Зовнішньоекономічна діяльність

Інформація про зовнішньоекономічну діяльність області за січень – серпень 2022року

Загальні показники зовнішньої торгівлі товарами

Зовнішньоторговельний оборот товарами області (далі – ЗТО) за січень – серпень 2022 року склав 724,5 млн дол. США, в т.ч.: експорт товарів – 433,1 млн дол. США, імпорт товарів – 291,4 млн дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі для області позитивне – +141,7 млн дол. США.

У січні – серпні 2022 році експорт товарів зріс на 14,3 % порівняно із січнем – серпнем 2021 року, імпорт зменшився на 17,8 %.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 100 країн світу.

Експортні поставки товарів області здійснювалися до: Польщі (40,5 % у загальному експорті товарів області), Китаю (10,2 %), Німеччини, (6,2 %), США (5,8 %), Румунії (4,0 %), Нідерланди (3,5 %), Туреччини (2,9 %), Італії ( 2,8 %),

Іспанії (2,4%), Угорщини (2,3%), Республіки Корея (2,1 %), Португалії (1,7%), Австрії (1,5%), Швейцарії (1,2%), Болгарії (1,1%). Експортні поставки до інших країн становили менше відсотка загального експорту.

Основу структури експорту склала продукція за такими товарними групами: електричні машини (28,7 %); зернові культури (16,9 %); насіння і плоди олійних рослин (10,5 %); продукти переробки овочів (7,5 %); меблі (6,7%); м'ясо та їстівні субпродукти (4,9 %); бiлковi речовини (4,9 %); жири та олії тваринного або рослинного походження (3,1 %); деревина і вироби з деревини (3,0 %); пластмаси, полімерні матеріали (2,5 %) вироби з чорних металів (1,7 %); реактори ядерні, котли, машини (1,6 %); їстівні плоди та горіхи (1,1%) .


Обсяг основних експортних товарів (тис. дол. США)

Назва товарної групи
Січень -
серпень
2022 року
Темпи росту (спаду), у % до січня - серпня 2021
Частка, у % до загального обсягу
Всього
433078,6
114,3
100,0
1.
Електричні машини
124194,1
80,1
28,7
2.
Зерновi культури
73205,9
166,6
16,9
3.
Насіння і плоди олійних рослин
45445,5
213,9
10,5
4.
Продукти переробки овочів
32516,5
385,6
7,5


5.
Меблі
28932,0
119,6
6,7
6.
М'ясо та їстівні субпродукти
21395,7
78,5
4,9
7.
Білкові речовини
21362,3
202,2
4,9
8.
Жири та олії тваринного або рослинного походження
 
13404,2
 
80,0
 
3,1
9.
Деревина і вироби з деревини
13042,0
118,0
3,0
10.
Пластмаси, полімерні матеріали
10854,9
93,5
2,5
11.
Вироби з чорних металів
7530,5
158,7
1,7
12.
Реактори ядерні, котли, машини
6757,8
126,1
1,6
13.
Їстівні плоди та горіхи
4975,3
101,0
1,1

 

 У січні – серпні 2022 року збільшився обсяг експорту продукції за товарними групами: продукти переробки овочів у 3,9 рази; насіння і плоди олійних рослин у 2,1 рази; білкові речовини у 2,0 рази; зернові культури на 67%; вироби з чорних металів на 59%; реактори ядерні, котли, машини на 26%; меблі на 20%; деревина і вироби з деревини на 18%.

Основними постачальниками імпортної продукції в область були: Польща (30,9 % загального імпорту області), Німеччина (12,8 %), Литва (7,9 %), Китай (6,6 %), Італія (4,3 %), США (3,3 %), Ісландія (2,8 %), Нідерланди (2,6 %),

Франція (2,5 %), Іспанія (2,2 %), Норвегія (2,2 %), Білорусь (2,1 %), Чехія (2,0

%), Угорщина (1,7 %), Туреччина (1,6 %), Швейцарія (1,5 %), Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (1,1 %). Імпортні поставки з інших країн становили менше відсотка загального імпорту області.

Структуру імпортних поставок склала продукція за такими товарними групами: електричні машини (22,2 %), реактори ядерні, котли, машини (11,9

%), засоби наземного транспорту, крім залізничного (10,2 %), палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки (10,1 %), пластмаси, полімерні матеріали (9,2 %), риба i ракоподібні (8,1 %), добрива (4,2 %), меблі (3,3 %), вироби з чорних металiв (1,8 %), іншi вироби з недорогоцінних металiв (1,5 %), живі дерева та інші рослини (1,3 %), каучук, гума (1,2%), папір та картон (1,2

%), перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння (1,1%), текстильні матеріали (1,1 %), живі тварини (1,0 %).

Обсяг основних імпортних товарів (тис. дол. США)

№ з/п
Назва товарної групи
Січень- серпень 2022 року
Темпи росту (спаду), у % до січня - серпня
2021 року
Частка, у % до
загального обсягу
Всього
291388,4
82,2
100,0
1
Електричнi машини
64686,5
69,9
22,2
2
Реактори ядерні, котли, машини
34741,8
61,6
11,9
3
Засоби наземного транспорту, крім залізничного
 
29699,0
 
141,0
 
10,2
4
Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки
 
29507,8
 
70,2
 
10,1
5
Пластмаси, полімерні матеріали
26667,2
79,2
9,2
6
Риба i ракоподібні
23575,7
123,4
8,1
7
Добрива
12112,4
182,2
4,2
8
Меблі
9623,3
128,0
3,3
9
Вироби з чорних металів
5182,3
67,8
1,8
10
Іншi вироби з недорогоцінних металiв
4447,4
65,8
1,5
11
Живі дерева та інші рослини
3449,2
76,2
1,3
12
Каучук, гума
3550,4
71,1
1,2
13
Папір та картон
3409,5
94,9
1,2
 
14
Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння
 
 
3074,4
 
 
95,5
 
 
1,1
15
Текстильні матеріали
3088,6
69,1
1,1
16
Живі тварини
2899,8
125,5
1,0

 У січні – серпні 2022 року збільшився обсяг імпорту продукції за товарними групами: добрива на 82%; засоби наземного транспорту, крім залізничного на 41%; меблі на 28 %; живі тварини на 26%; риба i ракоподібні на 23%.


Інформація про зовнішньоекономічну діяльність області
за січень-грудень 2021 року

Зовнішньоторговельний оборот товарами області (далі – ЗТО) за 2021 рік склав 1209,2 млн дол. США, в т.ч.: експорт товарів – 678,9 млн дол. США, імпорт товарів – 530,3 млн дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі для області позитивне – +148,6 млн дол. США.

У 2021 році експорт товарів збільшився у 1,5 рази порівняно із 2020 роком, імпорт збільшився в 1,3 рази.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 120 країнами світу.

Експортні поставки товарів області здійснювалися до: Польщі (36,0% у загальному експорті товарів області), Китаю (13,0%), Нідерландів (5,7%), Саудівської Аравії (5,0%), Німеччини (4,8%), Бельгії (4,6%), Франції (2,5%), США (2,4%), Пакистану (2,4%), Білорусі (1,9%), Італії (1,5%), Румунії
(1,4%), Португалії (1,4%),
Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (1,2%), Швейцарії (1,1%), Казахстану (1,0%). Експортні поставки до інших країн становили менше відсотка загального експорту.

Основу структури експорту склала продукція за такими товарними групами: електричні машини (29,4%); зернові культури (17,5%); насіння і плоди олійних рослин (14,5%); м’ясо та їстівні субпродукти (7,5%); меблі
(6,5%), жири та олії тваринного або рослинного походження (2,8%); бiлковi речовини (2,7%); пластмаси, полімерні матеріали (2,5 %); продукти переробки овочів (2,5%); деревина і вироби з деревини (2,4%); їстівні плоди та горіхи
(1,6%); реактори ядерні, котли, машини (1,4%); вироби з чорних металів
(1,2%).

У 2021 році збільшився обсяг експорту продукції за товарними групами: зернові культури у 2,4 рази; насіння і плоди олійних рослин на у 3,7 рази; м'ясо та їстівні субпродукти у 2,0 рази; меблі на 38,0%; жири та олії тваринного або рослинного походження у 3,0 рази; білкові речовини на 51,5%; пластмаси, полімерні матеріали, на 31,5%; продукти переробки овочів у 3,2 рази; деревина і вироби з деревини на 29,8%; їстівні плоди та горіхи у 3,2 рази; реактори ядерні, котли, машини на 9,1%; вироби з чорних металів на 67,9%.
Інформація про зовнішньоекономічну діяльність області за січень-липень 2021 року

Зовнішньоторговельний оборот товарами області за січеньлипень 2021 року склав 616,2 млн дол. США, в т.ч.: експорт товарів – 313,9 млн дол. США, імпорт товарів – 302,3 млн дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі для області позитивне – +11,6 млн дол. США. 

У січні-липні 2021 року експорт товарів становив 143,6% порівняно із січнемлипнем 2020 року, імпорт – 154,6%. Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 103 країн світу.
Експортні поставки товарів здійснювалися до: Польщі (52,8% у загальному експорті товарів області), Китаю (11,5%), Нідерландів (5,0%), Німеччини (4,6%), Білорусі (2,6%), Бельгії (2,3%), США (2,3%), Румунії (1,9%), Іспанії (1,3%), Швейцарії (1,3%), Індії (1,2%), Канади (1,1%), Італії (1,1%). Експортні поставки до інших країн становили менше відсотка загального експорту області.

Основу структури експорту склала продукція за такими товарними групами: електричні машини і устаткування; зернові культури; м’ясо та харчові субпродукти; меблі; жири та олії тваринного або рослинного походження; полімерні матеріали, пластмаси; деревина і вироби з деревини; білкові речовини; продукти переробки овочів, плодів; котли, машини, апарати і механічні пристрої; вироби з чорних металів; одяг та додаткові речі до одягу, текстильні; перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння. 

Основними постачальниками імпортної продукції в область були: Польща (35,7% загального імпорту області), Італія (6,5%), Німеччина (9,2%), Литва (8,3%), Китай (5,6%), Білорусь (3,3%), США (3,1%), Нідерланди (2,3%), Ісландія (1,9%), Франція (2,2%), Швейцарія (1,8%), Угорщина (1,8%), Норвегія (1,5%), Туреччина (1,6%), Румунія (1,1%), Саудівська Аравія (1,2%), Іспанія (1,0%). Імпортні поставки з інших країн становили менше відсотка загального імпорту області. 

Структуру імпортних поставок склала продукція за такими товарними групами: електричні машини і устаткування; котли, машини, апарати і механічні пристрої; енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки; полімерні матеріали, пластмаси; наземні транспортні засоби, крім залізничних; риба і ракоподібні; вироби з чорних металів; меблі; інші вироби з недорогоцінних металів; добрива; живі дерева та інші рослини; текстильні матеріали; маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів; перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння; прилади і апаратиІнформація про зовнішньоекономічну діяльність області за січень-травень 2021 року 

 Зовнішньоторговельний оборот товарами області (далі – ЗТО) за січеньтравень 2021 року склав 421,3 млн дол. США, в т.ч.: експорт товарів – 213,6 млн дол. США, імпорт товарів – 207,7 млн дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі для області позитивне – +5,9 млн дол. США. У січні-травні 2021 року експорт товарів становив 138,0% порівняно із січнем-травнем 2020 року, імпорт – 155,9%.  Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 97 країн світу. Експортні поставки товарів здійснювалися до: Польщі (54,9% у загальному експорті товарів області), Китаю (11,2%), Нідерландів (5,7%), Німеччини (4,5%), Білорусі (2,6%), Бельгії (2,2%), Румунії (1,9%), США (1,9%), Іспанії (1,6%), Швейцарії (1,4%), Італії (1,2%). Експортні поставки до інших країн становили менше відсотка загального експорту області.    Основу структури експорту склала продукція за такими товарними групами: електричні машини і устаткування (48,6%); зернові культури (12,7%); м’ясо та харчові субпродукти (6,6%); меблі (6,5%); полімерні матеріали, пластмаси (3,2%); деревина і вироби з деревини (2,9%); жири та олії тваринного або рослинного походження (2,9%); білкові речовини (2,7%); котли, машини, апарати і механічні пристрої (1,4%); продукти переробки овочів, плодів (1,4%); вироби з чорних металів (1,3%); одяг та додаткові речі до одягу, текстильні (1,2%); перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння (1,1%). Основними постачальниками імпортної продукції в область були: Польща (36,7% загального імпорту області), Італія (7,4%), Німеччина (8,3%), Литва (7,3%), Китай (5,7%), Білорусь (3,3%), Ісландія (2,4%), США (3,0%), Нідерланди (2,3%), Франція (1,9%), Швейцарія (1,8%), Угорщина (1,6%), Норвегія (1,7%), Туреччина (1,5%), Румунія (1,3%), Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (1,1%), Іспанія (1,0%). Імпортні  поставки з інших країн становили менше відсотка загального імпорту області. Структуру імпортних поставок склала продукція за такими товарними групами: електричні машини і устаткування (27,9%); котли, машини, апарати і механічні пристрої (15,0%); енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки (9,8%); полімерні матеріали, пластмаси (9,5%); риба і ракоподібні (6,6%); наземні транспортні засоби, крім залізничних (5,8%); меблі (2,1%); інші вироби з недорогоцінних металів (2,1%); вироби з чорних металів (2,1%); живі дерева та інші рослини (1,5%); текстильні матеріали (1,3%); добрива (1,2%); маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів (1,2%); прилади і апарати (1,1%); перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння (1,0%).  Інформація про зовнішньоекономічну діяльність області за І квартал 2021 року

Зовнішньоторговельний оборот товарами області (далі – ЗТО) за січень- березень 2021 року склав 231,6 млн дол. США, в т.ч.: експорт товарів – 119,1 млн дол. США, імпорт товарів – 112,5 млн дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі для області позитивне – +6,6 млн дол. США.

У січні-березні 2021 року експорт товарів становив 115,9% порівняно із січнем-березнем 2020 року, імпорт – 122,2%.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 91 країни світу.

Експортні поставки товарів здійснювалися до: Польщі (58,5% у загальному експорті товарів області), Китаю (8,9%), Нідерландів (6,0%), Німеччини (4,5%), Іспанії (2,3%), Білорусі (2,2%), Румунії (2,2%), Бельгії (2,0%), США (1,5%), Швейцарії (1,3%), Італії (1,1%), Австрії (1,0%). Експортні поставки до інших країн становили менше відсотка загального експорту області.

Основу структури експорту склала продукція за такими товарними групами: електричні машини і устаткування; зернові культури; меблі; м’ясо та харчові субпродукти; деревина і вироби з деревини; полімерні матеріали, пластмаси; жири та олії тваринного або рослинного походження; котли, машини, апарати і механічні пристрої; продукти переробки овочів, плодів; вироби з чорних металів; одяг та додаткові речі до одягу, текстильні; перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння.

Основними постачальниками імпортної продукції в область були: Польща (35,5% загального імпорту області), Італія (9,8%), Німеччина (7,9%), Литва (5,2%), Китай (5,1%), Ісландія (3,7%), Білорусь (3,1%), США (3,1%), Нідерланди (2,2%), Франція (2,1%), Швейцарія (1,9%), Угорщина (1,9%), Норвегія (1,7%); Румунія (1,4%), Туреччина (1,4%), Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (1,2%), Іспанія (1,1%), Саудівська Аравія (1,0%). Імпортні поставки з інших країн становили менше відсотка загального імпорту області.

Структуру імпортних поставок склала продукція за такими товарними групами: електричні машини і устаткування; полімерні матеріали, пластмаси; риба і ракоподібні; енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки; котли, машини, апарати і механічні пристрої; наземні транспортні засоби, крім залізничних; меблі; вироби з чорних металів; інші вироби з недорогоцінних металів; органічні хімічні сполуки; тютюн і промислові замінники тютюну; текстильні матеріали; прилади і апарати; білкові речовини.

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux