Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Паспорти бюджетних програм / Паспорти

ПАСПОРТ 1


 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження  голови районної

державної адміністрації

__№23-од від 02.02.2018р.__________________________                         
    (найменування головного розпорядника
                  коштів місцевого бюджету)

 

 і наказ фінансового управління райдержадміністрації
___№11-од від 02.02.2018р.__________________________
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.  ___002          ______ Чортківська районна державна адміністрація_________________________
              (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

 

2. __0213121 Чортківський районний  центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді _____________
              (КПКВК МБ)   (найменування відповідального виконавця)

 

3.   0213121 Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення_______

            (КПКВК МБ)            (КТФКВК)-                                                                                                                           (найменування бюджетної програми)

 

4. Обсяг бюджетних призначень– 493,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 493,0 тис.гривень та із  спеціального фонду –.

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми  Бюджетний кодекс України, Рішення сесії районної ради  від 21 грудня 2017року № 332 «Про районний бюджет на 2018 рік», Закону України „Про соціальну роботу з дітьми та молоддю”, Закону України «Про соціальні послуги», Постанова КМУ від 01.08.2012р. №706 «Про затвердження державної цільової програми»Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020року, Постанова КМУ  від 30.10.2014р. №623 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо функціональних обов’язків соціального інспектора», постанова КМУ від 17.07.2015р. №495 «Про внесення змін до Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді» та пункт 10 Указу Президента України від 18.03.2015р. №150 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції»Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту від 28.10.2008р. № 288/4322 «Про затвердження Порядку взаємодії кримінально-виконавчої інспекції і центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо забезпечення соціального супроводу і контролю за поведінкою дітей та молоді, які засуджені до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, звільнені від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково», Розпорядження голови райдержадміністрації від 10.05.2017 № 170-од «Про план заходів з виконання в районі Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини», Розпорядження голови райдержадміністрації від 13.03.2017 № 95-од «Про забезпечення плану заходів щодо виконання обласної цільової соціальної  програми підтримки сім’ї та протидії домашньому насиллю на період до 2020року”, Розпорядження голови райдержадміністрації від 21.01.2016 № 20-од «Про організацію виконання районної програми подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2016-2018 роки».

 

 6. Мета бюджетної програми:  Забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги 

 

 7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;
надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;

соціальне інспектування та соціальний супровід сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу;
підбір та навчання кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі та їх навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу
 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми:(тис. грн)   

                                                                                                                             

  №

п/п

Завдання бюджетної програми

Півріччя

Рік

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

191,4

-

191,4

493,0

-

493,0

 

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям, які опинились в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання послуг дітям, молоді та сім’ям, які опинились в складних життєвих обставинах

 

 

 

 

 

 

 

Усього

191,4

0

191,4

493,0

0

493,0

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми                                                                                                                           (тис. грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

Півріччя

Рік

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

191,4

-

191,4

493,0

-

493,0

 

 

 

 

 

 

 

Усього

191,4

-

191,4

493,0

-

493,0

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

№ з/п

Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Півріччя

Рік

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Завдання

 

 

 

 

 

 

1

Затрат

 

 

 

 

 

 

 

кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.;

Од.

звіт

1

 

1

 

 

кількість штатних працівників центрів, осіб;

Од.

Штатний розпис

7

 

7

 

 

загальна площа приміщень, кв. м;

кв.м

Договір позички

89,5

 

89,5

 

 

обсяг спожитих комунальних послуг та енергоносіїв (у розрізі їх видів), грн..

Тис.грн.

звіт

7,00

 

10,00

 

 

кількість спеціалістів, залучених до заходів, осіб.

осіб

План заходів

4

 

4

 

2

Продукту

 

 

 

 

 

 

 

кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (у розрізі їх видів), од.;

Од.

положення

1

 

1

 

 

кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом, од.

Од.

звіт

5

 

5

 

 

кількість заходів центрів (у розрізі їх видів), од.;

Од.

План заходів

4

 

10

 

 

кількість звернень до центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, од.

Осіб

Картка клієнта

200

 

400

 

 

кількість учасників заходів (у розрізі їх видів), проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, осіб;

Осіб

Кошторис витрат

220

 

440

 

 

кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги, осіб

Осіб

Картка клієнта

200

 

400

 

3

Ефективності

 

 

 

 

 

 

 

середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн;

тис.грн.

звіт

167,4

 

448,0

 

 

середньомісячна заробітна плата одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн;

тис.грн.

звіт

6,5

 

7,2

 

 

середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн;

тис.грн.

звіт

1,6

 

3,5

 

 

середні витрати на утримання/оренду приміщень, грн;

тис.грн.

звіт

11,6

 

18,5

 

 

середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (у розрізі їх видів):

теплопостачання

тис.грн.

звіт

7,0

 

10,0

 

 

 

 

водопостачання

тис.грн.

звіт

0,3

 

0,5

 

 

електроенргія

тис.грн.

звіт

4,4

 

8,0

 

 

середні витрати на один захід (у розрізі їх видів), проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн;

тис.грн.

звіт

6,0

 

4,5

 

 

середні витрати на одного учасника заходів (у розрізі їх видів), проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, грн.

грн..

звіт

120,00

 

113,00

 

4

Якості

 

 

 

 

 

 

 

кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку, осіб;

осіб

звіт

-

 

-

 

 

кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їх виховного потенціалу, осіб;

осіб

звіт

-

 

2

 

 

кількість послуг, які надані центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Од.

звіт

180

 

430

 

 

динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим
роком, %;

%

звіт

-

 

-

 

 

динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком, % 

%

звіт

-

 

-

 

 

динаміка кількості учасників, охоплених заходами центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, порівняно з минулим роком, %;

%

звіт

-

 

-

 

 

питома вага дітей, сімей та молоді від загальної кількості звернень, які внаслідок отриманих соціальних послуг розв'язали свої соціальні проблеми та поліпшили своє становище, %;

%

звіт

-

 

-

 

 

динаміка кількості осіб регіону, які перебувають в складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді послуг порівняно з минулим роком, % 

%

звіт

-

 

-

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм-2                             (тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду

План звітного періоду (рік)

Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

 

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________
-1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
-2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Перший заступник голови районної державної  адміністрації

     

 


__________
(підпис)


І.Я.ЗАБОЛОТНИЙ
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

 

 

Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації

__________
(підпис)

Г.О.ІЗВЄКОВА
(ініціали та прізвище)

 
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема