Координаційний центр гуманітарного штабу

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2022 р. № 615

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 27 січня 1995 р. № 57 і від 3 березня 2022 р. № 194

1. Правила перетинання державного кордону громадянами України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 р. № 57, доповнити пунктами 28—211 такого змісту:

“28. У разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів:

військових, правоохоронних органів;

військових адміністрацій;

медичних закладів;

відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги.

Рішення про виїзд за межі України, яке дає можливість перетину державного кордону, приймається на строк не більше шести місяців.

Мінінфраструктури або обласні, Київська міська військові адміністрації надсилають до Адміністрації Держприкордонслужби рішення про виїзд за межі України зазначених в абзаці першому цього пункту осіб для врахування під час їх виїзду за межі України.

Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 30 календарних днів з дня перетину державного кордону.

У разі перевищення строків перебування осіб за кордоном та/або зміни мети виїзду за кордон, що встановлені цим пунктом, Мінінфраструктури та військові адміністрації скасовують своє рішення про виїзд за межі України відповідних осіб протягом семи робочих днів з моменту встановлення фактів зазначених порушень.

У разі непідтвердження мети поїздки уповноважені службові особи Держприкордонслужби відмовляють особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, у перетинанні державного кордону в порядку, визначеному частиною першою статті 14 Закону України “Про прикордонний контроль”.

29. У разі введення в Україні воєнного стану пропуск через державний кордон водіїв транспортних засобів суб’єктів господарювання, які мають ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (далі ⸺ ліцензіати), здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Інформація про водіїв, зазначених в абзаці першому цього пункту, вноситься до відповідної інформаційної системи, адміністратором якої є Укртрансбезпека, на підставі заявки ліцензіата.

Перетин державного кордону здійснюється особою, зазначеною в абзаці першому цього пункту, лише на транспортному засобі, який є засобом провадження господарської діяльності ліцензіата, повна маса якого становить 3500 кілограмів та більше.

Укртрансбезпека проводить перевірку інформації про транспортний засіб на основі даних, що містяться в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів, та вносить відповідні дані до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки.

На одному транспортному засобі державний кордон можуть одночасно перетинати:

один водій на вантажному транспортному засобі ліцензіата;

два водії на пасажирському транспортному засобі (автобусі) ліцензіата.

Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 45 календарних днів з дня перетину державного кордону.

У разі перевищення строків перебування осіб за кордоном, установлених цим пунктом, Укртрансбезпека може припинити доступ відповідного ліцензіата до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки на три місяці.

Рішення про припинення доступу ліцензіата до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки приймається комісією, до складу якої можуть залучатися представники Мінінфраструктури та інших органів державної влади.

Рішення про припинення доступу ліцензіата до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки затверджується наказом Голови Укртрансбезпеки.

Наказ про припинення доступу ліцензіата до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки оприлюднюється наступного дня після його видання на офіційному веб-сайті Укртрансбезпеки та надсилається ліцензіату на електронну адресу (у разі наявності), що міститься в ліцензійній справі.

У разі непідтвердження мети поїздки уповноважені службові особи Держприкордонслужби відмовляють особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, в перетинанні державного кордону в порядку, визначеному частиною першою статті 14 Закону України “Про прикордонний контроль”.

210. У разі введення в Україні воєнного стану пропуск працівників підприємств залізничного транспорту, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України та виконання правил перетину державного кордону України.

Рішення про виїзд за межі України працівників підприємств залізничного транспорту, які забезпечують функціонування та безперебійну роботу залізниці, приймається:

щодо працівників АТ “Українська залізниця” та підприємств залізничного транспорту, що належать до сфери управління Мінінфраструктури, – Мінінфраструктури;

щодо працівників підприємств, для яких вантажний залізничний транспорт не є основним видом діяльності, — обласними, Київською міською військовими адміністраціями за місцезнаходженням таких підприємств.

Рішення про виїзд за межі України приймається на строк не більше шести місяців на підставі листів підприємств залізничного транспорту, в яких містяться відповідні обґрунтування та наявні підтвердження обсягів перевезень вантажів залізничним транспортом в період воєнного стану.

211. У разі введення в Україні воєнного стану пропуск спортсменів, які включені до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю; тренерів із складу національних збірних команд України, які забезпечують підготовку спортсменів, включених до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю; спортивних суддів та інших фахівців, що забезпечують, зокрема, організаційне, науково-методичне, медичне супроводження, антидопінговий контроль тощо підготовки спортсменів, які включені до складу національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за умови виконання правил перетину державного кордону України та наявності підтвердних документів щодо участі в офіційних міжнародних спортивних змаганнях та навчально-тренувальних зборах, що проводяться за кордоном.

Підтвердними документами, зазначеними в абзаці першому цього пункту, є рішення Мінмолодьспорту щодо включення до складу учасників спортивного заходу.

Особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, можуть безперервно перебувати за кордоном не більше 30 календарних днів з дня перетину державного кордону, але не менше строку проведення заходу, визначеного в Єдиному календарному плані фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на відповідний рік. Строк перебування за кордоном може бути збільшений у разі, коли зазначені особи братимуть участь в іншому спортивному заході в іншій країні, визначеній Єдиним календарним планом фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на відповідний рік, який починається протягом 10 робочих днів з дня завершення попереднього спортивного заходу.

У разі непідтвердження мети поїздки уповноважені службові особи Держприкордонслужби відмовляють у перетинанні державного кордону особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, в порядку, визначеному частиною першою статті 14 Закону України “Про прикордонний контроль”.”.

2. Пункт 7 постанови Кабінету Міністрів України від 3 березня 2022 р. № 194 виключити.


_____________________Щоб отримати дозвіл на перетин кордону необхідно:

 

 1. Заповнити заяву та додаток до неї у файлі. Файл збережіть.
  • посилання на завантаження зразка заяви ЗАЯВА Червень.docx
  • посилання на завантаження додатку таблички  https://bit.ly/3Nt0tXl 
  • посилання на завантаження зразка листа обгрунтування zrazok.docx
 2. Додайте до заяви і додатку до неї лист обґрунтування обсягу гуманітарного вантажу та кількості транспортних засобів, необхідних для його перевезення.
 3. Надішліть заповнений файл у форматі EXCEL та підписані і відскановані лист обгрунтування, заяву, додаток до заяви, згоду на обробку персональних даних та пам'ятку на електронну адресу humhqternopil@gmail.com
 4. У випадку неналежного оформлення та подачі пакету документів Ви отримаєте повідомлення про необхідність доопрацювання документів на електронну скриньку з якої було надіслано лист.
 5. У випадку, якщо всі документи були надіслані, правильно заповнені і надане чітке обґрунтування обсягів гуманітарного вантажу та кількості транспортних засобів на їх переміщення на Вашу електронну адресу прийде відповідь про можливість реєстрації вказаного пакету документів.
 6. Надішліть попередньо розглянутий пакет документів на електронну адресу oda@te.gov.ua (фотокопії підписаних заяви з додатком до неї, листом обгрунтуванням, згоди на обробку персональних даних та пам'ятки у форматі PDF або JPG).
 7. Протягом трьох - п'яти робочих днів на електронну пошту заявник отримає інформацію про внесення водіїв в інформаційну систему «Шлях».
 8. Доведіть цю інформацію до водіїв.
 9. Тільки після повідомлення про внесення водіїв і інформаційну систему «Шлях» вони можуть вирушити до кордону.


Порядок оформлення документів на перетин кордону

 1. Декларант ОБОВ’ЯЗКОВО повинен надати до заповненої заяви:
  • обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, від відправника чи отримувача вантажу;
  • згоду на обробку персональних даних;
  • пам'ятку;
  • додаток до заяви.
 2. Декларант є головною контактною особою. Гуманітарний штаб комунікує виключно з Декларантом. Всю інформацію водіям передає Декларант.
 3. Декларант ОБОВ’ЯЗКОВО повинен надати свій мобільний телефон та електронну пошту.
 4. На електронну пошту Декларант отримає усі повідомлення від гуманітарного штабу.
 5. Заявка може бути не прийнята, якщо дані надані не повністю або не відповідають нормам чинного законодавства.
 6. Протягом наданого коридору для перетину кордону водій може здійснювати декілька поїздок. На додаткові перетини протягом відкритого коридору дані водіїв подавати не потрібно.
 7. На кордоні водію потрібно мати наступні документи:
  • закордонний паспорт, витяг з наказу ОВА щодо надання дозволу на перетин кордону, декларацію на гуманітарний вантаж;
  • у випадку, коли гуманітарним вантажем є засоби захисту, що направляються до підрозділів ЗСУ, інших військових угрупувань, правоохоронних органів: гарантійний лист відповідної форми від отримувача вантажу (додаток 3 до постанови КМУ N174 від 01.03.2022);
  • у випадку, коли гуманітарним вантажем є транспортний засіб: технічний паспорт на автомобіль, договір купівлі-продажу (або дарування), розпорядження начальника ОВА про визнання транспортного засобу гуманітарним вантажем.
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux