Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Центр надання адміністративних послуг / Інформаційні та технологічні картки

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ: Чортківський районний відділ Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області


                                          Погоджено:

 

Перший заступник голови Чортківської районної державної адміністрації                     

 

 

___________________ В. Б. Запухляк

 

«_______»________________ 2014 року       

 

Затверджено:

 

Начальник Чортківського районного відділу Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій

у Тернопільській області

____________________ В. В. Закалов

«_______»______________ 2014 року       

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

(у разі, якщо послуга надається через центр надання адміністративних послуг)

 

Декларація
відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

(назва адміністративної послуги)

 

Чортківський районний відділ Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області.

(найменування суб’єкта надання  адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративних послуг

Найменування центру надання адміністративних послуг, вя кому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення

Центр надання адміністративних послуг Чортківської районної державної адміністрації

1.         

Місцезнаходження центру надання адміністративних послуг         

46500, Тернопільська область,

м. Чортків, вул. Шевченка, 23,

тел/факс: (03552) 2-17-09.

2.         

Інформація щодо режиму роботи центру надання адміністративних послуг

Понеділок, середа: з 08:00 по 17:15,

Вівторок, четвер: 08:00 по 20:00,

п’ятниця: з 08:00 по 17:15,

субота: з 08:00 по 16:00

3.         

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт центру надання адміністративних послуг

Тел./факс: (03552) 2-17-09,

електронна адреса: cnap_chortkiv@ukr.net

веб – сайт ЦНАП Чортківської райдержадміністрації
http://www.oda.te.gov.ua/chortkivska/ua

4.

Реквізити адміністратора (-ів) та представника (-ів) місцевого дозвільного органу, відповідальних за видачу документа дозвільного  характеру

Шевчук Ірина Ярославівна

Директор Центру надання адміністративних послуг – державний адміністратор Чортківської районної державної адміністрації

Захарчук Оксана Миколаївна

Державний адміністратор Центру надання адміністративних послуг Чортіквської районної державної адміністрації

тел.: (03552) 2-17- 09

 

Цурганов Олександр Миколайович

Головний інспектор Чортківського районного відділу Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій

у Тернопільській області

+38(03552) 2-15-22

Варода Юрій Ігорович

Головний інспектор Чортківського районного відділу Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій

у Тернопільській області

+38(03552) 2-15-22

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

6.         

Закони України

Кодекс цивільного захисту України

№ 5403-VІ від 02.10.2012.

 

Закон України «Про адміністративні послуги» № 5203-VI від 06.09.2012.

 

Закон України  «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» № 2806-IV від 06.09.2005.

 

Закон України  «Про внесення змін до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» щодо вдосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру, оформлених центральними органами виконавчої влади № 1252-VII від 13.05.2014.

7.         

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 р. № 440 «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законо- давства з питань пожежної безпеки».

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.05.2006 р.  № 685 «Про затвердження Порядку повідомлення адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально – технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства».

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.2012 № 77 «Деякі питання застосування принципу мовчазної згоди».

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України  від 16.05.2014 р. № 523-р

«Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».

8.         

Акти центральних органів виконавчої влади

Наказ ДСНС України від 11.10.2013 № 651 «Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, які надаються Державною службою України з надзвичайних ситуацій».

9.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

Розпорядженням голови РДА від 17.04.2013 року №123-од "Про створення Центру надання адміністративних послуг Чортківської районної державної адміністрації" та Розпорядження голови районної державної адміністрації від 04 червня 2013 року № 189 – од «Про внесення змін та доповнень до розпорядження голови райдержадміністрації від 21 лютого 2013 року № 49 – од».

Умови отримання адміністративної послуги

10.         

Підстава для одержання адміністративної послуги

Започаткування діяльності суб’єкта господарювання, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості.

11.         

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

Заповнена декларація відповідності матеріально-технічної бази  суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

Суб’єкт господарювання з високим ступенем прийнятого ризику від провадження господарської діяльності разом з заповненою декларацією подає позитивний висновок за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення.

12.         

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто або поштою через державного адміністратора Центру надання адміністративних послуг Чортківської районної державної адміністрації.

13.         

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безоплатно

14.         

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 5 робочих днів з дня надходження документів.

15.         

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги         

-

16.         

Результат надання адміністративної послуги

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

17.         

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто або поштою через державного адміністратора Центру надання адміністративних послуг Чортківської районної державної адміністрації.

18.

Необхідність у проведенні експертизи (обстеження) об’єкта, на який надається адміністративна послуга

Суб’єкт господарювання суб’єкт господарювання з високим ступенем прийнятого ризику від провадження господарської діяльності разом з заповненою декларацією подає позитивний висновок за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об’єкта чи приміщення згідно постанови Кабінету Міністрів України від 29.02.2012 № 306 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки».

19.

Платність/безоплатність проведення експертизи (обстеження)

У відповідності ч.2 ст.57 Кодексу цивільного захисту України та          ч.5 постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 № 440 «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки».

20.         

Примітка

 

 

 

 

 

Головний інспектор

Чортківського районного відділу

Управління ДСНС України

у Тернопільській області                                                           О. М. Цурганов

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема