Оголошення

Повідомлення про порядок подання заяв для участі в установчих зборах по формуванню молодіжної ради при Тернопільській обласній державній адміністрації

Ініціативна група з підготовки установчих зборів по формуванню молодіжної ради при Тернопільській обласній державній адміністрації (надалі – Ініціативна група), керуючись постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. №1198 «Про затвердження типових положень про молодіжні консультативно-дорадчі органи» розпочинає приймати заявки щодо кандидатур до складу молодіжної ради при Тернопільській обласній державній адміністрації (надалі – Молодіжна рада).

До участі в установчих зборах та подальшого включення до складу молодіжної ради при Тернопільській обласній державній адміністрації запрошуються громадяни України, віком від 14 до 35 років, які є:

представниками молодіжних консультативно-дорадчих органів при органах місцевого самоврядування та органах виконавчої влади, утворених на території області (або за відсутності консультативно-дорадчого органу - представника органу місцевого самоврядування/органу виконавчої влади);

представниками інститутів громадянського суспільства, що провадять діяльність у молодіжній сфері, які зареєстровані в установленому порядку та/або провадять діяльність на території області;

представниками органів студентського та учнівського самоврядування та їх обласних об’єднань.

Важливо: до складу молодіжної ради може бути обрано не більше одного представника від органу, який делегує представника.

Подання заяв кандидатів для участі в Установчих зборах молодіжної ради при Тернопільській обласній державній адміністрації розпочинається з дня опублікування оголошення і завершується 11 грудня 2021 року (включно).

Порядок подання кандидатами заяв:

Перелік документів та їх зразків для делегатів, що планують взяти участь в установчих зборах молодіжної ради при Тернопільській обласній державній адміністрації та тих, хто планує обиратись до керівних органів розміщені у прикріплених додатках 1 та 2 за посиланнями: 1 - https://cutt.ly/QTrESop та 2 - https://cutt.ly/xTrEKvJ

 Документи необхідно подавати на електронну адресу: mail.molod@te.gov.ua у форматі pdf.

 У разі виявлення невідповідності документів, вимогам Типового положення про молодіжну раду, ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів у письмовій та в електронній формі інформує про це кандидатів з пропозицією щодо усунення таких невідповідностей протягом семи календарних днів.

За результатами перевірки поданих документів, ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу молодіжної ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

 Підстави для відмови представнику в участі в установчих зборах є:

невідповідність поданих документів вимогам Типового положення про молодіжну раду, затвердженого постановою КМУ № 1198 від 18 грудня 2018 р.; - неусунення невідповідності поданих документів зазначеним вимогам у строк, визначений ініціативною групою відповідно до Типового положення;

невідповідність органу/інституту, який має право делегувати представника або делегованого ним представника вимогам, установленим пунктом 8 Типового положення;

неправдивість інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;

відмова від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа за підписом уповноваженої особи керівного органу/інституту, який делегував представника;

перебування органу/інституту, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення.

Проведення установчих зборів заплановано 10 січня 2022 року о 15:00 у будівлі Тернопільської обласної державної адміністрації (м. Тернопіль, вул. Грушевського, 8, каб.532).

З типовим положенням про молодіжний консультативно-дорадчий орган регіонального рівня можна ознайомитись за посиланням.

З метою отримання детальної інформації просимо звертатись до відповідальної особи – Арсен Ляхоцький, 0 (97) 611 59 88; Уляна Баранова, 0 (352) 52 25 70.

З протоколом засідання ініціативної групи можна ознайомитись за посиланням:

Ініціативну групу утворено згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11.11.2021 № 687/01.02-01 «Про утворення ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів з формування складу молодіжної ради при обласній державній адміністрації»

Склад ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів з формування складу молодіжної ради при обласній державній адміністрації

 

ГАВРИЛЯК

Михайло Васильович

-

президент громадської організації „Ліга студентів Тернопільщини” (за згодою)

ГОЛОЯД

Леся Андріївна

-

член громадської організації „Зборів АП” (за згодою)

КОСТЕНКО

Соломія-Марія Володимирівна

-

голова громадської організації „Тернопільське міське товариство українських студентів-католиків „Обнова” (за згодою)

КРИСЬКОВА Світлана Андріївна

-

член громадської організації „Ліга студентів Тернопільщини” (за згодою)

ЛЯХОЦЬКИЙ

Арсен Іванович

-

заступник начальника управління – начальник відділу молоді та іміджевих проектів управління молоді, спорту та іміджевих проектів обласної державної адміністрації

МАСИРА

Максим Миколайович

-

президент ради студентів Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола (за згодою)

МИХАЙЛЮК

Ірина Йосипівна

-

голова Тернопільської округи молодіжної організації „Пласт – національна скаутська організація України” (за згодою)

МУДРИЙ

Іван Олегович

-

голова громадської організації „Можливість” (за згодою)

НАДАЛА

Ілона Ігорівна

-

член громадської організації „Дух нашої давнини” (за згодою)

НАЗАР

Юлія Іванівна

-

член громадської організації „Ліга студентів Тернопільщини” (за згодою)

ШОСТАК

Іван Романович

-

член Відокремленого підрозділу ВМГО „АЙСЕК в Україні” у м. Тернопіль (за згодою)


Протокол №1 засідання ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів по формуванню складу молодіжної ради при Тернопільській обласній державній адміністрації  


Оголошення про відбір проєктів з реалізації заходів обласної програми „Питна вода Тернопілляˮ на 2021-2025 роки 

Департамент архітектури, містобудування, житлово-комунального господарства та енергозбереження облдержадміністрації (далі - Департамент) з 11 листопада 2021 року протягом 7 календарних днів приймає для відбору проєктів (орієнтовною кошторисною вартістю 500 тис. гривень) з реалізації заходів обласної програми „Питна вода Тернопілляˮ на 2021–2025 роки, яка затверджена рішенням сесії обласної ради від 26 травня 2021 року № 186 (далі – Програма). 

Для участі у відборі проєктів територіальні громади подають в Департамент листзвернення (та додаток) щодо участі в конкурсному відборі проєктів і додають до кожного окремого проєкту такі документи: 

1) довідку структурного підрозділу з питань житлово-комунального господарства районних державних адміністрацій, сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад або їх виконавчих органів про суб'єкт господарювання, на об'єктах якого реалізовуватиметься проєкт, із зазначенням повного та скороченого найменувань, місцезнаходження, контактних телефонів керівника, форми власності та кількості мешканців, для яких буде покращено якість питної води або забезпечено її безперебійне цілодобове постачання; 

2) копію затвердженої в установленому порядку проєктної документації відповідно до пункту 4 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560 (зі змінами); 

3) копію зведеного кошторисного розрахунку; 

4) копію письмового звіту з експертизи проєкту будівництва; 

5) копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи про невідповідність якості питної води у населених пунктах, де реалізовуватиметься проект, вимогам Державних санітарних норм та правил „Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною” (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованих у Міністерстві юстицію України 01 липня 2010 року за № 452/17747 (зі змінами) - у разі потреби; 

6) інформаційну довідку щодо суб’єкта господарювання, на об’єктах якого реалізовуватиметься проект, з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство; 

7) висновок з оцінки впливу на довкілля (у разі провадження планової діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті 3 Закону України „Про оцінку впливу на довкілля” з 18 грудня 2017 року) або висновок державної екологічної експертизи, проведеної відповідно до вимог Закону України „Про екологічну експертизу” до 17 грудня 2017 року; 

8) інформацію щодо кількісних (кілометри, метри погонні, кубічні метри/добу, одиниці тощо), соціальних та економічних показників, які будуть досягнуті в результаті виконання реалізації проєкту. 

Документи необхідно до 17 листопада (включно) на паперових носіях подати нарочно до Департаменту (м. Тернопіль, вул. М. Грушевського, 8, каб. 250) у понеділок-четвер з 08:00 до 17:00, у п’ятницю з 08:00 до 15:45 або засобами поштового зв’язку на адресу Департаменту: 46021, м. Тернопіль, вул. Грушевського, 8, каб. 250. Проєкти мають відповідати основним завданням та заходам Програми. 

У випадку відбору проєктів комісією, фінансування з обласного бюджету здійснюється за умови співфінансування з місцевого бюджету у розмірі не менше 50 % від суми фінансування з обласного бюджету.

 За додатковою інформацією звертатись в Департамент за телефоном: (0352) 52-10-20. Контактна особа – Градовська Надія Олегівна.

  

Перелік проєктів з реалізації заходів обласної програми „Питна вода Тернопілляˮ на 2021-2025 роки 

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux