Теребовлянська районна державна адміністрація
48100, м.Теребовля, вул.Кн.Василька, 104-А
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •    

Опитування

.
На головну

27.01.2015 Зміни до Закону України «Про державну службу»


Управління Пенсійного фонду України в Теребовлянському районі повідомляє, що Згідно із Законом N 76-VIII ( 76-19 ) від 28.12.2014 з 01.01.2015 набули чинності зміни до Закону України «Про державну службу».

Стаття 31. Відставка державного службовця

Увага! Виключено частину  четверту  статті  31про те, що « у разі відставки державного службовця, який не досяг віку, що дає  право  на  призначення пенсії відповідно до цього Закону, але має  страховий  стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному  розмірі, передбаченому абзацом першим частини першої статті   28   Закону  України  "Про  загальнообов'язкове  державне пенсійне  страхування" (1058-15 ) і відпрацював на посадах першої чи  другої  категорії  не  менш  як п'ять років, йому виплачується щомісячно  85  відсотків  його  посадового  окладу  з  урахуванням надбавок  за  ранг  та за вислугу років до досягнення віку, що дає право  на  призначення  пенсії  відповідно до цього Закону. У разі наявності  (набуття)  права  на  пенсію державним службовцем, який вийшов  у відставку, він має право вибору між отриманням виплати у зв'язку  з відставкою або пенсії, у тому числі відповідно до цього Закону, чи щомісячного довічного грошового утримання, що виплачується замість пенсії.»

Цю норму виключено на підставі Закону N 76-VIII ( 76-19 ) від 28.12.2014

Стаття 37. Пенсійне забезпечення і грошова допомога державним службовцям. 
На   одержання   пенсії   державних  службовців  мають  право чоловіки,  які  досягли  віку  62  роки,  та  жінки,  які  досягли пенсійного  віку,  встановленого  статтею  26  Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), за наявності страхового стажу,  необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, передбаченого абзацом першим частини першої  статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ),  у тому числі  стажу  державної служби  не менш як 10 років,  та які на час досягнення зазначеного віку працювали на посадах державних службовців, а також особи, які мають  не менш як 20 років стажу роботи на посадах,  віднесених до категорій посад державних службовців,  незалежно від місця  роботи на  час  досягнення зазначеного віку.  Пенсія державним службовцям призначається в розмірі 60 відсотків суми їх заробітної  плати,  з якої  було  сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1 січня 2011 року - страхові внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування,  а особам,  які на  час  звернення  за  призначенням  пенсії   не   є   державними службовцями,  - у розмірі 60 відсотків заробітної плати працюючого державного службовця  відповідної  посади  та  рангу  за  останнім місцем  роботи  на  державній службі,  з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а до 1  січня  2011  року  -  страхові  внески  на  загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.{ Частина перша статті 37 із змінами, внесеними згідно із ЗаконамиN  1166-VII ( 1166-18  ) від 27.03.2014, N 76-VIII ( 76-19 ) від 28.12.2014 }

Пенсія, призначена відповідно до цієї статті, в період роботи на посадах,  які дають право на призначення пенсії в порядку і  на умовах,  передбачених  цим  Законом,  законами України "Про статус народного депутата  України"  (  2790-12  ),   "Про   прокуратуру" ( 1789-12   ),   "Про   наукову   і  науково-технічну  діяльність" ( 1977-12 ),  виплачується у розмірі,  обчисленому  відповідно  до Закону   України   "Про   загальнообов'язкове   державне  пенсійне страхування" ( 1058-15 ),  а після звільнення з таких  посад  -  у розмірі, обчисленому  відповідно  до  цього Закону.  Максимальний розмір  пенсії  (з  урахуванням  надбавок,  підвищень,  додаткової пенсії,  цільової  грошової  допомоги,  пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством,  крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб,які  мають  особливі   заслуги   перед   Батьківщиною)   не   може перевищувати десяти прожиткових мінімумів,  установлених для осіб, які втратили працездатність.

{  Частина  четверта  статті  37  із  змінами, внесеними згідно із Законом N 76-VIII ( 76-19 ) від 28.12.2014 }

Стаття 37-1. Порядок  і умови перерахунку  пенсій  державних службовців 
Умови  та  порядок  перерахунку  призначених пенсій державним 
службовцям визначаються Кабінетом Міністрів України.

{  Закон  доповнено  статтею  37-1  згідно  із  Законом  N  432-IV ( 432-15 ) від 16.01.2003; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3108-IV ( 3108-15 ) від 17.11.2005; текст статті 37-1 в редакції  Закону N 76-VIII ( 76-19 ) від 28.12.2014 }