Лановецька районна державна адміністрація
47400, м.Ланівці, вул.Незалежності, 19
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук
На головну / Соціальний захист населення

Соціальні послуги для інвалідів


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендації щодо організації перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату 

Міністерство соціальної політики з метою якісної організації роботи з перевезення осіб з інвалідністю, виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 189 „Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, розробило Рекомендації щодо організації перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату (далі – Рекомендації.) 

  

Ці Рекомендації щодо організації перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, розроблено з метою якісної організації виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2018 р. № 189 „Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату?, надання допомоги працівникам органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади у наданні транспортних послуг та ефективного використання бюджетних коштів.

 

Загальні положення

1. Перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, здійснюється з метою забезпечення доступу осіб, які мають труднощі у пересуванні, до об’єктів соціальної інфраструктури.

2. Організацію перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, рекомендується здійснювати структурному підрозділу з питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчому органу міської ради, ради об’єднаної територіальної громади (далі — місцевий структурний підрозділ з питань соціального захисту населення).

3. Перевезення організовується для осіб з інвалідністю з захворюванням опорно-рухового апарату та іншими захворюваннями, які пересуваються за допомогою технічних засобів реабілітації, інших маломобільних груп населення у разі, якщо такі особи не мають в особистому користуванні та в користуванні законних представників автомобілів, у тому числі отриманих через структурні підрозділи соціального захисту населення, на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (далі – отримувач транспортної послуги).

4. Перевезення отримувачів транспортної послуги рекомендується здійснювати в межах адміністративно-територіальної одиниці до / з:

лікувально-профілактичних, санаторно-оздоровчих, реабілітаційних та навчальних закладів, закладів культури, закладів, що надають соціальні послуги, протезно-ортопедичних підприємств та майстерень, центрів правової допомоги, центрів надання адміністративних послуг, інших закладів соціальної сфери;

структурних підрозділів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевих органів самоврядування, суду;

авто -, залізничних вокзалів, аеропорту.

Також рекомендується здійснювати перевезення отримувачів транспортної послуги для участі у соціальних, культурно-масових та спортивних заходах.

Водночас не рекомендується здійснювати перевезення до магазинів та ринків, інших закладів та установ з метою вирішення побутових питань, а також перевезення членів сімей отримувачів транспортної послуги.

5. Під час організації перевезення отримувачів транспортної послуги рекомендується дотримуватись принципів адресності та індивідуального підходу, доступності та відкритості, добровільного вибору отримання чи відмови від надання транспортних послуг, гуманності, комплексності, максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів, законності, соціальної справедливості, забезпечення конфіденційності, дотримання стандартів якості, відповідальності за дотримання етичних норм і правил.

Організація перевезення

6. Для забезпечення організації перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю рекомендується створити службу перевезення / соціально-транспортну службу ,,Соціальне таксі” (далі – Служба).

Служба може бути утворена як самостійна юридична одиниця або структурний підрозділ комунального підприємства / закладу, що надає соціальні послуги (територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центр надання соціальних послуг, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді тощо), центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю (далі – заклад).

Також Служба може бути утворена при структурному підрозділі з питань соціального захисту населення чи іншому підрозділі виконавчого органу міської ради, ради об’єднаної територіальної громади (далі – структурний підрозділ).

7. Рекомендується Положення про Службу затвердити органом, що прийняв рішення про її створення, або керівником закладу, структурним підрозділом якого вона є.

У Положенні про Службу Рекомендується передбачити порядок, умови та періодичність надання транспортних послуг Службою, територію, на якій діятиме Служба, права та обов’язки отримувачів транспортних послуг, зобов’язання Служби.

8. Завданнями Служби рекомендується визначити:

виявлення та ведення обліку отримувачів транспортної послуги;

прийом та розгляд заяв та інших документів отримувачів транспортної послуги, ведення журналу їх обліку;

організація та забезпечення якісного та безпечного надання транспортних послуг, установлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями, родичами отримувачів транспортних послуг;

ведення особових справ отримувачів транспортних послуг;

утримання автотранспортних засобів в належному технічному стані, створення умов для здійснення перевезень (забезпечення паливом, технічне обслуговування, страхування тощо);

утримання приміщень для зберігання автотранспорту в необхідному санітарно-технічному стані, з дотриманням вимог діючого законодавства, забезпечення охорони транспортних засобів та приміщень.

9. З метою забезпечення виконання завдань Служби рекомендується до діяльності Служби залучити наступних працівників:

диспетчера, який, зокрема, прийматиме заявки на надання транспортних послуг, вестиме журнал реєстрації цих заявок, складатиме та контролюватиме маршрути поїздок автотранспорту;

старшого механіка, який, зокрема, забезпечуватиме технічно справний стан автомобілів, видання та підпис подорожніх листів водіям в день виїзду, організацію роботи щодо надання технічної допомоги водіям на маршруті;

провідного інженера з безпеки руху, який, зокрема, контролюватиме технічний стан автомобілів, рівень підготовки водіїв, безпечність їхньої роботи на маршруті, проводитиме з водіями інструктажі з правил безпечного перевезення пасажирів; 

сестру медичну, яка, зокрема контролюватиме стан здоров’я водіїв перед виїздом на маршрут;

соціального працівника, який, зокрема виявлятиме та вестиме облік осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, інших маломобільних груп населення, що потребують транспортних послуг, розглядатиме заяви щодо надання транспортних послуг та відповідні документи, формуватиме особові справи отримувачів транспортних послуг;

соціального робітника, який забезпечуватиме супроводження отримувачів транспортних послуг під час їх перевезення, надаватиме допомогу при їх посадці та виході з автомобіля;

водія автомобіля, який здійснюватиме перевезення отримувачів транспортних послуг згідно з визначеними маршрутами.

Зазначені працівники можуть бути штатним працівниками Служби / закладу / структурного підрозділу, при якому вона створена або залученими на цивільно-правових засадах.

10. Для забезпечення діяльності Служби рекомендується використовувати спеціально обладнаний автотранспорт, пристосований для осіб з інвалідністю із захворюваннями опорно-рухового апарату та іншими захворюваннями, які пересуваються за допомогою технічних засобів реабілітації (з підйомним пристроєм, кріпленням для візків, низьким рівнем підлоги, пандусами, додатковими місцями для осіб, що супроводжують людей з інвалідністю тощо).

Також може використовуватися транспортний засіб місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, іншого органу, закладу чи установи, громадської організації на підставі відповідного рішення (розпорядження / наказ про використання транспорту) або угоди про співпрацю.

Службовий автомобіль органу місцевої влади, бюджетної установи та організації використовується згідно з порядком використання автомобілів для поїздок, пов’язаних із службовою діяльністю, затвердженим керівником відповідного органу, установи чи організації.

11. На кожен виїзд автомобіля рекомендується оформляти подорожній лист відповідно до графіку надання транспортних послуг,

12. Водію автомобіля Служби рекомендується дотримуватись маршруту перевезення відповідно до наряду на перевезення та здійснювати його зміну тільки за погодженням із керівником Служби.

13. У святкові та вихідні дні також може здійснюватися надання транспортних послуг отримувачу транспортних послуг  за рішенням засновника Служби.

 

Умови та порядок надання транспортних послуг

14. Рекомендується для користування послугами Служби отримувачу транспортної послуги зареєструватися у диспетчера, надати заяву, ксерокопію паспорта, ідентифікаційного номера, а також довідки МСЕК або іншого документа (медичний висновок), що дає підстави для отримання транспортної послуги.

Рішення про надання транспортних послуг рекомендується приймати керівнику Служби або керівнику закладу / структурному підрозділу, при якому вона утворена, за результатами розгляду наданих отримувачем транспортних послуг заяви та документів, зазначених в абзаці першому цього пункту Методичних рекомендації.

Після прийняття рішення про надання транспортних послуг, рекомендується укладати договір про надання транспортних послуг між Службою та отримувачем транспортних послуг.

15. Після укладання договору про надання транспортних послуг та з метою їх подальшого отримання, рекомендується отримувачу послуги подавати заявку диспетчеру на кожну поїздку (телефоном або засобами електронного зв’язку) не пізніше ніж за 2-3 доби до  запланованої поїздки. При цьому отримувач транспортних послуги вказує день, час запланованої поїздки, початкову та кінцеву адресу маршруту, потребу у супроводженні (наявність супроводжуючої особи).

Рекомендується заявки реєструвати диспетчеру у спеціальному журналі реєстрації замовлень.

Заявки на організацію та надання транспортних послуг також можуть надавати заклади (установи), що надають соціальні, медичні, реабілітаційні та інші послуги особам з інвалідністю, з наданням копій документів, зазначених в абзаці першому пункту 14 цих Методичних рекомендації.

16. Рекомендується диспетчеру за результатами опрацьованих заявок складати графік надання транспортних послуг на кожен день, де вказувати прізвище, ім’я та по батькові отримувача транспортної послуги, час та адреса прибуття (відправлення) автомобіля, місце призначення, наявність супроводжуючої особи.

Графік надання транспортних послуг рекомендується також погоджувати з водієм, який забезпечує надання транспортних послуг.

У графіку надання транспортних послуг, складеному та підписаному диспетчером Служби, рекомендується робити відмітку про виконання надання транспортної послуги (ставиться підпис особи, яка скористалася послугою).

17. У виняткових випадках, у разі потреби здійснення незапланованої (екстреної) поїздки, заявки можуть прийматися за 1 добу. Такі заявки можуть виконуватися при наявності вільного часу в графіку надання транспортних послуг або при співпадінні маршруту екстреної поїздки із запланованим маршрутом та за наявності вільного місця для перевезення.

18. Рекомендується інформувати отримувача транспортних послуг завчасно, не пізніше ніж за 24 години (телефоном або в інший зручний для отримувача транспортних послуг спосіб) про час прибуття автомобіля, місце його прибуття та інші умови надання транспортної послуги (наприклад, щодо місця очікування автомобіля на вулиці у визначеному місці, часу очікування, можливостей чи допомоги у пересуванні  отримувача послуг тощо).

19. У разі відмови від поїздки рекомендується отримувачу транспортної послуги повідомити про це диспетчера не пізніше ніж за 3 години до запланованого часу замовлення транспортної послуги або в інший термін, визначений Положенням про Службу.

20. Рекомендується здійснювати супровід соціальним робітником (можливо 2 соціальних робітника для отримувачів транспортних послуг, які пересуваються на інвалідних візках, або мають значні утруднення в пересуванні) отримувачів транспортних послуг, які потребують сторонньої допомоги, та дітей з інвалідністю.

Рекомендується не допускати надання транспортних послуг дітям з інвалідністю без супроводження дорослого.

Супровід отримувача транспортної послуги соціальним працівником також може бути здійснено  при пересуванні вулицею, в будівлі, сходами, підйом / вивантаження візка, супровід до місця призначення тощо.

До супроводження отримувачів транспортних послуг рекомендується залучати волонтерів.

21. Послуги з перевезення надаються Службою безкоштовно. Служба може надавати платні послуги відповідно до законодавства.

22. На кожного отримувача транспортних послуг заводиться особова справа, у якій зберігаються заява та копії документів, зазначені в абзаці першому пункту 14 цих Методичних рекомендації.

 

Умови забезпечення спецавтомобілями для перевезення осіб з інвалідністю 

Пунктом 4 Порядку визначено умови забезпечення спецавтомобілями для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, зокрема:

 проживання не менше ніж 25 осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та не мають в особистому користуванні та в користуванні законних представників автомобілів (у тому числі таких, що отримані через орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань соціального захисту населення, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - структурні підрозділи з питань соціального захисту населення), на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

 функціонування служби з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату (далі - служба з перевезення), або наявність рішення про утворення її в поточному році;

 наявність документів, що підтверджують затвердження видатків на поточний рік для фінансування служби з перевезення;

 меморандум щодо роботи служби з перевезення, укладений між виконавчими органами рад та громадськими організаціями, спілками, ініціативними групами осіб з інвалідністю та батьками дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату. 

Перелік та строк подання документів  

Відповідно до пункту 5 Порядку для прийняття рішення Мінсоцполітики щодо доцільності забезпечення спеціально обладнаним автомобілем виконавчий орган ради з урахуванням вищезазначених умов подає заяву, до якої додаються:

положення про службу з перевезення, в якому передбачено умови надання послуг з перевезення, періодичність їх надання, наявність телефонної лінії тощо;

у разі відсутності служби з перевезення - рішення про її утворення;

інформація про кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та не мають в особистому користуванні та в користуванні законних представників автомобілів (у тому числі таких, що отримані через структурні підрозділи з питань соціального захисту населення), які проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

інформаційна довідка про діяльність служби з перевезення за період її утворення, але не більше ніж за два роки;

документи, що підтверджують затвердження видатків для фінансування служби з перевезення на поточний рік.

Відповідно до пункту 2 Постанови в 2018 році такі заяви подаються на розгляд робочої групи до Мінсоцполітики до 1 червня, а в подальшому – щороку до 1 квітня.

 

Головний спеціаліст відділу обслуговування

інвалідів, ветеранів війни, праці та контролю

за правильністю призначення та виплати пенсій

управління соціального захисту населення

районної державної адміністрації                                                                    Олександр БЕЗУХ

 

 

 

 

18 квітня фахівці Лановецької районної філії Тернопільського обласного центру зайнятості  спільно з начальником відділу обслуговування інвалідів, ветеранів війни, праці та контролю за правильністю призначення та виплати пенсій управління соціального захисту населення Лановецької РДА провели семінар для осіб з особливими потребами, які перебувають на обліку в районній філії з метою пошуку роботи.

Учасників семінару поінформували про послуги, які особи з інвалідністю можуть отримати в службі зайнятості, а також ознайомили з механізмом взаємодії з іншими соціальними службами району.

Було інформовано про забезпечення осіб з інвалідністю санаторно-курортними путівками, технічними засобами реабілітації  та надано відповіді на всі поставлені запитання.

Особи з інвалідністю потребують особливої уваги, тому забезпечення правових гарантій їх соціального захисту і надалі залишається одним з пріоритетних напрямів діяльності служби зайнятості.

З метою розвитку соціальних послуг в територіальних громадах для людей з інвалідністю Урядом з 2018 року запроваджено програму придбання спеціально обладнаних автомобілів для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату, створення служб перевезень для таких категорій осіб. На ці цілі у Державному бюджеті України  на 2018 рік передбачено кошти у сумі 30 млн. гривень.

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/publication/lanovetska/ua/40613/5306.jpg 

12 квітня 2018 року у приміщенні управління соціального захисту населення

Лановецької райдержадміністрації відбулась нарада щодо надання соціальних послуг інвалідам з вадами слуху.     

У заході взяли участь начальник відділу обслуговування інвалідів, ветеранів війни, праці та контролю за правильністю призначення та виплати пенсії соціального захисту населення Лановецької РДА Бердар С.А., голова Кременецької територіальної організації УТОГ Незбрицька Н.Ю. та член Кременецької територіальної організації УТОГ Лящук Н.В.

 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/publication/lanovetska/ua/40613/img_20171128_100409.jpg28 листопада 2017 року у Лановецькому районному центрі зайнятості відбувся семінар з соціальними партнерами на тему: «Надання  послуг особам з інвалідністю».     

У заході взяли участь  начальник відділу обслуговування інвалідів, ветеранів війни, праці та контролю за правильністю призначення та виплати пенсії Лановецького соціального захисту населення Лановецької РДА Світлана Бердар, завідувач сектору забезпечення, наповнення бюджету фінансово-економічного відділу Лановецького об’єднаного управління Пенсійного фонду України Тернопільської області Іван Дмитришин, головний спеціаліст відділу персоналу та організаційно-інформаційної роботи Лановецького об’єднаного управління Пенсійного фонду України Тернопільської області Лариса Халуп’як, начальник Лановецького РЦ СССДМ Світлана Юзюк, секретар Лановецької міської ради Олена Процюк, юрисконсульт Лановецької РДА Тижук Оксана, сільський голова  Білозірської сільської ради Володимир Горносум, начальник відділу кадрів ЛКЦРЛ Надія Толкачева, відповідальні за ведення кадрової роботи у ТОВ «Агро-Ланівці» Тетяна Лепетун, ПСК «Теко-Ланівці» Валентина Мельник.

3 грудня –Міжнародний день  людей з інвалідністю. День не святковий, а покликаний  привернути увагу до проблем цих людей, захисту їх прав, показати переваги від участі цих людей в політичному, суспільному, економічному і культурному житті, а також є нагадуванням людству про його обов’язок перед цими людьми: проявляти турботу, милосердя - зазначила директор районного центру зайнятості  Світлана Філюк.

Заступник директора-начальник відділу надання соціальних послуг Ольга Солтис розповіла про послуги які надає служба зайнятості особам з інвалідністю. Звернула увагу на те, що фахівці центру зайнятості сприяють особам з обмеженими фізичними можливостями у підборі підходящої роботи відповідно до їх професійних навичок, знань, та з урахуванням довідки до акту огляду медико-санітарної експертної комісії з висновком про умови і характер праці, індивідуальної програми реабілітації та побажань інваліда. Проводять професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації безробітних, надають профорієнтаційні та профконсультаційні послуги, залучають до участі в громадських та тимчасових роботах, сприяють започаткуванню власної справи.

З початку року в центрі зайнятості в пошуках роботи перебувала 21особа з інвалідністю, 10 таких осіб в цей період працевлаштовані, 2 особи  проходили професійне навчання за направленням районного центру зайнятості.

Станом на 28.11.2017р. в районному центрі зайнятості  перебуває 7  осіб з інвалідністю, з якими ведеться робота з пошуку підходящої роботи та соціальної адаптації згідно їх реабілітаційних програм.

Кожен з учасників заходу поділився досвідом свого напрямку роботи по наданню послуг особам з інвалідністю.

Отже спільна праця соціальних партнерів дає можливість полегшити життя людей з особливими потребами, зробити його більш комфортнішим, змінити громадську думку щодо зайнятості таких людей, надати їм можливість реалізувати свій творчий та інтелектуальний потенціал.

 На завершення семінару директор районного центру зайнятості Світлана Філюк зазначила, що людство має зрозуміти, що люди з інвалідністю є частиною суспільства і що для них мають бути створені умови, які дадуть змогу відчувати себе рівними серед рівних.

 

 Комплексна реабілітація для дітей з інвалідністю

Відповідно до положень  про державні реабілітаційні установи  їхнім цільовим призначенням  є здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку осіб з інвалідністю, які досягли повноліття, та/або дітей з інвалідністю, та/або дітей віком до двох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (далі - Дитина), засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу.

Такі центри забезпечують тимчасове перебування Дітей, які мають відповідні медичні показання та потребують спеціальних умов для одержання ними комплексу реабілітаційних заходів.

Реабілітаційні послуги в стаціонарному режимі перебування можуть отримувати діти,які за станом здоров'я потребують постійного цілобового догляду.

Такі ребілітаційні установи забезпечують :

- створення умов для зменшення та подолання фізичних, психічних, інтелектуальних і сенсорних порушень, запобігання таким порушенням, коригування порушень розвитку, формування та розвиток основних соціальних і побутових навичок;

 - створення умов для запобігання та недопущення дискримінації Дітей, зокрема шляхом забезпечення розумного пристосування;

- проведення комплексу заходів з ранньої, соціальної, психологічної, фізичної, медичної, психолого-педагогічної, фізкультурно-спортивної, професійної і трудової реабілітації. Реабілітаційні заходи проводяться виключно на підставі індивідуальних планів реабілітації Осіб, складених, зокрема, з метою реалізації індивідуальних програм реабілітації, із залученням до участі в цьому процесі Дітей і (в разі потреби) їхніх батьків або законних представників;

- розвиток навичок автономного проживання Дітей в суспільстві з необхідною підтримкою, формування стереотипів безпечної поведінки, опанування навичок захисту власних прав, інтересів і позитивного сприйняття себе та оточуючих;

- оперативне коригування (в разі потреби) індивідуальних програм реабілітації Дітей в частині зміни обсягів, строків і черговості проведення реабілітаційних заходів.

Реабілітаційна  установа забезпечує на безоплатній основі відповідно до законодавства харчуванням Дітей, які проходять реабілітацію в установі.

Дитина, яка протягом 10 робочих днів з дати, вказаної у рішенні про її зарахування до центру,не прибула для проходження реабілітації до центру не приймається.На її місце може бути зарахована інша дитина.

Дитина,відрахована з поважних причин,у тому числі за станом здоров'я,може бути поновлена в цетрі за умови стійкої ремісії в протіканні захворювання,що підтверджується відповідними медлчними документами,але тільки на строк,що залишився від попереднього курсу реабілітації.

До  реабілітаційнихустанов не зараховуються діти, стан здоров’я яких унеможливлює проведення реабілітаційних заходів, а саме з такими медичними протипоказаннями:

гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;

усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;

часті судомні напади та їх еквіваленти;

захворювання, що супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки, небезпечними для людини та її оточення (за умови несупроводження особи з інвалідністю її батьками або законними представниками).

Діти можуть бути відраховані з Центру:

- за бажанням батьків/ законних представників      

-  у разі порушення дисципліни,в тому числі щодо невиконання реабілітаційних заходів

- при загостренні основного чи супутних захворювань.

Термін реабілітаційного процесу визначається реабілітаційною комісією після проведення відповідного обстеження  дитини.У виняткових випадках  реабілітаційна комісія може продовжити термін перебування особи в Центрі після виповнення її 18 років з метою завершення курсу реабілітації відповідно до індивідуального плану реабілітації.

Реабілітаційний центр у письмовій формі  повідомляє батьків або законних представників дитини про закінчення курсу реабілітації не пізніше ніж за 7 календарних днів до його завершення.

                 На підставі рішення реабілітаційної комісії за дитиною зберігається місце в Центрі в разі її хвороби,карантину,хвороби або відпустки батьків  та (або) законних представників,а також у літній період,але не більше ніж 60 календарних днів.

 Розклад, черговість і тривалість індивідуальних і групових занять визначаються реабілітаційною комісією

 

Комплексна реабілітація для осіб з інвалідністю, які досягли повноліття

 

Відповідно до положень  про державні реабілітаційні установи  їхнім цільовим призначенням  є здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку осіб з інвалідністю, які досягли повноліття (далі - Особа), засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу.

Центр забезпечує тимчасове перебування в ньому осіб,які мають відповідні медичні показання та потребують спеціальних умов для одержання ними комплексу реабілітаційних заходів.

Завдання центрів :

- створення умов для зменшення та подолання фізичних, психічних, інтелектуальних і сенсорних порушень, запобігання таким порушенням, коригування порушень розвитку, формування та розвиток основних соціальних і побутових навичок;

 - створення умов для запобігання та недопущення дискримінації Осіб, зокрема шляхом забезпечення розумного пристосування;

- проведення,  відповідно до потреб Особи, комплексу заходів з ранньої, соціальної, психологічної, фізичної, медичної, психолого-педагогічної, фізкультурно-спортивної, професійної і трудової реабілітації. Реабілітаційні заходи проводяться виключно на підставі індивідуальних планів реабілітації Осіб, складених, зокрема, з метою реалізації індивідуальних програм реабілітації, із залученням до участі в цьому процесі Осіб і (в разі потреби) їхніх батьків або законних представників;

- розвиток навичок автономного проживання Осіб в суспільстві з необхідною підтримкою, формування стереотипів безпечної поведінки, опанування навичок захисту власних прав, інтересів і позитивного сприйняття себе та оточуючих;

- проведення заходів з комплексної реабілітації  учасників антитерористичної операції, у тому числі на виконання відповідних програм;

- надання інформаційно-консультативних послуг Особам та учасникам антитерористичної операції, підприємствам, установам, організаціям з питань реабілітації Осіб;

- проведення у разі  потреби заходів із професійної та/або опанування Особами трудових навичок(зокрема й таких, що формуються у трудових майстернях), визначення їхніх можливостей щодо професійного навчання у відповідних у відповідних навчальних закладах;

- оперативне коригування (в разі потреби) індивідуальних програм реабілітації Осіб в частині зміни обсягів, строків і черговості проведення реабілітаційних заходів.

 

Особа, яка протягом 10 робочих днів з дати, вказаної у рішенні про її зарахування до центру, не прибула для проходження реабілітації до центру не приймається. На її місце може бути зарахована інша Особа.

Особа, відрахована з поважних причин, у тому числі за станом здоров'я, може бути поновлена в центрі за умови стійкої ремісії в протіканні захворювання, що підтверджується відповідними медичними документами, але тільки на строк, що залишився від попереднього курсу реабілітації.

До  реабілітаційнихустанов не зараховуються Особи, стан здоров’я яких унеможливлює проведення реабілітаційних заходів, а саме з такими медичними протипоказаннями:

гострі інфекційні захворювання до закінчення строку ізоляції;

усі захворювання в гострій стадії та заразній формі;

часті судомні напади та їх еквіваленти;

захворювання, що супроводжуються тяжкими порушеннями поведінки, небезпечними для людини та її оточення (за умови несупроводження особи з інвалідністю її батьками або законними представниками).

 

Особа може бути відрахована з Центру:

- за власним бажанням;                                             

-  у разі порушення дисципліни, в тому числі щодо невиконання реабілітаційних заходів;

- при загостренні основного чи супутних захворювань.

Термін реабілітаційного процесу визначається реабілітаційною комісією після проведення відповідного обстеження  особи і не може перевищувати 60 календарних днів на рік.У разі потреби в наданні особі  послуг з професійної реабілітації строк реабілітаційного процесу визначається відповідно до затверджених в установленому порядку навчальних планів.

 

Довідково:

Відповідно до додатків 1-6 до Державної типової програми реабілітації інвалідів, затвердженої постановою Кабінету міністрів України від 08 грудня 2006 року №1686 ( зі змінами),особи старше пенсійного віку, передбаченого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне   страхування»,можуть отримувати в державних реабілітаційних установах послуги з медичної, фізичної, соціальної реабілітації.

  

Головний спеціаліст відділу обслуговування

інвалідів, ветеранів війни, праці та контролю

за правильністю призначення та виплати пенсій

управління соціального захисту населення

районної державної адміністрації                                                                         О.М.БЕЗУХ

 

Реабілітація дітей-інвалідів

Одним з пріоритетних завдань Мінсоцполітики є формування та реалізація державної політики у сфері реабілітації осіб з інвалідністю, зокрема дітей з інвалідністю.

З цією метою Мінсоцполітики та місцевими органами влади утворено мережу реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю, зокрема Державний комплекс соціальної реабілітації дітей-інвалідів (м.Миколаїв, вул. 3-тя Слобідська,55, телефон(0512) 47  45 19 )

Протягом останніх років зазначена реабілітаційна установа займається  здійсненням комплексу реабілітаційних заходів спрямованих на попередження (запобігання), зменшення або подолання фізичних, психічних розладів, коригування порушень розвитку, навчання основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції у суспільство, вивченням, узагальненням і розповсюдженням вітчизняного та світового досвіду застосування реабілітаційних методик і напрацювань реабілітологів, їх апробацією та адаптацією в умовах центрів  соціальної реабілітації дітей з інвалідністю, розробкою інформаційних та аналітичних матеріалів.

Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації.

 

Урядом вдосконалено Порядок забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації

На засіданні Уряду 14 серпня 2019 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321» від 14.08.2019 № 806 (набрання чинності від 04.09.2019, публікація в газеті «Урядовий кур’єр № 168), якою вдосконалено механізм забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення засобами реабілітації.

Актом затверджено зміни до Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбанні технічні засоби реабілітації, а також до Переліку технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечуються особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та інші окремі категорії населення, та Переліку технічних засобів реабілітації для осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, за які може виплачуватися компенсації їх вартості, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321.

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. 
№ 321

1. У назві та абзацах другому і четвертому пункту 1 постанови слова “технічні засоби” в усіх відмінках замінити словами “технічні та інші засоби” у відповідному відмінку.

2. У Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, затвердженому зазначеною постановою:

1) назву Порядку після слова “технічні” доповнити словами “та інші”;

2) у пункті 2:

абзаци тринадцятий - вісімнадцятий замінити абзацами такого змісту:

“Особи з інвалідністю та діти з інвалідністю забезпечуються відповідними технічними та іншими засобами реабілітації, отримують за бажанням компенсацію за відповідні самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації в порядку черговості згідно з індивідуальною програмою реабілітації (далі - індивідуальна програма), якщо інше не передбачено цим Порядком.

Особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, діти з порушеннями опорно-рухового апарату (далі - діти віком до 18 років) забезпечуються протезно-ортопедичними виробами (за винятком ортопедичного взуття).

Жінки, дівчата після мастектомії, секторальної резекції молочної залози, квадрантектомії та з порушеннями розвитку молочних залоз забезпечуються протезами молочних залоз, післяопераційними протезами, ліфами для їх кріплення, спеціальними ліфами для кріплення протезів молочної залози для занять фізичною культурою і плаванням (купальником), ортезами на верхні кінцівки, зокрема компресійними рукавами.

Особи похилого віку забезпечуються протезами верхніх та нижніх кінцівок, спеціальними засобами для самообслуговування та догляду, які є обов’язковими для застосування у разі забезпечення такими протезами.

Особи, визначені абзацом сьомим статті 4 Закону України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” (далі - постраждалі внаслідок антитерористичної операції), забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації на підставі висновків лікарсько-консультативних комісій лікувально-профілактичних закладів чи рішень військово-лікарських комісій незалежно від встановлення їм інвалідності.”;

3) у пункті 3 слова “ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ і ветерани державної пожежної охорони” замінити словами “особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”;

4) у пункті 4:

абзац перший після слів “видається такий засіб” доповнити словами “, за що несуть відповідальність згідно із законодавством”;

абзац третій викласти в такій редакції:

“Надання реабілітаційних послуг здійснюється на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінсоцполітики, та на інших підприємствах, в установах, організаціях, що мають належні умови для їх надання, а також фахівцями, які мають відповідний рівень професійної підготовки.”;

5) абзаци перший і четвертий пункту 6 викласти в такій редакції:

“6. Медичні показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, а також для виплати компенсації, у тому числі для надання реабілітаційних послуг, визначають для:”;

“осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які досягли шестирічного віку (для забезпечення кріслами колісними з електроприводом для пересування у приміщенні); осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю з 14 років (для забезпечення кріслами колісними з електроприводом для пересування поза межами приміщення або електроскутером) - обласні, центральні міські у мм. Києві та Севастополі, республіканська в Автономній Республіці Крим МСЕК з оформленням відповідного медичного висновку із зазначенням засобу реабілітації (крісло колісне з електроприводом або електроскутер);”;

6) у пункті 7:

абзац другий після слова “технічні” доповнити словами “та інші”;

слова “мобільний телефон для письмового спілкування” в усіх відмінках замінити словами “мобільний телефон (з функцією відеоспілкування)” у відповідному відмінку;

7) у пункті 8:

в абзаці першому слово “аудіоплеєра” замінити словами “мобільного телефона (дітям віком від семи років)”;

абзац третій після слова “технічні” доповнити словами “та інші”;

8) у пункті 9 після слів “На підставі висновку МСЕК” доповнити словами “або ЛКК”, а слова “може бути виплачена” замінити словом “виплачується”;

9) пункт 10 викласти в такій редакції:

“10. Особи з інвалідністю I та II групи по зору та законні представники дітей з інвалідністю по зору віком від семи років можуть придбати аудіоплеєр замість мобільного телефона.

Особам з інвалідністю I та II групи по зору та законним представникам дітей з інвалідністю по зору віком від семи років, які надали фіскальний чек, що підтверджує придбання аудіоплеєра замість мобільного телефона, відшкодовується вартість аудіоплеєра в межах граничної ціни на мобільний телефон із строком п’ять років, на який видано виріб.”;

10) у пункті 12:

абзац другий після слів “діти з інвалідністю,” доповнити словом “наступними -”;

абзац третій після слів “ортопедичним взуттям” доповнити словами “, виготовленим за індивідуальним замовленням,”;

абзац дванадцятий після слів “за індивідуальним замовленням” доповнити словами “, зокрема шляхом індивідуального її сканування”;

11) у пункті 13 після слів “інша особа” доповнити словами “або їх законні представники”, а слово “звернулася” замінити словом “звернулися”;

12) в абзаці другому пункту 14 слова “має право взяти” замінити словом “бере”;

13) у пункті 15:

абзац третій викласти в такій редакції:

“паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту (далі - документ, що посвідчує особу), або свідоцтво про народження (для дітей віком до 14 років);”;

абзаци сьомий і восьмий після слів “в районі проведення антитерористичної операції” доповнити словами “, районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях”;

абзаци дев’ятий - одинадцятий викласти в такій редакції:

“документ, що містить інформацію про місце проживання/перебування особи безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції, районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, виданий уповноваженим органом за місцем проживання такої особи (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян, які проживали в районах проведення антитерористичної операції, районах здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях та яким не встановлено інвалідність);

витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видана командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), з відомостями про участь в антитерористичній операції, перебуваючи безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районі та у період здійснення зазначених заходів (для осіб, визначених абзацом першим пункту 19 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, яким не встановлено інвалідність);

довідка з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, перебуваючи безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції та у період її проведення, у забезпеченні здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районі та у період здійснення зазначених заходів, яким не встановлено інвалідність);”;

в абзаці п’ятнадцятому цифри “16” замінити цифрами “14”, а слова “паспорти громадян України” - словами “документи, що посвідчують особу,”;

в абзаці шістнадцятому слова “(для ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони)” виключити;

14) у пункті 18:

абзац перший викласти в такій редакції:

“18. У разі коли до заяви про взяття на облік додаються не всі зазначені у пункті 15 цього Порядку документи, орган соціального захисту населення повідомляє особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі або їх законним представникам під час звернення або у триденний строк з дати надходження документів, якщо документи надсилаються поштою, про документи, які необхідно подати додатково. У такому разі днем звернення вважається дата подання повного пакета документів або зазначена на поштовому штемпелі дата відправлення документів, що подаються додатково.”;

абзац другий після слів “району проведення антитерористичної операції” доповнити словами “, району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях”;

15) у пункті 20:

підпункт 4 після слова “формує” доповнити словами “окремо на кожний виріб”;

підпункт 5 після слів “у паперовому вигляді” доповнити словами “на підставі поданої особою з інвалідністю, дитиною з інвалідністю, іншою особою або їх законним представником заяви за формою, затвердженою Мінсоцполітики”;

підпункт 6 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:

“сумісністю технічних та інших засобів реабілітації під час їх призначення;”.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;

16) у пункті 22:

слово “, діє” замінити словами “або їх законним представникам, діють”, а слова “індивідуальною програмою або” виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“У разі повторного забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації обов’язковим є отримання ними оригіналу направлення у паперовому вигляді.”;

17) у пункті 23:

абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

“Орган соціального захисту населення після надання згоди та внесення підприємством до банку даних необхідної для формування договору інформації формує в банку даних протягом п’яти робочих днів тристоронній договір.”;

в абзацах дванадцятому і двадцятому слова “електронного цифрового” замінити словами “кваліфікованого електронного”;

в абзаці тринадцятому слова “протезів верхніх та нижніх кінцівок, ортезів шарнірних на нижні кінцівки” замінити словами “протезно-ортопедичного виробу, яке надається сторонам договору разом із примірниками акта приймання-передачі робіт (надання послуг),”;

абзац п’ятнадцятий після слів “про відмову” доповнити словами “з обґрунтуванням причин такої відмови”;

абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

“Орган соціального захисту населення протягом п’яти робочих днів з дня отримання зазначених в абзацах першому і другому цього пункту всіх примірників договорів, підписаних іншими сторонами договору, укладає договір у межах відповідних бюджетних призначень, про що робиться відповідна позначка в банку даних, та протягом п’яти робочих днів з дати укладення надсилає примірники договору сторонам договору.”;

18) перше речення абзацу четвертого пункту 27 після слів “але така особа” доповнити словами “на підставі заяви та документів про отриманий виріб із зазначенням дати його отримання”;

19) абзац третій пункту 28 після слів “дітей з інвалідністю” доповнити словами “, а також такі, що перебувають на зберіганні в органах соціального захисту населення,”;

20) у пункті 29:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“Для технічних та інших засобів реабілітації, за які виплачується компенсація їх вартості, днем видачі їх в користування вважається дата, зазначена у фіскальному чеку, що підтверджує придбання засобу, зазначеного в додатку 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321 “Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації, переліків таких засобів”.”;

абзац п’ятий після слова “технічних” доповнити словами “та інших”;

21) абзац перший пункту 30 після слова “технічні” доповнити словами “та інші”;

22) в абзаці першому пункту 31 слова “паспортом громадянина України або іншим” і “громадянство України та” виключити;

23) у пункті 32:

абзаци четвертий - восьмий замінити абзацом такого змісту:

“Підприємство оформляє замовлення і картку протезування за формою, затвердженою Мінсоцполітики.”.

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий і десятий вважати відповідно абзацами п’ятим і шостим;

в абзаці шостому слова “, погодженим з органом соціального захисту населення” виключити;

24) у пункті 34:

в абзаці першому слово “вадами” замінити словом “порушеннями”, а після слова “Мінсоцполітики” доповнити словами “, за погодженням з МОЗ”;

в абзаці другому слово “переважно” виключити, а після слова “УкрНДІпротезування” доповнити словами “, стаціонарних відділеннях закладів охорони здоров’я”;

в абзаці третьому слова “, первинного забезпечення кріслами колісними” виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

Типове положення про стаціонарне (реабілітаційне) відділення первинного і складного протезування та ортезування затверджується Мінсоцполітики за погодженням з МОЗ.”;

25) у пункті 37:

абзаци перший і вісімнадцятий після слова “технічні” доповнити словами “та інші”;

у третьому реченні абзацу третього слова “може бути подана” замінити словом “подається”;

доповнити пункт після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:

“якщо група інвалідності встановлена строком на один рік - однією парою ортопедичного взуття;”.

У зв’язку з цим абзаци шостий - двадцять шостий вважати відповідно абзацами сьомим - двадцять сьомим;

абзац дванадцятий після слова “кріплення” доповнити словами “, а у разі двосторонньої ампутації молочних залоз - двома протезами молочної залози у комплекті з одним ліфом для їх кріплення”;

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

“Для забезпечення жінок, дівчат після мастектомії післяопераційним протезом у комплекті з ліфом для його кріплення орган соціального захисту населення за місцем проживання/перебування жінки, дівчини, яка перенесла мастектомію, або за місцем проведення операції видає або надсилає оригінал направлення та вносить інформацію до банку даних на підставі заяви жінки, дівчини або їх законного представника та довідки лікаря закладу охорони здоров’я, в якому проводилася операція.”;

в абзаці чотирнадцятому слова “може бути отримана” замінити словами “або їх законними представниками отримується”;

26) у пункті 39:

в абзаці першому слова “з оригіналом направлення та паспортом громадянина України або іншим” замінити словами “, оригіналу направлення з”;

абзац п’ятий після слова “підйому” доповнити словами “, другого крісла колісного”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“У разі первинного забезпечення кріслами колісними осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб такі особи забезпечуються необхідними реабілітаційними послугами.”;

27) в абзаці шостому пункту 40:

у першому реченні слова “спеціалісти органу соціального захисту населення та сервісного центру” замінити словами “підприємство разом із представником органу соціального захисту населення”;

у другому реченні слова “може бути виданий” замінити словом “видається”, а слова “та потребують такого засобу” - словами “, потребують такого засобу та звернулись до відповідного підприємства з оригіналом направлення”;

28) в абзаці третьому пункту 41 слово “письмової” виключити;

29) у пункті 43:

абзаци перший, чотирнадцятий і п’ятнадцятий після слова “технічні” доповнити словами “та інші”;

абзац тринадцятий після слів “крісло колісне з електроприводом” доповнити словами “або електроскутер (за умови доплати)”;

перше речення абзацу вісімнадцятого після слів “за їх бажанням” доповнити словами “за наявності відповідного медичного висновку”;

30) пункт 44 після слів “кріслом колісним з електроприводом” доповнити словами “або електроскутером (за умови доплати)”;

31) в абзаці першому пункту 46 слово “заявку” замінити словом “заяву”;

32) абзац другий пункту 49 після слів “механізм колінний)” доповнити словами “з дати видачі протезного виробу після ремонту”;

33) у пункті 50:

абзац третій викласти в такій редакції:

“Післягарантійний ремонт, а також заміна приймальної гільзи (куксоприймача) у разі зміни антропометричних даних, зокрема розміру кукси особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи, які користуються протезом модульного типу, проводиться на підставі висновку лікаря підприємства підприємствами, сервісними центрами за рахунок коштів державного бюджету. Зазначеному ремонту підлягають технічні та інші засоби реабілітації, гарантійний строк експлуатації або зберігання яких закінчився, а також приймальна гільза (куксоприймач) у разі зміни антропометричних даних.”;

в абзаці п’ятому слова “може вимагати” замінити словом “вимагає”;

34) у пункті 52:

в абзаці дванадцятому слова “територіальні відділення Фонду соціального захисту інвалідів” замінити словами “структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій”;

абзац тринадцятий викласти в такій редакції:

“Мінсоцполітики спрямовує бюджетні кошти структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій з урахуванням поданих пропозицій Фонду соціального захисту інвалідів на основі даних банку даних з метою перерахування їх органам соціального захисту населення для оплати підприємствам вартості виданих виробів та наданих послуг згідно з укладеними договорами та актами приймання-передачі робіт (надання послуг) та фактично перерахованих коштів підприємствам з початку бюджетного року.”;

35) у пункті 53:

в абзаці третьому підпункту 1 слова “його демонтажем, крім вартості комплектувальних виробів і матеріалів, що можуть бути повторно використані,” виключити;

у підпункті 3:

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

“Для виплати компенсації Мінсоцполітики спрямовує бюджетні кошти структурним підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій з урахуванням поданих пропозицій Фонду соціального захисту інвалідів на основі даних банку даних з метою перерахування їх органам соціального захисту населення.”;

абзац сьомий після слова “вимогам” доповнити словами “(крім компенсації за спеціальні засоби для орієнтування, спілкування та обміну інформацією, допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому)”;

абзац восьмий після слів “обміну інформацією” доповнити словами “, допоміжні засоби для особистої рухомості, переміщення та підйому”;

абзац дев’ятий після слова “технічні” доповнити словами “та інші”;

в абзаці дванадцятому слово “чотирьох” замінити словом “шести”;

36) пункт 54 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Огляд виданих технічних та інших засобів реабілітації, якими забезпечені особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, інші особи, здійснюється з метою встановлення відповідності таких засобів інформації про них, внесеній до банку даних, у порядку, визначеному Мінсоцполітики.”.

У зв’язку з цим абзаци третій - п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим - шостим;

37) у тексті Порядку слова “при лімфодемі” виключити, а після слова “жінки” в усіх відмінках доповнити словом “, дівчата” у відповідному відмінку.

3. У додатку 1 до постанови:

 

 

 

 

1) абзац чотирнадцятий пункту 2 викласти в такій редакції:

“Найменування виробу

Строк, на який видається виріб, років

Кількість, одиниць (для взуття - пар)

Код згідно з ISO 9999

компресійний рукав

1

1

04 06 06”;

2) пункт 6 доповнити абзацами такого змісту:

“Найменування виробу

Строк, на який видається виріб, років

Кількість, одиниць (для взуття - пар)

Код згідно з ISO 9999

протези молочної залози післяопераційні (видаються кожного разу після операції)

 

1

 

ліфи для кріплення протезів молочної залози післяопераційні (видаються кожного разу після операції)

 

1”;

 

3) у пункті 18:

абзац другий виключити;

в абзаці сьомому в графі “Найменування виробу” слова “для письмового спілкування” виключити.

4. У додатку 2 до постанови:

1) назву додатка після слова “технічних” доповнити словами “та інших”;

2) у пункті 1 у графі “Найменування виробу” слова “при лімфодемі” виключити;

3) доповнити додаток пунктами 3-1 і 3-2 такого змісту:

“Найменування виробу

Строк, на який видається виріб, років

Кількість, одиниць (для взуття - пар)

Код згідно з ISO 9999

3-1. Протези молочної залози післяопераційні (видаються кожного разу після операції)

 

1

 

3-2. Ліфи для кріплення протезів молочної залози післяопераційні (видаються кожного разу після операції)

 

1”;

 

4) у пункті 8:

абзац другий виключити;

в абзаці сьомому у графі “Найменування виробу” слова “для письмового спілкування” виключити.

Методичні рекомендації щодо застосування норм постанови Кабінету Міністрів України від 14.08.2019 № 806 розміщені на офіційному сайті Міністерства соціальної політики України в розділі «Інвалідність» - «Забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації».

 

 

 

 

Головний спеціаліст відділу обслуговування

інвалідів, ветеранів війни, праці та контролю

за правильністю призначення та виплати пенсій

управління соціального захисту населення

районної державної адміністрації                                                                                Марія Калабура

 
 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/2.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/image002.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/edeklar.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/dpoato_2.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/154.jpg

Інформаційні послуги

 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/informbody/guds.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/informbody/kmu.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/informbody/baner_ak1.gif