Лановецька районна державна адміністрація
47400, м.Ланівці, вул.Незалежності, 19
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук
На головну / Центр надання адміністративних послуг / Інформація про Центр надання адміністративних послуг Лановецької районної державної адміністрації

Інформація про діяльність центру надання адміністративних послуг


Інформація

про діяльність центру надання адміністративних послуг за лютий 2018 року

 

Назва району/міста/

об’єднаної  територіальної громади

Кіль-кість звернень

Кількість наданих консуль-тацій

Загальна кількість наданих адмініст-ративних послуг

З них (вказати кількість):

Кількість відмов      у наданні  адміні- стратив-них послуг

Кількість наданих ад-міністра-тивних послуг через відді-лення поштово-го зв’язку

Кількість наданих послуг безпосередньо предста-вниками Держзем-агентства в ЦНАП (не включається в загальну кількість послуг наданих через центр)

кількість наданих послуг ОДА

кількість наданих послуг РДА

з них

кількість наданих послуг міської/селищної ради

кількість наданих послуг територіаль-них органів ЦОВВ

з них наданих (у разі наявності вказати кількість):

cоціаль-

них послуг

послуг  у сфері Державної реєстрації

 

дозвіль-них докумен-тів

 

послуг Головного тери-торіального управління юстиції 

послуг Державної міграційної служби

послуг Державного земельного агентства (через адміністра-тора)

За місяць

337

304

523

-

128

3

109

-

395

0

1

-

394

5

-

-

По наростаючій

665

594

1085

-

238

5

204

-

847

1

1

-

845

5

-

-

 

Начальник відділу з питань надання

адміністративнихпослуг райдержадміністрації                                                                                                                      Т.М. ВЛАСЮК

 

 

 
 

 

Анонси подій