Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Вакансії і оголошення

УМОВИ проведення конкурсу на зайняття вакантної посади


                                                                         Додаток

до наказу Центру надання адміністративних послуг Чортківської районної державної адміністрації

                                                                         08.11.2017 № 3-од

 

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади завідувача сектору підтримки підприємництва Центру надання адміністративних послуг Чортківської районної державної адміністрації Тернопільської області

(48500, Тернопільська обл., м.Чортків, вул.Шевченка, 23)

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) бере участь в узагальненні інформації з питань соціально-економічного розвитку у сфері підприємництва;

2) бере участь, в межах функціональних повноважень, у заходах щодо розроблення проектів Державної стратегії регіонального розвитку, прогнозів економічного і соціального розвитку України на середньо- та короткостроковий період і загальнодержавних програм економічного, соціального розвитку, інших державних цільових програм, метою яких є розв’язання проблем розвитку підприємництва Тернопільської області;

3) бере участь у підготовці, в межах функціональних повноважень, спрямовані на виконання актів Президента України та Кабінету Міністрів України пропозиції щодо розвитку і реформування економіки та вжиття заходів для їх реалізації;

4) готує пропозиції щодо створення сприятливих умов для розвитку підприємництва;

5) забезпечує підготовку проектів рішень, розпоряджень та пропозицій керівництву на виконання доручень районної державної адміністрації, районної ради, у межах компетенції;

6) приймає участь в розробці нормативних та організаційно-методичних документів, які стосуються підприємницької діяльності;

7) бере участь у підготовці відповідних проектів розпоряджень, доручень голови районної державної адміністрації, проектів наказів директора департаменту, аналітичних, доповідних, довідкових матеріалів з питань компетенції відділу;

8) здійснює розробку районної стратегії та програми підтримки і розвитку малого і середнього підприємництва, а також аналізує стан їх виконання, здійснює моніторинг виконання програм адміністративно-територіальних одиниць області;

9) бере участь у моніторингу бізнес-середовища області, виявлення факторів, які стримують розвиток малого і середнього підприємництва та організовує заходи спрямовані на подолання стримуючих явищ;

10) здійснює моніторинг грантових програм, проектів,  конкурсів та міжнародно-технічної допомоги тощо, спрямованих на підтримку та розвиток малого і середнього підприємництва готує проектні заявки для участі у відповідних грантах, програмах, конкурсах, проектах та міжнародно-технічній допомозі, бере участь у організаційному забезпеченні реалізації їх на території району;

11) сприяє формуванню інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

12) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що приймаються на місцевому рівні, з питань розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

13) узагальнює інформацію щодо переліку об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва;

14) узагальнює пропозиції щодо формування, розміщення та підвищення ефективності функціонування інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

15) координує проведення на постійній основі заходів із удосконалення та координації діяльності наявної мережі центрів підтримки підприємництва;

16) розробляє методичні рекомендації, проводить і приймає участь в регіональних науково-практичних конференціях і семінарах, надає консультації з питань розвитку інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва;

17) бере участь у здійсненні моніторингу бізнес-середовища області, виявлення факторів, які стримують розвиток малого і середнього підприємництва та організовує заходи спрямовані на подолання стримуючих явищ;

18) здійснює налагодження комунікації між органами влади, суб’єктами підприємництва, громадськими формуваннями підприємців, об’єктами інфраструктури підтримки підприємництва, організаціями (в т.ч. міжнародними, діяльність яких спрямована на розвиток та підтримку малого і середнього підприємництва) з питань, що належать до компетенції відділу;

19) здійснює моніторинг та впровадження інноваційних методів сприяння розвитку підприємництва;

20) забезпечує узагальнення інформації щодо проведених в області заходів спрямованих на розвиток та підтримку підприємництва, що відбуваються за участю керівництва обласної державної адміністрації та департаменту, організовує розміщення даної інформації в засобах масової інформації в т.ч. на електронній сторінці департаменту у соціальній мережі Facebook.

21) готує презентаційні матеріали з питань роботи відділу;

22) відповідає за належне ведення діловодства в секторі;

23) здійснює організаційне забезпечення реалізації на території району програм, грантів, проектів, тощо, спрямованих на підтримку та розвиток малого і середнього підприємництва;

24) забезпечує контроль за виконанням наказів директора Центу надання адміністративних послуг районної державної адміністрації та розгляду звернень громадян;

25) бере участь у розробці та реалізації заходів, спрямованих на нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного клімату у сфері підприємництва;

26) готує пропозиції з питань удосконалення законодавства України;

27) бере участь у підготовці інформаційних та аналітичних матеріалів для подання керівництву центру та районної державної адміністрації;

28) готує пропозиції, спрямовані на вдосконалення системи та механізму фінансово-кредитної підтримки підприємництва;

29) здійснює підготовку проектів бюджетних запитів, пропозицій щодо ефективного використання бюджетних коштів для фінансування заходів програми з підтримки і розвитку підприємництва, аналізує використання цих коштів та готує звіти в установленому порядку;

30) організовує проведення зустрічей (суб’єктів господарювання, органів влади, наукових кіл та громадськості) шляхом створення відповідних умов для нетворкінгу, з метою налагодження контактів та обміну інформацією;

31) організовує промоцію ідеї підприємництва серед громад району;

32) готує пропозиції щодо створення сприятливих умов для розробки, реалізації бізнес-проектів, розвитку стартапів;

33) розробляє інформаційні каталоги, бюлетні, видання, буклети, рекламні листівки, тощо, про можливості ведення господарської діяльності в області, підприємницький потенціал, наявні інструменти підтримки підприємництва (у тому числі на іноземних мовах);

34) здійснює інформування громадськості про діяльність відділу та стан розвитку підприємництва в області;

35) співпрацює з органами виконавчої влади при виконанні покладених на сектор завдань, керуючись чинним законодавством;

36) здійснює своєчасний та якісний розгляд звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад, органів виконавчої влади, громадських об'єднань підприємців, керівників підприємницьких структур, установ та організацій, громадян, з питань розвитку підприємництва, а також готує проекти відповідних рішень;

37) веде бухгалтерський облік  фінансово-господарської діяльності відділу;

38) веде книги “Журнал-головна” по відділу;

39) здійснює розробку банківських документів по відділу, веде меморіальний ордер № 2;

40) веде облік розрахунків з організаціями по відділу меморіальний ордер № 6.

Умови оплати праці

посадовий оклад  3850,00  гривень, інші виплати відповідно до Закону України «Про державну службу»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Призначення на посаду безстрокове

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1 ) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік.

 Строк подання документів - 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби. Документи приймаються за адресою: м.Чортків, вул. Шевченка, 23, каб.12.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Чортківська районна державна адміністрація Тернопільської області, м.Чортків, вул. Шевченка, 23., 30 листопада 2017 року.   

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Савчук Олена Романівна, (03552) 2-02-92, lenasavchuk80@ukr.net

Нашкольна Інна Вікторівна, (03552) 2-17-09,

cnap_chortkiv@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища освіта економічного спрямування

2

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Професійна компетентність

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Лідерство

1) ведення ділових переговорів;

2) вміння обґрунтовувати власну позицію;

3) досягнення кінцевих результатів

2.

Прийняття ефективних рішень

1)вміння вирішувати комплексні завдання;

2) аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації;

3) вміння працювати з великими масивами інформації;

4)вміння працювати при багатозадачності.

3.

Комунікація та взаємодія

1) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

3) відкритість

4.

Впровадження змін

1) реалізація плану змін;

2) здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них

5.

Управління організацією роботи та персоналом

1) вміння працювати в команді та керувати командою;

2)вміння розв'язувати конфлікти

6.

Особистісні компетенції

1) дисципліна і системність;

2) інноваційність та креативність;

3) самоорганізація та орієнтація на розвиток;

4) дипломатичність та гнучкість;

5) орієнтація на обслуговування;

6) вміння працювати в стресових ситуаціях

 

Професійні знання

 

Вимоги

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання: 
Конституції України;

 Закону України “Про державну службу”; 
Закону України “Про запобігання корупції”

 - Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 - Закон України «Про адміністративні послуги»;

 - Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього бізнесу»;

- Закон України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності"

 

 

Директор Центру надання адміністративних

послуг – адміністратор районної

державної адміністрації                                                                                      І.Я.ШЕВЧУК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема