Підгаєцька районна державна адміністрація
48000, м.Підгайці, вул.Шевченка, 39
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

Фінансове управління


Фінансове управління Підгаєцької районної державної адміністрації

 

Основними завданнями управління є:

Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території району.

Складання розрахунків, формування проекту районного бюджету і подання на розгляд районної державної адміністрації.

Підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку на території району.

Розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та фінансування витрат.

Управління відповідно до покладених на нього завдань:

Розподіляє офіційні трансферти між сільськими та міським  бюджетами  у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Здійснює загальну організацію та управління формуванням і виконанням місцевих бюджетів району, координацію діяльності учасників бюджетного процесу з цих питань, виконання бюджету в межах визначених Бюджетним кодексом України.

Аналізує звітності щодо виконання районного бюджету та місцевих бюджетів району. Підготовляє необхідну інформацію з даного питання.

Здійснює контроль за відповідністю бюджетному законодавству України показників затверджених місцевих бюджетів, відповідного бюджетного розпису, кошторисів та планів асигнувань бюджетних установ та їх виконання.

Розробляє та підготовляє проекти рішень районної ради про районний бюджет та зміни до нього.

Розробляє та проводить експертизи проектів рішень, розпоряджень та інших актів із питань, що відносяться до його компетенції, підготовляє зауваження і пропозиції до проектів законів та інших нормативно-правових актів, отриманих за дорученням Міністерства фінансів України, головфінуправління та районної державної адміністрації.

Розробляє проект кошторису та бюджетних запитів згідно з програмою „Керівництво та управління у сфері фінансів” та подає їх до головного фінансового управління Тернопільської ОДА. Бере бюджетні зобов’язання, отримує та використовує товари, роботи, послуги, здійснює платежі, організовує бухгалтерський облік, складає та подає фінансову звітність про використання коштів за зазначеною програмою.

Розробляє і доводить до головних розпорядників коштів районного бюджету інструкції з підготовки бюджетних запитів.

Визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів.

Проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту районного бюджету аналіз розрахунків до бюджету, бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.

Приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту районного бюджету перед поданням його на розгляд районній державній адміністрації.

Бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів району, аналізує соціально-економічні показники розвитку району та враховує їх під час складання проекту районного бюджету.

Організовує роботу, пов’язану зі складанням проекту районного бюджету, за дорученням керівництва райдержадміністрації визначає порядок і терміни подання структурними підрозділами районної державної адміністрації матеріалів для підготовки проектів районного бюджету, складає проект районного бюджету, готує пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів та подає їх на розгляд керівництву райдержадміністрації, розробляє  та готує  проекти рішень районної ради про районний бюджет на відповідні роки.

Забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису районного бюджету встановленим бюджетним призначенням.

Здійснює прогнозування і проводить разом з органами державної податкової служби, управлінням Державного казначейства України в Підгаєцькому районі, структурними підрозділами районної державної адміністрації, іншими органами стягнення аналіз виконання дохідної частини районного та місцевих бюджетів у розрізі податків, зборів (обов’язкових платежів) і адміністративно-територіальних одиниць району. Готує пропозиції про доцільність надання пільг по платежах, які зараховуються до районного бюджету.

Здійснює, в установленому порядку, організацію та управління виконанням районного бюджету, координує в межах своєї компетенції діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету. Разом з органами державної податкової служби, територіальними органами державного казначейства, іншими органами стягнення та місцевими органами влади забезпечує надходження доходів до районного бюджету.

Спільно з податковими органами, а також з іншими органами стягнення, аналізує стан надходження до державного бюджету податків, зборів (обов’язкових платежів), у тому числі платежів, за рахунок яких здійснюється перерахування дотації вирівнювання в розрізі органів стягнення та адміністративно-територіальних одиниць району.

Подає разом з податковими та іншими органами стягнення аналітичні матеріали головному фінансовому управлінню щодо планування і виконання місцевих бюджетів у розрізі платежів, адміністративно-територіальних  одиниць для  формування прогнозних показників на відповідний період.

Робить зведення затверджених показників місцевих бюджетів району та подає їх у встановлені терміни до головного фінансового управління.

Здійснює, у межах своєї компетенції, контроль за дотриманням бюджетного законодавства.

Складає розпис доходів і видатків районного бюджету, забезпечує його виконання, вживає заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів, здійснює, відповідно  до  затверджених  у  бюджеті  призначень, фінансування головних розпорядників коштів районного бюджету,  відповідно до законодавства приймає рішення про переміщення  коштів у межах річних бюджетних асигнувань.

Розглядає і аналізує баланси та звіти про виконання місцевих бюджетів та інші фінансові звіти, подані управлінням Державного казначейства  у Підгаєцькому районі, головними розпорядниками коштів районного бюджету.

Готує та подає районній раді офіційні висновки про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету.

Проводить експертизу рішень місцевих  рад  з питань формування та затвердження місцевих бюджетів, проектів районних програм  щодо відповідності чинному бюджетному законодавству та готує  з цього приводу відповідні висновки і пропозиції.

Проводить моніторинг змін, що вносяться до районного бюджету.

Інформує районну державну адміністрацію про стан виконання районного бюджету за кожен звітний період і подає їй річний і квартальний звіти про виконання районного бюджету.

Розглядає звернення та готує пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду районного бюджету.

Проводить на базі статистичної і фінансової звітності, прогнозних розрахунків аналіз економічного і фінансового стану галузей економіки району, тенденцій та динаміки розвитку різних форм власності. Готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів, зокрема щодо розміщення тимчасово вільних коштів загального та спеціального фондів районного бюджету на депозитних рахунках в установах банків.

Бере участь у розробці пропозицій з удосконалення структури районної державної адміністрації, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати  праці та  витрат на їх утримання, здійснює контроль за витрачанням цих коштів та складає зведену фінансову звітність.

Розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, установ і організацій.

Забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників управління.

Здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на управління  завдань.

 

Контакти:

м. Підгайці, 48000, вул.Шевченка, 24

тел. (03542) 2-13-90
Анонси подій

Інформаційні послуги

 
 

 

Актуальна тема

Напрямки державної підтримки аграрного сектору у 2018 році (матеріали Інформаційного вісника Уряду від 07.02.2018 р.)

Інформаційні матеріали  Кабінету Міністрів України про медреформу

Інформаційні матеріали Кабінету Міністрів України про субсидії та актуальних питань соціально-економічного життя країни, ключових реформ, що впроваджуються.

Інформація для громадян, які приїхали з Автономної Республіки Крим, міста Севастополь, Донецької та Луганської області

Пам’ятка щодо посилення пильності громадян до фактів що можуть свідчити про підготовку до диверсій та терористичних акцій

Витяг з Рекомендацій населенню щодоправилповедінки під час проведення масових заходів і дій при загрозі вчинення терористичного акту

Грантові проекти

Магістратури вищих навчальних закладів –важлива складова системи підготовки державних службовців

Про наслідки захоплення адміністративних будівель, приміщень органів влади та наслідки створення перешкод в режимі роботи органів влади для населення та адміністративно-територіальних одиниць в цілому

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА КПКВК 1201150 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників»