Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Проекти цільових програм

Програма захисту населення і територій Шумського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки


Проект

Схвалено

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

«___» ____________ 2014р. №____

 

 

Програма

захисту населення і територій Шумського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки

 

1. Паспорт

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Управління економіки і підприємництва райдержадміністрації, Шумський районний сектор управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області (далі – Шумський районний сектор ДСНС України у Тернопільській області)

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення       програми

Закон України “Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки”, протокол засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 7 серпня 2012 року № 3, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 грудня 2013 року «Про проект програми захисту населення і територій Тернопільської області від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014 -2017 роки»

3.

Розробник програми

Управління економіки і підприємництва райдержадміністрації, Шумський районний сектор ДСНС України у Тернопільській області

4.

Відповідальні виконавці програми

Управління економіки і підприємництва райдержадміністрації

5.

Учасники програми

Шумський районний сектор ДСНС України у Тернопільській області; відділ культури і туризму райдержадміністрації; Цех телекомунікаційних послуг №16 Тернопільської філії ПАТ “Укртелеком”; Шумський РЕМ ВАТ “Тернопільобленерго”; органи місцевого самоврядування

6.

Термін реалізації          програми

2014-2017 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Районний бюджет та небюджетні джерела фінансування не заборонені законодавством

8.

Загальний обсяг           фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

у тому числі:

197,0 тис.грн.

1)

коштів районного        бюджету

197,0 тис. грн.

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

 

Комплексною програмою розвитку цивільного захисту Шумського району на 2009-2013 роки було досягнуто результатів щодо створення та накопичення районного матеріального резерву цивільного захисту, який використовувався на проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт та утримання районної системи централізованого оповіщення населення. Це дозволило виконувати завдання, пов’язані з рятуванням людей та збереженням довкілля, забезпечувати своєчасне доведення інформації до керівних органів цивільного захисту та населення щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та подій. Інші завдання і заходи не виконувались у зв’язку з обмеженими фінансовими можливостями районного та місцевих бюджетів.

З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення, ефективної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що згідно вимог Кодексу цивільного захисту є одним із головних пріоритетів у діяльності місцевих органів виконавчої влади та відповідно до вимог Закону України “Про Загальнодержавну цільову програму захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки” розроблена програма захисту населення і територій Шумського району від надзвичайних ситуації техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки (далі ? Програма).

Програма спрямована на реалізацію державної політики щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру й окремих їх наслідків, проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, вирішення комплексу завдань щодо розв’язання проблем захисту суспільства, національного надбання і довкілля від надзвичайних ситуацій та подій техногенного і природного характеру, визначення шляхів вдосконалення системи забезпечення техногенної і природної безпеки в районі та організаційних засад її функціонування, зміцнення технічної і ресурсної бази, створення безпечних умов для відпочинку населення району, зменшення кількості загиблих під час надзвичайних ситуацій та подій, що дозволить у повному обсязі виконати завдання, пов’язані з рятуванням людей та збереженням довкілля.

3. Визначення мети програми

 

Метою Програми є послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищення територій Шумського району від наслідків таких ситуацій.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки та етапи виконання програми

 

Оптимальним варіантом розв’язання проблеми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій шляхом системного здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій за рахунок коштів районного бюджету.

Програма передбачає здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій:

- створення та накопичення районного матеріального резерву цивільного захисту;

- забезпечення працівників територіальних формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами радіаційного та хімічного захисту;

- забезпечення безпеки туристів на планових спортивно-туристських мар-шрутах району.

 

Обсяги та джерела фінансування

 

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету з урахуванням наявного фінансового ресурсу.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, становить 197,0 тис. грн. за рахунок районного бюджету.

Обсяг фінансування програми уточнюється щороку під час складання проекту бюджету району на відповідний рік.

Таблиця 1

Ресурсне забезпечення програми захисту населення і територій Шумського району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2017 роки

 

Обсяг ресурсів, усього,

 

 у тому числі:

Виконання по роках

Усього витрат на виконання програми

(тис. грн.)

2014 рік

(тис. грн.)

2015 рік

(тис. грн.)

2016 рік

(тис. грн.)

2017 рік

(тис. грн.)

46,75

46,75

51,75

51,75

197,0

районний бюджет

46,75

46,75

51,75

51,75

197,0

 

5. Перелік завдань, заходів програми та результативні показники

 

Основними завданнями і заходами розвитку системи цивільного захисту району є:

1. Щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріальних запасів та коригування їх номенклатури за результатами проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2. Забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту працівників територіальних формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту районного підпорядкування.

3. Профілактична робота та проведення заходів щодо забезпечення безпеки туристів на території району пошуково-рятувальним відділенням АРЗ СП Управління ДСНС України у Тернопільській області.

 

Показники продукту виконання заходів Програми по роках наведені у таблиці 2.


Таблиця 2

Показники продукту виконання заходів програми по роках

 

з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії програми

Вихідні дані на завершення програми

З них по роках

2014

2015

2016

2017

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показники продукту Програми

1.

Щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріальних запасів та коригування їх номенклатури за результатами проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

відсотки

0

100

25

25

25

25

2.

Забезпечення засобами радіаційного та хімічного захисту працівників територіальних формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту районного підпорядкування.

відсотки

0

100

25

25

25

25

3.

Профілактична робота та проведення заходів щодо забезпечення безпеки туристів на території району пошуково-рятувальним відділенням АРЗ СП Управління ДСНС України у Тернопільській області

маршрути

0

28

7

7

7

7

 

Показники ефективності визначаються по кожному об’єкту – продукту програми, як співвідношення його вартості до кількості об’єктів або обсягів виконання продукту.

 


Реалізація програми проводиться за такими основними напрямами:
1) Створення та накопичення районного матеріального резерву району для виконання заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.
2) Забезпечення працівників територіальних формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами радіаційного та хімічного захисту.
3) Забезпечення безпеки туристів на планових спортивно-туристських маршрутах району.

Вирішення вищезазначених завдань без залучення фінансових ресурсів неможливе.

 

6. Напрями діяльності та заходи програми

 

         Напрями реалізації програми зазначені у додатку до розділу 6 Програми.

 

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

 

Здійснення заходів, передбачених програмою, покладається на виконавців, визначених у програмі.

Головним розпорядником коштів районного бюджету для виконання заходів програми визначити управління економіки і підприємництва райдержадміністрації, яке забезпечує безпосередній контроль за здійсненням заходів програми.

Виконавці, які зазначені у програмі, щорічно до 10 січня подають в управління економіки і підприємництва райдержадміністрації узагальнену інформацію про стан та результати її виконання.

За результатами здійснення заходів програми в кінці кожного року уточнюються заходи та обсяги видатків на наступний період.

 

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                    В.М.ХРИЩУК

 

Л.А. Чириба

 

Я.І. Королюк.М.Харченко
Інформаційні послуги

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг