Заліщицька районна державна адміністрація
48600, м.Заліщики, вул.С.Бандери, 15-Б
 
укр рус eng
Пошук
Розширений пошук

Опитування

.
На головну

03.07.2015 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ВИПЛАТИ ПЕНСІЙ


Відповідно до частини 1 статті 3 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" (далі - Закон), суб’єктами солідарної системи, зокрема, є підприємства, установи, організації, що здійснюють виплату і доставку пенсій. Таким чином, виплата пенсії може проводитись підприємствами поштового зв’язку або банківськими установами.

Статтею 47 Закону визначено, що пенсія виплачується щомісяця організаціями, що здійснюють виплату і доставку пенсій, у строк не пізніше 25 числа місяця, за який виплачується пенсія, виключно в грошовій формі за зазначеним у заяві місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України або перераховується на визначений цією особою банківський рахунок у порядку, передбаченому законодавством.

З метою забезпечення стабільного фінансування виплати пенсій кожному пенсіонеру встановлено індивідуальну дату виплатипенсії протягом виплатного періоду, з 4 по 25 число щомісяця.

Порядок виплати пенсій підприємствами поштового зв’язку визначено Інструкцією про виплату  та доставку пенсій, соціальних допомог національним  оператором поштового зв’язку, затвердженою наказом від 28.04.2009 за №464/156 Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства праці та соціальної політики України, постановою правління Пенсійного фонду України від 28.04.2009 № 14-1, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 02.07.2009 за № 592/16608.

Пунктом 2.1. Інструкції передбачено, що з метою рівномірної виплати пенсій виплатні об’єкти  поштового зв’язку складають графіки виплати пенсій протягом виплатного періоду за кожною доставною дільницею та погоджують їх з органами Пенсійного фонду.   

Графіки для виплати пенсій підприємствами поштового зв’язку складаються відповідно до територіальних дільниць.

Виплата пенсій банківськими установами здійснюється відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.1999 р. № 1596 (зі змінами).

Пункт 15 Порядку передбачає, що перерахування коштів установам уповноважених банків здійснюється протягом місяця за датами у межах виплатного періоду. Дати та виплатний період визначаються органами Пенсійного фонду та уповноваженими банками згідно з укладеними між ними угодами.

Незалежно від способу отримання пенсії, пенсіонери, що отримують підвищення до пенсії за нормами Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (інваліди війни, учасники бойових дій, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, члени сімей загиблих) мають право на першочергову виплату пенсій, яка здійснюється в першій декаді, не пізніше 10 числа.

Відповідно до Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1078, працюючим пенсіонерам у першу чергу індексується сума оплати праці. Індексація пенсії, щомісячного довічного грошового утримання, що виплачуються замість пенсії, провадиться після індексації суми оплати праці на підставі довідки підприємства, установи, організації, де працює пенсіонер, в якій зазначається розмір оплати праці працюючого пенсіонера, проіндексована її сума і сума індексації.

Згідно із статтею 16 Закону, застрахована особа зобов’язана повідомляти територіальні органи Пенсійного фонду про зміну даних, що вносяться до її персональної облікової картки в системі персоніфікованого обліку, виїзд за межі держави та про обставини, що спричиняють зміну статусу застрахованої особи, протягом десяти днів з моменту їх виникнення.

Таким чином, про своє працевлаштування, укладення договорів цивільно-правового характеру на виконання робіт або надання послуг, про реєстрацію як фізичної особи – підприємця, отримання інших видів доходів пенсіонер зобов’язаний повідомити орган Пенсійного фонду України, де він отримує пенсію.

 

Пенсії особам, які перебувають у місцях позбавлення волі, виплачуються за місцем знаходження установи, де особи відбувають покарання.

Адміністрація установи, де пенсіонер відбуває покарання, надсилає органу Пенсійного фонду за місцезнаходженням установи повідомлення про прибуття засудженого та довідку за підписом начальника та головного бухгалтера установи, в якій зазначаються реквізити для перерахування коштів. На підставі повідомлення та довідки орган Пенсійного фонду за місцем знаходження установи надсилає запит пенсійної справи до органу Пенсійного фонду за попереднім місцем проживання або відбування покарання засудженого.

Після постановки на облік пенсійної справи засудженого в управлінні Пенсійного фонду за місцем знаходження закладу відбування покарання  перерахування пенсії провадиться платіжними дорученнями. До платіжних доручень додаються списки пенсіонерів, в яких зазначаються: прізвище, ім’я та по-батькові одержувача пенсії, номер особового рахунку (пенсійної справи), сума, що підлягає перерахуванню.

У разі закінчення терміну відбуття покарання або смерті засудженого адміністрація установи протягом трьох днів повідомляє про це орган Пенсійного фонду. Перераховані суми пенсій після місяця закінчення терміну покарання або смерті засудженого повертаються на рахунок органу Пенсійного фонду, що здійснював виплату пенсій.

 

Пенсія може виплачуватися за довіреністю, порядок оформлення і строк дії якої визначаються законом.

У населених пунктах, де немає державних нотаріальних контор, приватних нотаріусів, доручення посвідчується уповноваженими особами органів місцевого самоврядування.

За довіреностями, засвідченими стаціонарними, лікувально-профілактичними закладами, виплата пенсії здійснюється один раз, після чого довіреність підлягає переоформленню.

Виплата пенсії за довіреністю здійснюється протягом усього періоду її дії за умови поновлення пенсіонером заяви про виплатупенсії за довіреністю через кожний рік її дії.

Таку заяву пенсіонер повинен особисто надати до органу Пенсійного фонду України за місцем перебування на обліку, пред’явити паспорт (або інший документ, що засвідчує цю особу, місце її проживання (реєстрації) та вік).

 

Пенсії особам, які перебувають на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі), виплачуються за місцем знаходження цього закладу.

Розмір пенсії до виплати пенсіонерові становить 25 відсотків призначеної пенсії.

Частина пенсії, що залишилася після виплати суми пенсії пенсіонеру та членам його сім'ї перераховується до установи (закладу), де пенсіонер перебуває на повному державному утриманні, за його особистою заявою.

Статтею 48 Закону визначено, що у випадках, коли розмір пенсії пенсіонера перевищує вартість утримання у відповідній установі (закладі), після надання довідки про вартість утримання, в разі необхідності, проводиться зміна розмірів частини пенсії, що підлягає перерахуванню відповідній установі (закладу), та частини пенсії, яка виплачується самому пенсіонерові.

 

Рішення про виплату частини пенсії на непрацездатних членів сім’ї приймається органом Пенсійного фонду, що призначає пенсію на підставі заяви пенсіонера та документів пенсійної справи.

У заяві вказуються всі дані одержувача частини пенсії (одного з батьків або опікуна чи піклувальника), необхідні для виплати зазначеної частини поштовими переказами, яка проводиться аналогічно виплаті аліментних сум.

У разі, якщо у пенсіонера перебувають на утриманні двоє і більше осіб, 50 відсотків призначеного розміру пенсії розподіляється між ними рівними частками.

Дітям, які одержують пенсії у зв’язку з втратою годувальника, та перебувають на повному державному утриманні, 50 відсотківпенсії перераховується на їх особисті рахунки в установах банків (дітям-сиротам – 100 відсотків). Інша частина пенсії за заявою опікуна (піклувальника) перераховується на рахунок установи (закладу), де дитина перебуває на повному державному утриманні.

 

Відповідно до статті 49 Закону, підставою для припинення виплати пенсії є:

- якщо пенсія призначена на підставі документів, що містять недостовірні відомості;

- неотримання пенсіонером призначеної пенсії протягом 6 місяців підряд;

- смерть пенсіонера.

 

Статтею 46 Закону передбачено, що нараховані суми пенсії, на виплату яких пенсіонер мав право, але не отримав своєчасно з власної вини, виплачуються за минулий час, але не більше ніж за три  роки до звернення за отриманням пенсії. У цьому разі частина суми неотриманої пенсії, але не більш як за 12 місяців, виплачується одночасно, а решта суми виплачується щомісяця рівними частинами, що не перевищують місячного розміру пенсії.

Нараховані суми пенсії, але не отримані з вини органу, що призначає пенсію, виплачуються одноразово, за минулий час без обмеження будь-яким строком із нарахуванням компенсації втрати частини доходів.

 

Виплата пенсії поновлюється у разі звернення пенсіонера особисто з заявою та паспортом, крім випадків продовження виплати пенсії по інвалідності, виплата яких продовжується на підставі виписок із актів огляду МСЕК.

Заява про виплату пенсії, на яку пенсіонер мав право, але не одержав з власної вини, подається особисто заявником або його законним представником до органу, що призначає пенсію за місцем перебування пенсіонера на обліку. Виплата нарахованої суми пенсії, згідно із частиною 1 статті 46 Закону, проводиться таким чином: частина суми неотриманої пенсії за перші 12 місяців визначеного терміну, за який необхідно поновити виплату, виплачується одночасно, а решта суми виплачується щомісяця рівними частинами, що не перевищують місячного розміру пенсії на момент звернення.

На підставі заяви пенсіонера, орган, що призначає пенсію, оформлює розпорядження в пенсійній справі про поновлення пенсії.

Компенсація втрати частини пенсії у зв’язку з порушенням строків її виплати здійснюється відповідно до Закону України "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати".

 

 

 

Начальник відділу з виплати пенсій                        Т.В. Винницька

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельні ділянки для

учасників АТО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анонси подій

Інформаційні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуальна тема