Шумська районна державна адміністрація
47100, м.Шумськ, вул.Українська, 59
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/uk.gif

На головну

Можна розстрочити сплату ПДВ при ввезенні устаткування та обладнання


Тернопільська митниця ДФС повідомляє, що постановою Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 №196 було врегульовано питання стосовно надання розстрочення сплати податку на додану вартість під час ввезення на митну територію України устаткування та обладнання. Водночас, постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 №775 затверджено «Порядок надання розстрочення сплати податку на додану вартість під час ввезення на митну територію України устаткування та обладнання за переліком, визначеним пунктами 58 і 59 підрозділу 2 розділу ХХ Перехідні положення Податкового кодексу України» (далі – Порядок).

Вказаний Порядок визначає процедуру надання розстрочення сплати податку на додану вартість під час ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту:

- тільки верстатів для обробки дерева, що класифікуються за кодами товарної позиції 8465 згідно з УКТЗЕД; сушарок для деревини, що класифікуються у товарній підкатегорії 8419 32 00 00 згідно з УКТЗЕД; пресів для виробництва деревностружкових або деревноволокнистих плит, що класифікуються у товарній підпозиції 8479 30 згідно з УКТЗЕД, які ввозяться для використання у деревообробному виробництві (далі – устаткування);

- обладнання (його частин), що класифікується у товарних підкатегоріях 8421 39 20 00, 8422 30 00 99, 8422 90 90 00, 8428 20 20 00, 8428 20 80 00, 8477 10 00 00, 8477 20 00 00, 8477 30 00 00, 8477 40 00 00, 8477 59 10 90, 8477 90 80 00, 8480 71 00 90 згідно з УКТЗЕД, для виробництва тільки медичних виробів (далі – обладнання).

Розстрочення рівними частинами сплати суми податку на додану вартість надається на строк до 36 календарних місяців без нарахування відсотків та пені, визначених пунктом 129.5 статті 129 Податкового кодексу України.

Розстрочена сума податкового зобов’язання погашається рівними частинами починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому прийнято рішення про надання такого розстрочення. При цьому перший платіж здійснюється під час подання митної декларації до митного оформлення устаткування та обладнання.

Для отримання розстрочення сплати податку на додану вартість платник податків або уповноважена ним особа подає до митниці ДФС заяву за формою, затвердженою Порядком. До заяви, крім документів, передбачених статтею 335 Митного кодексу України, додаються: бізнес-проект із зазначенням технологічного процесу з економічними розрахунками та очікуваних результатів діяльності, висновки державних органів, експертних установ, організацій, державні стандарти і стандарти підприємства, технічні умови, технічна документація, документи, що підтверджують наявність виробничих потужностей, приміщень, та інші документи для підтвердження мети ввезення устаткування та обладнання.

Інформація про прийняті рішення щодо надання розстрочення сплати податку на додану вартість оприлюднюється на офіційному веб-порталі ДФС.

Сплата розстрочених сум податку на додану вартість здійснюється щомісяця у строк, встановлений митницею ДФС, з поданням додаткової митної декларації, в якій зазначаються відомості про митну вартість устаткування та обладнання, визначену на дату їх поміщення у митний режим імпорту.

При неподанні або несвоєчасному поданні додаткової митної декларації застосовують штрафні санкції згідно із статтею 120 Податкового кодексу України.

Встановлення факту несплати в установлені строки розстроченого податкового зобов’язання, нецільового використання ввезеного устаткування та обладнання, відсутності такого устаткування та обладнання за місцезнаходженням, зазначеним у заяві, вважається використанням платником податків розстрочення не за призначенням та/або всупереч умовам чи цілям його надання. В такому випадку рішення про надання розстрочення скасовується не пізніше наступного дня після встановлення зазначеного факту, а сплачена сума податку на додану вартість поверненню не підлягає.

Платник податку зобов’язаний сплатити суму, розраховану як позитивна різниця між сумою податку на додану вартість, що повинна бути сплачена у момент ввезення устаткування та обладнання, та фактично сплаченою сумою, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму податку, виходячи із 120 відсотків облікової ставки Національного банку, що діяла на день сплати податкового зобов’язання, за період з дня ввезення устаткування та обладнання до дня збільшення податкового зобов’язання. Не сплачена платником податку зазначена сума вважається податковим боргом і стягується у порядку, передбаченому главою 9 Податкового кодексу України.

Платник податків, якому надано розстрочення сплати податку на додану вартість, щомісяця протягом одного робочого дня після сплати частини розстроченої суми у строки, визначені у рішенні про надання розстрочення сплати податку на додану вартість, подає до контролюючого органу звіт про цільове використання товарів, ввезених на митну територію України у митному режимі імпорту, згідно з додатком 4 до Порядку. Звіти подаються платником податків протягом усього періоду користування розстроченням.

 




Інформаційні послуги

 

 

  

Актуальна тема

Дорожня карта щодо надання щомісячної адресної допомоги переселенцям для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг