Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Паспорти бюджетних програм / Паспорти

Паспорт УСЗН 6


Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення

Чортківської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

Фінансове управління Чортківської РДА

 (найменування місцевого фінансового органу)

  Наказ № 21 – од/ 31 – од від 06.06.2018 р.

 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018рік

 

1.      0800000         Управління  соціального захисту населення Чортківської РДА
         (КПКВК МБ)       (найменування головного розпорядника)

2.     0810000            Управління  соціального захисту населення  Чортківської РДА
         (КПКВК МБ)   
      (найменування відповідального виконавця)

3. 0813032     090214                             Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку    

  (КПКВК МБ)    (КТФКВК)1  
                                                                                               (найменування бюджетної програми)       

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 28,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду 28,7 тис. гривень та спеціального фонду  -  0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Розпорядження голови Чортківської районної державної адміністрації  від  31.05.2018 р. № 131-од «Про схвалення проекту змін до  районного бюджету на 2018 рік»

6. Мета бюджетної програми: забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир, безоплатного поховання і спорудження на могилі надгробка, компенсації витрат на автомобільне паливо.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0813032

090214

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань                                                                             (тис.грн.)                                                                                                                                                                                                        

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0813032

090214

Підпрограма Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

28,7

 

28,7

 

 

 

Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

28,7

 

28,7

                                                                                                                                                                       

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

Рік

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

1

5

6

7

Державна/регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма “Про організацію виконання районної комплексної програми соціальної підтримки малозахищених верств населення  Турбота на 2016-2020 роки

28,7

 

28,7

Усього

28,7

 

28,7

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

 

 

КПКВК

 

Показники

 

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

1

0813032

Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку

 

 

 

 

 

Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку

тис.грн.

кошторис

28,7

 

 

затрат

тис.грн.

кошторис

28,7

 

 

продукту

 

 

 

 

 

К-сть одержувачів

осіб

базові дані

234

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

Середній розмір

грн

базові дані

20,44

 

 

якості

%

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

28,7

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

Касові видатки станом на
1 січня звітного періоду

План звітного періоду (рік)

Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

 

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

 

В.о.керівника установи головного розпорядника
бюджетних коштів
                                                       __________              С.Я.Гащиц
                                                                                                             (підпис)              (ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник фінансового органу                                      __________              Г.О.Ізвєкова
                                                                                                             (підпис)               (ініціали та прізвище)  
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема