Інформація про зовнішньоекономічну діяльність області за січень-травень 2021 року 

 Зовнішньоторговельний оборот товарами області (далі – ЗТО) за січеньтравень 2021 року склав 421,3 млн дол. США, в т.ч.: експорт товарів – 213,6 млн дол. США, імпорт товарів – 207,7 млн дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі для області позитивне – +5,9 млн дол. США. У січні-травні 2021 року експорт товарів становив 138,0% порівняно із січнем-травнем 2020 року, імпорт – 155,9%.  Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 97 країн світу. Експортні поставки товарів здійснювалися до: Польщі (54,9% у загальному експорті товарів області), Китаю (11,2%), Нідерландів (5,7%), Німеччини (4,5%), Білорусі (2,6%), Бельгії (2,2%), Румунії (1,9%), США (1,9%), Іспанії (1,6%), Швейцарії (1,4%), Італії (1,2%). Експортні поставки до інших країн становили менше відсотка загального експорту області.    Основу структури експорту склала продукція за такими товарними групами: електричні машини і устаткування (48,6%); зернові культури (12,7%); м’ясо та харчові субпродукти (6,6%); меблі (6,5%); полімерні матеріали, пластмаси (3,2%); деревина і вироби з деревини (2,9%); жири та олії тваринного або рослинного походження (2,9%); білкові речовини (2,7%); котли, машини, апарати і механічні пристрої (1,4%); продукти переробки овочів, плодів (1,4%); вироби з чорних металів (1,3%); одяг та додаткові речі до одягу, текстильні (1,2%); перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння (1,1%). Основними постачальниками імпортної продукції в область були: Польща (36,7% загального імпорту області), Італія (7,4%), Німеччина (8,3%), Литва (7,3%), Китай (5,7%), Білорусь (3,3%), Ісландія (2,4%), США (3,0%), Нідерланди (2,3%), Франція (1,9%), Швейцарія (1,8%), Угорщина (1,6%), Норвегія (1,7%), Туреччина (1,5%), Румунія (1,3%), Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (1,1%), Іспанія (1,0%). Імпортні  поставки з інших країн становили менше відсотка загального імпорту області. Структуру імпортних поставок склала продукція за такими товарними групами: електричні машини і устаткування (27,9%); котли, машини, апарати і механічні пристрої (15,0%); енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки (9,8%); полімерні матеріали, пластмаси (9,5%); риба і ракоподібні (6,6%); наземні транспортні засоби, крім залізничних (5,8%); меблі (2,1%); інші вироби з недорогоцінних металів (2,1%); вироби з чорних металів (2,1%); живі дерева та інші рослини (1,5%); текстильні матеріали (1,3%); добрива (1,2%); маса з деревини або інших волокнистих целюлозних матеріалів (1,2%); прилади і апарати (1,1%); перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння (1,0%).  Інформація про зовнішньоекономічну діяльність області за І квартал 2021 року

Зовнішньоторговельний оборот товарами області (далі – ЗТО) за січень- березень 2021 року склав 231,6 млн дол. США, в т.ч.: експорт товарів – 119,1 млн дол. США, імпорт товарів – 112,5 млн дол. США. Сальдо зовнішньої торгівлі для області позитивне – +6,6 млн дол. США.

У січні-березні 2021 року експорт товарів становив 115,9% порівняно із січнем-березнем 2020 року, імпорт – 122,2%.

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 91 країни світу.

Експортні поставки товарів здійснювалися до: Польщі (58,5% у загальному експорті товарів області), Китаю (8,9%), Нідерландів (6,0%), Німеччини (4,5%), Іспанії (2,3%), Білорусі (2,2%), Румунії (2,2%), Бельгії (2,0%), США (1,5%), Швейцарії (1,3%), Італії (1,1%), Австрії (1,0%). Експортні поставки до інших країн становили менше відсотка загального експорту області.

Основу структури експорту склала продукція за такими товарними групами: електричні машини і устаткування; зернові культури; меблі; м’ясо та харчові субпродукти; деревина і вироби з деревини; полімерні матеріали, пластмаси; жири та олії тваринного або рослинного походження; котли, машини, апарати і механічні пристрої; продукти переробки овочів, плодів; вироби з чорних металів; одяг та додаткові речі до одягу, текстильні; перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння.

Основними постачальниками імпортної продукції в область були: Польща (35,5% загального імпорту області), Італія (9,8%), Німеччина (7,9%), Литва (5,2%), Китай (5,1%), Ісландія (3,7%), Білорусь (3,1%), США (3,1%), Нідерланди (2,2%), Франція (2,1%), Швейцарія (1,9%), Угорщина (1,9%), Норвегія (1,7%); Румунія (1,4%), Туреччина (1,4%), Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії (1,2%), Іспанія (1,1%), Саудівська Аравія (1,0%). Імпортні поставки з інших країн становили менше відсотка загального імпорту області.

Структуру імпортних поставок склала продукція за такими товарними групами: електричні машини і устаткування; полімерні матеріали, пластмаси; риба і ракоподібні; енергетичні матеріали, нафта та продукти її перегонки; котли, машини, апарати і механічні пристрої; наземні транспортні засоби, крім залізничних; меблі; вироби з чорних металів; інші вироби з недорогоцінних металів; органічні хімічні сполуки; тютюн і промислові замінники тютюну; текстильні матеріали; прилади і апарати; білкові речовини.Інформація про стан іноземного інвестиційного співробітництва станом на останню звітну дату

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій в економіку області згідно з даними Національного Банку України станом на 31 березня 2021 року становив 50,8 млн дол. США та в розрахунку на одну особу склав 49,4 дол. США.

З початку інвестування станом на 31 грудня 2020 року з країн ЄС надійшло 40,9 млн дол. США інвестицій (89,3% загального обсягу акціонерного капіталу), з інших країн світу – 4,9 млн дол. США (10,7%).

До основних країн-інвесторів, на які припадає 44,5% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Польща – 13,2 млн дол США (28,8%); Кіпр – 2,9 млн дол. США (6,3%); Естонія – 1,9 млн дол. США (4,1%); Швейцарія – 0,9 млн. дол.

США (1,9%); Німеччина – 0,8 млн дол. США (1,7%); Данія – 0,8 млн. дол. США (1,7%).

Найбільшу частку прямих іноземних інвестицій було зосереджено на підприємствах: сільського, лісового та рибного господарства (21,8 млн дол.

США або 47,5%); промисловості (19,9 млн дол. США або 43,4%), в тому числі переробної промисловості (16,4 млн дол. США або 35,8%); транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (2,6 млн дол. США або 5,6% ).Інформація про транскордонне співробітництво та міжнародну технічну допомогу 

Транскордонне співробітництво 

Тернопільська область входить в програму транскордонного співробітництва „Польща – Білорусь – Україна” 2014−2020 рр. https://www.pbu2020.eu/ у статусі додаткового регіону.

Заходи з розвитку транскордонного співробітництва області включено до обласної програми розвитку міжнародного співробітництва області на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 23 грудня 2020 року № 35.

У рамках усіх трьох конкурсних наборів проєктів Програми 2014−2020 рр. рекомендовано до фінансування 3 проєкти за участю установ та організацій Тернопільської області, з них 1 інфраструктурний та 2 мікропроєкти: 

1) за Тематичною Ціллю „Безпека” − „Кордони рівних можливостей”; 

2) за Тематичною Ціллю „Спадщина”: 

- „Пізнаймо один одного − українці в Сувалках, поляки в Тернополі”; 

- „Музика прикордоння”.

Заходами в рамках проектів передбачено будівництво реабілітаційного центру для дітей з інвалідністю в м.Кременець, проведення днів української і польської культури та традицій, історичних досліджень, а також дослідження музики прикордонних регіонів.

У 2021 році розпочався новий період програми прикордонного співробітництва „Польща-Білорусь-Україна” 2021-2027 рр., що буде фінансуватись в рамках інструменту „Інтеррег”.

Станом на сьогодні визначено п’ять пріоритетів, а саме: навколишнє середовище; охорона здоров’я; туризм, співпраця та кордони.

Міжнародна технічна допомога

У рамках міжнародних програм розвитку в області реалізовуються проєкти зовнішньої допомоги.

Моніторинг впровадження проектів (програм) із залученням міжнародної технічної допомоги в області здійснюється на виконання Порядку залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 “Про залучення, використання та моніторинг міжнародної технічної допомоги в області”.

Станом на сьогодні обласна державна адміністрація виступає бенефіціаром наступних проєктів міжнародної технічної допомоги:

1) Централізоване теплопостачання м. Тернополя – Перегляд програми пріоритетних інвестицій та підготовка реструктуризації проекту – Підтримка ГРП та нагляд за будівництвом № С42782/5284/20414. Грант - 318 000, 00 Євро. Партнер з розвитку – Європейський банк реконструкції та розвитку. 

2) Модернізація системи централізованого теплопостачання міста Тернополя. Грант – 2 792 248,00 Євро. Партнер з розвитку – Європейський банк реконструкції та розвитку. 

3) Пізнаймо один одного – українці в Сувалках, поляки в Тернополі. Грант - 19 039,00 Євро. Партнер з розвитку – Європейський Союз. 

4) Молодіжні ради – радники чи активісти. Грант - 124 321,00 Євро. Партнер з розвитку – Європейський Союз. 

5) Діяльність Представництва Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020 р.р. у Львові. Грант - 909 200,00 Євро.

Партнер з розвитку – Європейський Союз. 6) Кордони рівних можливостей. Грант - 750 000,00 Євро. Партнер з розвитку – Європейський Союз. 7) Світло без ртуті. Партнер з розвитку – Європейський банк реконструкції та розвитку. Грант 154 227,00 Євро.Інформація про відзначення Дня Європи в Тернопільській області у 2021 році

В рамках відзначення Дня Європи з 10 по 15 травня 2021 року в Тернопільській області,  проведено всеукраїнську роз’яснювально-інформаційну кампанію EUКраїна. Обласна державна адміністрація прийняла участь в онлайн- марафоні про шість базових європейських цінностей і практичних здобутків, переваг та можливостей, які з’являються в українців завдяки реалізації стратегічного курсу України на членство в ЄС. 10 травня 2021 року на фронтальній сторінці офіційного сайту Тернопільської обласної державної адміністрації розміщено візуальний  логотип інформаційної  кампанії EUКраїна, на Facebook - сторінках облдержадміністрації встановленно заставку на Fb/баннер і шторка на Fb аватар https://www.facebook.com/oda.te.gov.ua/posts/3014998221937076 та управління міжнародного економічного співробітництва та інвестиційних проектів https://www.facebook.com/fundraisingtoda2020. 13 травня 2021 року відповідно до календарного плану інформаційної кампанії  EUКраїна, прийнято участь в онлайн-марафоні шляхом публікації тексту та відеоролика з прикладом європейської поведінки на офіційній сторінці Facebook Тернопільської обласної державної адміністрації. 13 травня 2021 року в обласній державній адміністрації відбулася презентація Програми транскордонного співробітництва європейського інструменту сусідства  ,,Польща-Білорусь-Україна 2021-2027”                     (далі - Програма) за участі експертів Представництва Програми у м. Львів. Експерти представили інформацію про початок нового фінансового періоду Програми та підсумки поточного стану реалізації Програми транскордонного співробітництва ,,Польща-Білорусь-Україна 2014-2020”.

До 15 травня 2021 року обласною державною адміністрацією забезпечено розміщення на рекламних площинах міста Тернопіль та області елементів єдиного візуального стилю Дня Європи в Україні. 15 травня 2021 року на Театральному майдані міста Тернопіль в рамках мистецького свята „Україна-Європа”, присвяченого відзначенню Дня Європи в Тернопільській області, за участю керівництва обласної державної адміністрації відбулась церемонія спецпогашення унікальної марки із зображенням першого авіаконструктора та пілота літака на теренах нашого краю Броніслава Гловінського ,,110 років – Перший політ над Тернополем”.

У навчальних та культурних закладах області відбулися: - виховні години на тему: ,,Європа - наш спільний дім”, ,,Історія Євросоюзу”, ,,Знай про Європу більше”; євровікторина ,,Країнами Європи”; - брейн-ринги ,,Відкрий Європу”, ,,Європейський Союз: історія та сучасність”, ,,Україна-Європейська держава”; - вікторини ,,Традиції країн Євросоюзу”, ,,Що ти знаєш про Європу”,

,,Європейська культурна спадщина”; - шкільні дебати та засідання круглих столів ,,Європейський вибір України”, ,,Актуальні проблеми європейської інтеграції України”, ,,Україна на шляху до Європи”.

Упродовж травня, з метою відзначення територіальними громадами Тернопільської області Дня Європи, закладами культури проведено флешмоби „Ми творці нової Європи” та ілюстративні виставки „Ми - Європейці”. У загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах області проведено науково-практичні конференції, форуми на теми: „Європейська культура – пошук спільного коріння”, „Європейський вибір України”, інформаційних ярмарків на тему: „Український вимір процесів європейської інтеграції”, „Європейський Союз – новий старт для України”, громадські читання та публічні дебати з питань європейської інтеграції. У бібліотеках закладів загальної середньої, інституційного догляду та виховання дітей, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти та установ освіти Тернопільської області організовано книжкові експозиції сучасних письменників Європи, конкурси дитячих малюнків та читців європейської поезії: ,,Ми - європейці”, ,,Перлини Європи”, ,,За мир та спокій в Україні та Європі”, ,,Європейське майбутнє очима українських школярів”, ,,Європейський вибір України. Наміри та реалії”, ,,Ми малюємо Європу”, ,,Європейське сузір’я”, ,,Музика щирих сердець: видатні композитори Європи”, ,,Європейський вибір України: людина, право, суспільство”, ,,До Європи – через книгу”, ,,Побачити Париж і….не тільки. Знайомтесь – Європа!», ,,Європейський вимір”.


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux