Чортківська районна державна адміністрація
48500, м.Чортків, вул.Шевченка, 23
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Паспорти бюджетних програм / Паспорти

Паспорт УСЗН 5


 

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Управління соціального захисту населення Чортківської РДА

 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

_Фінансового управління Чортківської РДА (найменування місцевого фінансового органу)
Наказ  № 19-од
/ 26- од  21.05.2018р.

 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

 

1.     1500000                Управління соціального захисту населення  Чортківської районної державної    адміністрації

                                      (КПКВК МБ)                    (найменування головного розпорядника)

2.     1510000                Територіальний центр соціального обслуговування(надання соціальних послуг) Чортківського  району     

         (КПКВК МБ)                    (найменування відповідального виконавця)

3.       0813104                                Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян , які не здатні  до

      (КПКВК МБ)   (КТФКВК)1    до самообслуговування у зв’язку з похилим  віком , хворобою,інвалідністю . 

                                                                                                      (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6849,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду 6137,7   тис. гривень та спеціального фонду –612,0тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Рішення сесії Чортківської районної ради  від  11.05.2018 р. № 384 «Про    внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»                                                                                               

6. Мета бюджетної програми    забезпечення соціальними послугами за місцем   проживання громадян , які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим  віком , хворобою,інвалідністю                                                              

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

0813104

091204

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян , які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим   віком , хворобою,інвалідністю                                                              

 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань                                                (тис. грн)

№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання бюджетної програми

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5

6

7

1

0813104

091204

Програма - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян , які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим   віком, хворобою,інвалідністю.                                                       

 

 

                                                        

6237,7

612,0

6849,7

 

0813104

091204

Завдання- Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян,не здатних до самообслуговування у зв’язку з похилим віком,хворобою,інвалідністю,а також громадян,які перебувають у складних життєвих обставинах

 

 

6237,7

 

 

612,0

 

 

6849,7

 

 

 

Усього

 

6237,7

 

612,0

 

6849,7

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

(тис. грн)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

загальний

фонд

спеціальний фонд

разом

1

5

6

7

 

 

 

Усього

 

 

 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п

 

 

 

КПКВК

Показники

 

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

1

0813104

Програма - Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян , які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим   віком, хворобою,інвалідністю                                                              

 

тис.грн.

 

6849,7

 

 

Завдання- Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян,не здатних до самообслуговування у зв’язку з похилим віком,хворобою,інвалідністю,а також громадян,які перебувають у складних життєвих обставинах

 

 

 

 

 

Затрат:

 

 

 

 

 

кількість установ,

одиниць

Розпорядження голови РДА

1

 

 

кількість відділень,

одиниць

Наказ мін.соц.політики,положення

3

 

 

у тому числі кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання, од.; 

одиниць

Положення терцентру

1

 

 

кількість штатних одиниць персоналу,

одиниць

Наказ мін.соц.політики,штатний розпис

107

 

 

у тому числі професіоналів фахівців та робітників, які надають соціальні послуги,

одиниць

Наказ мін.соц.політики,штатний розпис

102

 

 

Продукту:

 

 

 

 

 

чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг),

осіб

Рішення управління соціального захисту населення

3151

 

 

у тому числі з V групою рухової активності,

осіб

Рішення управління соціального захисту населення

19

 

 

чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг),осіб

Рішення управління соціального захисту населення

3151

 

 

кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання,

одиниць

Положення терцентру

50

 

 

Ефективності:

 

 

 

 

 

чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги, 

осіб

Звіт 12 соц.

25

 

 

середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік. 

тис.грн.

Звіт 12 соц.

1,2

 

 

середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік

тис.грн.

Звіт 12 соц.

28,0

 

 

Якості:

 

 

 

 

 

відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг

%

Звіт 12 соц.

100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код

Найменування джерел надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
1 січня звітного періоду

План звітного періоду (рік)

Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту

Пояснення, що характеризують джерела фінансування

 

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

 

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Підпрограма 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційний проект 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надходження із бюджету

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші джерела фінансування (за видами)

 

х

 

 

х

 

 

х

 

 

 

 

Усього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів
                   
                                    __________  ___В.Д.Цвєтков
                                                                                                             (підпис)              (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

 

Керівник фінансового органу                                      __________  __Г.О.Ізвєкова
                                                                                                             (підпис)               (ініціали та прізвище)

 
 

 

                                                                                                                       

                                                                 

                                                               

                                                                                                 

                                                              

                                                               

                                                                                

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

БЕЗКОШТОВНА ДРУГА ВИЩА ОСВІТА ДЛЯ ПІДПРИЄМЦІВ

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуальна тема