Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Паспорти бюджетних програм / Паспорти

Паспорт 6


 

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення

Чортківської РДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

Фінансове управління Чортківської РДА

 (найменування місцевого фінансового органу)
          
№ 6 -од / 12- од від 05.02.2018 р.

 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

     1.    1500000                     Управління соціального  захисту населення 

    (КПКВК МБ)                 (найменування головного розпорядника)

2.   1510000                Управління соціального  захисту населення 
         (КПКВК МБ)                (найменування відповідального виконавця)

3.    1513010                                  Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного 

   (КПКВК МБ)    (КТФКВК)1     газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення          

                                                       побутового сміття та рідких нечистот (Код тимчасової класифікації видатків та

                                                       кредитування місцевих бюджетів
                                                       (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 124 562,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду 124 562,3 тис. гривень та спеціального фонду – ___- тис. гривень.

      5. Підстави для виконання бюджетної програми:  Розпорядження голови Чортківської РДА від 30.01.2018р. № 19-од «Про внесення змін до обсягів субвенцій»

 

6. Мета бюджетної програми    Забезпечення надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату житлово-

                                                      комунальних послуг

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0813011

 

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

2

0813012

 

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань(тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0813011

 

Підпрограма 1 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (КТКВК 0813011)

6 820,2

 

6 820,2

 

 

 

Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

 

 

 

2

0813012

 

Підпрограма 2 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

117 742,1

 

117 742,1

 

 

 

Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

 

 

 

 

 

 

УСЬОГО

124 562,3

 

124 562,3

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

Державна/регіональна цільова програма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підпрограма

 

 

 

 

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

 

з/п

 

 

КПКВК

 

Показники

 

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

1

0813011

Підпрограма 1 Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (КТКВК 0813011)

 

 

 

 

 

Завдання Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства підпрограмою

тис.грн.

кошторис

6 820,2

 

 

затрат

тис.грн.

кошторис

6 820,2

 

 

продукту

 

 

 

 

 

К-сть одержувачів

осіб

базові дані

4061

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

Середній розмір

грн

базові дані

140

 

 

якості

%

 

 

2

0813012

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (КТКВК 0813012)

 

 

 

 

 

Забезпечення надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг

тис.грн.

кошторис

117 742,1

 

 

затрат

тис.грн.

кошторис

117 742,1

 

 

продукту

 

 

 

 

 

К-сть одержувачів

осіб

базові дані

10705

 

 

ефективності

 

 

 

 

 

Середній розмір

грн

базові дані

1250

 

 

якості

%

 

 

 

 

УСЬОГО

 

 

124 562,3

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

 

Касові видатки станом на
1 січня звітного періоду

План звітного періоду (рік)

Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

 

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

 

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
                                                                                                              В.Д.ЦВЄТКОВ
                                                                                                                (підпис)              (ініціали та прізвище)

 

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник фінансового органу                                                            __________               Г.О.ІЗВЄКОВА
                                                                                                                (підпис)               (ініціали та прізвище)           

 
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема