Тернопільська районна державна адміністрація
46009, м.Тернопіль, майдан Перемоги, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну / Центр з надання адміністративних послуг

Положення про Центр надання адміністративнихпослуг Тернопільської районноїдержавної адміністрації


Положення про Центр надання адміністративнихпослуг Тернопільської районноїдержавної адміністрації

Про затвердження Положення про

Центр надання адміністративних

послуг Тернопільської районної

державної адміністрації

 

 

 

Відповідно до ст.5 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про адміністративні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 р. №887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 р. № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг», розпорядження голови районної державної адміністрації від 03 червня 2016 р. № 175-од «Про упорядкування структури районної державної адміністрації», з метою вдосконалення системи надання адміністративних послуг в районі:

 

1. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг Тернопільської районної державної адміністрації, що додається.

2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації від 27 жовтня 2014 р. № 310-од «Про затвердження положення про Центр надання адміністративних послуг Тернопільської районної державної адміністрації».

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації ОСЯДАЧА В.Б.

 

 

 

 

Голова районної державної

           адміністрації                                                   О.І. ПОХИЛИЙ

 

 

 


 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації

___________________  №________

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг

Тернопільської районної державної адміністрації

1.Центр надання адміністративних послуг Тернопільськоїрайонної державної адміністрації (далі Центр) єструктурним підрозділом районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації.

2.Центр  підпорядкований голові та першому заступнику голови районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Департаменту економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, рішеннями обласної та районної рад, а також цим Положенням.

4. Положення визначає засади функціонування Центру, регламентує засади діяльності та взаємодії адміністративних органів, які надають адміністративні послуги на території Тернопільського району, в тому числі з питань видачі документів дозвільного характеру (далі – адміністративні послуги), організації документообігу та порядку здійснення моніторингу за належністю надання адміністративних послуг за принципом організаційної єдності.

 

5. Основними завданнями Центру є:

 

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень.

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.


6. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії  із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Центр може забезпечувати також надання адміністративних послуг облдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування на основі узгоджених рішень.

 

7. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається районною державною адміністрацією та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

 

8. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єктів звернення.

 

9. Суб`єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора – посадової особи райдержадміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.

 

10. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається районною державною адміністрацією у відповідності до законодавства про державну службу.

 

11. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування центру.

 

12. Основними завданнями адміністратора є:

 

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг.

 

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішень про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про

можливістьотримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг.

 

4) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень.

 

5)надання адміністративних послуг у випадках передбачених законом.

 

6) складення  протоколів про адміністративні правопорушення у випадках передбачених законом.

 

7) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.

 

13. Адміністратор має право:

 

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, державних органів, органів місцевого самоврядування , підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку.

 

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах, органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

 

3) інформувати керівника Центру надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень.

 

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги.

 

5) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

 

14. Керівник Центру призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації, у відповідності до законодавства  про державну службу.

 

15. Керівник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

 

1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру.

 

2) організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру.

 

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків.

 

4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів.

 

5) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції голові районної державної адміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення Центру.

 

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів.

 

7) може здійснювати функції адміністратора.

 

8) подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу працівників Центру, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

 

9) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр.

 

16. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень у межах району за рішенням районної державної адміністрації, можуть утворюватися територіальні підрозділи Центру, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до переліку, який визначається районною державною адміністрацією.

 

17. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для усіх адміністративних послуг, що надаються через Центр, і становить не менше як п’ять днів на тиждень та сім годин на день.

Час приймання суб’єктів звернень може бути збільшено за рішенням голови райдержадміністрації.

 

17. Фінансування та матеріально – технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.

 

18. Керівник Центру може мати заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за поданням керівника Центру, у відповідності до законодавства про державну службу.

 

19. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Центру визначає голова районної держадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

20. Штатний розпис та кошторис Центру затверджує голова районної держадміністрації за пропозиціями керівника Центру відповідно допорядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ.

 

21. Центр є структурним підрозділом райдержадміністрації без права юридичної особи, може мати бланки та печатку Центру без зображення Державного Герба України.

 

Заступник керівника апарату,

начальник відділу загального

діловодства апарату районної

      державної адміністрації                                     С.М. МІКІТІНА

 

Керівник - адміністратор центру

надання адміністративних послуг

районної  державної  адміністрації                                  О.Л. ВАНЧУРА

 

                           

А.Р.ГОСПОДАР

                           

І.С. РЕДЬКВА
 

 

 

 

 

 

 

 

Анонси подій

Інформаційні послуги

 

 

   

Актуальна тема

Звернення до сільських, селищних голів

З метою популяризації здорового способу життя протягом березня - жовтня поточного року в Тернопільському районі впроваджується щорічна Всеукраїнська інформаційно-профілактична акція «Відповідальність починається з мене».

Для учасників АТО та членів їх сімей працює гаряча лінія

Орієнтовний розрахунок розміру субсидії на оплату житлово-комунальних послуг

Всеукраїнський Центр пошуку полонених, загиблих і зниклих безвісти воїнів АТО готовий допомогти усім хто розшукує своїх рідних, знайомих чи колег

ДОРОЖНЯ КАРТА для проведення лікування та медичної реабілітації демобілізованих

Про проведення в районі заходів шостої  черги мобілізаційного розгортання

ІНФОРМАЦІЯ щодо розвитку туризму в Тернопільському районі

ЗМІНИ до Положення про  порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива 

Все про СУБСИДІЇ

Тернопільська районна державна адміністрація оголошує конкурс про надання супутніх  послуг у приміщенні центру надання адміністративних послуг

УВАГА ЗМІНЕНИЙ ГРАФІК прийому громадян у Тернопільській районній державній адміністрації