Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Проекти районних програм

РАЙОННА ПРОГРАМА «ПИТНА ВОДА ЧОРТКІВЩИНИ» НА 2011-2015 РОКИ


РАЙОННА  ПРОГРАМА «Питна вода Чортківщини» на 2011-2015 роки

                                                                               

 

1. Паспорт

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Районна державна адміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Загальнодержавна програма  "Питна вода України" на 2006– 2020 роки

3.

Розробник програми

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства  районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

Чортківська районна санітарно-епідеміологічна станція

5.

Відповідальний виконавець програми

Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства  районної державної адміністрації

6.

Учасники програми

Органи місцевого самоврядування, виконавчі комітети Чортківської міської, Заводської селищної рад, підприємства галузі,

районна  державна адміністрація

7.

Термін реалізації програми

2011 – 2015 роки

 

7.1.

Етапи виконання програми

-

8.

 

 

 

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

 

       - державний бюджет

       - обласний бюджет

       - місцевий бюджет

 

9.

 

 

 

 

 

9.1.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

всього,

 

у тому числі:

 

- коштів місцевих бюджетів

- коштів обласного бюджету

- коштів державного бюджету

 

   

 

29989,0  тис. гривень

 

      

 

           5369,0   тис. гривень

           1820,0    тис. гривень

           22800,0  тис. гривень

 


 

  1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

 

Програма «Питна вода Чортківщини» на 2011-2015 роки (далі – Програма) спрямована на дотримання та реалізацію ряду  заходів щодо забезпечення населення якісною питною водою відповідно до законів України „Про питну воду та питне водопостачання”, „Про Загальнодержавну програму „Питна вода України” на 2006– 2020 роки”.

Забезпечення населення Чортківського району питною водою є однією з головних проблем, розв’язання якої необхідне для збереження здоров’я, поліпшення умов діяльності і підвищення рівня життя населення

Водні ресурси району представлені поверхневими (транзитні і місцевий стік річок)  і підземними водами. Важливою особливістю водних ресурсів є те, що підземні води по всій території району гідравлічно зв’язані з поверхневим (річковим стоком), а тому водні ресурси визначаються загальним об’ємом річкового стоку .Щорічно якість питної води в ряді населених пунктів району погіршується через забруднення водоносних горизонтів в результаті сільськогосподарської діяльності,відсутність санітарно-захисних зон тощо.  Виходячи з цього, підвищується значення водоохоронних заходів, направлених на попередження виснаження водопостачання, поліпшення якості поверхневих і підземних вод, економічного використання питної води.

У водопровідно-каналізаційному господарстві району накопичилась значна кількість проблем, які потребують негайного вирішення.

У ветхому та аварійному стані знаходяться 55 % мереж водопостачання, 35 % - водовідведення. Втрати питної води під час її транспортування та розподілу становлять 28 % по м. Чорткові.

Більшість водопровідних мереж експлуатуються 40-50 років без заміни і капітальних ремонтів. Тривала експлуатація водопровідних мереж і обладнання без ремонту, їх фізична зношеність та часті прориви негативно впливають на якість питної води, що сприяє бактеріологічній забрудненості безпосередньо в розподільчих мережах.

У районі нараховується 7 комунальних водозаборів, потужністю 6,7 тис. куб. метрів на добу, які піднімають 5,1 тис. куб. метрів на добу води. У місті Чорткові та селищі Заводське експлуатується 14 артсвердловин, 5 каптажів та 9 водопровідних насосних станцій, потужністю 6,2 тис. куб. метрів на добу, 15 резервуарів чистої води, об’ємом 6,5 тис. куб. метрів.

Протяжність комунальної водопровідної мережі становить 90,9 км, у тому числі 22,8 км - водогони, 46,8 км - вулична мережа, 21,3 км - внутрішньоквартальна мережа, з яких 38,5 км   – аварійні і ветхі.

Місто Чортків та селище Заводське забезпечені централізованими системами водовідведенням,  пропускна спроможність яких – 5,2 тис. куб. метрів  на  добу. В районі нараховується 3 каналізаційних станцій, виробнича потужність яких – 7,2 тис. куб. метрів на добу,  фактична перекачка стоків – 1,6 тис. куб. метрів на добу.

            Загальна протяжність мережі водовідведення становить 61,5 км, у тому числі 9,4 км – головні колектори, 28,7 км – вулична мережа, з яких 23,2 км  перебувають в аварійному стані  і потребують негайної заміни.

За 2010 рік піднято води  683,7 тис. куб. метрів, реалізовано води споживачам 492,2 тис. куб. метрів. Втрати води при транспортуванні  складають 28 %. Фактичні показники витрат електроенергії на перекачування води на комунальних підприємствах регіону  становлять в загальному  до 2,5 кВт-г/куб. метрів при плановій нормі використання електроенергії - 1,5 кВт-г/ куб. метрів. Через неефективну роботу біологічних очисних споруд міста Чорткова, в річку Серет у 2010 році скинуто 574 тис. м3 недостатньо очищених стічних вод.

Матеріально-технічна база підприємств водо-каналізаційного господарства – слабка, насосне обладнання – енергоємне, парк машин та механізмів – не оновлюється, через незадовільний фінансовий стан підприємств відсутність можливість використання сучасних матеріалів, енергозберігаючого насосного обладнання тощо. Враховуючи те, що нове будівництво практично не здійснюється і не виконуються у повному обсязі капітальні та поточні ремонти,  це призводить до різкого погіршення технічного стану споруд і мереж та зниження якості наданих послуг з водопостачання.

Проблемним питанням залишається централізоване водопостачання сільського населення. Сільські водопроводи експлуатуються незадовільно, водогінні споруди колишніх сільськогосподарських підприємств передані місцевим органам самоврядування без необхідної виробничої бази та штату по обслуговуванню. Заміна форм власності та передача сільських водопроводів на баланс органів місцевого самоврядування загострили проблему забезпечення населення питною водою гарантованої якості. Водопроводи знаходяться в незадовільному технічному стані.

Тарифи на послуги питного водопостачання та водовідведення для населення не відшкодовують витрат на виробництво, не враховують інвестиційної складової, що обумовлюють збитковість функціонування підгалузі в цілому..

Виконання Програми передбачає насамперед забезпечення населення району якісною питною водою в достатній кількості через підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання і водовідведення та поліпшення якості її послуг з одночасним зниженням нераціональних витрат і втрат у процесі надання цих послуг, вдосконалення  стану технічного обладнання  та заміна зношених мереж існуючих водопроводів та будівництво нових водопроводів до населених пунктів, а також відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання

 

 

  1. Визначення мети програми

 

Метою Програми є покращення забезпечення населення району питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів (норм) питного водопостачання; реформування та розвиток водопровідно-каналі­заційної мережі, підвищення ефективності та надійності її функціонування; поліпшення на цій основі стану здоров’я населення; відновлення, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання.

Для досягнення цієї мети необхідне вирішення завдань щодо попередження забруднення джерел питного водопостачання, забезпечення їх відповідності санітарно-епідеміологічним вимогам, підвищення ефективності та надійності функціонування систем водопостачання і водовідведення за рахунок реалізації водоохоронних, технічних, санітарних заходів, удоско­налення технологій підготовки води на водоочисних станціях, контролю якості питної води, розвитку систем забору, транспортування питної води та водовідведення, а також розвитку нормативно-правової бази з питань питного водопостачання та водовідведення, господарського механізму водокористу­вання, що стимулює економію питної води, у тому числі за рахунок державної  підтримки розвитку та сталого функціонування водопровідно-каналізаційної мережі.

 

 

4. Обґрунтування  шляхів і засобів розв’язання проблем,

обсяги та джерела  фінансування,  строки  та етапи  виконання програми

 

Дана Програма буде реалізуватися шляхом:

- поглиблення демонополізації водопровідно-каналізаційної галузі, створення конкурентного середовища на ринку послуг з водопостачання та водовідведення;

-  забезпечення беззбиткового функціонування підприємств водо-каналізаційного  господарства;

- технічного переоснащення водо-каналізаційного господарства району, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на виробництво послуг з водопостачання та водовідведення;

- підвищення рівня та якості послуг з водопостачання та водовідведення;

- реконструкція існуючих та будівництво нових централізованих систем водопостачання та водовідведення;

- раціонального використання джерел водопостачання.

Фінансування  програми щодо реалізації інвестиційних проектів, у тому числі пілотних проектів у сфері водо-каналізаційного господарства здійснюється шляхом цільового фінансування  відібраних на конкурсній основі проектів.

Фінансування проводитиметься із державного, обласного та місцевих бюджетів (з врахуванням заходів, які фінансуються в рамках програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Чортківського району на 2010 – 2014 роки) і складає:

            коштів місцевих бюджетів       –     5369,0 тис. гривень;

            коштів обласного бюджету      –     1820,0 тис. гривень;

            коштів державного бюджету   –      22800,0 тис. гривень.

            Виконання заходів Програми планується в один етап  протягом 2011-2015 років.

 

 

  1. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

 

Протягом терміну дії Програми для досягнення її мети заплановано здійснити ряд заходів:

Виконання Програми здійснюється за такими основними напрямами:

- охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання;

- забезпечення беззбиткового функціонування підприємств водопровідно-каналізаційного господарства;

- розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення;

- забезпечення підприємств питного водопостачання та водовідведення ресурсо- та енергозберігаючими технологіями підготовки питної води та очищення стічних вод і відповідним обладнанням та приладами контролю.

 

Очікувані результати виконання Програми:

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- реалізацію державної політики у сфері питної води та питного водопостачання;

- підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питного водопостачання та водовідведення;

- населення району, підприємства, установи та організації питною водою нормативної якості в межах науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання;

- поліпшення санітарно-епідеміологічної ситуації щодо забезпечення питною водою та зниження на цій основі захворюваності населення;

- охорону і раціональне використання джерел питного водопостачання та поступове їх відновлення;

- впровадження на підприємствах питного водопостачання та водовідведення сучасних технологій, матеріалів, реагентів, обладнання тощо;

- підвищення ефективності функціонування підприємств питного водопостачання та водовідведення;

- зниження вартості матеріальних і енергетичних ресурсів у процесі питного водопостачання та водовідведення;

- модернізацію інфраструктури підприємств питного водопостачання;

- оптимальне співвідношення рівня витрат на оплату послуг питного водопостачання та доходів населення.


 

Ресурсне забезпечення районної  програми Питна вода Чортківщини на 2011-2015 роки

 

                                                                                                                    тис.грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми,

тис.грн.

 

 

Етапи виконання програми, роки

 

Усього витрат на виконання програми

 

2011

2012

2013

2014

2015

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

2628,0

7074,0

8459,0

7799,0

4029,0

29989,0

Місцевий бюджет

528,0

1244,0

1444,0

1394,0

759,0

5369,0

Обласний

-

450,0

725,0

610,0

35,0

1820,0

Державний

2100,0

5380,0

6290,0

5795,0

3235,0

22800,0

                   

  1. Напрями діяльності та заходи програми

 

Напрями діяльності та заходи програми наведені у додатку 1 до цієї програми.

 

 

  1. Координація та контроль за ходом виконання програми

 

            Координацію, контроль та взаємне інформування між виконавцями програми здійснює районна  державна адміністрація.

 

 

 

 Заступник керівника апарату – начальник

відділу організаційно-кадрової роботи апарату

         районної державної адміністрації                                                             М.М.КУЗИК

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 1

          до розділу 6 Програми

Напрями діяльності та заходи обласної цільової програми

«Питна вода Чортківщини» на 2011-2015 роки

зп

Назва напряму діяльності

(пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні  обсяги фінансування, тис. грн.

Очікувані результати

2011-

2015

2011

2012

2013

2014

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Охорона і раціональне використання джерел водокористування

1.1. Інвентаризація існуючих джерел водопостачання (комунальних, відомчих, сільських, безгосподарних) та моніторинг стану водних об’єктів, вода з яких використовується для питного водопостачання

2011-2012

Органи місцевого самоврядування, підприємства району

Без фінансування

-

-

-

-

-

-

Покращення якості питної води

1.2. Облаштування зон санітарної охорони на водозаборах та артсвердловинах. Виготовлення державних актів користування земельними ділянками

2011-2012

Органи місцевого самоврядування

Місцевий бюджет

50,0

25,0

25,0

-

-

-

Покращення санітарного стану водозаборів та артсвердловин

1.3. Розчищення русел річок, джерел водопостачання та артсвердловин

2011-2015

Органи місцевого самоврядування

Місцевий бюджет

100,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

Покращення якості питної води

2.

Забезпечення беззбиткового функціонування підприємств водопровідно-каналізаційного господарства

2.1.Запровадження нового механізму формування цін і тарифів на водопостачання та водовідведення, спрямованого на забезпечення ефективного господарювання та економного використання енергетичних і матеріальних ресурсів.

2011-2015

Виконкоми Чортківської міської та Заводської селищної рад

Без фінансування

-

-

-

-

-

-

Покращення   фінансово-економічного стану підприємств галузі                      

2.2.Активізувати роботу серед всіх категорій споживачів щодо своєчасної оплати житлово-комунальних послуг на рівні, не нижчому 90 відсотків та посилення претензійно-позовної роботи  з боржниками  за надані  житлово-комунальні послуги.

2011-2015

Виконкоми Чортківської міської та Заводської селищної рад

Без фінансування

-

-

-

-

-

-

Покращення фінансово-економічного стану підприємств галузі, ліквідація боргів за спожиті житлово-комунальні послуги

3.

Технічне переоснащення підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, скорочення питомих показників використання енергетичних і матеріальних ресурсів на водопостачання та водовідведення

3.1. Розроблення схеми оптимізованого водопостачання м. Чорткова

2011

Виконком Чортківської міської  ради, Чортківський ВУВКГ

Міський бюджет

80,0

80,0

-

-

-

-

Оптимізація структури водопостачання м. Чорткова, зменшення втрат води до 20 %

3.2. Встановлення колективних установок (пристроїв) доочищення води

2011-2015

Виконком Чортківської міської  ради

Міський бюджет

 

 

Районний бюджет

 

державний бюджет

 

50,0

 

 

 

250,0

 

 

 

3000,0

10,0

 

 

 

50,0

 

 

 

600,0

 

10,0

 

 

 

50,0

 

 

 

600,0

 

 

10,0

 

 

 

50,0

 

 

 

600,0

 

 

10,0

 

 

 

50,0

 

 

 

600,0

 

 

10,0

 

 

 

50,0

 

 

 

600,0

 

 

Покращення якості питної води в медичних установах, загальноосвітніх школах, дошкільних навчальних закладах

2011 рік - 5 шт.;        

2012 рік - 5 шт.;      

2013 рік - 5 шт.;       

2014 рік  - 5 шт.

2015 рік  - 5 шт..      

3.3. Забезпечення оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання води.

2011-2015

Виконкоми Чортківської міської та Заводської селищної рад

Бюджети органів

місцевого

самоврядування

 

 

державний бюджет

 

 

214,0

 

 

 

 

 

705,0

 

38,0

 

 

 

 

 

125,0

 

 

44,0

 

 

 

 

 

145,0

 

 

44,0

 

 

 

 

 

145,0

 

 

44,0

 

 

 

 

 

145,0

 

 

44,0

 

 

 

 

 

145,0

 

Оснащення по будинковими засобами обліку лічильниками,  (шт.):

2011 рік - 5;       

2012 рік - 7;       

2013 рік -7;       

2014 рік -10;

2015 рік -10.      

 

4.

Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення

4.1. Реконструкція централізованих систем водопостачання і водовідведення з використанням 

енергоощадного обладнання та технологій.

2011-2015

Виконкоми Чортківської міської та Заводської селищної рад

Бюджети органів

місцевого

самоврядування

 

державний бюджет

 

 

1290,0

 

 

5050,0

 

250,0

 

 

880,0

 

250,0

 

 

1000,0

 

260,0

 

 

1050,0

 

260,0

 

 

1050,0

 

270,0

 

 

1070,0

 

 

Зменшення втрат води  до 25 %

4.2. Реконструкція біологічних очисних споруд м. Чорткова

2011-2015

Виконком Чортківської міської ради

Місцевий

бюджет

 

обласний бюджет

 

 

державний бюджет

3140,0

 

 

 

1820,0

 

 

12560,0

-

 

 

 

-

 

 

-

785,0

 

 

450,0

 

 

3140,0

1000,0

 

 

725,0

 

 

4000,0

1000,0

 

 

610,0

 

 

4000,0

355,0

 

 

35,0

 

 

1420,0

Реконструкція біологічних очисних споруд,  (шт.)

2011 рік - ;

2012 рік - ;

2013 рік - ;

2014 рік - ;

2015 рік – 1.

4.3. Реконструкція і утримання зливової каналізації

2011-2015

Виконкоми Чортківської міської та Заводської селищної рад

Місцевий

бюджет

 

45,0

5,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Зменшення скиду забруднених стічних вод у водойми району

4.4. Будівництво станції доочистки води для потреб м. Чорткова

2011-2013

Виконком Чортківської міської ради

Міський бюджет

 

 

 

Державний бюджет

150,0

 

 

 

 

1485,0

50,0

 

 

 

 

495,0

50,0

 

 

 

 

495,0

50,0

 

 

 

 

495,0

-

 

 

 

 

-

-

 

 

 

 

-

Покращення якості питної води

5

Забезпечення громадської підтримки державної політики реформування і розвитку житлово-комунального господарства

5.1. Проведення громадських слухань, круглих столів для формування виваженої громадської

позиції та дотримання балансу інтересів постачальників і споживачів  послуг з водопостачання та водовідведення

2011-2015

Районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування

Без фінансування

-

-

-

-

-

-

Соціальний ефект

 

5.2. Інформування населення про розміри плати за водопостачання та водовідведення та про наявність заборгованості.

2011-2015

Районні державні адміністрації, органи

органи

місцевого самоврядування

Без фінансування

-

-

-

-

-

-

Соціальний ефект

 

 

Всього

 

 

 

Всього

 

Місцевий

 

Обласний

 

Державний

 

 

 

29989,0

 

5369,0

 

1820,0

 

22800,0

 

2628,0

 

528,0

 

-

 

2100,0

 

7074,0

 

1244,0

 

450,0

 

5380,0

 

8459,0

 

1444,0

 

725,0

 

6290,0

 

7799,0

 

1394,0

 

610,0

 

5795,0

 

4029,0

 

759,0

 

35,0

 

3235,0

 

 

 

Заступник керівника апарату – начальник

відділу організаційно-кадрової роботи апарату

         районної державної адміністрації                                                                                                                                                           М.М.КУЗИК


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема