Збаразька районна державна адміністрація
47302, м.Збараж, майдан І.Франка, 1
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/posilbody/prezident.gif

 


   http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/topimg/teplo1.gif 

  

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/agolova/hotline_oda.jpg

 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/derjava_.png

 

http://www.oda.te.gov.ua/data/upload/content/main/ua/informbody/peresel.jpg

На головну

Новини

Роздрукувати 08.05.20 | 10:09

Інформує відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та державної реєстрації райдержадміністрації

Збаразька районна державна адміністрація інформує про прийняття рішень щодо розроблення детальних планів території земельних ділянок орієнтовною площею до 0,5 га кожна, для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів енергетики, які знаходяться за межами населених пунктів с. Романове Село на території Романовоселівської сільської ради, с. Залісці на території Залісецької сільської ради, Збаразького району Тернопільської області враховуючи розпорядження Збаразької районної державної адміністрації від 20.03.2020 №76/01-06, від 09.04.2020 №107/01-06 відповідно.

З розпорядженнями Збаразької районної державної адміністрації можна ознайомитися у приміщенні райдержадміністрації за адресою: 47302, Тернопільська обл., Збаразький р-н, м.Збараж, майдан Франка, буд. 1 та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації за посиланням: rda@zbarazh-rda.gov.ua.

 

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

проекту детального плану території земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів енергетики, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел (вітрової електричної станції) на території Романовоселівської сільської ради (за межами населеного пункту) Збаразького району Тернопільської області (кадастровий номер 6122487600:01:002:0005)

 

1. Замовник проекту

Збаразька районна державна адміністраціяТернопільської області.

Адреса:47302, Тернопільська обл.,Збаразький р-н, м.Збараж, майдан Франка, буд. 1.

Контактний телефон:(03550) 2-20-32.

e-mail: rda@zbarazh-rda.gov.ua.

 

2. Інвестор проекту

Товариство  з обмеженою відповідальністю  «ЮФБ ІНЖИНІРІНГ».

Адреса:  46012, Тернопільська  область, м. Тернопіль, вулиця Глибока Долина, буд. 53, кв.19.

Код ЄДРПОУ:43423788.

Директор: Ковальчук Н.О.

 

3. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Детальний план території (далі - ДПТ) земельної ділянки кадастровий номер 6122487600:01:002:0005), площею 2,7655га (площа ділянки розпланування - 0,5га), яка розташована за межами населеного пункту на території Романовоселівської сільської ради Збаразького району Тернопільської області, для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єкту енергетики, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (ВЕС), розробляється на підставі Розпорядження голови Збаразької РДА Тернопільської області за № 77/01-06 від 20.03.2020р. «Про надання дозволу на розробку детального плану території».

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації частини території населеного пункту, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Основними цілями детального плану території є:

- обґрунтування зміни цільового призначення земельних ділянок на категорію: «для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій»;

- визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремої земельної ділянки з метою розміщення об’єкта будівництва;

- формування принципів планувальної організації забудови;

- визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;

- визначення планувального рішення з урахуванням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства і заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

При розробленні детального плану території враховуються (за наявності): генплан населеного пункту, план зонування населеного пункту, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

 

4. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Детальним планом території вирішується питання доцільності формування території об’єктами енергогенеруючого підприємства - будівництво вітроенергетичних установок, об’єктів інженерного забезпечення, здійснення комплексного благоустрою та озеленення території.

Детальним планом території пропонується будівництво об’єкту вітряної енергетики на території Романовоселівської сільської ради (за межами населеного пункту)  Збаразького району Тернопільської області.

Відповідно до частини першої ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, включено, зокрема «вітрові парки, вітрові електростанції, що мають дві і більше турбіни або висота яких становить 50 метрів і більше».

Таким чином, зазначений документ державного планування передбачає реалізацію видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля. Згідно з вимогами законодавства, оцінка впливу на довкілля буде виконана на подальших стадіях проектування та до початку впровадження планової діяльності.

 

5. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

- для атмосферного повітря:викиди забруднюючих речовин на стадії будівництва, що мають тимчасовий характер; на стадії експлуатації вплив на атмосферне повітря відсутній;

- для флори та фауни: порушення рослинного покриву на території будівництва ВЕС; можливий потенційний вплив на авіфауну;

- для ґрунтів:для збереження верхнього ґрунтово-рослинного шару при будівельно-монтажних роботах передбачається його окреме зняття та зберігання з наступною рекультивацією порушених територій;

- для мікроклімату, водного середовища:вплив відсутній

- для здоров’я населення:шумовий вплив, вібрація, інфразвукове та електромагнітне випромінення в межах допустимих значень; тривалість можливого «ефекту мерехтіння тіні» від об’єктів, що обертаються, не перевищуватиме рекомендованих значень; поводження з відходами відповідатиме вимогам нормативного законодавства, тому прогнозований вплив допустимий.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Земельні ділянки, на які розробляється ДПТ, знаходяться поза межами структурних елементів екологічної мережі Тернопільської області. На території проектування об’єкти природно-заповідного фонду відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Враховуючі географічне положення ділянки, транскордонні наслідки реалізації планованої діяльності для довкілля приграничних територій, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

 

6.Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

На цей час на енергетичному ринку України склалася ситуація, що потребує пошуку нових і розвитку існуючих альтернативних джерел енергії. В Україні прийняті відповідні нормативні акти, що регулюють та стимулюють розвиток цього напрямку. Це, зокрема: ЗУ «Про альтернативні джерела енергії», «Про ринок електричної енергії». Урядом України затверджений «Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 р.» (розпорядження КМУ від 01.10.2014 р. № 902-р), яким передбачено збільшення частки енергоносіїв, вироблених з відновлюваних джерел енергії. Окрім того, «Енергетичною стратегією України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» (схвалена розпорядженням КМУ від 18.08.2017 р. № 605-р), передбачається стале розширення використання всіх видів відновлюваної енергетики, яка стане одним з інструментів гарантування енергетичної безпеки держави. Розвиток альтернативної енергетики, в тому числі вітрової, передбачено Стратегією розвитку Тернопільської області на період до 2020 року. Крім того, планована діяльність відповідає «Державній цільовій економічній програмі енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки», затвердженій Постановою КМУ № 243 від 01.03.2010 р. Одним з актуальних напрямків розвитку альтернативних джерел енергії є вітрова енергія. Будівництво ВЕС, передбаченої у детальному плані території, дозволить покращити умови електропостачання мешканців населених пунктів Збаразького району, а також сприятиме зниженню залежності України від імпорту енергетичної сировини. Таким чином, планована діяльність відповідає напрямку розвитку енергетичної сфери України, тому найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованого ДПТ.

Проте в процесі здійснення СЕО буде розглянута наступна альтернатива: «Нульовий сценарій» - тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування. Оцінка ефективності вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про СЕО.

 

7.Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основною метою проведення стратегічної екологічної оцінки є прогнозування можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив, вирішення задач раціонального природокористування у довгостроковій перспективі, та у відповідності з очікуваним станом природного середовища, згідно стратегії сталого розвитку.

При проведенні стратегічної екологічної оцінки ДПТ передбачається:

- збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;

- здійснення оцінки впливу на окремі компоненти довкілля та на стан здоров’я та добробут населення планованої діяльності;

- пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території;

- врахування зауважень та пропозицій громадськості, що будуть надані під час проведення громадських обговорень;

- врахування зауважень та пропозицій, наданих під час проведення консультацій з органами державної влади.

При виконанні звіту проекту заплановано використання методів стратегічного аналізу, насамперед аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зав’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень. Критерії оцінки - сучасні вимоги нормативно-правових актів в сфері забезпечення екологічної безпеки та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.

 

8.Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення СЕО передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, зокрема:

- ресурсозберігаючі рішення щодо використання природних ресурсів;

- планувальні заходи (функціональне зонування, озеленення території та ін.);

- захисні заходи (дотримання норм технологічного регламенту, правил промислової та пожежної безпеки та ін.);

- заходи для мінімізації негативного впливу на птахів і місця їх мешкання:

- заходи для запобігання чи пом’якшення впливу надзвичайних ситуацій на довкілля та заходи реагування на надзвичайні ситуації.

- відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами.

 

9.Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується наступна структура Звіту про СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними та статистичною інформацією);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними та статистичною інформацією);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними та статистичною інформацією);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10, розраховане на широку аудиторію.

 

10.Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території земельної ділянки площею 2,7655га (кадастровий номер 6122487600:01:002:0005), яка розташована за межами населеного пункту на території Романовоселівської сільської ради Збаразького району Тернопільської області, для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єкту енергетики, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (ВЕС), подаються до Збаразької районної державної адміністрації Тернопільської області за адресою:47302, Тернопільська обл., Збаразький р-н, м. Збараж, майдан Франка, буд. 1, або на електронну поштову скриньку: rda@zbarazh-rda.gov.ua.

Ознайомитись з повним текстом Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки можна у приміщенні Збаразької районної державної адміністрації Тернопільської області, та на офіційному сайті органу виконавчої влади в мережі Інтернет за посиланням: rda@zbarazh-rda.gov.ua.

Строк подання зауважень і пропозицій: з 08.05.2020 року протягом 15 днів (включно до 23.05.2020 р.). Зауваження, надані поза межами визначеного строку, не приймаються та не розглядаються.

 

 

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

проекту детального плану території земельної ділянки для будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів енергетики, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел (вітрової електричної станції) на території Залісецької сільської ради (за межами населеного пункту) Збаразького району Тернопільської області (кадастровий номер 6122482800:01:003:0277)

 

1. Замовник проекту

Збаразька районна державна адміністрація Тернопільської області.

Адреса:47302, Тернопільська обл., Збаразький р-н, м.Збараж, майдан Франка, буд. 1.

Контактний телефон:(03550) 2-20-32.

e-mail: rda@zbarazh-rda.gov.ua.

 

2. Інвестор проекту

Товариство  з обмеженою відповідальністю  «ЮФБ ІНЖИНІРІНГ».

Адреса:  46012, Тернопільська  область, м. Тернопіль, вулиця Глибока Долина, буд. 53, кв.19.

Код ЄДРПОУ:43423788.

Директор: Ковальчук Н.О.

 

3. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Детальний план території (далі - ДПТ) земельної ділянки кадастровий номер 6122482800:01:003:0277), площею 2,0681 га (площа ділянки розпланування - 0,5га), яка розташована за межами населеного пункту на території Залісецької сільської ради Збаразького району Тернопільської області, для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єкту енергетики, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (ВЕС), розробляється на підставі Розпорядження голови Збаразької РДА Тернопільської області за № 107/01-06 від 09.04.2020р. «Про надання дозволу на розробку детального плану території».

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації частини території населеного пункту, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Основними цілями детального плану території є:

- обґрунтування зміни цільового призначення земельних ділянок на категорію: «для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій»;

- визначення функціонального призначення та параметрів забудови окремої земельної ділянки з метою розміщення об’єкта будівництва;

- формування принципів планувальної організації забудови;

- визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;

- визначення планувального рішення з урахуванням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства і заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території».

При розробленні детального плану території враховуються (за наявності): генплан населеного пункту, план зонування населеного пункту, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об’єктів культурної спадщини та пам’яток археології, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.

 

4. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Детальним планом території вирішується питання доцільності формування території об’єктами енергогенеруючого підприємства - будівництво вітроенергетичних установок, об’єктів інженерного забезпечення, здійснення комплексного благоустрою та озеленення території.

Детальним планом території пропонується будівництво об’єкту вітряної енергетики на території Залісецької сільської ради (за межами населеного пункту)  Збаразького району Тернопільської області.

Відповідно до частини першої ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті третьої. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, включено, зокрема «вітрові парки, вітрові електростанції, що мають дві і більше турбіни або висота яких становить 50 метрів і більше».

Таким чином, зазначений документ державного планування передбачає реалізацію видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля. Згідно з вимогами законодавства, оцінка впливу на довкілля буде виконана на подальших стадіях проектування та до початку впровадження планової діяльності.

 

5. Ймовірні наслідки

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

- для атмосферного повітря:викиди забруднюючих речовин на стадії будівництва, що мають тимчасовий характер; на стадії експлуатації вплив на атмосферне повітря відсутній;

- для флори та фауни: порушення рослинного покриву на території будівництва ВЕС; можливий потенційний вплив на авіфауну;

- для ґрунтів:для збереження верхнього ґрунтово-рослинного шару при будівельно-монтажних роботах передбачається його окреме зняття та зберігання з наступною рекультивацією порушених територій;

- для мікроклімату, водного середовища:вплив відсутній

- для здоров’я населення:шумовий вплив, вібрація, інфразвукове та електромагнітне випромінення в межах допустимих значень;тривалість можливого «ефекту мерехтіння тіні» від об’єктів, що обертаються, не перевищуватиме рекомендованих значень;поводження з відходами відповідатиме вимогам нормативного законодавства, тому прогнозований вплив допустимий.

б) для територій з природоохоронним статусом:

Земельні ділянки, на які розробляється ДПТ, знаходяться поза межами структурних елементів екологічної мережі Тернопільської області. На території проектування об’єкти природно-заповідного фонду відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення:

Враховуючі географічне положення ділянки, транскордонні наслідки реалізації планованої діяльності для довкілля приграничних територій, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

 

6.Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

На цей час на енергетичному ринку України склалася ситуація, що потребує пошуку нових і розвитку існуючих альтернативних джерел енергії. В Україні прийняті відповідні нормативні акти, що регулюють та стимулюють розвиток цього напрямку. Це, зокрема: ЗУ «Про альтернативні джерела енергії», «Про ринок електричної енергії». Урядом України затверджений «Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 р.» (розпорядження КМУ від 01.10.2014 р. № 902-р), яким передбачено збільшення частки енергоносіїв, вироблених з відновлюваних джерел енергії. Окрім того, «Енергетичною стратегією України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» (схвалена розпорядженням КМУ від 18.08.2017 р. № 605-р), передбачається стале розширення використання всіх видів відновлюваної енергетики, яка стане одним з інструментів гарантування енергетичної безпеки держави. Розвиток альтернативної енергетики, в тому числі вітрової, передбачено Стратегією розвитку Тернопільської області на період до 2020 року. Крім того, планована діяльність відповідає «Державній цільовій економічній програмі енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки», затвердженій Постановою КМУ № 243 від 01.03.2010 р. Одним з актуальних напрямків розвитку альтернативних джерел енергії є вітрова енергія. Будівництво ВЕС, передбаченої у детальному плані території, дозволить покращити умови електропостачання мешканців населених пунктів Збаразького району, а також сприятиме зниженню залежності України від імпорту енергетичної сировини. Таким чином, планована діяльність відповідає напрямку розвитку енергетичної сфери України, тому найсприятливішим варіантом буде затвердження запропонованого ДПТ.

Проте в процесі здійснення СЕО буде розглянута наступна альтернатива:«Нульовий сценарій» - тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування. Оцінка ефективності вказаних альтернативних варіантів буде відображена у Звіті про СЕО.

 

7.Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основною метою проведення стратегічної екологічної оцінки є прогнозування можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив, вирішення задач раціонального природокористування у довгостроковій перспективі, та у відповідності з очікуваним станом природного середовища, згідно стратегії сталого розвитку.

При проведенні стратегічної екологічної оцінки ДПТ передбачається:

- збір та аналіз інформації про поточний стан складових довкілля, включаючи значення ключових екологічних показників;

- здійснення оцінки впливу на окремі компоненти довкілля та на стан здоров’я та добробут населення планованої діяльності;

- пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території;

- врахування зауважень та пропозицій громадськості, що будуть надані під час проведення громадських обговорень;

- врахування зауважень та пропозицій, наданих під час проведення консультацій з органами державної влади.

При виконанні звіту проекту заплановано використання методів стратегічного аналізу, насамперед аналіз контексту стратегічного планування, що передбачає встановлення зв’язків з іншими документами державного планування та дослідження нормативно-правових умов реалізації рішень. Критерії оцінки - сучасні вимоги нормативно-правових актів в сфері забезпечення екологічної безпеки та санітарно-епідеміологічного благополуччя населення.

 

8.Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Під час здійснення СЕО передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами, зокрема:

- ресурсозберігаючі рішення щодо використання природних ресурсів;

- планувальні заходи (функціональне зонування, озеленення території та ін.);

- захисні заходи (дотримання норм технологічного регламенту, правил промислової та пожежної безпеки та ін.);

- заходи для мінімізації негативного впливу на птахів і місця їх мешкання:

- заходи для запобігання чи пом’якшення впливу надзвичайних ситуацій на довкілля та заходи реагування на надзвичайні ситуації.

- відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами.

 

9.Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Стратегічна екологічна оцінка буде виконана в обсягах, визначених ст. 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Пропонується наступна структура Звіту про СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними та статистичною інформацією);

3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними та статистичною інформацією);

4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними та статистичною інформацією);

5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10, розраховане на широку аудиторію.

 

10.Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території земельної ділянки площею 2,0681га (кадастровий номер 6122482800:01:003:0277), яка розташована за межами населеного пункту на території Залісецької сільської ради Збаразького району Тернопільської області, для будівництва, експлуатації та обслуговування об'єкту енергетики, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (ВЕС), подаються до Збаразької районної державної адміністрації Тернопільської області за адресою:47302, Тернопільська обл., Збаразький р-н, м. Збараж, майдан Франка, буд. 1, або на електронну поштову скриньку: rda@zbarazh-rda.gov.ua.

Ознайомитись з повним текстом Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки можна у приміщенні Збаразької районної державної адміністрації Тернопільської області, та на офіційному сайті органу виконавчої влади в мережі Інтернет за посиланням:rda@zbarazh-rda.gov.ua

.

Строк подання зауважень і пропозицій:з 08.05.2020 року протягом 15 днів (включно до 23.05.2020 р.). Зауваження, надані поза межами визначеного строку, не приймаються та не розглядаються.

 

Анонси подій

Інформаційні послуги

 

 

  

 

Актуальна тема

Щодо будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини на території Базаринської сільської ради

 

Детальний план території для індивідуального  садівництва  учасникам АТО  на території  Збаразької  міської ради

 

Проект районної програми розвитку фізичної культури та спорту в сільській місцевості

 

ПОЛОЖЕННЯ

про координаційну раду з питань національно-патріотичного виховання

при районній державній адміністрації

 


Семінар на тему: "Тендери в Україні. Публічні електронні закупівлі. Система електронних закупівель PROZORRO. Законодавчі та технічні аспекти функціонування. Як не допустити помилок та позбутися ризиків."

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

щодо надання пільг окремим категоріям громадян на 2017-2019 роки

 

РАЙОННА  ПРОГРАМА

впровадження Української Хартії  вільної людини в навчальних закладах

Збаразькогорайону  на 2017-2020 роки

 

Програма інформатизації

Збаразькогорайону

на 2018 - 2020 роки

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

 забезпечення виконання Збаразькою районною

 державною адміністрацією повноважень, делегованих

Збаразькоюрайонною радою на 2018-2020 роки

 

 ПРОГРАМА

сприяння оборонній,мобілізаційній готовності та відбору громадян району на військову службу за контрактом і  призову на строкову військову службу у Збаразькому районі на 2018 – 2020 роки

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

захисту населення і території Збаразького району від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2018-2021 роки

 

Перелік сільськогосподарських  підприємств, які здійснюють оперативну звітність у Збаразькому районі

 

Програма розвитку лісового господарства району на 2017-2021 роки

 

Програма розвитку виробництва картоплі та овочів в районі у 2012 – 2020 роках

 

Програма збільшення площ  посадки  та нарощування обсягів виробництва плодів та ягід в Збаразькому районі в 2011- 2025 роках

 

Програма проведення заходів, направлених на запобігання та ліквідацію африканської чуми свиней у Збаразькому районі на 2018-2022 роки

 

Програма зайнятості населення Збаразького району на період до 2020 року

 

Програма сприяння оборонній, мобілізаційній готовності та відбору громадян району на військову службу за контрактом і  призову на строкову військову службу у Збаразькому районі на 2018 – 2020 роки

 

РАЙОННА ПРОГРАМА

РОЗВИТКУ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ЗБАРАЗЬКОМУ  РАЙОНІ НА 2019-2020 РОКИ

 

РАЙОННА ПРОГРАМА  підтримки сталого функціонування та модернізації  первинної медико-санітарної допомоги у Збаразькому районі на 2018-2019 роки

 

ПРОГРАМА соціально-економічного та культурного розвитку

Збаразького району на 2019 рік

 

ПРОГРАМА створення районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

 

РАЙОННА ПРОГРАМА підтримки внутрішньо переміщених осіб на 2019-2020 роки

 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗБАРАЗЬКОМУ РАЙОНІ  НА 2019-2021 РОКИ І ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

РАЙОННА  програма протидії організованій злочинності, корупції та тероризму на 2019 - 2020 роки

 

Районна програма cтворення молодіжного культурно-мистецького простору Збаражчини на 2019-2023 роки

 

РАЙОННА ПРОГРАМА  розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства „Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги” Збаразької районної ради на 2020-2021 роки

 

 

ПРОГРАМА Дітям Збаражчини - якісне харчування