Лановецька районна державна адміністрація
47400, м.Ланівці, вул.Незалежності, 19
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук
На головну / Економіка / Громадське обговорення

Детальний план території для реконструкції олійнопресового заводу ПП "Захід-Агроінвест".


Детальний план території для реконструкції олійнопресового заводу ПП "Захід-Агроінвест" під олійноекстакційний на території Лановецької міської ради Тернопільської області (за межами населеного пункту).

 

ЗМІСТ

 

Позначення

Найменування

Примітка

35Д – 2017- ЗМ

 Зміст

 

35Д - 2017 - СП

 Склад проекту

 

 35Д - 2017 - ПД

 Підтвердження ГАПа

 

 

Сертифікат архітектора

 

 

І. Вихідні дані

 

 

Завдання на розроблення детального плану

 

№125-од від 13.04.2017р

Розпорядження голови Лановецької РДА

 

   35Д - 2017 - ПЗ

ІІ. Пояснювальна записка

 

 

Передмова

 

 

1.      Загальні відомості

 

      

1.1.           Містобудівна оцінка території, виділеної

 

 

під територію забудови.

 

 

2.      Архітектурно-планувальні рішення

 

 

2.1. Основні принципи планувально-просторової

 

 

організації

 

 

2.2.           Розрахунок потреби площі

 

 

2.3.           Зовнішній благоустрій та озеленення

 

 

2.4.           Організація дорожнього руху

 

 

3.      ЗАХОДИ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО

 

 

СЕРЕДОВИЩА

 

 

3.1.           Інженерна підготовка території

 

 

3.2.           Заходи з охорони навколишнього

 

 

  середовища

 

 

3.3.      Інженерне забезпечення території.

 

 

4.      ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

 

 

 

 

 

ІІІ. КРЕСЛЕННЯ

 

 

 

 

 

 

СКЛАД ПРОЕКТУ

 

 

Номер тому

Позначення

Найменування

Примітка

1

2

3

4

 

35Д -2017-ПЗ

 Пояснювальна записка.

 

 

 

Креслення

 

 

35Д -2017-ГП1

Викопіювання з проекту районного плану -

 

 

 

вання Лановецького району Тернопільської

 

 

 

області М 1 : 50000

 

 

35Д -2017-ГП2

План існуючого використання території

 

 

 

( фрагмент супутникової фотозйомки )

 

 

 

Ситуаційна схема використання території

 

 

 

М 1 : 25000

 

 

35Д -2017-ГП3

Викопіювання з Публічної кадастрової

 

 

 

карти України

 

 

35Д -2017-ГП4

Проектний план М 1 : 1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект розроблений відповідно до чинних норм, правил і стандартів

 

 

Головний архітектор проекту                                             Я. М. Козіна

 

М.П.


 ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКІВ ПРОЕКТУВАННЯ

 

Розділ проекту

Посада

Ініціали, прізвище

Підпис

Генеральний план, архітектурно – будівельні рішення
архітектор
Я. М. Козіна

 

Пояснювальна 
записка
архітектор 
О. Р. Савків

 

 

 


                                            ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

ПЕРЕДМОВА

Проект детального планування території виконаний з метою визначення  функціонального використання території визначеної для містобудівних потреб,  визначає  планувальну організацію і розвиток території, а також деталізацію архітектурно-планувальних рішень з урахуванням раціонального розташування об’єктів нового будівництва, здійснення інженерного забезпечення в межах проектованої території.

Детальний план території забудови земельної ділянки площею 0,8200 га для реконструкції існуючого олійнопресового заводу ПП «Захід-Агроінвест» під олійноекстракційний завод розроблений Тернопільським обласним комунальним підприємством "Містобудівельник" на підставі таких даних:

-                     завдання на розроблення ;

-                     розпорядження голови Лановецької районної державної адміністрації №125-од від 13 квітня 2017 року;

- топографічного плану території, виконаного ПП «Геодезія і землевпорядкування»;

-                     проекту районного планування Лановецького району, розробленого інститутом «УКРНДІПРОЦИВІЛЬСІЛЬБУД» в 1975році.

В проекті враховані вимоги:

- ДБН Б.1-3-97 «Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів»

- ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009,    «Настанова щодо складу, змісту, порядку              розроблення, погодження та затвердження детального плану територій»

- ДБН 360-92*   «Планування та забудова міських та сільських поселень»

- ДБН Б 1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»

- Земельного кодексу України

 

 

 1.2. Містобудівна оцінка території, виділеної під забудову.

Земельна ділянка площею 0,8200 га, визначена під розміщення будівель і споруд заводу, що реконструюється, знаходиться в південно-східній частині території Лановецької міської ради за межами населеного пункту.

Проектом районного планування Лановецького району, розробленого інститутом «УкрНДІПРОцивільсільбуд» в 1975 році, функціональне призначення названої території визначено як виробнича територія.

Містобудівна документація (проект детального планування, проект забудови кварталу тощо) на вказану земельну ділянку не розроблялася. Обмежень                           щодо використання земельної ділянки не встановлено.

На даний час цільове призначення вказаної ділянки – для ведення особистого селянського господарства. Так як ділянка межує з територією існуючого олійнопресового заводу, для реконструкції якого під екстракційний необхідно будівництво екстракційного цеху та інших допоміжних споруд, зміна цільового призначення ділянки є доцільною і можливою.

Ділянка вільна від забудови, забезпечена під’їздом ( місцевою дорогою ) із південної сторони.

За результатами інженерно-геологічних розвідувань встановлено, що ділянка належить до території із звичайними геологічними умовами і придатна для будівництва без додаткових заходів.

Джерел шкідливих викидів, інших факторів, що негативно впливають на     екологічний стан території, не виявлено.

Вибрана територія не належить до санітарно-захисних зон від об’єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих  випромінювань.

За результатами обстеження суміжних територій, зон санітарної охорони від підземних та відкритих джерел водопостачання, водозабірних та водоочисних споруд, водоводів, об’єктів оздоровчого призначення, що впливають на ділянку, не виявлено.

Прибережні захисні смуги, водоохоронні та інші охоронні зони , що впливають на ділянку, відсутні.

Планувальні обмеження ділянки відсутні.

Використання вказаної земельної ділянки для реконструкції існуючого олійнопресового заводу під олійноекстракційний завод, що передбачає розташування на ділянці додаткових будівель і споруд, не призведе до погіршення умов проживання мешканців  навколишніх населених пунктів.

Враховуючи складену містобудівну ситуацію, зміна цільового призначення ділянки площею 0,8200 га є можливою та не суперечить вимогам чинних державних стандартів, норм і правил, а також положенням чинної містобудівної документації.

 

2. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНІ РІШЕННЯ.

 

2.1. Основні  архітектурно-планувальні рішення.

На ділянці передбачається розміщення наступних будівель та споруд, необхідних для реконструкції існуючого олійнопресового заводу:

-            цех екстракції;

-            резервуарний парк місткістю 4000 м3;

-            очисні споруди;

-            насосна;

-            градирня;

-            трансформаторна підстанція.

 

Основні показники:

 

1.                 Площа ділянки                                           - 0,8200 га

2.                 Площа забудови                                        - 0,2550 га

3.                 Продуктивність виробництва                     - 500 т/добу

 

2.2. Розрахунок потреби площі.

 

Розрахунок потреби площі земельної ділянки, необхідної  для обслуговування будівель та споруд, виконаний на підставі схеми генплану земельної ділянки з врахуванням коефіцієнта мінімальної щільності забудови підприємств, регламентованого додатком «Показатели минимальной плотности застройки площадок промышленных предприятий» СНиП ІІ-89-80 «Генеральные планы промышленных предприятий».

 

            Згідно пункту 4 вказаного додатку (для підприємств харчової промисловості) коефіцієнт мінімальної щільності забудови даного підприємства становить   35%.

 

Площа забудови існуючих будівель та споруд складає    2890,0 м2

 

Максимальна площа земельної ділянки для обслуговування будівель та споруд  складає:

 

                        2890 / 0,42 = 8257,14 м2

 

Зважаючи на існуючу містобудівну ситуацію, площа земельної ділянки 0,8200 га для розміщення будівель і споруд, необхідних для реконструкції олійнопресового заводу під олійноекстракційний, є нормативно достатньою.

 

2.3. Зовнішній благоустрій та озеленення.

Проектом  передбачено наступні заходи з благоустрою:

-            покриття території асфальтобетоном;

-             озеленення вільної від забудови території ( трав'яні газони )

-            огородження території.

 

2.4. Організація дорожнього руху.

Проектом не передбачено будівництво (формування) нових доріг і проїздів. Основний вїзд на територію обєкту передбачено – існуючий, додатковий - із південної сторони ділянки  з місцевої дороги.

 

3. ЗАХОДИ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА І РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ.

 

3.1. Інженерна підготовка території.

Інженерна підготовка території передбачає збереження існуючого рельєфу, який забезпечує відведення поверхневих вод.

 

3.2. Заходи з охорони навколишнього середовища.

За сукупністю негативних факторів даний об’єкт не створить істотний               негативний вплив на соціальне та техногенне середовище і відповідає вимогам чинного законодавства з розділу охорони природного середовища, тому проектом не передбачені спеціальні заходи з охорони навколишнього середовища.

Санітарно-охоронна зона даного виробництва складає 100 м.

 

3.3. Інженерне забезпечення території.

Повітряні лінії 10 кВ та існуючу трансформаторну підстанцію, розташовану на території,  пропонується демонтувати ( рішення погодити з організацією, що експлуатує дані інженерні мережі ).

Інженерне забезпечення проектних будівель передбачається в комплексі з існуючим будівлями заводу - від проектної трансформаторної підстанції 10кВ/0,4 кВ  згідно технічних умов експлуатуючих організацій, які отримуються на стадіях робочого проектування.

 

4. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ.


п/п

Найменування

Одиниця
виміру

Показники

1.       

Площа території

га

0,8200

2.       

Площа забудови

га

02890

3.       

Площа асфальтобетонного покриття

га

0,3850

4

Площа озеленення

га

0,1460

5

Продуктивність виробництва

тон/ добу

500

6

Орієнтовна вартість будівництва

млн. грн

15

 

 

 

 

 

 

Проектний план М 1:1000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/topimg/invest_pasport.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/2.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/image002.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/edeklar.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/dpoato_2.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/agolova/154.jpg

Інформаційні послуги

 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/informbody/guds.gif

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/informbody/kmu.jpg

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/lanovetska/ua/informbody/baner_ak1.gif