Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Вакансії і оголошення

УМОВИ проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Чортківської РДА


Додаток 1

до розпорядження голови

районної державної адміністрації

08.11.2017 № 361-од

 

УМОВИ

проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» -

 начальника відділу фінансово-господарського забезпечення апарату

Чортківської районної державної адміністрації  

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань, розподіляє обов’язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу, аналізує результати роботи, вживає заходи щодо підвищення її ефективності;

2)  забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо організації  бухгалтерського обліку і контролює дотримання Правил його ведення;

3) організовує облік товарно-матеріальних цінностей, зберігання первинних документів, облікових реєстрів бухгалтерської звітності та своєчасне подання їх до архіву;

4) планує та розробляє поточні плани асигнувань на утримання апарату, складає кошторис витрат на утримання підвідомчих структур та організовує їх фінансування;  

5) забезпечує контроль і відображення на рахунок бухгалтерського обліку господарських операцій, надання оперативної інформації, складання та подання зведеної бухгалтерської звітності встановленим органам у відповідні терміни;

6)  здійснює контроль за законністю, своєчасністю та правильністю оформлення документів, використання фонду оплати праці, встановлення посадових окладів, дотримання фінансової дисципліни, правильністю нарахування та перерахування податків до Державного бюджету, стягненням у встановлені терміни дебіторської сплатою кредитної заборгованості;

7) бере участь у роботі юридичних служб з оформлення матеріалів щодо відшкодування втрат від нестач і крадіжок власності;

8) контролює подання в потрібних випадках матеріалів до слідчих і судових органів;

9) забезпечує організацію проведення економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності;

 

10) проводить нарахування заробітної плати по апарату райдержадміністрації та її відділах, що знаходяться на самостійному балансі, веде меморіальний ордер №5 та карточки по заробітній платі по апарату райдержадміністрації та її відділах;

11) веде облік по підзвітних особах, авансових звітах райдержадміністрації, управліннях та відділах, меморіальний ордер №8;

12) здає квартальні звіти  в казначейство, районне управління статистики, відділення соцстраху;

13) контролює за правильністю надходження та використання основних і оборотних коштів, ведення книги касових та фактичних видатків. Веде облік касових і фактичних витрат по райдержадміністрації та управліннях і відділах;  

14) несе відповідальність за правильність проведення інвентаризації основних та оборотних коштів;

15) веде книгу обліку основних і оборотних коштів; 16) вирішує питання взаємодії відділу з відповідними структурними підрозділами райдержадміністрації, виконавчим апаратом ради та органами місцевого самоврядування;

17) дотримується правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки та протипожежної безпеки;

18) виконує роботи з обліку персональних даних працівників в частині ведення особових карток працівників, підготовки звітів форми №4-ПН та інших звітів, що містять персоніфіковані дані працівників;  

19) несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання завдань та обов’язків, бездіяльність або невиконання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця і обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходження згідно ст. 147 КЗпП України та Закону України «Про державну службу»;

20) несе відповідальність за збереження інформації про персональні дані працівників.

Умови оплати праці

посадовий оклад 5000 гривень, інші виплати відповідно до Закону України „Про державну службу”

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1 ) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнену особову картку встановленого зразка;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави за 2016 рік.

 Строк подання документів - 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби. Документи приймаються за адресою: м.Чортків, вул. Шевченка, 23, каб.12.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Чортківська районна державна адміністрація, Тернопільська область, м. Чортків, вул. Шевченка, 23, о 10-00 год. 29 листопада 2017 року,

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Савчук Олена Романівна, тел. (03552) 2-02-92,

моб. 0967604861

lenasavchuk80@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища освіта економічного спрямування (ступінь не нижче магістра)

2

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Професійна компетентність

Вимога

Компоненти вимоги

1

Лідерство

1) ведення ділових переговорів;

2) вміння обґрунтовувати власну позицію;

3) досягнення кінцевих результатів

2

Прийняття ефективних рішень

1) вміння вирішувати комплексні завдання;

2) аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації;

3) вміння працювати з великими масивами інформації;

4) вміння працювати при багатозадачності;

5) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів.

3

Комунікації та взаємодія

1) вміння ефективної комунікації

2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

3) відкритість.

4

Впровадження змін

1) реалізація плану змін;

2) здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

3) оцінка ефективності здійснених змін.

5

Управління організацією роботи та персоналом

1) організація і контроль роботи;

2) управління якісним обслуговуванням;

3) вміння працювати в команді та керувати командою;

4) мотивування;

5) оцінка і розвиток підлеглих;

6) вміння розв’язання конфліктів.

6

Особистісні компетенції

1) аналітичні здібності;

2) дисципліна і системність;

3) самоорганізація та орієнтація на розвиток;

4) дипломатичність та гнучкість;

5) орієнтація на обслуговування;

6) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;

4) Закону України «Про запобігання корупції»

2

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Знання:

1) Бюджетного кодексу України;

2) Податкового кодексу України

 

Керівник апарату

районної державної адміністрації                                        Л.З.МЕЛЬНИК

 
 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема