Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Управління соціального захисту населення

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ – ЗМІЦНЕННЯ ДОБРОБУТУ КРАЇНИ


 Як відомо, питання дотримання законодавства щодо оплати праці ніколи не втрачає своєї актуальності, однак зараз, у зв’язку зі встановленням з 01 січня 2017 року нового розміру мінімальної заробітної плати, яка, зокрема, становитиме 3200 гривень, дане питання набуває особливої гостроти.

27 грудня 2016 року Президентом України підписано Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Даний закон спрямований на підвищення мінімальних державних гарантій в оплаті праці, встановлення в країні дієвого контролю у сфері дотримання законодавства про працю та збільшення надходжень до страхових фондів та державного бюджету.

Зокрема, законом приведено поняття мінімальної заробітної плати у відповідність до європейської практики та міжнародних норм:

-        запроваджено нову методологію визначення мінімальної заробітної плати (як нижньої межі оплати праці, що гарантується державою);

-        мінімальний посадовий оклад встановлюється у розмірі, не меншому від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 01 січня календарного року.

При обчисленні розміру заробітної плати працівника не враховуються доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я, за роботу в нічний та надурочний час, роз’їзний характер робіт, премії до святкових і ювілейних дат.

У разі, якщо працівник виконав місячну норму праці, а нарахована йому заробітна плата є нижчою від законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, роботодавець зобов’язаний провести доплату до її рівня, яка виплачується щомісячно одночасно з виплатою заробітної плати.

Крім цього, мінімальна заробітна плати не буде застосовуватись як розрахункова величина при побудові схем посадових окладів, визначенні плати за надання адміністративних послуг, судового збору, суми податків тощо.

Законом також внесено зміни до Законів України, в яких заробітна плата або посадові оклади визначаються на основі мінімальної заробітної плати. Вони будуть визначатись у співвідношенні до прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 01 січня календарного року.

 

Зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб:

На підставі цих змін у законодавстві сформовано ключові фінансові показники державного бюджету на 2017 рік.

Зокрема, прожитковий мінімум для працездатних осіб установлено з 01 січня 2017 року – 1600 грн., з 01 травня – 1684 грн., з 01 грудня – 1762 грн.; мінімальну заробітну плату у місячному розмірі: з 01 січня – 3200 грн., у погодинному розмірі: з 01 січня – 19,34 грн.

 

Підвищення рівня оплати працівників окремих галузей бюджетної сфери.

З метою реалізації зазначених Законів Урядом прийнято рішення, спрямовані на підвищення рівня оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери.

Перше, це постанова Кабінету Міністрів України «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (Постанова від 28 грудня 2016 року №1037).

У Постанові зазначено, що з 01 січня 2017 року посадові оклади (тарифні ставки) розраховуються, виходячи з посадового окладу (тарифної ставки) працівника першого тарифного розряду, визначеного у розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 01 січня календарного року. У 2017 році цей розмір становить 1600 грн.

Водночас керівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери з метою недопущення «зрівнялівки» в розмірах заробітної плати доручається забезпечити в межах фонду оплати праці диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної заробітної плати, за рахунок встановлення доплат, надбавок, премій, залежно від складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його праці.

По-друге, Уряд прийняв рішення щодо підвищення рівня оплати праці педагогічних працівників, в тому числі вчителів загальноосвітніх навчальних закладів (постанова від 14.12.2016 року №974).

Це ще один крок до підвищення престижності їх роботи. З гідно з прийнятим рішенням, з 01 січня 2017 року посадові оклади (ставки заробітної плати) педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів підвищуватимуться на 2 тарифні розряди.

Наприклад: посадовий оклад вчителя без категорії, який з 01 грудня 2016 року визначається за 8 тар. розрядом ЄТС і становить – 2189 грн., з 01 січня 2017 року буде визначатися за 10 тар. розрядом ЄТС і становитиме 2912 грн. (зростання на 33 відсотки, або на 723 грн.); посадовий оклад вчителя вищої категорії, який з 01 грудня 2016 року визначається за 12 тар. розрядом ЄТС і становить – 2813 грн., з 01 січня 2017 року визначатиметься за 14 тар. розрядом ЄТС і становитиме 3872 грн. (зростання на 38 відсотків, або на 1042 грн.).

Збільшення посадових окладів педагогічних працівників всіх інших закладів та установ освіти, які фінансуються за рахунок державного та місцевих бюджетів, відбуватиметься з 01.09.2017 року.

При цьому органам місцевого самоврядування надане право приймати власне рішення про таке зростання тарифних розрядів педагогічних працівників закладів та установ освіти, що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, до 01.09.2017 року.

 

Про контроль за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.

З метою посилення державного контролю у сфері зайнятості та оплати праці внесено зміни до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», якими делеговано виконавчим органам міських рад міст обласного значення та об’єднаним територіальним громадам здійснення на відповідних територіях повноважень Державної служби України з питань праці у сфері державного контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.

З огляду на зазначене, Мінсоцполітики спільно з Держпраці розробило відповідний проект постанови Кабінету Міністрів України, яким буде затверджено новий порядок здійснення такого контролю інспекторами праці, який буде єдиний для працівників Держпраці та відповідальних працівників виконавчих органів місцевого самоврядування, на яких буде покладено функції контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення.

Це рішення має на меті створити нову систему контролю із залученням органів місцевого самоврядування, які мають велику зацікавленість у легалізації зайнятості на території територіальних громад та збільшенні надходжень до місцевих бюджетів.

Необхідно зауважити, що делегування цих функцій не означає, що держава перестає відповідати за повноту їх реалізації. На Державну службу України з питань праці покладаються функції координації роботи та методичного керівництва інспекторів з праці.

Планується також внести відповідні зміни до положення про державну службу України з питань праці та Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення.

Варто нагадати, що законодавством передбачено, що фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) тягне за собою накладення штрафу до 17000 грн., а за повторне порушення передбачається накладення штрафу у розмірі до 34000 грн. Крім адміністративної відповідальності посадових осіб статтею 265 КЗпП передбачена також фінансова відповідальність роботодавця за аналогічні порушення у розмірі 30 мінімальних заробітних плат, а за не допуск інспектора до проведення перевірки з цих питань 100 мінімальних заробітних плат, що становить 96000 та 320000 гривень відповідно.

Крім цього, слід зазначити, що прийнятим 06 грудня Законом на органи Пенсійного фонду покладено повноваження здійснення моніторингу за сплатою єдиного соціального внеску, оскільки, на жаль, мають місце численні порушення у сфері дотримання законодавства про оплату праці, зокрема виплати заробітної плати у розмірі, меншому за мінімальний.

Органи Пенсійного фонду повинні будуть аналізувати цю інформацію та передавати органам, що здійснюють на відповідній території функції контролю зазначену інформацію для здійснення перевірки згідно з законодавством. Вагому роль в координації роботи на місцевому рівні з реалізації заходів легалізації трудових відносин і оплати праці, звичайно відіграють органи Державної фіскальної служби.

Разом з органами Пенсійного фонду вони мають забезпечити роботу з страхувальниками щодо дотримання порядку формування та подання відомостей до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Ефективне виявлення територіальними органами центральних органів виконавчої влади та органами місцевого самоврядування порушень у сфері делегованих повноважень та притягнення винних осіб до відповідальності, не лише дозволить забезпечити дотримання трудових прав громадян, зменшення дефіциту Пенсійного фонду, але й сприятиме наповненню місцевого бюджету.

           
 

 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема