Теребовлянська районна державна адміністрація
48100, м.Теребовля, вул.Кн.Василька, 104-А
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Корисні посилання

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •    

Опитування

.
На головну

СТАНДАРТ надання послуги з призначення пільги на придбання скрапленого газу особам, які мають право на пільги


 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства соціальної 
політики України 
23.03.2012 № 158

 

Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
10 квітня 2012 р. 
за № 536/20849

СТАНДАРТ 
надання послуги з призначення пільги на придбання скрапленого газу особам, які мають право на пільги

І. Загальні положення

1.1. Цей Стандарт розроблений відповідно до Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”„Про охорону дитинства”Бюджетного кодексу Українипостанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 77 „Про затвердження Порядку надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам”.

1.2. Цей Стандарт визначає механізм призначення пільги на придбання скрапленого газу особам, які мають право на пільги.

1.3. Адміністративний орган, що надає послугу, - управління праці та соціального захисту населення районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій, структурні підрозділи з питань праці та соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних у містах (крім міст Києва і Севастополя) рад (далі - уповноважений орган).

1.4. Реквізити уповноваженого органу: місцезнаходження, поштова, електронна адреси, адреса веб-сторінки в Інтернеті уповноваженого органу.

ІІ. Перелік категорій одержувачів послуги

Одержувачами послуги є особи, які мають право на пільги за соціальною ознакою на придбання скрапленого газу відповідно до Законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”„Про охорону дитинства” (далі - особа).

ІІІ. Перелік документів, необхідних для надання (отримання) послуги, та вимоги до заяви

3.1. Для призначення пільги особи подають:

заяву, форма якої затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 22 лютого 2012 року № 96 «Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій, субсидій та пільг», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 20 березня 2012 року за № 418/20731;

довідку про наявність у житловому приміщенні пічного опалення та/або кухонного вогнища на твердому паливі.

3.2. У разі зміни реєстрації місця проживання з вибуттям за межі району (міста) протягом бюджетного періоду особа подає довідку щодо придбання скрапленого газу на пільгових умовах за попереднім зареєстрованим місцем проживання.

3.3. Особа, яка звертається за призначенням пільги вперше, подає до уповноваженого органу документи, необхідні для включення інформації про неї до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, відповідно до Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 року № 117.

ІV. Місце та порядок подання запиту на одержання послуги

4.1. Для призначення компенсації особи звертаються до уповноважених органів за принципом „єдиного вікна” або до виїзного „мобільного соціального офісу”.

4.2. Час подання запиту на надання послуги: згідно із затвердженим графіком роботи уповноваженого органу або „мобільного соціального офісу”.

4.3. Черговість подання запиту на надання послуги: у години прийому згідно з графіком роботи уповноваженого органу або „мобільного соціального офісу”.

V. Склад і послідовність дій одержувача та уповноваженого органу, опис етапів надання послуги

5.1. Особи подають заяву та документи до неї, визначені розділом ІІІ цього Стандарту, в порядку, встановленому розділом ІV цього Стандарту.

5.2. Відповідно до пункту 5 Порядку надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 77 (далі - Порядок), сільські, селищні ради складають список осіб окремо за кожною пільговою категорією населення (далі - список).

Список, підписаний сільським, селищним головою (іншою уповноваженою особою) і завірений печаткою, подається уповноваженому органу для звіряння з інформацією, внесеною до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги.

У разі якщо інформація про особу, яка включена до списку для призначення пільги на придбання скрапленого газу, відсутня у базі Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, така особа запрошується до уповноваженого органу для надання документів щодо включення інформації про неї до Реєстру.

Затверджений список є підставою для формування платіжних відомостей на виплату коштів готівкою для придбання скрапленого газу або надання пільг з придбання скрапленого газу в натуральному вигляді відповідно до пункту 8 Порядку.

5.3. Згідно з пунктом 12 Порядку у разі прийняття місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування рішення про надання пільг з придбання скрапленого газу у вигляді готівки кошти виплачуються державними підприємствами поштового зв’язку або перераховуються на особовий рахунок пільговика в установі уповноваженого банку, про що зазначається у заяві.

У разі виплати особам коштів готівкою через державні підприємства зв’язку уповноважені органи перераховують кошти державним підприємствам зв’язку, які здійснюють грошові виплати за погодженими з цими органами графіками, та відшкодовують зазначеним підприємствам поштові витрати за рахунок коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам.

5.4. У разі смерті особи, включеної до затвердженого списку, зазначені у частині п’ятій статті 51 Бюджетного кодексу України члени сім’ї померлого, які проживали разом з ним, можуть отримати кошти готівкою на придбання скрапленого газу або скраплений газ у натуральному вигляді на підставі:

заяви одного з членів сім’ї, поданої не пізніше закінчення бюджетного періоду;

копії свідоцтва про смерть особи;

виданої в установленому порядку довідки про факт проживання членів сім'ї разом з особою.

5.5. У разі зміни умов проживання особи (підключення житла до системи газо-, тепло-, електропостачання для його опалення) отримані нею кошти готівкою на придбання скрапленого газу або скраплений газ не повертаються. Пільги з оплати послуг газо-, тепло-, електропостачання для опалення житла надаються особі з наступного бюджетного періоду.

У разі зміни протягом бюджетного періоду будь-якого іншого виду опалення житла особи на пічне опалення пільги на придбання скрапленого газу надаються, виходячи з кількості місяців, що залишилися до кінця бюджетного періоду, та середньомісячної вартості або кількості скрапленого газу, визначеної шляхом ділення річної вартості або кількості скрапленого газу на дванадцять місяців.

VI. Вимоги до строку надання послуги, а також до строків здійснення дій, прийняття рішень у процесі надання послуги

Опрацювання документів уповноваженим органом відбувається в міру надходження заяв.

VII. Перелік підстав для відмови у наданні послуги

Подання документів до заяви не в повному обсязі.

VIII. Опис результату, який повинен отримати одержувач

Призначення пільги.

IХ. Інформація про платність або безоплатність надання послуги та розмір плати за її надання

Послуга щодо призначення пільги надається безоплатно.

Х. Вимоги до інформаційного забезпечення одержувача при зверненні за одержанням та під час надання послуги

На веб-сайтах уповноважених органів розміщуються нормативно-правові акти, які регламентують порядок та умови надання послуги з призначення пільги.

ХІ. Порядок подання, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту

Порядок подачі, реєстрації і розгляду скарг на недотримання Стандарту здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

ХІІ. Порядок виправлення можливих недоліків наданої послуги одержувачу

Недоліки наданої послуги виправляються шляхом подання письмового звернення у порядку, визначеному розділом ІV цього Стандарту.

ХІІІ. Нормативно-правові акти, що регулюють порядок надання послуги

13.1. Закони України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”„Про охорону дитинства”.

13.2. Бюджетний кодекс України.

13.3. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 77 „Про затвердження Порядку надання пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам”.

 

Директор Департаменту 
соціальних послуг


І. Тарабукіна