Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Паспорти бюджетних програм / Паспорти

паспорт 36


Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014  № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Відділу охорони здоров`я Чортківської райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
наказ

від 23.07.2018р. № 16-од

_Фінансового управління Чортківської райдержадміністрації_______________________________ (найменування місцевого фінансового органу)

 від 23.07.2018 р. №  39-од

 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

 

1. 07                        Відділ охорони здоров’я Чортківської райдержадміністрації                                                    
     
         (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2. 07             Відділ охорони здоров’я Чортківської райдержадміністрації                                                    
     
         (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3. 0717361   Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку
      
          (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 296,1 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :  бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2018рік»,рішення сесії № 410 від 10.07.2018р.

6. Мета бюджетної програми  Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0717361

 

Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

 

296,1

296,1

 

 

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

Капітальні вкладення

 

296,1

296,1

 

 

 

Усього

 

296,1

296,1

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

 

Завдання

 

 

 

1

 

затрат

 

 

 

2

 

продукту

 

 

 

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
                   
                                      __________                              І.О. Швидюк____
                
                                                                                                                 (підпис)                                                (ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника – начальник бюджетного відділу фінансового управління Чортківської РДА

 

                    ______________

(підпис)

 

О. М. Криницька

 (ініціали та прізвище)

 
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема