Регіональні цільові програми

zmini-do-programi-veteran-1.pdf
Методичні рекомендації щодо порядку розроблення обласних цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання


ПЕРЕЛІК

діючих обласних программ та змін до них, затверджених рішеннями

Тернопільської обласної ради№ п/ п.


Назва програми

Дата і номер рішення обласної ради про затвердження програми

Дата і номер рішення обласної ради про внесення змін до програми

1

Обласна програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2021-2023 роки

23 грудня 2020 № 41


2

Програма розвитку кінематографії та забезпечення кінообслуговування населення Тернопільської області на 2017 - 2021 роки


22 грудня 2016 року № 438

08 червня 2018 року № 1020

04 червня 2019 року № 1391

3

Програма розвитку водного господарства та водно-екологічного оздоровлення природного середовища Тернопільської області на період до 2021 року

12 листопада 2013 №1541

10 грудня 2018 №1287

28 листопада 2019 №1502

4

Програма розвитку видавничої справи та інформаційного простору у Тернопільській області на 2021-2024 роки

23 грудня 2020 року № 43

18 серпня 2021 року № 286


5

Програма розвитку архівної справи у Тернопільській області на 2019 -2021 роки


26 лютого 2019 №1329

04 червня 2019 №1386

6

Про обласну комплексну програму соціальної підтримки малозахищених верств населення „Турбота” на 2021-2025 роки

11 листопада 2020 року № 1741

18 травня 2022 року№ 482 

7

Програма інформатизації Тернопільської області “Електронна Тернопільщина” на 2019 – 2021 роки

26 лютого 2019 року № 1334


8

Обласна програма запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності і бездоглядності на 2017-2021 роки

22 грудня 2016 року № 444


9

Програма кредитування молодіжного житлового будівництва в Тернопільській області на 2023 - 2026 роки

22 жовтня 2022 року № 759 /01.02-01

№ 604-од/01.02-01 від 26.10.2023

10

Програма розвитку олімпійського руху в Тернопільскій області на 2019-2022 роки

04 червня 2019 року № 1389


11

Програма сприяння розвитку громадянського суспільства у Тернопільській області на 2021-2023 роки

23 грудня 2020 року № 38

18 сепня 2021 року № 287

12

Програма збільшення площ посадки та нарощування обсягів виробництва плодів і ягід у Тернопільській області в 2011-2025 роках

14 квітня 2011 року № 1155

04 грудня 2014 року № 1845

13

Комплексна програма розвитку агропромислового комплексу Тернопільської області на 2021-2025 роки

23 грудня 2020 рік № 36


14

Обласна програма індивідуального житлового будівництва на селі
«Власний дім» на 2021-2025 роки

23 грудня 2020 року № 37


15

Програма розвитку лісового господарства Тернопільщини на 2017-2021 роки

10 травня 2017 року № 538

08 грудня 2017 року № 840

09 серпня 2018 року № 1135

06 листопада 2018 року № 1205

04 червня 2019 року № 1388

14 листопада 2019 року № 1482

16

Обласна програма «Ветеран» на 2020-2024 роки

28 листопада 2019 року № 1506

13 квітня 2020 року № 1597

18 травня 2022 року  № 473

17

Обласна програма вшанування українців, постраждалих у ХХ столітті внаслідок окупаційних режимів, Героїв Небесної Сотні, учасників Антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил у ХХІ столітті на 2020-2022 роки

28 листопада 2019 року № 1503

18 сепня 2021 року № 289

18

Обласна програма фінансової підтримки та розвитку державного навчального закладу “Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою” на 2021 – 2025 роки щодо підготовки фахівців для професійного кадрового забезпечення Збройних Сил України та силових структур


25 вересня 2020 року № 1670


19

Обласна програма впровадження Української Хартії вільної людини в навчальних закладах Тернопільської області на 2021-2024 роки

23 грудня 2020 року № 34


20

Обласна програма розвитку та підвищення якості професійної освіти на 2018-2022 роки

10 грудня 2018 року № 1283


21

Обласна програма підтримки та розвитку патронажної служби Тернопільській області на 2017-2021роки

08 грудня 2017 року № 832


26 лютого 2019 року № 1339


22

Обласна комплексна програма підвищення рівня соціальних гарантій серед працівників бюджетної сфери та соціально незахищених верств населення Тернопільської області на 2018-2022 роки

06 листопада 2018 року № 1206

25 червня 2019 року № 1412

23

Комплексна програма „Здоров’я населення Тернопілля 2017-2021”

08 грудня 2017 року № 833


25 червня 2019 року № 1413

28 листопада 2019 року № 1504

05 березня 2020 року № 1585


24

Програма розвитку туризму в Тернопільській області на 2021-2025 роки

23 грудня 2020 року № 44


25

Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки

23 грудня 2020 року № 40


26

Обласна цільова соціальна програма програму оздоровлення та відпочинку
дітей на 2019-2021 роки

10 грудня 2018 року № 1290


27

Обласна програма розвитку та підтримки фінансово-господарської діяльності комунального підприємства Тернопільської обласної ради "Тернопільський обласний центр дозвілля „Терноцвіт” на 2020–2023 роки

13 квітня 2020 року № 1607


28

Обласна програма розвитку автомобільних доріг загального користування на 2019-2022 роки

25 червня 2019 року № 1414


29

Програма розвитку цілісного майнового комплексу аеропорту "Тернопіль" на 2019-2021 роки

26 лютого 2019 року № 1327


30

Обласна програма підтримки осіб, які брали участь в антитерористичній операції, операції Об’єднаних сил, членів сімей осіб, загиблих під час проведення антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил, членів сімей Героїв Небесної Сотні, постраждалих учасників Революції Гідності на 2020-2024 роки

28 листопада 2019 року № 1507

16 червня 2022
№ 358/01.02-01

31

Програма підтримки Державної установи „Чортківська установа виконання покарань (№ 26)” на 2020-2022 роки

13 квітня 2020 року № 1611


32

Програма захисту населення і територій Тернопільської області від надзвичайних ситуацій техногенного та природнього характеру на 2018-2022 роки

22 грудня 2017 року № 899

09 серпня 2018 року № 1116

10 грудня 2018 року № 1282

16 квітня 2019 року № 1354

04 червня 2019 року № 1392

28 листопада 2019 року № 1505

33

Обласна програма забезпечення постійної готовності системи управління Тернопільської області до функціонування в умовах особливого періоду на 2017-2021 роки

30 листопада 2016 року № 424

24 листопада 2017 року № 810

06 листопада 2018 року № 1199

04 червня 2019 року № 1394

25 червня 2019 року № 1416

23 грудня 2020 року № 45

34

Обласна програма розвитку місцевого самоврядування в Тернопільській області на 2019-2023 роки

06 листопада 2018 року № 1190


35

Обласна програма правової освіти населення на 2018-2021 роки

06 листопада 2018 року № 1201


36

Антикорупційна програма Тернопільської обласної ради на 2018-2021 роки у новій редакції

28 листопада 2018 року № 1264

26 лютого 2019 року № 1332

37

Програма підтримки фінансово-господарської діяльності підприємств та установ спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області на 2019-2021 роки

26 лютого 2019 року № 1328

17 вересня 2019 року № 1446

38

Обласна програма розвитку міжнародного співробітництва Тернопільської області на 2021-2023 роки

23 грудня 2020 року № 35

від 18 серпня 2021 року №299

39

Обласна програма розвитку громадянського суспільства у Тернопільській області на 2021-2023 роки

від 01.12.2023 року № 689


40

Програма охорони навколишнього природного середовища в Тернопільській області на 2021-2027 роки

03 лютого 2021 року № 58

10 листопада 2021 року №367

41

Обласна комплексна програма енергоефективності та енергозбереження на 2021-2024 роки

17 березня 2021 року № 124


42

Програма зі створення безбар’єрного простору в Тернопільській області на 2021-2025 роки

26 травня 2021 року № 188

4 квітня 2023 року №179

43 Програма соціально-економічного та культурного розвитку області на 2021 рік
17 березня 2021 року № 129

44 Обласна програма розвитку малого і середнього підприємництва на 2021-2023 роки
23 грудня 2020 року № 41

45

Обласна програма «Питна вода Тернопілля» на 2021–2025 роки


26 травня 2021 року № 186

46  Програма підтримки Головного управління Державної казначейської служби України у Тернопільській області з питань зберігання архівних документів стосовно виконання бюджетів на 2021 - 2022 роки
18 серпня 2021 року №291

47 Програма розвитку водного господарства та водно-екологічного оздоровлення природного середовища Тернопільської області на періодна 2022-2024 роки
10 листопада 2021 року №353

48 Програма з локалізації та ліквідації карантинних організмів на території Тернопільської області на 2021–2023 роки
17 березня 2021 року № 1155

49 Програма охорони та підвищення родючості ґрунтів Тернопільської області на 2021-2023 роки
5 грудня 2021 року №430

50  Обласна програма ,,Дітям Тернопільщини – якісне і безпечне харчування” на період 2021–2024 років
18 серпня 2021 року №290

51 Обласна програма популяризації знань з історії України та Тернопільщини через сучасні цифрові онлайн-ресурси на 2021-2025 роки
17 березня 2021року № 118

52  Обласна програма розвитку та підвищення якості професійної освіти на 2018-2022 роки
10 грудня 2018 року № 1283

53 Обласна програма фінансової підтримки та розвитку державного навчального закладу «Тернопільський професійний коледж з посиленою військовою та фізичною підготовкою» на 2021-2025 роки щодо підготовки фахівців для професійного кадрового забезпечення Збройних Сил України та силових структур України
25 вересня 2020 року № 1670

54  Обласна програма забезпечення розвитку освіти в Тернопільській області на період 2021–2024 років
18 серпня 2021 року № 285

55 Обласна програма впровадження Української Хартії вільної людини в освітніх закладах Тернопільської області на 2021-2024 роки
23 грудня 2020 року № 34

56 Обласна цільова програма „Молодь Тернопільщини” на 2021- 2025 роки
26 травня 2021 року № 184

57 Обласна цільова програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки 23 грудня 2020 року № 40

58 Обласна цільова соціальна програма оздоровлення та відпочинку дітей на період до 2025 року
10 листопада 2021 року № 370

59 Обласна цільова програма протидії шкідливим звичкам, формування тверезого і здорового способу життя серед дітей та молоді Тернопільської області на період 2021-2025 років 10 листопада 2021 року №372

60 Програма розвитку олімпійського руху в Тернопільській області на 2019-2022 року  04 червня 2019 року №1389

61 Обласна цільова програма розвитку пластового руху на 2021-2025 роки 17 березня 2021 року №120
Зміна до програми розвитку пластового руху на 2021-2025  роки
62 Обласна цільова соціальна програма розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року  
10 листопада 2021 року №379

63 Обласна цільова програма розвитку футболу в Тернопільської області на 2021-2024 роки 17 березня 2021 року №134

64 Обласна комплексна програма підтримки сім’ї, запобігання домашньому насильству та протидії торгівлі людьми на період до 2025 року
26 травня 2021 року№ 1850
18 серпня 2021 року №300


Стан виконання заходів обласних програм та обсяги їх фінансування з обласного бюджету станом на 01.01.2022 року 

Стан виконання заходів обласних програм та обсяги їх фінансування на 01.01.2021 року 

Перелік діючих обласних програм та змін до них, затверджених рішеннями Тернопільської обласної ради 


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux