Кременецька районна державна адміністрація
47000, м.Кременець, вул.Шевченка, 56
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

 • http://ogp.gov.ua/sites/default/files/president.gif
 • http://ogp.gov.ua/sites/default/files/kmu.gif
 • http://www.vin.gov.ua/web/vinoda.nsf/actbanersnet/Ban11/$FILE/vru.jpg 
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/predstav2.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/cp9wldlwaaan2iu.jpg
 • http://cs614727.vk.me/v614727785/158da/fV7SlKtK6Wc.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/10_big.jpg 
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/8030251sm.jpg
 • http://eacs.com.ua/img/m65_0_ru.jpg 
 • http://vodolaga.org/Dizayn/pub-inf.jpg
 • http://www.minjust.gov.ua/static/images/bann/publicinfo-1.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/posilbody/lustraition_160_102.gif
 • http://comin.kmu.gov.ua/img/Anti_kor_Portal.gif 
 • http://www.itk.ua/files/partners/middle_image_37.png?r=1359587582
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/rnbou2.jpg
 • http://www.vinoblzem.gov.ua/wp-content/uploads/2012/12/kn-ap.png
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/54_antimonopol.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/spfu.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/nads.gif
 •  http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/nadu1.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/cvk.jpg 
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/drv_bane.jpeg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/sud.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/konst.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/333.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/baner3.jpg  
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/10_1.jpg  
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/61_ternop.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/logotyp_gu_dfs_ternopil.jpg
 •  http://comin.kmu.gov.ua/img/ukrinform.gif
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/posilbody/62_baner_gus.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/14122012.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/temp1.gif
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/mp29.jpg
 • http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/111

             http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/posilbody/222.png

              

На головну / Громадська рада

Регламент Громадської ради


Затверджено рішенням Громадської ради при Кременецькій РДА від 20.12.2017

 

 

РЕГЛАМЕНТ

Громадської ради при

Кременецькій районній державній адміністрації

 

Загальні положення

1. Регламент Громадської ради при Кременецькій районній державній адміністрації (далі – Регламент) регулює організаційні та процедурні питання діяльності Громадської ради при Кременецькій районній державній адміністрації (далі – Громадська рада).

 2. Робота громадської ради є відкритою і прозорою.

 Громадська рада інформує Кременецьку районну державну адміністрацію та громадськість про свою діяльність. Висвітлення діяльності громадської ради здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Громадську раду та цим Регламентом.

 3. Громадську раду очолює голова, який обирається в порядку, передбаченому Положенням про громадську раду та цим Регламентом з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

 Голова громадської ради має заступника, який обираються в порядку, передбаченому Положенням про Громадську раду та цим Регламентом з числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

Голова та заступники голови Громадської ради обираються на весь термін діяльності громадської ради (2 роки).

 4. Розподіл функціональних повноважень між заступником Громадської ради здійснюється головою.

 

Планування роботи

 5. Робота Громадської ради ведеться за планом діяльності на календарний рік (далі – «річний план»), що затверджується Громадською радою на засіданні.

6. План роботи Громадської ради передбачає такі види заходів:

-  чергові засідання Громадської ради;

-  засідання робочих органів (у разі їх створення); 

-  проведення громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів;

- організація заходів у межах проведення Кременецькою районною державною адміністрацією консультацій із громадськістю;

-  забезпечення інформування Кременецької районної державної адміністрації та громадськості про діяльність Громадської ради;

-    інші заходи в межах повноважень Громадської ради.

 7. План роботи Громадської ради на наступний рік ухвалюється не пізніше як за тиждень до закінчення поточного року.

 8. Річний план роботи Громадської ради оприлюднюються на офіційній веб-сторінці  Кременецької районної державної адміністрації.

 

Порядок підготовки та проведення засідань Громадської ради

 9.  Основною формою роботи Громадської ради є засідання, які проводяться за потреби, відповідно до плану роботи, але не рідше одного разу на квартал.

 10. Чергові засідання Громадської ради скликаються головою Громадської ради, а в разі його відсутності – заступником голови. З цією метою голова Громадської ради узгоджує з уповноваженим представником Кременецької районної державної адміністрації дату, час і місце проведення засідання Громадської ради, формує проект порядку денного.

 Секретар Громадської ради забезпечує інформування членів Громадської ради про дату, час, місце проведення та проект порядку денного засідання шляхом надсилання відповідного повідомлення електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за три дні до дати проведення засідання.

  11. Позачергові засідання Громадської ради із зазначенням проекту порядку денного скликаються головою за власною ініціативою або на вимогу не менш ніж однієї третини загального складу членів Громадської ради.

 Вмотивовані вимоги про скликання позачергового засідання Громадської ради, підписані їх ініціаторами, разом із проектом порядку денного такого засідання надсилаються голові Громадської ради.

 Позачергове засідання Громадської ради скликається не пізніше ніж у 3-х денний строк після дня надходження вимоги про його скликання, поданої відповідно до цього Регламенту.

 Інформаційне повідомлення про скликання позачергового засідання Громадської ради доводиться до відома всіх членів Громадської ради електронною поштою або в інший прийнятний спосіб.

 12. Засідання Громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях Громадської ради приймають участь всі дійсні члени Громадської ради.

У засіданнях Громадської ради може брати участь, з правом дорадчого  голосу, уповноважений представник Кременецької районної державної адміністрації. 

13. Інші особи можуть приймати участь у засіданнях лише за запрошенням голови Громадської ради.

14. Засідання Громадської ради є повноважним, якщо на ньому присутні не менше половини її дійсних членів.

  15. На початку засідання Громадської ради затверджується робочі органи (за потребою), порядок денний та регламент засідання Громадської ради.

 Проект порядку денного, що пропонується головою, формується відповідно до плану роботи Громадської ради та на основі пропозицій від членів Громадської ради та її робочих органів (в разі їх створення) та затверджується Громадською радою на засіданні.

 16. З кожного з розглянутих питань порядку денного засідання Громадська рада має ухвалити рішення.

Рішення ухвалюється у такій послідовності:

- ухвалення проекту рішення за основу;

- розгляд пропозицій та зауважень учасників засідання Громадської ради до питання, включеного до порядку денного;

- ухвалення рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок та пропозицій.

  Проекти рішень Громадської ради формуються членами та/або робочими органами Громадської ради та подаються голові Громадської ради не пізніше ніж за тиждень до початку засідання Громадської ради.

    Проекти рішень, що надійшли до Голови Громадської ради, мають бути доведені до відома кожного члена Громадської ради шляхом розсилання електронною поштою або в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж за тиждень до початку засідання Громадської ради.

   17. Рішення Громадської ради ухвалюються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

     Підрахунок голосів при голосуванні здійснюється головуючим на засіданні, якщо перед початком голосування не прийнято іншого рішення Громадської ради.

В окремих випадках Громадська рада може ухвалити рішення про зміну форми голосування перед початком його проведення. У разі проведення таємного голосування на засіданні громадської ради обирається лічильна комісія.

 Рішення Громадської ради підписуються головою (головуючим) Громадської ради та її секретарем.

18. Під час проведення засідання секретар Громадської ради веде та складає протокол.

 19. Рішення Громадської ради приймається у формі протоколу.

 20.   Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду головою Кременецької районної державної адміністрації.

 

Організація роботи робочих органів Громадської ради

21.  Тимчасові робочі органи, створюються на визначений період часу для підготовки окремих питань до розгляду на засіданні Громадської ради, підготовки та проведення окремих заходів громадської ради.

22. За рішенням Громадської ради її робочим органам може бути делеговано право на взаємодію із іншими спеціалізованими консультативно-дорадчими органами відповідного профілю, що утворені як при Кременецькій районній державній адміністрації чи її структурних підрозділах, так і при інших органах публічної влади. Робочі органи, мають право надсилати запити та звернення від свого імені, на своєму бланку, лише в рамках розгляду питань, що передані на їх розгляд Головою Громадської ради.

 

Повноваження членів громадської ради  та порядок припинення членства

23. Члени громадської ради мають право:

- брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання Громадської ради та її робочих органів, вносити свої пропозиції;

- брати участь у голосуванні на засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членом яких є;

 - інформувати громадську раду про свою діяльність;

 - пропонувати питання до порядку денного засідання громадської ради;

 - ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях громадської ради та її робочих органів;

 - у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати власну думку, що долучається до протоколу засідання громадської ради або її робочого органу, членом якого є конкретна особа.

24. Члени громадської ради зобов’язані брати участь у засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членом яких вони є. 

25. У разі неможливості бути присутнім на засіданні громадської ради або її робочого органу, член громадської ради може викласти письмово власну думку із питань, що розглядаються на засіданні, яка долучається до протоколу засідання, або делегувати за себе представника від відповідного інституту громадянського суспільства, який може озвучити цю думку лише з правом дорадчого голосу, на що надається відповідне доручення. У разі хвороби, відрядження або іншим поважних причин, член Громадської ради повідомляє  голову або секретаря Громадської ради до засідання.

26. Делегування права голосу члена Громадської ради іншим особам, включно з членами Громадської ради не допускається.

27.  Члени Громадської ради або її робочого органу не можуть виступати від імені ради або цього органу, не отримавши на це відповідних повноважень від голови або Громадської ради на її засіданні.

 28. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради згідно з Положенням.

  У разі припинення будь-якою особою членства у Громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу Громадської ради. 
  Рішення про це приймається на найближчому засіданні Громадської ради. Зміни у складі Громадської ради затверджуються рішенням органу на підставі протоколу засідання Громадської ради. Орган оприлюднює відомості про такі зміни на своїй офіційній веб-сторінці та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження. 
  

Взаємовідносини Громадської ради з Кременецькою районною державною адміністрацією

 29. Голова Громадської ради може брати участь у засіданні колегії та інших заходах Кременецької районної державної адміністрації.

 30. Громадська рада може подати Кременецькій районній державній адміністрації пропозиції щодо проведення консультацій з громадськістю, не передбачені орієнтовним планом проведення таких консультацій. Такі пропозиції від імені Громадської ради подаються головою Громадської ради на підставі рішення ради.

 31. Голова Громадської ради в обов’язковому порядку інформує Кременецьку районну державну адміністрацію про ухвалені Громадською радою рішення. Порядок ініціювання та проведення громадської експертизи діяльності органу виконавчої влади, громадської антикорупційної експертизи проектів нормативно-правових актів.

 

Порядок висвітлення діяльності Громадської ради у рубриці

«Громадська рада»

 35. На офіційній веб-сторінці Кременецької районної державної адміністрації в обов’язковому порядку розміщується Положення про Громадську раду, регламент роботи Громадської ради, план роботи Громадської ради, протоколи засідань Громадської ради, щорічний звіт про діяльність Громадської ради, інформація про склад Громадської ради, керівний склад та оголошення про засідання Громадської ради.

Щорічний звіт про діяльність Громадської ради перед його оприлюдненням затверджується Громадською радою на її засіданні.

Розміщення інформації про діяльність Громадської ради на офіційній веб-сторінці Кременецької районної державної адміністрації здійснюється секретарем Громадської ради за погодженням з головою Громадської ради.

36. Інформативне висвітлення діяльності Громадської ради в цілому проводить і контролює заступник голови Громадської ради через соціальні мережі, сайти, ЗМІ  тощо.

 При взаємодії із засобами масової інформації офіційну позицію Громадської ради висловлює голова Громадської ради або за його дорученням його заступник.

 У всіх інших випадках члени Громадської ради при взаємодії із засобами масової інформації мають зазначати, що вони висловлюють власну позицію, а не колективну позицію Громадської ради.

37. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням та посвідчення її членів.
 

 

 

Актуальна тема

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/kremenetska/ua/actualbody/311424_1.jpg 

Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/tepebovlyanska/ua/agolova/images76.jpeg

Інформацію про Європейський Союз можна отримати:

Міністерство закордонних справ України
www.mfa.gov.ua

Представництво Європейської Комісії в Україні
www.delukr.ec.europa.eu

Державний комітет телебачення та радіомовлення України
www.comin.kmu.gov.ua
www.ukraine-nato.gov.ua

 Європейський простір
www.eu.prostir.ua

Місцеве РАДІОМОВЛЕННЯ

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/oprosbody/uk.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/informbody/4564

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/oprosbody/gu2.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/berezhanska/ua/oprosbody/children.gif

Про сплату податку на доходи фізичних осіб відокремленим підрозділом

Запобігання проявам корупції

Детінізація економіки

Почесне звання "Мати-героїня"