Підгаєцька районна державна адміністрація
48000, м.Підгайці, вул.Шевченка, 39
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

Сектор цивільного захисту


Сектор цивільного захисту районної державної адміністрації

 

Основним завданням сектору є забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту на території району.

Сектор відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

1) організовує            виконання Конституції, Кодексу цивільного захисту України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень голови районної державної адміністрацій у сфері цивільного захисту та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) аналізує стан та тенденції техногенної та природної безпеки в районі, здійснює в межах своїх повноважень збір, накопичення, обробку, аналіз і оприлюднення інформації, вживає заходів до усунення виявлених у цій сфері недоліків;

4) бере участь у підготовці пропозицій до проекту районних програм щодо вдосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

5) вносить пропозиції щодо включення до проекту районного бюджету витрат на розвиток і функціонування цивільного захисту району;

6) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

7) бере участь у підготовці заходів щодо підтримання готовності органів управління та сил районної ланки цивільного захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період;

8) розробляє  проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації заходів у сфері цивільного захисту та здійснює контроль за їх реалізацією;

9) бере            участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

10) бере          участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи районної державної адміністрації;

11) бере          участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

12) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації;

13) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

14) готує (бере участь у підготовці)            проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у сфері реалізації та планування заходів у межах своїх повноважень;

15) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

16) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

17) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

18) постійно інформує          населення про стан техногенної та природної безпеки в районі та про стан здійснення визначених законом повноважень;

19) контролює та координує діяльність органів місцевого самоврядування та органи місцевої виконавчої влади з питань забезпечення виконання заходів у сфері цивільного захисту населення та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади, координує діяльність сил районної ланки цивільного захисту щодо виконання законодавства у сфері цивільного захисту та запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків;

20) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

21) забезпечує           у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, територіальної оборони та здійснення заходів з антитерористичної діяльності, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

22) організовує          роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

23) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

24) бере          участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

25) забезпечує захист персональних даних;

26) планує та забезпечує виконання заходів щодо евакуації населення із зон надзвичайних ситуацій та зон можливих бойових дій у мирний час та в особливий період, у разі необхідності;

27) забезпечує здійснення разом з іншими органами управління районної ланки цивільного захисту інформаційного забезпечення, впровадження сучасних інформаційних технологій та створення банків даних з питань захисту населення;

28) організовує          розроблення і здійснення заходів   щодо   удосконалення організації цивільного захисту, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та життєзабезпечення постраждалого населення;

29) готує         пропозиції голові районної державної адміністрації щодо утворення та складу спеціальних комісій та штабів з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у їх роботі;

30) забезпечує           оповіщення керівного складу райдержадміністрації, органів управління, підприємств, установ і організацій району, а також оповіщення та інформування населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій; забезпечення готовності пункту управління райдержадміністрації;

31) здійснює  організаційне,  інформаційне  та  методичне  забезпечення діяльності комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації, її мобільної оперативної групи, є її робочим органом (секретаріатом);

32) забезпечує           роботу районної евакуаційної комісії, планування та проведення евакуаційних заходів, здійснює контроль за організацією роботи евакуаційних органів району;

33) організовує          та в установленому порядку здійснює контроль за створенням, накопиченням, збереженням, розподілом та цільовим використанням матеріальних резервів для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків, а також проведення заходів з життєзабезпечення постраждалого населення та надання йому матеріальної та фінансової допомоги;

34) бере участь в: організації проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, координації діяльності комунальних аварійно-рятувальних служб, формувань і спеціалізованих служб цивільного захисту; реалізації інженерно-технічних заходів цивільного захисту при розробленні містобудівної та проектної документації, в тому числі заходів, спрямованих на забезпечення сталого функціонування суб’єктів господарювання, що належать до сфери управління районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування в особливий період;

35) організовує          роботу з планування укриття населення у захисних спорудах, веде їх облік, контролює стан утримання таких споруд, бере участь у роботі комісії з питань визначення їх стану;

36) разом  із місцевим підрозділом територіального органу ДСУЗНС у Тернопільській області:

- планує  та бере участь у проведенні перевірок готовності органів управління та сил районної ланки цивільного захисту до виконання покладених на них завдань;

- формує державне замовлення на матеріально-технічні засоби, необхідні для потреб органів управління та сил обласної підсистеми цивільного захисту;

- подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо потреби в засобах радіаційного і хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил районної ланки цивільного захисту, а також щодо місць їх зберігання;

37) організовує накопичення та зберігання радіаційного та хімічного захисту для забезпечення непрацюючого населення і сил районної ланки цивільного захисту та їх своєчасну видачу під час загрози виникнення або виникнення радіаційних і хімічних аварій та в особливий період;

38) готує та вносить на розгляд голови райдержадміністрації пропозиції щодо оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної ситуації у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

39) організовує  роботу розрахунково-аналітичної групи та постів радіаційного та хімічного спостереження з оцінки радіаційного і хімічного стану в умовах надзвичайних ситуацій та в особливий період;

40) здійснює заходи з організації та проведення підготовки органів управління та сил районної ланки цивільного захисту, населення до дій у надзвичайних ситуаціях у мирний та в особливий період;

 

Контакти:

м. Підгайці, 48000, вул.Шевченка, 39

тел. (03542) 2-10-89
Анонси подій

Інформаційні послуги

 
 

 

Актуальна тема

Напрямки державної підтримки аграрного сектору у 2018 році (матеріали Інформаційного вісника Уряду від 07.02.2018 р.)

Інформаційні матеріали  Кабінету Міністрів України про медреформу

Інформаційні матеріали Кабінету Міністрів України про субсидії та актуальних питань соціально-економічного життя країни, ключових реформ, що впроваджуються.

Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області

Пам’ятка щодо посилення пильності громадян до фактів що можуть свідчити про підготовку до диверсій та терористичних акцій

Витяг з Рекомендацій населенню щодоправилповедінки під час проведення масових заходів і дій при загрозі вчинення терористичного акту

Грантові проекти

Магістратури вищих навчальних закладів –важлива складова системи підготовки державних службовців

Про наслідки захоплення адміністративних будівель, приміщень органів влади та наслідки створення перешкод в режимі роботи органів влади для населення та адміністративно-територіальних одиниць в цілому

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА КПКВК 1201150 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників»