Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну / Проекти цільових програм

Про проект районної програми запобігання і протидії корупції на 2015 рік


 

 

УКРАЇНА

 

ШУМСЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

від  «___» _________  2015 року                   м. Шумськ                     № ____

 

Про проект районної  програми     запобігання і протидії корупції

на 2015 рік

 

З метою поліпшення роботи щодо реалізації державної антикорупційної політики, відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»,  на виконання  пункту 16 Плану заходів з впровадження ініціативи «Партнерство  «Відкритий Уряд», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року № 514 – р, керуючись статтями 2, 13, 25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» :

1. Схвалити проект районної програми запобігання і протидії корупції на 2015 рік  (далі – проект Програми), що додається.

2. Відділу правового забезпечення, зв’язків з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації в установленому порядку подати проект на затвердження сесії районної ради проект Програми на розгляд чергової сесії районної ради відповідно до регламенту районної ради.

3. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові голови районної державної адміністрації Ю.Б.КОЗАКУ

 

   Виконувач обов’язків голови

районної державної адміністрації                                           Т.Д.ПОБЕРЕЖНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________  Ю.Б.Козак

 

_____________В.М.Онофрійчук

 

_____________ Я.І. Королюк

 

_____________ І.М.Бойчук

 

 

_____________ І.П.Куліш

 

_____________ В.М.Кучер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект

 

СХВАЛЕНО

                                                                      Розпорядження голови                                                                                районної державної адміністрації

                                                                          

                                                                                «__» ______________  2015 № __

 

РАЙОННА  ПРОГРАМА

  запобігання і  протидії корупції на 2015  рік

 

1. Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

 Шумська районна державна адміністрація 

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми 

 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року № 514 – р «Про затвердження плану заходів з впровадження Ініціативи “Партнерство “Відкритий Уряд”

3.

Розробник програми

 Шумська районна державна адміністрація

4.

Співрозробники програми

Шумський РВ УМВС України в Тернопільській області, прокуратура Шумського району, Шумське віділення Кременецької ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області 

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ правового забезпечення, зв’язків з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації

6.

Учасники програми

Структурні підрозділи райдержадміністрації; відділи правового забезпечення, зв’язків з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи, зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю і з питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації; відділи містобудування та архітектури, освіти, молоді та спорту  районної державної адміністрації; відділ Держземагенства у Шумському районі; Шумський РВ УМВС України в Тернопільській області; Кременецький МРВ УСБ України в Теренопільській області; Шумське віділення Кременецької ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області , прокуратура Шумського району      

7.

Термін реалізації програми

2015 рік

8.

 Загальний обсяг фінансових  ресурсів, необхідних для реалізації програми  

районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,

в тому числі:

 -

1)

кошти обласного бюджету

-

2)

районний бюджет

 -

3)

бюджети сіл, селищ, міст

-

4)

кошти небюджетних джерел

-

 

2. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована програма

Національною антикорупційною стратегією на 2011 – 2015 роки, схваленою Указом Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001/2011, пріоритетними напрямами антикорупційної політики  передбачено виявлення та усунення умов, що сприяють або можуть сприяти виникненню корупції, а також запобігання спробам їх створення.

Здійснюванні заходи виявилися недостатніми для ефективного на стан справ. Як свідчить аналіз статистичних показників упродовж 2014 року стосовно суб’єктів відповідальності за корупційні правопорушення працівниками правоохоронних органів складено 2 протоколи  про корупційні діяння вчиненні на території Шумського району.

Сума штрафів, стягнених з порушників Закону України «Про запобігання і протидії корупції» становить 1700 грн., також конфісковано на користь держави 15094 грн. незаконно отриманої вигоди.

Національною антикорупційною стратегією на 2011 – 2015 роки визначено такі основні причини виникнення і поширення корупції в Україні:

- недостатній рівень доброчесності окремих осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

-  недосконалість адміністративних процедур (їх відсутність або нечіткість);

- наявність в  органів державної влади та осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування дискреційних повноважень;

- несприятливий режим підприємницької діяльності та наявність економічних пільг для певних категорій підприємців;

  - толерантність та відсутність критичного ставлення суспільства до проявів корупції;

 - сприйняття населенням корупції як одного із засобів досягнення бажаного результату.

Виходячи з вищевикладеного, стань протидії корупції в районі потребує вжиття комплексних превентивних заходів  з боку органів державної влади, що мали б забезпечити успішну реалізацію державної антикорупційної політики  у 2015 році. Пріорітетну увагу за умови слід приділити усуненню та умов, що сприяють вчиненню корупційних правопорушень .

До першочергових заходів необхідно  віднести також забезпечення фінансовими ресурсами профілактичної роботи, яка проводиться органами державної влади у сфері запобігання протидії корупції.

                    

 

3. Визначення мети програми

Метою Програми є зниження рівня корупції в районі шляхом усунення передумов її виникнення через впровадження превентивних заходів, зміцнення законності, а також формування у суспільстві нетерпимого, негативного ставлення до корупції як суспільно небезпечного явища за допомогою спільних зусиль державних та громадських структур. Досягнення цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані на реалізацію вимог Національної антикорупційної стратегії на 2011 – 2015 роки, а саме:

- створення атмосфери нетерпимості до корупції;

- залучення громадськості до реалізації державної антикорупційної політики;

- ослаблення впливу корупції на економічні відносини;

- підвищення якості адміністративних послуг;

- забезпечення прозорості  в роботі органів державної влади;

- впровадження механізмів врегулювання конфлікту інтересів.

    

 

4. Шляхи і засоби розв’язання проблем, обсяг та джерела фінансування

Розв’язання проблеми подолання корупції передбачається шляхом встановлення тісної взаємодії між районною державною адміністрацією, Шумським РВ УМВС України в Тернопільській області, Кременецьким МРВ УСБ України в Тернопільській області, прокуратурою Шумського району, Шумським відділенням Кременецької ОДПІ ГУ ДФС України в Тернопільській області, представниками громадськості у сфері реалізації державної антикорупційної політики, забезпечення обміну інформацією про виявленні корупційні схеми та умови, що сприяють або можуть сприяти виникненню корупції, методи та шляхи протидії корупційним ризикам.

 

 

 

 

Ресурсне забезпечення обласної програми запобігання і протидії корупції на 2015 рік

 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Усього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі районний бюджет:

 -

Кошти не бюджетних джерел:

-

 

 

 

5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

У результаті виконання прогарами очікується:

- підвищення авторитету владних структур району;

- покращення інвестиційної привабливості району;

- створення у суспільстві атмосфери нетерпимості до корупції;

- поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність органів  державної влади  та органів місцевого самоврядування;

- досягнення належного рівня фінансового забезпечення антикорупційної політики  

 

 


 

 

 

6. Напрями діяльності та заходи районної програми запобігання і протидії корупції

№ з/п

Перелік заходів програми

Термін виконання  заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтований обсяг фінансування

(тис. грн.)

Орієнтований результат

1

2

3

4

5

6

7

1. Реформування системи державного управління та адміністративних процедур

1.

Забезпечення функціонування   ведення та своєчасне оновлення веб – сторінок, інших електронних ресурсів (органів) інституцій, залучення до надання послуг , що містять інформацію необхідну для отримання адміністративних послуг 

 постійно

Відділ надання адміністративних послуг районної державної адміністрації; відділ зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю і з питань внутрішньої політики апарату районної державної адміністрації

-

-

Підвищення прозорості владних інституцій, зниження корупційних ризиків при наданні адміністративних послуг

2.

Забезпеченя в установленому порядку перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, у тому числі новопризначених та новообраних із питань запобігання і протидії корупції, етичної поведінки та врегулювання конфлікту інтересів

По мірі потреби на протязі 2015 року

 Сектор кадрової роботи  районної державної адміністрації, районна рада, міська і сільські ради (за згодою)

-

-

Підвищення рівня правових знань державних службовців та працівників органів місцевого самоврядування

 

Забезпечення неухильного дотримання вимог статті 22 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» в частині припинення перебування на службі осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. Проведення  аналізу стану виконання вимог статті 22 вищезазначеного Закону

постійно

районна державна адміністрація,  районна рада, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади в Шумському  районі (за згодою), міська і сільські ради (за згодою)

-

-

Звільнення із займаних посад осіб, які вчинили корупційні право-

порушення

 

Здійснення детального аналізу професійного добору кадрів для роботи у сферах підвищеного корупційного ризику, зокрема, земельній, освітній сферах, сфері державних закупівель та на державній службі

постійно

районна державна адміністрація і її структурні підрозділи, а районна рада, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади в Шумському районі (за згодою), міська і сільські ради (за згодою)

-

-

Розстановка кадрів на засадах конкурентного та неупереджено-

го добору у сферах, де існує високий ризик вчинення корупційних правопорушень

 

Своєчасне інформування правоохоронних органів про можливе вчинення державними службовцями та/або посадовими особами органів місцевого самоврядування корупційних правопорушень

Постійно

 районна державна адміністрація, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади в шумському районі (за згодою), міська  і сільські ради (за згодою)

 

 

Участь органів державної влади, органів місцевого самоврядуван-ня в заходах щодо запобігання і протидії корупції

 

Вивчення стану справ із запобігання і протидії корупції в підпорядкованих підрозділах

постійно

Структурні підрозділи  районної державної адміністрації та її апарату, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади в Шумському районі (за згодою), міська і сільські ради (за згодою)

-

-

Удосконалення антикорупційної діяльності на території району-

-

Запровадити (розроблені  на центральному рівні кодекси поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого спмоврядування

На протязі 2015 року

Структурні підрозділи райдержадміністрації

-

-

Недопущення конфлікту інтересів  осіб уповноважених на виконання функцій держави

2. Зменшення адміністративного тиску на підприємців, запобігання тонізації економіки

1.

Забезпечення доступу громадськості для  ознайомлення з проектами нормативно – правових актів

Постійно

Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконавчий комітет Шумської міської ради

-

-

Підвищення прозорості владних інституцій на місцевому рівні, забезпечення багатоступеневої методики оцінки корупційних ризиків

2.

Рекомендувати органам місцевого самоврядування на сесіях районної, міської рад заслуховувати стан виконання  антикорупційного законодваства

Згідно порядків денних сесії

Шумська районна та  Шумська міська ради

-

-

Зниження рівня корупції в районі

3.

Запровадити дієвій механізм зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правпорушень в районі та місті

2015 рік

Стуктрурні підрозділи райдержадміністраціїх та її апарату, виконавчий комітет  Шумської міської ради, Шумський РВ УМВС України в Тернопільскій області , Кременецький МРВ УСБ України в Тернопільській області, Шумське відділення Кременецької ОДПІ ГУ ДФС України в Тернопільській області, прокуратура Шумського району (за згодою )   

-

-

 Активізація  інформаційного обміну між об’єднаннями громадян, ЗМІ, місцевими органами державної влади, правоохоронними органами, органами місцевого самоврядування з питань реалізації державної антикорупційної політики

4.

Визначити порядок звітування керівників місцевих органів  державної влади та правоохоронних органів, відповідальних за реалізацію державної антикорупційної політики про роботу із зниження рівня корупції, перш за все в зонах підвищення корупційного ризику, зокрема в медичній, земельній, медичній, податковій, у сферах державних закупівель та державної служби. Результати цієї роботи широко висвітлювати в ЗМІ. 

За окремо визначеним графіком

Стуктрурні підрозділи райдержадміністрації та її апарату, виконавчий комітет  Шумської міської ради, Шумський РВ УМВС України в Тернопільскій області , Кременецький МРВ УСБ України в Тернопільській області, Шумське відділення Кременецької ОДПІ ГУ ДФС України в Тернопільській області, прокуратура Шумського району

-

-

Попередження негативних наслідків корупції

5.

Проводити аналіз практичної реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації» та громадський моніторинг виконання Закону розпорядниками публічної інформації

Два рази на рік

Відповідальні особи з питань роботи із запитами стосовно отримання публічної інформації апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації

-

-

Забезпечення прозорості в роботі органів державної влади та органів місцевого самоврядування

3. Поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об'єднань громадян без статусу юридичної особи

до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування

1.

Продовження формування ефективного механізму доступу фізичних, юридичних осіб та об'єднань громадян (без статусу юридичної особи) до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування

Проведення аналізу та дієвого контролю за практичною реалізацією положень Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Один раз на рік

Відділ зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю  і з питань внутрішньої політики апарату райдержадміністрації

-

-

Ознайомлення громадськості з проектами нормативно- правових актів

Забезпечення подання проектів нормативно-правових актів голови  районної державної адміністрації,  що вносяться на розгляд головою  районної державної адміністрації, для їх розміщення на офіційному веб-сайті

Не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття

2.

Активізація інформаційного обміну між об'єднаннями громадян, громадянами, засобами масової інформації та органами державної влади і органами місцевого самоврядування

Забезпечення функціонування існуючих та надання пропозицій зі створення нових дієвих механізмів зворотного зв’язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень

постійно

Райдержадміністрація та її стуктрурні підрозділи  виконавчий комітет  Шумської міської ради, Шумський РВ УМВС України в Тернопільскій області , Кременецький МРВ УСБ України в Тернопільській області, Шумське відділення Кременецької ОДПІ ГУ ДФС України в Тернопільській області, прокуратура Шумського району

-

-

Активізація інформаційного обміну між громадськістю, засобами масової інформації та органами державної влади і місцевого самоврядування

3. Удосконалення системи використання державного майна та бюджетних коштів

1.

Удосконалення системи недопущення фактів одержання неправомірної виго-ди особами, уповнов-аженими на вико-нання функцій держави чи органів місцевого самоврядування або за їх сприяння іншими особами

Посилення контролю за цільовим, ефективним використанням бюджетних коштів, створення дієвого механізму протидії правопорушенням і зловживанням у бюджетній сфері

постійно

Фінансове управління   районної державної адміністрації

-

-

Зменшення корупційних правопору-

шень у сфері використання бюджетних коштів

2.

Забезпечення громадського контролю за діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування

Розгляд на сесіях  районної ради, міської і сільських рад питань раціонального планування, використання та охорони земель в районі, забезпечення прав громадян на землю, запобігання корупційним проявам при використанні земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, природно-заповідного, водного та земель сільськогосподарського призначення

На протязі 2015 року

 Відділи агропромислового розвитку, архітектури та містобудування райдержадміністрації,  відділ Держзеагентства у Шумському районі

 

 

Зниження рівня корупційних проявів у Шумському

 районі

 

 

Забезпечення громадського контролю за:

державними закупівлями;

орендою та наданням у користування (у власність) земельних ділянок;

наявністю та загальною доступністю генеральних планів населених пунктів Краснопільського району;

використанням бюджетних коштів;

розподілом та використанням гуманітарної

 

 Районна державна адміністрація і її структурні підрозділи, міська і сільські ради (за згодою), громадська рада при районній державній адміністрації

-

-

Забезпечення прозорості в діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування

4. Удосконалення антикорупційної експертизи

1.

Запровадження оцінки можливої наявності ко-рупційних ризиків у проектах нормативно-правових актів

Забезпечення постійного доступу громадськості до проектів нормативно-правових актів шляхом розміщення їх на офіційних веб-сайтах розробників з метою проведення громадської антикорупційної експертизи

Постійно

Структурні підрозділи ї районної державної адміністрації та її апарат, міська, сільські та районна ради (за згодою)

-

-

Забезпечення доступу громад-ськості до проектів нормативно-правових актів органів держав-ної влади та місцевого самоврядування

5. Профілактичні та просвітницькі заходи, формування громадської підтримки дій влади

в запобіганні і протидії корупції, зниження рівня корупції в приватному секторі

1

Формування антикорупційної правосвідомості громадян

Підтримання розвитку діяльності в навчальних закладах району учнівських рад щодо запобігання і протидії корупції

На протязі 2015 року

Вілліл освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

-

-

Участь учнівської, молоді в заходах із запобігання і протидії корупції

Проведення із залученням громадських (неурядових) організацій семінарів,  засідань у форматі «круглих столів», інших організаційних заходів із поширення знань про антикорупційне законодавство серед представників громадськості, розвиток інститутів громадянського суспільства, їх ролі у формуванні негативного ставлення до проявів корупції та протидії чинникам, що її зумовлюють, особисту участь громадян у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь, у тому числі в рамках роботи громадської ради при  районній державній адміністрації

 

 

 

На протязі 2015 року

Відділ зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю і з питань внутрішньої політики апарату  районної державної адміністрації, громадська рада при  районній державній адміністрації (за згодою)

-

-

Залучення громадськості до заходів із запобігання і протидії корупції

 

 

Вжиття заходів із запровадження в за-гальноосвітніх школах та ДНЗ «Шумського ПТУ» системи антикорупційної освіти з метою формуван-ня негативного ставлення учнів до корупції

 

На протязі 2015 року

Відділ освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації

-

-

Підвищення рівня правової освіти  учнівської молоді

Запровадження проведення для державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування із залученням працівників правоохоронних органів спеціальних занять, спрямованих на формування знань в антикорупційному законодавстві

 

 

На протязі 2015 року

 Районна державна адміністрація, районна рада, міська і сільські ради (за згодою)

-

-

Підвищення рівня правої освіти

 

Впровадження практики проведення виїзних засідань у форматі «круглих столів» в населенних пунктах району щодо роз’яснення антикорупційного законодавства серед широких верств населення

На протязі 2015 року

Відділи зв’язків із засобами масової інформації та громадськістю і з питань внутрішньої політики, правового забезпечення, зв’язків з правоохоронними, оборонної та моблілізаційної роботи апарату райдержадміністрації,  прокуратура Шумського району (за згодою), Шумський РВ УМВС України в Тернопільскій області (за згодою)

-

-

Підвищення рівня правової освіти державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування

 

 

Розміщення на дошках оголошень, офіційних веб-сайтах, у громадських місцях інформації з номерами телефонів та адресами спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції

2015 рік

 районна держав-на адміністрація, районна рада, територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади в Шумському районі (за згодою), міська і сільські ради (за згодою)

-

-

Підвищення рівня інформова-

ності громадян

2

Формування громадської підтримки дій влади в запобіганні і протидії корупції

Здійснення громадського контролю за дотриманням районною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання і протидію корупції

2015 рік

Громадська рада при Шумській районній державній адміністрації (за згодою)

-

-

Забезпечення прозорості в діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює відділ правового забезпечення, зв’язків з правоохоронними органами, мобілізаційної та оборонної роботи апарату райдержадміністрації.

 

 Керівник апарату районної

 державної адміністрації                                                     В.М. ОНОФРІЙЧУК   

 

Каліновський

              
Інформаційні послуги

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг