Підгаєцька районна державна адміністрація
48000, м.Підгайці, вул.Шевченка, 39
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

Відділ культури і туризму


Відділ культури і туризму Підгаєцької районної державної адміністрації

 

 

1.         Основними завданнями відділу є:

1)   реалізація державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини, міжнаціональних відносин, сприяння консолідації й розвитку української нації, забезпечення прав національних меншин та права громадян на свободу світогляду і віросповідання, а також державної мовної політики;

2)   гармонізація міжнаціональних  та міжконфесійних відносин, збереження і розвиток етнічної самобутності національних меншин, а також задоволення національно-культурних потреб українців, які проживають за межами України, зміцнення їх зв’язків з Україною;

3)   забезпечення реалізації державної політики в галузі культури на території району;

4)   забезпечення вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

5)   доступність усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України;

6)   сприяння загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту;

7)   сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин;

8)   сприяння збереженню культурної спадщини;

9)   гармонізація міжконфесійних та міжнаціональних відносин;

10)    забезпечення функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

11)    захист прав творчих працівників та їх спілок, соціальний захист працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури;

12)    участь у розробленні та виконанні державних, обласних та районних програм розвитку культури, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, а також у сфері міжнаціональних відносин та права громадян на свободу світогляду і віросповідання;

13)    здійснення заходів щодо розселення та облаштування на території району осіб, депортованих за національною ознакою, які повернулися в Україну, сприяння їх адаптації та інтеграції в українське суспільство;

14)    забезпечення дотримання законодавства щодо прав національних меншин, свободи світогляду і віросповідання.

2.    Завданнями відділу відповідно до покладених повноважень є:

1)   створення умов для:

розвитку соціальної інфраструктури у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

розвитку усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобутку спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва;

задоволення національно-культурних потреб українського народу і національних меншин, а також потреб у літературі, мистецтві, освіті, засобах масової інформації;

розвитку національно-культурних об’єднань та інших громадських організацій національних меншин, національно-культурних традицій;

забезпечення доступу населення до надбань культури, писемності, традицій і звичаїв українського народу та національних меншин;

задоволення культурно-мовних, освітніх, інформаційних потреб українців, які проживають за межами України, налагодження співпраці з державними установами, громадськими, національними центрами держав з питань, що належать до компетенції відділу;

сприяння формуванню концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, бібліотек, організації виставок, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;

 централізованого комплектування та використання бібліотечних фондів;

сприяння діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури та мистецтв;

збереження і відтворення традиційного характеру середовища історичних ареалів населених місць;

фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;

збереження та розвитку культури української нації, етнічної, мовної самобутності національних меншин;

сприяння задоволенню мовних і культурних потреб закордонних українців;

налагодження взаєморозуміння між релігійними організаціями різних віросповідань та конфесій, вирішення спірних міжцерковних питань, проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій, сприяння паломництву віруючих;

сприяння утворенню релігійними організаціями своєї матеріальної бази для релігійної, добродійної та іншої передбаченої статутом діяльності;

проведення благодійних акцій, інших заходів, спрямованих на розвиток етнічної самобутності національних меншин;

забезпечення аналізу потреби у працівниках у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України;

моніторингу стану та тенденцій соціально-економічного і культурного розвитку у сфері культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин та релігії;

забезпечення у межах своїх повноважень захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

            аналізу стану та тенденцій соціально-економічного і культурного розвитку у сфері культури, охорони культурної спадщини, міжнаціональних відносин, сприяння консолідації й розвитку української нації, забезпечення прав національних меншин та права громадян на свободу світогляду і віросповідання, а також державної мовної політики;

2)        вносить пропозиції голові райдержадміністрації щодо проекту районного бюджету;

3)        бере участь у підготовці заходів щодо місцевого розвитку;

4)        бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації;

5)        забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

6)        розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань культури,  міжнаціональних відносин та релігій, охорони культурної спадщини, державної мовної політики;

7)        бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

8)        готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали з питань культури, міжнаціональних відносин та релігій, охорони культурної спадщини та державної мовної політики для подання голові районної державної адміністрації;

9)        забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

10)     готує, бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

11)    розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

12)    опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;

13)    забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він  є;

14)    забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

15)    організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

16)    забезпечує у межах своїх повноважень захист інформації з обмеженим доступом;

17)    бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

18)    забезпечує захист персональних даних;

19)    здійснює відповідно до законодавства інші функції, що випливають з покладених на нього завдань;

20)    формує та подає в установленому порядку департаменту культури, національностей та релігії обласної державної адміністрації пропозиції щодо:

державної політики у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини; державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України, зокрема стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;

подає пропозиції щодо відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, державними нагородами і відомчими відзнаками, застосування інших форм заохочення;

21)    забезпечення участі у:

розробці проектів програм соціально-економічного розвитку, державних цільових і районних програм;

розробці та виконанні районних програм державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії, захисту прав національних меншин;

реалізації районних проектів та програм у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональними відносинами, релігій та захисту прав національних меншин України;

погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

організації та проведенні виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

22)    надання організаційно-методичної допомоги та координація діяльності підприємств, установ та організацій у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України, незалежно від форм власності;

23)    облік музеїв, утворених у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів;

24)    збирання та оброблення статистичних даних у сферах культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України;

25)    сприяння у проведенні заходів щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури та мистецтв, охорони культурної спадщини, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України;

26)    вивчення та аналіз на території району тенденцій етнонаціонального та етнокультурного розвитку регіону, розробка поточних та довгострокових прогнозів розвитку міжнаціональних та міжконфесійних відносин;

27)    вивчення та аналіз на території району релігійної ситуації та процесів, що відбуваються у релігійному середовищі;

28)    утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках культурної спадщини або в межах їх територій;

29)    проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів у сфері культури, охорони культурної спадщини, а також міжетнічних та міжконфесійних стосунків та мовної політики;

30)    ведення обліку (реєстру) релігійних організацій, що діють в районі, та культових будівель і приміщень, пристосованих під молитовні, що належать релігійним організаціям та/або використовуються ними;

31)    запобігання проявам розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі в районі;

32)    роз’яснення через засоби масової інформації змісту державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини, а також міжетнічних та міжконфесійних стосунків та мовної політики;

33)    здійснення інших передбачених законом повноважень.

Контакти:

м. Підгайці, 48000, вул. Бережанська, 13

тел. (03542) 2-13-93
Анонси подій

Інформаційні послуги

 
 

 

Актуальна тема

Напрямки державної підтримки аграрного сектору у 2018 році (матеріали Інформаційного вісника Уряду від 07.02.2018 р.)

Інформаційні матеріали  Кабінету Міністрів України про медреформу

Інформаційні матеріали Кабінету Міністрів України про субсидії та актуальних питань соціально-економічного життя країни, ключових реформ, що впроваджуються.

Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області

Пам’ятка щодо посилення пильності громадян до фактів що можуть свідчити про підготовку до диверсій та терористичних акцій

Витяг з Рекомендацій населенню щодоправилповедінки під час проведення масових заходів і дій при загрозі вчинення терористичного акту

Грантові проекти

Магістратури вищих навчальних закладів –важлива складова системи підготовки державних службовців

Про наслідки захоплення адміністративних будівель, приміщень органів влади та наслідки створення перешкод в режимі роботи органів влади для населення та адміністративно-територіальних одиниць в цілому

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА КПКВК 1201150 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників»