Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Паспорти бюджетних програм / Паспорти

П 4


Затверджено

Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014  № 836

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Відділу охорони здоров`я Чортківської райдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 09.02.2018р. № 7-од

наказ

_Фінансового управління Чортківської райдержадміністрації_______________________________ (найменування місцевого фінансового органу)


від 09.02.2018 р. № 17-од


 

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

 

 

1. 07                        Відділ охорони здоров’я Чортківської райдержадміністрації                                                    
     
         (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)

2. 07             Відділ охорони здоров’я Чортківської райдержадміністрації                                                    
     
         (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)

3. 0712152   інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров`я  
      
          (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 2 073,3 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :  бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет України на 2018рік»,рішення сесії № 332 від 21.12.2017р.

6. Мета бюджетної програми  Забезпечення безкоштовного протезування пільгових груп населення та надання безкоштовних лікарських засобів


 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

 

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

 

 

 

 

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

6

7

 

0712152

 

Інші заходи в галузі охорони здоров`я

2073,3

 

2073,3

 

 

 

Завдання

 

 

 

1

 

 

Забезпечення відшкодування вартості ліків,яких потребують хворі на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу та бронхіальну астму

 

 

 

 

 

 

2043,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2043,3

2

 

 

Надання цільового зубного протезування

30,0

 

30,0

 

 

 

 

Усього

2073,3

 

2073,3

 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

 

КПКВК

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

Регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

Підпрограма 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 


 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

 

0712152

Інші заходи в галузі охорони здоров`я

 

 

 

 

 

Завдання

 

 

 

1

 

затрат

 

 

 

 

 

Обсяг видатків на забезпечення відшкодування вартості ліків,яких потребують хворі на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу та бронхіальну астму

грн.

Кошторис установи на рік

2 043 300,00

 

 

Лікарів, які надають первинну допомогу

 

 

 

2

 

продукту

 

 

 

 

 

Кількість хворих на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу та бронхіальну астму

осіб

Реєстр безкоштовних пільгових рецептів

2937

 

 

Кількість пільгових зубних протезувань

осіб

Статистичні дані

35

 

 

 

 

 

 

3

 

ефективності

 

 

 

 

 

Забезпечення хворих на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу та бронхіальну астму

відсотки

Реєстр безкоштовних пільгових рецептів

100

 

 

Відсоток осіб, що отримали пільгове зубне протезування, до загальної к-ті осіб, що перебувають на черзі на пільгове протизування

відсотки

Статистичні дані

8

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту3

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
                   
                                    __________  _____І.О. Швидюк____
                 
                                                                                                             (підпис)                          (ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник фінансового органу                                      __________  _____Г.О. Ізвєкова_____
                                                                                                                                     (підпис)                         (ініціали та прізвище)           
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема