргу на результат надання адміністративної послуги може бути подано протягом тридцяти днів з моменту доведення результату надання адміністративної послуги до відома суб’єкта звернення.

 3. Скарга, яка подається до ВНАП, підлягає реєстрації у порядку, встановленому розділом 4 цього Регламенту. Не пізніше наступного дня з моменту реєстрації скарга разом із матеріалами, що додаються до неї, передається (надсилається) суб’єкту розгляду скарги.

 4. Суб’єкт розгляду скарги зобов’язаний розглянути й вирішити скаргу відповідно до вимог чинного законодавства України та забезпечити передання рішення у ВНАП для доведення до відома скаржника.

 5. У випадку, якщо суб’єкт звернення подає скаргу на результат надання адміністративної послуги, отриманий через ВНАП, безпосередньо

до суб’єкта розгляду скарги, такий орган зобов’язаний надіслати копію скарги до ВНАП протягом п’яти робочих днів з дня її отримання, а також проінформувати ВНАП про результати розгляду скарги протягом п’яти робочих днів з дня прийняття рішення за скаргою.

11.Оскарження дій або бездіяльності адміністраторів та інших працівників ВНАП

1. У ВНАП здійснюється обов’язкове ведення книги відгуків та пропозицій у паперовій та / або електронній формі, доступ до якої надається кожному суб’єкту звернення.

 2. Будь-яка особа має право подати скаргу на дії або бездіяльність адміністраторів (працівників) ВНАП, якщо вважає, що ними порушено її права, свободи чи законні інтереси.

 3. Суб’єктом розгляду скарги на дії чи бездіяльність адміністраторів та інших працівників ВНАП є керівник ВНАП. Суб’єктом розгляду скарги на дії чи бездіяльність керівника ВНАП є голова районної державної адміністрації.

 4. Керівник ВНАП розглядає скаргу невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів з моменту її реєстрації. У випадку, якщо скарга потребує додаткового дослідження матеріалів справи чи вчинення інших дій, необхідних для об’єктивного розгляду скарги, керівник ВНАП має право подовжити термін розгляду скарги, але не більш ніж до тридцяти днів з моменту реєстрації скарги, про що повідомляє суб’єкта звернення письмово або в інший обраний суб’єктом звернення спосіб.

5. Керівник ВНАП вчиняє всі необхідні дії для прийняття об’єктивного рішення за скаргою, в межах своїх повноважень вирішує питання про дисциплінарну відповідальність працівників ВНАП.
 

 

 

Актуальна тема

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/actualbody/311424_1.jpg 

Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/agolova/images76.jpeg

Інформацію про Європейський Союз можна отримати:

Міністерство закордонних справ України
www.mfa.gov.ua

Представництво Європейської Комісії в Україні
www.delukr.ec.europa.eu

Державний комітет телебачення та радіомовлення України
www.comin.kmu.gov.ua
www.ukraine-nato.gov.ua

 Європейський простір
www.eu.prostir.ua

Місцеве РАДІОМОВЛЕННЯ

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/oprosbody/uk.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/informbody/4564

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/oprosbody/gu2.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/oprosbody/children.gif

Про сплату податку на доходи фізичних осіб відокремленим підрозділом

Запобігання проявам корупції

Детінізація економіки

Почесне звання "Мати-героїня"