Підгаєцька районна державна адміністрація
48000, м.Підгайці, вул.Шевченка, 39
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

Відділ містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства


Відділ містобудування, архітектури, розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства Підгаєцької районної державної адміністрації

 

 

Основним завданням відділу є забезпечення реалізації:

1)  державної політики у галузі містобудування та архітектури на території району;

2)  державної політики в галузі житлово-комунального господарства;

3) політики у сфері будівництва, розвитку соціальної та інженерно- транспортної інфраструктури;  

4) заходів з покращення інвестиційного та інноваційного клімату в районі у сфері енергозбереження в галузі будівництва та житлово-комунального господарства.

6. Відділ відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

3) надає адміністративні послуги;

4) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузях містобудування та архітектури, розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства  на території району і вживає заходів щодо усунення недоліків;

5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району;

6) вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету з питань, віднесених до компетенції відділу;

7) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

8) розробляє проекти розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації.

9) бере участь у розробленні проектів розпоряджень і доручень голови районної держадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи районної держадміністрації;

10) бере участь у підготовці звітів голови районної держадміністрації для їх розгляду на сесії районної ради;

11) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної держадміністрації;

12) вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення системи обліку , звітності та державної статистики у сфері житлово-комунального господарства.

13) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

14) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

15) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

16) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

17) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

18) забезпечує контроль у межах своїх повноважень за діяльністю виконавчих органів сільських, міської рад з питань здійснення наданих їм законом делегованих повноважень;

19) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

20) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

21) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

22) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

23) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

24) забезпечує захист персональних даних;

25) здійснює передбачені законом галузеві повноваження:

У галузі містобудування та архітектури:

 готує рішення щодо планування територій (схема планування території району) на місцевому рівні;

 вносить пропозиції щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території району;

 здійснює моніторинг:

 -   реалізації схеми планування території району;

 - стану розроблення, оновлення містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях (схема планування території району, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій);

        -  забудови та іншого використання територій.

          сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації населених пунктів району;

          вносить пропозиції виконавчим органам місцевого самоврядування щодо необхідності розроблення, внесення змін до генеральних планів населених пунктів району, іншої містобудівної документації;

          сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

          готує пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб, за межами населених пунктів;

         у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації регіонального рівня, приймає участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою району;

         координує діяльність:

         - суб'єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

         - підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;

         надає містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки;

         надає будівельний паспорт забудови земельної ділянки;

         надає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо розроблення комплексних схем розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності на території населених пунктів району;

         оформляє паспорт прив’язки тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності;

         надає пропозиції щодо присвоєння органами місцевого самоврядування поштових адрес об’єктам містобудування;

         забезпечує ведення містобудівного кадастру на території району;

         сприяє створенню та оновленню картографічної основи території району;

         забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;

         співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування;

         інформує населення про плани розміщення на території району найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів;

         організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

         виконує інші функції у сфері містобудування та архітектури, визначені законодавчими та нормативно-правовими актами.

У сфері розвитку інфраструктури:

забезпечує реалізацію державної політики, у тому числі інвестиційної та інноваційної, у паливно-енергетичному комплексі, галузях транспорту і зв'язку та у сфері енергозбереження;

розробляє пропозиції щодо формування, регулювання та розширення ринку паливно-енергетичних ресурсів, послуг транспорту і зв'язку;

аналізує стан і тенденції розвитку паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту і зв'язку та сфери енергозбереження і вносить голові райдержадміністрації, департаменту розвитку інфраструктури, транспорту та туризму обласної державної адміністрації виконання робіт і надання послуг, підвищення їх якості та конкурентоспроможності, ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, включення місцевих енергоресурсів до складових паливно-енергетичного балансу;

розробляє і подає голові райдержадміністрації, департаменту розвитку інфраструктури, транспорту та туризму обласної державної адміністрації пропозиції щодо:

- проектів місцевих бюджетів, місцевих програм соціально-економічного розвитку району;

- проектів програм реформування і розвитку паливно-енергетичного комплексу, галузей транспорту і зв'язку та сфери енергозбереження;

- підвищення рівня безпеки дорожнього руху та технічної експлуатації усіх видів транспорту;

- встановлення тарифів на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху в приміському та міжміському сполученні;

- проведення конкурсів на визначення перевізників пасажирів на приміських та внутрішньорайонних автобусних маршрутах;

- визначення потреби в енергоносіях, транспортних перевезеннях, послуг;

- удосконалення системи обліку електро-, газо-, тепло- і водопостачання, нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів, звітності та державної статистики у сфері енергозбереження.

У сфері надання житлово-комунальних послуг:

забезпечує дотримання вимог законодавства у цій сфері;

розробляє і реалізує районні програми, приймає участь у розробленні, реалізації та фінансуванні державних програм у цій сфері;

взаємодіє з органами місцевого самоврядування з питань надання житлово-комунальних послуг та регулювання цін/тарифів у межах своїх повноважень;

забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за них;

забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо визначення і встановлення норм споживання у сфері житлово-комунальних послуг, здійснення контролю за їх дотриманням;

проводить аналіз рівня та динаміки цін/тарифів та їх складових на житлово-комунальні послуги;

надає методичну допомогу з питань формування цін/тарифів житлово-комунальних послуг та проведення перерахунків розміру плати за надання цих послуг та з інших питань, що належать до компетенції відділу;

розглядає спільно з органами місцевого самоврядування питання щодо передачі у комунальну власність з наступним здійсненням приватизації державного житлового фонду, який знаходиться у повному господарському віданні або оперативному управлінні державних підприємств, організацій та установ;

бере участь у роботі комісій із забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків для досудового вирішення спорів;

інформує населення про проведення заходів щодо реконструкції, заміни житлового фонду;

забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням місцевих програм реконструкції, заміни житлового фонду.

У сфері енергозбереження:

розробляє і реалізує місцеві програми та бере участь в реалізації державних цільових програм у цій сфері;

організовуєконтроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об'єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків, здійснює моніторинг підготовки об'єктів житлового господарства до роботи в осінньо-зимовий період;

забезпечує в межах компетенції реалізацію заходів з енергозбереження згідно із завданнями галузевої програми енергоефективності та енергозбереження у житлово-комунальному господарстві та відповідних регіональних програм;

вживає заходів до поліпшення роботи з енергозбереження на підприємствах, установах та організаціях району, а також оснащення об'єктів житлово-комунального господарства та наявного житлового фонду засобами обліку води згідно із загальнодержавними та регіональними програмами.

У сфері питної води та питного водопостачання:

розробляє і реалізує місцеві програми у сфері питної води та питного водопостачання, бере участь в реалізації державних та регіональних програм у цій сфері;

забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення контролю за виконанням установлених у цій сфері правил і норм;

забезпечує виконання правил і норм користування системами питного водопостачання, дотримання режиму зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання;

здійснює аналіз стану сфери питної води, питного водопостачання та водовідведення;

забезпечує дотримання правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення потреб споживачів у питній воді, відповідає за належне забезпечення жителів району питною водою, кількість та якість якої повинні відповідати нормативним вимогам;

забезпечує реалізацію проектів зон санітарної охорони джерел та об'єктів централізованого питного водопостачання.

Усферах благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання:

бере участь у виконанні  державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів;

бере участь у проведені щорічного всеукраїнського конкурсу "Населений пункт найкращого благоустрою і підтримання громадського порядку";

інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів, поводження з побутовими відходами, галузі поховання;

забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів;

надає пропозиції щодо збирання і видалення побутових відходів, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів;

надає пропозиції щодо затвердження схеми санітарного очищення в межах району;

надає пропозиції щодо відведення земельних ділянок для організації місць поховання;

забезпечує реалізацію повноважень районної державної адміністрації щодо здійснення на відповідній території державного контролю за дотриманням санітарних правил, державних стандартів, інших нормативних документів у галузі поховання, а також правил благоустрою.
Анонси подій

Інформаційні послуги

 
 

 

Актуальна тема

Напрямки державної підтримки аграрного сектору у 2018 році (матеріали Інформаційного вісника Уряду від 07.02.2018 р.)

Інформаційні матеріали  Кабінету Міністрів України про медреформу

Інформаційні матеріали Кабінету Міністрів України про субсидії та актуальних питань соціально-економічного життя країни, ключових реформ, що впроваджуються.

Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області

Пам’ятка щодо посилення пильності громадян до фактів що можуть свідчити про підготовку до диверсій та терористичних акцій

Витяг з Рекомендацій населенню щодоправилповедінки під час проведення масових заходів і дій при загрозі вчинення терористичного акту

Грантові проекти

Магістратури вищих навчальних закладів –важлива складова системи підготовки державних службовців

Про наслідки захоплення адміністративних будівель, приміщень органів влади та наслідки створення перешкод в режимі роботи органів влади для населення та адміністративно-територіальних одиниць в цілому

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА КПКВК 1201150 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників»